Welkom!

Geachte bezoekers,

welkom op mijn genealogische website!

Ik ben Derk Jordaan (1983), woonachtig in het mooie Den Haag en reeds vele jaren met veel plezier werkzaam in de luchtvaart. Daarnaast verdiep ik mij graag in de familiegeschiedenis en ben daartoe ook parttime werkzaam als archivaris bij de Stichting Edwina van Heek in Enschede. Op deze website plaats ik zo nu en dan familieverhaaltjes of andere geschiedkundige wetenswaardigheden. Het leuke aan familiegeschiedenis is het onderzoek naar de achtergronden van personen en families, niet zozeer alleen de data en namen. Dit laatste is de reden dat ik niet mijn genealogische database online plaats; het tijdsbeeld maakt genealogie voor mij interessant.

Een groot doorlopend project is het beschrijven van de familiearchieven van Twentse textielfamilies. Dat archief valt onder de Stichting Edwina van Heek en geeft een kleurrijk beeld van het leven van weleer. Binnenkort hopen wij een deel van de inventaris online doorzoekbaar te maken, zodat u wellicht ook uw familiegeschiedenis extra kleur kunt geven. 

Een ander groot project was het samenstellen van een familieboek Aalders. Hoewel ik om verscheidene redenen een groot voorstander ben van digitale publicaties, heb ik mij (gelukkig) toch laten verleiden voor het eerst een familieboek in druk uit te geven. De familiegeschiedenis Aalders gaat ruim vijfhonderd jaar terug in de tijd en begint in Empe (ambt Brummen, kerspel Voorst), alwaar de oudste generaties in de zestiende eeuw een herberg aan de Emperbrug bestierden en onderschouten waren. Wat betreft het recente nageslacht, staat de staak van dominee Willem Jan Goossen Aalders (1837-1900) centraal. Aan dit familieboek heb ik op deze website een digitale portal Aalders gekoppeld, waarin familieleden ook digitaal kunnen struinen door de nog in bewerking zijnde familiekroniek, oude foto’s en correspondentie. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Derk Jordaan H.J.N.zn