Welkom!

Geachte bezoekers,

welkom op mijn genealogische website!

Ik ben Derk Jordaan (1983), woonachtig in het mooie Den Haag en sinds 2006 met veel plezier werkzaam in de luchtvaart. Daarnaast verdiep ik mij graag in de familiegeschiedenis en ben daartoe ook sinds 2013 parttime werkzaam als archiefmedewerker bij het Archief Twentse Textielfamilies op Zonnebeek bij Enschede. Op deze website plaats ik zo nu en dan familieverhaaltjes of andere geschiedkundige wetenswaardigheden. Het leuke aan familiegeschiedenis is het onderzoek naar de achtergronden van personen en families, niet zozeer alleen de data en namen. Dit laatste is de reden dat ik niet mijn genealogische database online plaats; het tijdsbeeld maakt genealogie juist interessant.

Een groot doorlopend project is het beschrijven van de familiearchieven van Twentse textielfamilies. Het Archief Twentse Textielfamilies valt onder de Stichting Edwina van Heek en is uitgegroeid tot een van de grootste particuliere archieven van Overijssel. Sinds de zomer van 2021 staat de inventaris van het Archief Twentse Textielfamilies online. Voor de daaraan gekoppelde facebookpagina schrijf ik regelmatig verhalen. Daardoor heb ik tegenwoordig helaas minder tijd voor het plaatsen van artikelen op derkjordaan.com. 

In 2021 is ook mijn eerste familieboek in druk verschenen, te weten Het Geslacht Aalders. De familiegeschiedenis Aalders bestrijkt ruim vijf eeuwen en vindt haar oorsprong in de buurschap Empe bij Voorst. Het nageslacht van ds. Willem Jan Goossen Aalders (1837-1900) staat centraal. Het familieboek heeft haar weg gevonden naar de familieleden en voor hen heb ik ook een afgeschermde familie portal gemaakt op deze website. Daarop kan de familie struinen door het digitale familiearchief en via een google maps bepaalde locaties traceren.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Derk Jordaan H.J.N.zn