Het verenigingsleven in Haaksbergen in de tweede helft van de negentiende eeuw

Een paar jaar geleden heb ik mij verdiept in de letterkundige vereniging Concordia, de rederijkerskamer De Vijfhoek en de sociëteit Vooruitgang te Haaksbergen. Ik was van plan daarover een uitgebreid artikel te schrijven, echter is het daar nog steeds niet van gekomen. Aangezien ik ook niet in de nabije toekomst daar tijd voor denk te hebben, plaats ik hieronder de overzichten die ik al wel paraat heb. Het is zonde om deze informatie langer alleen op mijn computer te hebben. Deze informatie geeft een kleurrijk beeld van het verenigingsleven in Haaksbergen en heeft betrekking op vele mensen die korte of juist lange tijd in Haaksbergen hebben gewoond. De gegevens zijn te gebruiken voor (genealogisch) onderzoek. Mocht iemand een artikel willen schrijven over deze verenigingen verneem ik het graag. De notulenboeken zijn afkomstig uit het familiearchief Jordaan, maar zijn tegenwoordig te raadplegen in het archief van de Historische Kring Haaksbergen.
Hieronder treft u achtereenvolgens een persoonslijst van leden der voornoemde verenigingen, daarna volgt een lijst van gastsprekers, introducees op de societeit en uitreksels van de notulenboeken van Concordia en De Vijfhoek. Het is een groot bestand en ik heb – gezien deze vroegtijdige publicatie – niet op spelling gecontroleerd; wees daardoor svp mild met lezen en check de originelen in Haaksbergen wanneer u zekerheid of accuraatheid der spelling wenst te weten. Met “ctrl-F” kunt u de tekst op namen doorzoeken. Veel lees- en (onder)zoekplezier!

Ledenlijst (incl. participanten) verenigingen Concordia, De Vijfhoek en Vooruitgang

Aalbers, Willem Barend, geboren Wisch 27 september 1866 (Ned. Herv.), stationschef o.a. te Haaksbergen (1899–1902), overleden Apeldoorn 21 december 1947, zoon van handelsagent Everhard Gesienus Aalbers en Jennigje Scholten. Hij huwde Apeldoorn 16 april 1903 met Maria Engelina Jonker (1871-1933).

De Vijfhoek:

lid 30 januari 1902 – (1902)

Societeit Vooruitgang:

lid 1901 – 1902

Baarslag, Engelina Johanna Christina (‘Lina’?), geboren Haaksbergen 12 augustus 1848 (Ned. Herv.), overleden Enschede 8 augustus 1939, dochter van Hendricus Andreas Baarslag en Johanna Gezina Morssinkhof. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

Participant 1875

Baarslag, Gerhard Hendrik Johannes, geboren Haaksbergen 21 februari 1838 (Ned. Herv.), winkelier te Enschede, overleden aldaar 4 mei 1924, zoon van rijksontvanger Hendricus Andreas Baarslag en Johanna Gezina Morssinkhof. Hij huwde Enschede 1 juni 1865 met Gerridina Johanna Aaltjen Stevens (1837-1919)

Concordia:

lid 16 oktober 1856 –

Baarslag, Hendricus Andreas, gedoopt Zwolle 28 juli 1807 (Ned. Herv.), rijksontvanger te Haaksbergen, overleden aldaar 3 oktober 1887, zoon van Gerrit Baarslag en Hendrika Assink. Hij huwde Haaksbergen 23 november 1837 met Johanna Geziena Morssinkhof (1812-1900).

Concordia:

lid Concordia 8 februari 1849 –

lid commissie ter voorkoming van geschillen inzake het leesgezelschap 11 december 1856 –

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – (1878?)

vice-president 1866-1868, 1868-1870 (bedankte voor benoeming vice-president 4 september 1871)

Baarslag, Johanna Gezina, geboren Haaksbergen 22 mei 1854 (Ned. Herv.), overleden Apeldoorn 2 februari 1940, dochter van Hendricus Andreas Baarslag en Johanna Gezina Morssinkhof. Zij huwde Haaksbergen 24 juni 1887 met Frederik Sjoerd van der Goot (1860-1927)

De Vijfhoek:

participant 1875

Baarslag, Wilhelmina Aleida Diederika (‘Mina’?), geboren Haaksbergen augustus 1846 (Ned. Herv.), overleden aldaar 31 augustus 1897, dochter van Hendricus Andreas Baarslag en Johanna Gezina Morssinkhof.

De Vijfhoek:

participant 1875

van Beest, Gerrit Hendrik Gerhardus, geboren Hellendoorn 6 juli 1844 (Ned. Herv.), notaris te Haaksbergen (1879-1894) en Olst (1894-), overleden aldaar 20 september 1914, zoon van Willem Carel Marianus Dirk Gozewijn van Beest en Johanna Geziena Vincent. Hij huwde Holten 14 september 1882 met Maria Gerritdina Engelina Vincent (1852-1926). Door zijn huwelijk verzwagerde hij aan het lid J.M. Vincent en werd hij een aangetrouwde oom van het lid F.J. Jordaan)

De Vijfhoek:

werkend lid 4 oktober 1880 – (1894)

president 27 januari 1881 – 29 oktober 1891

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

president 1883 – 1886 – 1888 – 1892 – 1894

geldschieter biljart 1889 (3 aandelen)

lid commissie van onderzoek tot verplaatsing societeit 1893

van den Bergh, Johannes Antonius Arnoldus1, geboren ‘s-Gravenhage 15 juni 1820 (Ned. Herv.), particulier te Haaksbergen (ca. 1849), Hengelo (Gld.) (1850-ca. 1856), Wisch (ca. 1856-1860), boekhandelaar te Warnsveld (1860-), boxmaker te Philadelphia (USA) (1868), overleden aldaar 3 december 1868, zoon van Johannes van den Bergh en Johanna Evers. Hij huwde Hengelo (Gld.) 30 mei 1850 met Margaretha Fossia Offerhaus (1814-1885).

Concordia:

lid 1849 – (1850)

Berghege, dr. Evert Jan Gerrit Willem, geboren Haaksbergen 11 maart 1860 (Ned. Herv.), med. doct. (Leiden, 1889), gemeente-geneesheer te Domburg (1889-1893) en vervolgens te Enschede (1893-), overleden Enschede 2 oktober 1939, zoon van ds. Jan Berghege en Anna Elizabeth Zaalberg. Hij huwde Schiedam 4 juli 1889 met Wilhelmina Helena Knappert (1862-1936).

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1884 – 12 januari 1889

Berghege, Helena (‘Lena’?), geboren Gapinge 26 december 1856 (Ned. Herv.), overleden Zutphen 14 juli 1907, dochter van ds. Jan Berghege en Anna Elizabeth Zaalberg. Zij huwde Haaksbergen 20 oktober 1887 met Hendrik George van Duyl (1859-1921).

De Vijfhoek:

participant 1875

Berghege, Ds. Jan, geboren Zutphen 19 mei 1828 (Ned. Herv.), Ned. Herv. predikant te Haaksbergen (-1889) en Beuningen (1889-), overleden De Bilt 13 mei 1901, zoon van Evert Jan Berghege en Helena Haak. Hij huwde met Anna Elizabeth Zaalberg (1824-1899). (PS hij was de opvolger van ds. W. van den Ham)

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – (1878?)

Berghege, Jan Cornelis, geboren Haaksbergen 6 september 1858 (Ned. Herv.), ambtenaar ter secretarie te Enschede en ontvanger der Ned. Herv. Gem. te Enschede, overleden aldaar 1 april 1914, zoon van ds. Jan Berghege en Anna Elizabeth Zaalberg. Ongehuwd.

Societeit Vooruitgang:

lid 11 september 1887 – 20 november 1889

Berghege, Willem, geboren Haaksbergen 13 augustus 1862 (Ned. Herv.), arts te Capelle aan de IJssel, overleden Rotterdam 10 maart 1929, zoon van ds. Jan Berghege en Anna Elizabeth Zaalberg. Hij huwde Utrecht 8 december 1898 met Anna Hermina Diderika Smits (1863-1935).

Societeit Vooruitgang:

lid 12 januari 1889 – 1890 (op voorstel van dhr. Prins werd het lidmaatschap van E.C.J. Berghege overgebracht op diens broeder W. Berghege)

Bevort, Frederik Johannes, geboren Arnhem 22 januari 1869 (R.K.), onderwijzer o.a. te Haaksbergen (1888-1890), overleden aldaar 16 januari 1925, zoon van Jacobus Antonie Bevort en Aleijda Abbenhuis. Hij huwde Groesbeek 25 mei 1904 met Elisabeth Tillmanns (1883-). Hij woonde ten huize van het echtpaar Ottink-Eysink.

De Vijfhoek:

werkend lid 8 november 1888 – (1890) (voorgesteld door J.Th. Hulst)

Bolderdijk, Hendrik Johannes, geboren Amersfoort 2 april 1857 (Ned. Herv.), stationschef te Haaksbergen 1884-1885, te Neede 1885-, overleden Arnhem 21 juli 1920, zoon van kleermaker Hendrik Bolderdijk en Dora Wilhelmina Meijnen. Hij huwde Zutphen 20 augustus 1886 met Aaltjen Bettinck (1861-).

Societeit Vooruitgang:

lid sinds 2 november 1884 – 1885 (‘ten aanzien der benoeming van den heer Bolderdijk werd besloten die als vervallen te beschouwen en (…) vrij te stellen van de betaling van contributie uit aanmerking van diens onvoorzien kortstondig verblijf in den gemeente’)

Bouma, Jan, geboren Kalkwijk (gem. Hoogezand) 5 augustus 1870 (Ned. Herv.), te Haaksbergen (1897-), koopman, overleden Renkum 3 april 1944, zoon van onderwijzer Jacob Bouma en Trijntje Landeweer. Hij huwde Veendam 11 januari 1911 met Tallea Kroon (1878-1944).

De Vijfhoek:

werkend lid 24 februari 1898 – (1898?)

Bouwhuis, Bernardus, geboren Lonneker 14 november 1870 (R.K.) onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1894-1896), aan school I te Usselo (gem. Lonneker) (1896-1898), aan de openbare lagere school 6 aan de Minkmaatstraat te Enschede (1898-1932), overleden Apeldoorn 16 januari 1942, zoon van Jannes Bouwhuis en Janna Spölmink. Hij huwde Apeldoorn 2 oktober 1902 met Johanna Maria Obdeijn (1876-1946)

De Vijfhoek:

werkend lid 22 februari 1895 – 12 maart 1896

ter Braake, Evert, geboren Ambt-Almelo 16 oktober 1866 (Ned. Herv.), koopman, boekhouder bij de firma D. Jordaan & Zonen (1885), overleden ‘s-Gravenhage 3 december 1935, zoon van Benjamin ter Braake en Gerridina Diederika Voorthuis. Hij huwde Wildervank 8 april 1890 met Gesina Everdina Hillegonda Lestergeon (1862-1939).

De Vijfhoek:

werkend lid 27 november 1884 – 15 maart 1888 (voorgesteld door D.B.H. Jordaan)

Societeit Vooruitgang:

lid 26 december 1885 –

Brunnekreeft, Hermannus, geboren Goor 27 september 1851 (Ned. Herv.), klerk te Haaksbergen (1870-1874), laatstelijk hotelhouder en directeur Van Gend & Loos te Goor, overleden aldaar 16 juni 1901, zoon van logementhouder Hendrik Jan Brunnekreeft en Herberdina van Heek. Ongehuwd. Brunnekreeft woonde tussen 11 juli 1870 en 9 september 1874 ten huize van onderwijzer H.J. Franssen in Haaksbergen.

De Vijfhoek:

werkend lid 2 september 1870 – 8 augustus 1874

gewoon lid 8 augustus 1874 – (1874)

insigne uitgereikt 31 mei 1872 (teruggegeven)

Bruyns, Frederik Johan, geboren Stad-Almelo 5 juni 1868 (Ned. Herv.), kantoorbediende te Haaksbergen (1886-1887), te Almelo (1887-), werkzaam bij de fa. D. Jordaan & Zonen te Haaksbergen 1896-i, vice-voorzitter Bad- en Zweminrichting ‘De Watermolen’, secretaris van het kiescollege der Nederlands-Hervormde Kerk aldaarii, overleden Rotterdam 2 november 1935, zoon van bakker Hendrikus Bruijns en Geertje Noorbeek. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

werkend lid 18 februari 1897 – 31 oktober 1908

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoenen 1901/1902 en 1902/1903

Societeit Vooruitgang:

lid 1901 –

van den Burg, Joannes Petrus Hubertus, geboren Uden 18 februari 1834 (R.K.), geneesheer te Haaksbergen (1869-1871), overleden Boxmeer 9 februari 1905, zoon van de barbier Joannes Baptista Franciscus van den Burg en Cornelia Bosmans. Hij huwde Haaksbergen 14 mei 1870 met Anastasia Maria Dievelaar (1848-1931). Hij woonde tussen 6 oktober 1869 en 7 februari 1871 in Haaksbergen. Hij woonde tevoren in Schaijk en verhuisde in 1871 terug naar zijn vertrouwde Noord-Brabant (Druten). In Haaksbergen woonde hij het eerste jaar samen met zijn ongehuwde zuster Maria van den Burg.

De Vijfhoek:

werkend lid 11 februari 1870 – 1871

Caron, Willem Johannes Hubertus, geboren Stad-Almelo 22 augustus 1829 (Ned. Herv.), belastingambtenaar achtereenvolgens te Diepenheim, Hengelo, Schiedam, Delft en Amersfoort, overleden Stad-Hardenberg 1 juli 1897, zoon van belastingambtenaar Willem Caron en Susanna Maria van Merle. Hij huwde Stad-Hardenberg 24 december 1855 met Geziena Johanna Koeslag (1835-1906).

Concordia:

lid 1849 –

ten Cate, Anthony, geboren Stad-Delden 14 december 1857 (Ned. Herv.), notaris te Haaksbergen (1893-), overleden aldaar 4 november 1914, zoon van burgemeester Gerrit ten Cate en Johanna ten Zeldam. Hij huwde Stad-Delden 25 maart 1903 met Nicola Agatha Maria de Lorraine Holling (1865-1928).

De Vijfhoek:

werkend lid 2 november 1894 – overlijden (voorgesteld door P.A.J. ten Hoopen)

vice-president 27 januari 1898–1899, 1899–1901, 1903-1905, 1905– 1906

president 1901– 1903, ca. 28 oktober 1906 – overlijden

lid commissie van ontwerp nieuw reglement 6 december 1900 –

Societeit Vooruitgang

lid 26 augustus 1893 –

president 2 januari 1895 – 1898 – 1901 – 1904 – 1907 –

ten Cate Gerrit, geboren Stad-Delden 7 juni 1820 (Ned. Herv.), burgemeester van Haaksbergen 1863-, overleden aldaar 21 september 1875, zoon van Anthony ten Cate en Johanna Hobbelink. Hij huwde Ambt-Delden 16 oktober 1856 met Johanna ten Zeldam (1837-1915)

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – overlijden

president 1866-1868, 1868-1870, 1870-1872, 1872-1874, 1874-1875

lid kritiseercollege 29 september 1871–

de Chalmot, Hendricus Marinus Jacobus, geboren Maassluis 27 juni 1865 (Ned. Herv.), directeur van het postkantoor te Haaksbergen (1903-1906) en van het post- en telegraafkantoor aldaar (1906-1910), vervolgens postdirecteur te Dalfsen, overleden aldaar 3 februari 1942, zoon van rijksontvanger David Jacobus Alexander de Chalmot en Aleida Hendrika Flim. Hij huwde Groningen 9 maart 1893 met Egberdina Klasina Zomerdijk (1867-1940).

De Vijfhoek:

lid 4 december 1903 – (1910)

Societeit Vooruitgang:

lid 1903 –

Clavareau, Auguste Felix Paul Marie, geboren Tegelen 21 maart 1873 (R.K.), rijksontvanger der directe belastingen en accijnsen o.a. te Haaksbergen (1900-1905), verm. overleden Velp januari 1957, zoon van rijksontvanger Peter Jan August Clavareau en Marie Amelie Jeanette Millard. Hij huwde Leeuwarden 11 september 1900 met Elisabeth Mathilde Folkersma (1872-1938)

De Vijfhoek:

lid 6 december 1900 – 12 september 1905

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoenen 1901/1902, 1902/1903 en 1903/1904

Societeit Vooruitgang:

lid december 1900 –

Colenbrander, Cornelis Albertus, geboren Ambt-Doetinchem 4 februari 1858 (Ned. Herv.), rijksambtenaar o.a. te Haaksbergen, overleden Enschede 24 november 1939, zoon van logementhouder Johannes Gerhardus Colenbrander en Engelina Horsting. Hij huwde Eibergen 11 mei 1888 met Rika Johanna Kijftenbelt (1858-1948)

De Vijfhoek:

lid 18 februari 1897 – (1897?)

Companjen, Hendrika, geboren Vriezenveen 7 augustus 1863 (Ned. Herv.), vennote fa. D. Jordaan & Zonen (1904-1918), overleden Helmond 10 juni 1937, dochter van koopman Jan Companjen en Gerhardina Aleida ter Braake. Zij huwde Vriezenveen 17 juni 1885 met haar zwager Jan Herman Wisselink (1847-1904).

De Vijfhoek:

lid 15 januari 1907 – 15 februari 1916 (voorgesteld door A. ten Cate)

(PS zij is de eerste dame die lid werd, of in ieder geval waarover werd geballoteerd)

van Dam, mej., uit Enschede

(vermoedelijk identiek aan Davina Cornelia van Dam 1883-1920 die in 1905 trouwde met G.W. Wisselink)

De Vijfhoek:

participant 1902

Dievelaar, Antonius Joannes, geboren Groenlo 4 september 1803 (R.K.), vestigde zich als blauwverver en winkelier te Haaksbergen, overleden aldaar 14 april 1887, zoon van Joannes Dievelaar en Maria Jansen. Hij huwde 1e Haaksbergen 8 november 1830 met Frederica Margaretha Stuve (ca. 1808-1833) en 2e Liederholt 8 januari 1834 met Johanna Hermana Mijman (ca. 1809-1870)

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866-1868

Dievelaar, Antonius Johannes, geboren Haaksbergen 11 december 1869 (R.K.), manufacturier aldaar, overleden Haaksbergen 22 augustus 1956, zoon van wethouder Johannes Antonius Dievelaar en Johanna Maria Olminkhof. Hij huwde 1e Gendringen 15 april 1902 met Francisca Helena Stokman (1869-1902), huwde 2e Duiven 14 november 1911 met Maria Margrita van Sadelhoff (1877-1932).

De Vijfhoek:

lid 12 maart 1896 – (1898?) (voorgedragen door H.G.A. Verkaart)

Dievelaar, Hermannus Martinus, geboren Haaksbergen 17 maart 1874 (R.K.), horlogemaker en winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 29 juli 1959, zoon van het lid Johannes Antonius Dievelaar en Johanna Maria Olminkhof. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

lid 9 november 1899 – 31 oktober 1908

Dievelaar, Johannes Antonius, geboren Haaksbergen 9 augustus 1838 (R.K.), tapper, winkelier en wethouder aldaar, overleden Haaksbergen 15 maart 1905, zoon van bovengenoemde winkelier Antonius Joannes Dievelaar en Johanna Hermana Mijman. Hij huwde Haaksbergen 7 mei 1864 met Johanna Maria Olminkhof (1843-1910).

De Vijfhoek:

lid 10 januari 1889 – overlijden

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1884-

geldschieter biljart 1889 (2 aandelen)

Dikkers, Everdina Willemina, geboren Holten 3 augustus 1845 (Ned. Herv.), overleden Nijmegen 23 januari 1928, dochter van logementhouder Derk Jan Christiaan Dikkers en Bartha Johanna Ankersmit. Zij huwde Holten 22 oktober 1868 met Frederik Johan Jordaan (1835-1907).

De Vijfhoek:

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoen 1893/1894

lid sinds (1907?) – 15 februari 1916

Dressler, A.M., vestigde zich in 1891, komende van Düren (Dld.), in Haaksbergen.

Societeit Vooruitgang:

lid 22 maart 1891 – ?

ten Duis, Hendrik Jan, geboren Goor 4 april 1871 (Ned. Herv.), onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1892-1893) en vervolgens te Goor (1893-), overleden aldaar 17 november 1918, zoon van postbode Gerrit Jan ten Duis en Johanna Elisabeth de Moor. Hij huwde Goor 23 juli 1912 met Pieternella Gerdina Kila (1885 – na 1942)

De Vijfhoek:

werkend lid 1891 – (1893)

van Duyl, Hendrik George, geboren Heukelum 27 december 1859 (Ned. Herv.), rijksontvanger o.a. te Haaksbergen (1885-1886), overleden Rotterdam 5 mei 1921, zoon van predikant Gerrit van Duyl en Sophia Catharina Bijstra. Hij huwde Haaksbergen 20 oktober 1887 met Helena Berghege (1856-1907), huwde 2e Wormerveer 5 juli 1917 met Maartje Ootjers (1869-). Door zijn huwelijk werd hij een schoonzoon van lid ds. Jan Berghege.

De Vijfhoek:

werkend lid 18 februari 1886 – (1886) (op eigen voorstel)

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1886 –

Dijk, Hermina Johanna (‘Mina’?), geboren Olst 15 mei 1868, overleden Oldenzaal 11 april 1931, dochter van Derk Jan Dijk en Kornelia Buurman. Zij huwde Oldenzaal 5 september 1896 met Abraham Stolle (1869-1956).

De Vijfhoek:

participant 1891-(1894?)

van Ebbenhorst Tengbergen, Willem Jacob Paulus Roelof, geboren Zelhem 30 april 1865 (Ned. Herv.), rijksontvanger te o.a. Haaksbergen (1889-1892), overleden Amsterdam 28 maart 1945, zoon van Erasmus Jan van Ebbenhorst Tengbergen en Wilhelmina Jacoba Paulina Rudolphine Cantzlaar. Hij huwde Haaksbergen 2 juni 1898 met Bertha Johanna Diederika Christina Jordaan (1873-1938). Door zijn huwelijk werd hij schoonzoon van het lid F.J. Jordaan.

De Vijfhoek:

werkend lid 16 januari 1890 – (1892)

Societeit Vooruitgang:

lid 12 januari 1890 – 1893

Elhorst, Bernard Diederik, geboren Enschede 15 januari 1826 (Ned. Herv.), timmerman (ca. 1844, 1851)iii iv, winkelier te Enschede (1861), zoon van onderwijzer Hendrik Jan Elhorst en Carolina Wilhelmina Schlepper. Hij huwde Enschede 15 februari 1861 met Berendina Johanna Averbeek (1836-)

Concordia:

introducee 1853 (waarschijnlijk wegens timmerklus tijdelijk verblijf houdende in Haaksbergen2)

van Engelen, Wilhelmus Cornelis, geboren Haaksbergen 8 oktober 1867 (Ned. Herv.), notarisklerk aldaar (1895), laatstelijk zaakwaarnemer aldaar, overleden Haaksbergen 23 september 1914, zoon van commies Christianus Magtildus van Engelen en Johanna Geertruida Hannivoort. Hij huwde Haaksbergen 2 maart 1895 met Hermina Schutterhoef.

De Vijfhoek:

werkend lid 16 oktober 1889 – (1893?)

van Eyken, Adrianus, geboren Naarden 19 juni 1828v (Ned. Herv.), huisonderwijzer te Amsterdam (1854-1856), onderwijzer te Bussum (1856), te Drunen (1857), dag- en kostschoolhouder te Haaksbergen (1862-1871), onderwijzer te Elst (1871-), overleden Rotterdam 24 februari 1917vi, zoon van Adriana van Eijken. Hij huwde Amsterdam 6 augustus 1857vii met Wijntje Adriana Hendrika Stachelhausen (1825-1915).viii

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 12 mei 1871

secretaris-penningmeester (1866-1868, 1868-1870, 1870-12 mei 1871)

Erelid 12 mei 1871

insigne uitgereikt maart 1876

Eysink, Bernardus Gerhardus, geboren Haaksbergen 2 november 1839 (R.K.), landbouwer op het Kagelink onder Diepenheim, overleden Diepenheim 9 april 1900, zoon van logementhouder Gerhardus Johannes Eysink en Hermina Helena Schuurmans. Hij huwde Diepenheim 23 februari 1871 met Anna Breteler (1842-1919)

De Vijfhoek:

werkend lid 4 maart 1870 – (1896?) (voorgedragen door G.J.H. Verbeek)

Eysink, Bernardus Warnerus, geboren Haaksbergen 11 januari 1852 (R.K.), onderwijzer, hoofd van de markeschool aan de Beckummerweg te Boekelo, overleden Haaksbergen 22 februari 1900, zoon van metselaar Waander Eysink en Hendrika Gerharda Eysink. Hij huwde Haaksbergen 25 juli 1885 met Margaretha Schilderman (1864-1896).

De Vijfhoek:

werkend lid 10 februari 1881 – (1893?)

Eysink, Florentinus Rudolphus Christianus, geboren Haaksbergen 29 januari 1841 (R.K.), logementhouder te Haaksbergen, lid gemeenteraad aldaar, overleden in 1913, zoon van logementhouder Gerhardus Johannes Eysink en Hermina Helena Schuurmans. Hij huwde 1e met Wilhelmina Maria Elisabeth Böckers (1856-1880) en 2e Lichtenvoorde 6 februari 1882 met Aleida Maria Geertruida Westerman (1849-1908).

De Vijfhoek:

werkend lid 4 maart 1870 – 8 augustus 1874 (voorgedragen door G.J.H. Verbeek)

gewoon lid 8 augustus 1874 –

insigne uitgereikt 16 maart 1872 (teruggegeven)

Eysink, Gerhardus Johannes, gedoopt Haaksbergen 23 juni 1808 (R.K.), logementhouder en lid gemeenteraad van Haaksbergen, overleden aldaar 19 november 1884, zoon van logementhouder Gerhardus Eysink en Gerharda Wiedenbroek. Hij huwde 1e met Gertrudis Schuurmans (1805-1837) en 2e Haaksbergen 23 januari 1839 met Hermina Helena Schuurmans (1811-1859).

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – (overlijden?)

lid Onderzoekscommissie van 1878

Eysink, G.R.J., geboren (R.K.)

De Vijfhoek:

werkend lid 31 mei 1872 – 9 oktober 1874

gewoon lid 9 oktober 1874 – (1874?)

insigne uitgereikt 31 mei 1872

Eysink, Herman Engelbert, geboren Haaksbergen 11 oktober 1857 (R.K.), winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 6 september 1888, zoon van logementhouder Gerhardus Johannes Eysink en Hermina Helena Schuurmans. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

werkend lid 27 september 1886 – (1887?) (op eigen voorstel)

Eysink, mej. M.

De Vijfhoek:

participant 1901-1902

Folkersma, Elisabeth Mathilde, geboren Lemmer 24 september 1872 (Ned. Herv.), overleden ‘s-Gravenhage 5 februari 1938, dochter van raadsheer mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma en Aurelia van Holkema. Zij huwde Leeuwarden 11 september 1900 met Auguste Felix Paul Marie Clavareau (1873-1957).

De Vijfhoek:

participant 1902-1904

Fooij, Johanna Hendrica, geboren Apeldoorn 14 april 1863, overleden Eijgelshoven 9 maart 1929, dochter van commies Jacobus Fooij en Wilhelmina de Groot. Zij huwde Apeldoorn 27 september 1893 met Wilhelmus Wetemans (1857-1915).

De Vijfhoek:

participant 1898

Fortuijn, Cornelis, geboren Amsterdam [23] november 1830 (Ned. Herv.),zonder beroep te Haaksbergen (1854-1859)ix, in militaire dienst te Zwolle (1859-), laatstelijk sergeant-majoor-schrijver in dienst van het Oost-Indisch Leger, overleden Batavia 24 juni 1864, zoon van koopman Gerrit Bernard Fortuijn en Wilhelmina Gezina Celia Rietberg. Ongehuwd. Hij woonde tussen 20 november 1854 en 18 november 1859 ten huize van burgemeester Verbeek.

Concordia:

lid 25 oktober 1855 –

secretaris-penningmeester 20 december 1855 –

lid commissie van reglement Leesgezelschap 20 november 1856 – 4 december 1856

lid commissie tot verkiezing van nieuwe boekwerken ten behoeve van het leesgezelschap 8 oktober 1857 –

Frankenhuis, C.

vermoedelijk Carel Frankenhuis, geboren Haaksbergen 22 december 1880 (Isr.), textielfabrikant; firmant S. Frankenhuis & Zn 1900-, overleden Enschede 23 december 1957, zoon van koopman Meijer Frankenhuis en Sophia Sara Oppenheimer. Hij huwde Lucie Julia Goldberg (1891-1977). (Carel Frankenhuis was een neef van Heiman Frankenhuis)

De Vijfhoek:

lid 24 oktober 1905 – 1909

Frankenhuis, H.

vermoedelijk Heiman Frankenhuis, geboren Haaksbergen 2 april 1870 (Isr.), textielfabrikant; firmant S. Frankenhuis & Zn., overleden Southport 2 augustus 1955, zoon van koopman Salomon Frankenhuis en Eva Rosendaal. Hij huwde Ester Lowenstein (1876-1950)

mogelijk diens neef Hugo Frankenhuis, geboren Haaksbergen 8 januari 1883 (Isr.), koopman in textiel te Amsterdam (1927), overleden aldaar 26 november 1954, zoon van koopman Meijer Frankenhuis en Sophia Sara Oppenheimer. Hij huwde Amsterdam 12 april 1927 met Cato de Vries (1891-)

De Vijfhoek:

lid 24 oktober 1905 – (?)

Frankenhuis, Joseph, geboren Wisch 16 december 1828 (Isr.), voorzitter Nederl. Israelitische Gemeente te Haaksbergen (1874), overleden aldaar 31 maart 1925, zoon van Heiman Jonas Frankenhuis en Sara Gans. Hij huwde Stad-Delden 29 april 1856 met Diena de Leeuw (1832-1898).

Concordia:

lid Leesgezelschap 12 maart 1857 –

Franssen, Berend Willem Hubertus, geboren Haaksbergen 17 april 1838 (Ned. Herv.), winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 2 augustus 1892, zoon van onderwijzer Hermanus Johannes Franssen en Antonia Hendrika ten Cate. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

lid circa 1884 – (overlijden?)

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (2 aandelen)

Franssen, Hermanus Johannes, geboren Zwolle 2 december 1800 (Ned. Herv.), onderwijzer in Meijerinkhoek te Haaksbergen, laatstelijk hoofdonderwijzer te Boekelo, overleden Haaksbergen 26 oktober 1888, zoon van Hermannus Franssen en Johanna Weymar. Huwde Haaksbergen 21 november 1833 met Antonia Hendrika ten Cate (1812-1873).

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

lid commissie van reglement 24 januari 1849 – 8 februari 1849

algemeen bestuurslid 19 december 1850 –

lid commissie van reglement Leesgezelschap 20 november 1856 – 4 december 1856

lid commissie tot verkiezing van nieuwe boekwerken ten behoeve van het leesgezelschap 8 oktober 1857 –

Societeit Vooruitgang:

Erelid sinds oprichting 1883 (op voorstel van F.J. Jordaan)

Franssen, Petronella Johanna Maria, geboren Haaksbergen 18 september 1842 (Ned. Herv.), overleden aldaar 14 december 1885, dochter van Hermanus Johannes Franssen en Antonia Hendrika ten Cate. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

participant 1875

Frölich, Johan Herman, geboren Enschede 23 januari 1872 (Ned. Herv.), onderwijzer op de Fabrieksschool te Enschede (1890), de openbare lagere school te Brammelo (gem. Haaksbergen) (1890-1892), onderwijzer te Enschede (1892-), overleden Enschede 17 maart 1952, zoon van fabrieksarbeider Jan Frölich en Gerritdina Leussink. Hij huwde met Selina Ellechina van der Luit (1875-1943). Hij woonde ten huize van het echtpaar A.W. Ottink-Eysink.

De Vijfhoek:

werkend lid 19 december 1890 – (1892)

Gakink, Johannes Frederikus, geboren Haaksbergen 25 maart 1839 (Ned. Herv.), zadelmaker aldaar, overleden Boekelo (gem. Enschede) 25 september 1920, zoon van bakker Arend Jan Gakink en Elizabeth Meijer. Hij huwde Haaksbergen 8 december 1883 met Hilligje ten Hoorn (1858-1894).

De Vijfhoek:

werkend lid 4 maart 1870 – 22 januari 1892 (voorgedragen door G.J.H. Verbeek)

van Gelder, Karel Willem, geboren Makassar (Celebes) 26 april 1866 (Ned. Herv.), officier, kapt. inf. K.N.I.L., wonende te Haaksbergen 1901-1902, overleden Meester Cornelis (Java) 15 augustus 1945, zoon van Nederlands-Indisch ambtenaar Gerrit van Gelder en Anna Christina Helena Sophia Seeuwen. Hij huwde Haaksbergen 17 september 1902 met Bernardina Anna Arendina Jordaan (1876-1978). Door zijn huwelijk met Anne Jordaan, die enige malen optrad in toneelstukken van de rederijkerskamer, werd hij schoonzoon van het lid F.J. Jordaan.

De Vijfhoek:

lid 31 oktober 1901 – (1902?)

Geltink, Gerrit, geboren Winterswijk 21 december 1878 (Ned. Herv.), onderwijzer te Haaksbergen (1898-), overleden aldaar 30 september 1951, zoon van jachtopziener Jan Andries Geltink en Engelina Pluimker. Hij huwde Haaksbergen 18 april 1906 met Wilhelmina Mathilda Oosterholt (1882-1929).3

De Vijfhoek:

lid 25 november 1898 – (?)

van Genderen Stort, Carel Gerrit Johan Anton, geboren Brummen 27 juni 1860 (Ned. Herv.), surnumerair bij de rijksbelastingen te Haaksbergen (1885), laatstelijk ontvanger der rijksbelastingen te Den Haag, overleden aldaar 10 februari 1961, zoon van geneesheer Pieter van Genderen Stort en Anna Elisabeth Taapken. Hij huwde Amsterdam 16 februari 1893 met Claire Marie Welmoet van Hoorn (1863-1919).

Societeit Vooruitgang:

lid 22 november 1885 – (1886) (wegens diens korte verblijf behoeft hij geen contributie te betalen)

Gerritsen, Bernardus Wilhelmus, geboren ‘s-Heerenbergh 1 december 1866 (R.K.), onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1894-1896), hoofd der school in de buurtschap Broeke (gem. Neede) (1896-), overleden Neede 29 september 1940, zoon van brievengaarder Gerhardus Gerritsen en Theodora Freriks. Hij huwde Arnhem 12 februari 1896 met Philomena Catharina de Bruyn (1873-1943)

De Vijfhoek:

lid 22 februari 1895 – 17 februari 1896

Gooren, Leopold, geboren Buggenum 3 oktober 1832 (R.K.), hoofdcommies te Haaksbergen (1884-ca. 1893?), overleden Heerlen 26 april 1914, zoon van klompenmaker Joannes Gooren en Wilhelmina Dierckxsen. Hij huwde Heerlen 23 november 1886 met Maria Elizabeth Hubertina Gijsman (1846-1920).

De Vijfhoek:

werkend lid 20 februari 1885 – 13 oktober 1893 (voorgesteld door G.H.G. van Beest)

Societeit Vooruitgang:

lid 15 februari 1885 –

van der Goot, Frederik Sjoerd, geboren Balk (Gaasterland) 25 februari 1860 (Ned. Herv.), rijksontvanger te Haaksbergen (18834-1885x), overleden Deventer 23 juli 1927, zoon van de gemeente-ontvanger Jacobus Hendriks van der Goot en Korneliske Sybrands de Vries. Hij huwde Haaksbergen 24 juni 1887 met Johanna Gezina Baarslag (ca. 1854-1940). Door zijn huwelijk werd hij een schoonzoon van het lid H.A. Baarslag en aangetrouwde neef van de logementhouders Morssinkhof.

De Vijfhoek:

werkend lid 21 december 1883 – (1885) (voorgesteld door J.H. Wisselink)

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883 – januari 1886 (wegens vertrek naar Vries)

Gouverne, Felix Renaud Mari Theodore, geboren Bergen 10 april 1879 (R.K.), mede-oprichter en firmant fa. K. Maseland & Co te Haaksbergen (1903-1904), vervolgens (cand.) notaris te Groningen, overleden aldaar 6 mei 1954, zoon van notaris Mattheus Gouverne en Wilhelmina Geertruida Lippits. Hij huwde 1e Alkmaar 5 september 1906 (echtscheiding Alkmaar 3 december 1924) met Antonia Fredrica Zaadnoordijk (1884-) en 2e Groningen 22 december 1924 met Johanna Lucretia Droste (1886-1941)

De Vijfhoek:

lid 4 december 1903 – 23 maart 1904

Societeit Vooruitgang:

lid 1903-1904

van Grasstek, Franciscus Joan, geboren Hoorn (N.H.) 15 mei 1855 (Ned. Herv.), ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Haaksbergen (1880), laatstelijk te Amersfoort, overleden aldaar 15 december 1935, zoon van notaris Franciscus Marinus Johannes van Grasstek en Henriette Willemina van Slogteren. Hij huwde Roosendaal 29 november 1898 met Johanna Henriette Agnes Beijerinck (1859-1926).

De Vijfhoek:

werkend lid 4 oktober 1880 – 1881 (wegens vertrek naar Diever)

Greve, Herman Lodewijk Anne, geboren Lonneker 30 januari 1844 (Ned. Herv.), vertrok in 1869 of 1870 naar Amerika met als bestemming St. Louis, zoon van molenaar Jan Willem Greve en Maria Juliana Stuve.

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 1869

Greve, Jan Willem, gedoopt Enschede 28 februari 1798 (Ned. Herv.), fabrikeur, bleker en jeneverstoker op de Rigtersbleek of Grevenbleek te Enschede, vanaf 1847 molenaar op de Oostendorper watermolen te Haaksbergen, overleden aldaar 26 april 1873, zoon van richter Willem Philip Carel Greve en Johanna Wilhelmina Swiers. Hij huwde Haaksbergen 13 augustus 1832 met Maria Juliana Stuve (ca. 1806-1889).

Concordia:

lid 1849 –

Greve, Johan Hendrik, geboren Lonneker 24 juli 1841 (Ned. Herv.), landbouwer te Haaksbergen, overleden aldaar 14 december 1919, zoon van molenaar Jan Willem Greve en Maria Juliana Stuve. Hij huwde Haaksbergen 12 december 1891 met Christina Loonstein.

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1884-

Greve, Willem Philip Carel, geboren Lonneker 2 juni 1837 (Ned. Herv.), molenenaar op de Oostendorper watermolen te Haaksbergen, overleden Haaksbergen 13 januari 1921, zoon van molenaar Jan Willem Greve en Maria Juliana Stuve. Hij huwde Haaksbergen 8 april 1874 met Wilhelmina Alijda Horsting (1845-1927).

Concordia:

lid Concordia 28 februari 1856 –

De Vijfhoek:

lid (1867?) – 15 februari 1916

Haan, Hubert Hendrik Wilhelm, geboren Nieuwstad (Lb.) 9 augustus 1865 (R.K.), ontvanger der directe belastingen te Haaksbergen (1892-1894), laatstelijk inspecteur der belastingen te Valkenburg (Lb.), overleden aldaar 2 juni 1903, zoon van rentenier Max Nicolas Hubert Haan en Anna Herberz. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

lid 15 december 1892 – 19 oktober 1894 (voorgesteld door Dr. W. Prins)

Societeit Vooruitgang:

lid 4 december 1892 –

van der Haar, Hermannus Petrus, geboren Avenhorn 2 december 1867 (Ned. Herv.), kunstschilder, overleden Wassenaar 18 augustus 1938, zoon van geneesheer Petrus van der Haar en Elisabeth Johanna Jordens. Hij huwde Soest (Dld.) 1 november 1898 met Margarethe Antonie Wilhelmine Elise Bresina (ca. 1873-). Hij woonde in Haaksbergen ten huize van zijn oom, de notaris en rederijker G. Jordens.

De Vijfhoek:

lid 18 februari 1897 – (1897)

Societeit Vooruitgang:

lid december 1896 – 1897

Hajenius, Lodewijk Jacobus Emil, geboren ‘s-Heerenbergh 21 januari 1839 (Ned. Herv.), oud-luitenant-ter-zee 1e kl., zonder beroep te Haaksbergen (1898-1902), overleden ‘s-Gravenhage 2 februari 1933, zoon van geneesheer Pantaleon Hajenius en Sara Helena Henrietta Eberhardina Schmidt. Hij huwde 1e ‘s-Heerenbergh 6 januari 1873 met Maria Louisa Henrietta Coster (1853-1882), huwde 2e Rotterdam 28 augustus 1890 met Angelique Jeannette Frederique d’Hamecourt (1856-1919). (PS hij huurde villa van weduwe A.G. Jordaan-Schaars)

De Vijfhoek:

werkend lid 25 november 1898 – 25 september 1902 (wegens vertrek naar elders)

Societeit Vooruitgang:

lid 1898 – 1902

van den Ham, Ds. Wouterus, geboren Barneveld 5 juli 1810 (Ned. Herv.), Ned. Herv. predikant te Haaksbergen 1836-1855 (werd opgevolgd door Ds. Jan Berghege), verhuisde in 1886 naar Barneveld, overleden aldaar 11 oktober 1894, zoon van koopman Aricus van den Ham en Gerharda Henriette Coops. Hij huwde Dordrecht 13 februari 1836 met Antje Schoenmakers (1809-1842). (PS Hij was de opvolger van ds. Scheij)

Concordia:

lid 8 februari 1849 –

algemeen bestuurslid 8 februari 1849 – 19 december 1850

De Vijfhoek:

lid 4 oktober 1867 – (1876?) (voorgedragen door zijn neef A.F.W. Jordaan)

Heinink, Johannes Wernerus, geboren Fleringen (gem. Tubbergen) 19 augustus 1852 (R.K.), hulponderwijzer te Haaksbergen (1870-1871), laatstelijk schoolhoofd te Reutum (gem. Tubbergen) en auteur, overleden 8 maart 1906, zoon van onderwijzer Everhardus Lambertus Heinink en Geertruida Maria de Meijer. Hij huwde Tubbergen 28 april 1880 met Maria Ikink. Hij woonde tussen 11 november 1870 en 28 juni 1871 ten huize van het echtpaar Brevink-Temmink.

De Vijfhoek:

lid 17 maart 1871 – 1871

Hennink, Jan Roelof, geboren Diepenheim 27 mei 1828 (Ned. Herv.) , bakker te Langelo / Hengelo tot 1861 en vervolgens te Hengelo, overleden aldaar 2 september 1869, zoon van korenmolenaar Hendrik Egbertinus Hennink en Maria ten Duits. Hij huwde Hengelo (Ov.) 3 augustus 1861 met Johanna ten Hove (1834-1907).

Concordia:

honorair lid 24 oktober 1854 –

Hille Ris Lambers, Dr. Cornelis, geboren Maassluis 10 november 1865 (Ned. Herv.), theol. doct., predikant o.a. te Haaksbergen (1898-1907), emer. 1937, overleden De Bilt 21 februari 1958, zoon van predikant Jan Adriaan Pieter Hille Ris Lambers en Maartje Hille. Hij huwde Barneveld 23 april 1890 met Johanna Wilhelmina Antonia Versteeg (1866-1946).

De Vijfhoek:

werkend lid 18 oktober 1900 – (1907)

Hofstee, Hendrik, geboren Marum 9 november 1873 (Ned. Herv.), o.a. onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1897-1899), leider van de zangclub (1898), overleden Haren (Gr.) 28 maart 1959, zoon van schoenmaker Harm Hofstee en Eltje Cordes. Hij huwde Zelhem 9 november 1901 met Carolina Henriette Venderbosch (1878-1960).

De Vijfhoek:

werkend lid 2 december 1897 – 1902 (wegens vertrek naar Amsterdam)

Societeit Vooruitgang:

lid november 1897 – 1901

Holtslag, Jan, geboren Brummen 26 januari 1861 (Ned. Herv.), stationschef o.a. te Haaksbergen (1885), overleden Apeldoorn 30 oktober 1931, zoon van tuinman Jacob Holtslag en Lotta Gerdina van der Spreng. Hij huwde Haaksbergen 3 november 1886 met Jacoba Alida Berghoef (1863-1948).

De Vijfhoek:

lid 29 januari 1885 – (1885?) (voorgedragen door D.B.H. Jordaan)

Societeit Vooruitgang:

lid sinds 4 januari 1885 –

Honhof, Hendrikus, gedoopt Eibergen 6 september 1807 (Ned. Herv.), orgelmaker te Haaksbergen (o.a. 1855), overleden Eibergen 6 januari 1892, zoon van bierbrouwer Derk Honhof en Gezina Hartgerink. Ongehuwd.

(PS Honhof bouwde in 1864/1865 het orgel voor de nieuwe Nederlands-Hervormde Kerk te Haaksbergen)

Concordia:

lid Leesgezelschap

ten Hoopen, Arend Jan Petrus, geboren Haaksbergen 22 oktober 1856 (Ned. Herv., later Geref.), textielfabrikant D.J. Ten Hoopen & Zn, overleden aldaar 29 juli 1940, zoon van textielfabrikant Derk Jan ten Hoopen en Anna Margaretha Geertruida Scheij. Hij huwde Rotterdam 4 juni 1886 met Maria Tassemeijer (1852-1911).

De Vijfhoek:

werkend lid 6 augustus 1875 – 11 november 1886

(bedankte in 1878 voor benoeming tot secretaris)

ten Hoopen, Derk Jan, geboren Neede 19 februari 1821 (Ned. Herv.), textielfabrikant D.J. ten Hoopen & Zn, overleden Haaksbergen 14 december 1898, zoon van Arend Jan ten Hoopen en Maria Christina Scholten. Hij huwde Neede 7 december 1855 met Anna Margaretha Geertruida Scheij (1815-1893). Derk Jan ten Hoopen vestigde zich in 1856 in Haaksbergen en betrok de woning van wijlen emeritus-predikant Scheij aan de Oosterstraat (nr. 14).

Concordia:

lid 16 oktober 1856 – (voorgesteld door de heer Fortuijn)

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – (overlijden?)

vice-president 4 september 1871 –1872, 1872-1874, 1874-1875, 1875- 1876, 1876-1881)

lid kritiseercollege 29 september 1871 –

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (5 aandelen)

ten Hoopen, Petrus Adrianus Johannes, geboren Haaksbergen 27 augustus 1859 (Ned. Herv.), textielfabrikant D.J. Ten Hoopen & Zn, overleden aldaar 1 september 1915, zoon van Derk Jan ten Hoopen en Anna Margaretha Geertruida Scheij. Hij huwde Haaksbergen 12 september 1900 met Johanna Maria Helderman (1869-1948).

De Vijfhoek:

lid 28 oktober 1880 – (1903?)

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (1 aandeel)

thesaurier 1893 – 1899 – 1902 – 1905

lid commissie belast met de regeling van een zomerconcert op het Scholtenhagen 1902

lid commissie belast met de regeling van een zomerconcert op het Scholtenhagen 1903

ter Horst, Hendrikus, geboren Rijssen 24 augustus 1825 (Ned. Herv.), cand.-notaris te Haaksbergen (1849-1852), vervolgens notaris te Blokzijl, overleden aldaar 20 maart 1886, zoon van Hendrikus ter Horst en Elisabeth Pauwen. Hij huwde Haaksbergen 21 mei 1860 met Johanna Cornelia Jordaan (1831-1932). Hij woonde ten huize van Jan Dinant Jordaan te Haaksbergen.

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

secretaris-penningmeester 9 september 1853 – 20 december 1855

Hulleman, Simon, geboren Hoorn 25 juli 1789 (Ned. Herv.), laatstelijk apotheker (1e kl.) diendende bij het garnizoen en hospitaal in Suriname (1830-1845), verlof 1845, gepensioneerd 1846xi xii, wonende te Eibergen (1845-1846), te Enschede (1846-), te Eibergen (-1850)5, te Waardenburg-Opijnen (1850-1858)xiii, te Tuil (1858-1861), te Heesch (1861-)xiv, overleden Nijmegen 21 april 1873, zoon van Claas Hulleman en Aafje Groot. Ongehuwd.

Concordia:

lid 20 december 1849 – (1850)

Hulst, Philippus Anne Gertrudes, geboren Blokker (N.H.) 1 oktober 1856 (niet kerkelijk6), hoofdinspecteur levensverzekeringsmaatschappij te ‘s-Gravenhage (1900), zoon van notaris Cornelis Hulst en Hermina Alida Catharina Robijn. Hij huwde in 1896 met Cornelia Helena Schoondermark (1869-). Hij verhuisde 23 juli 1880 van Amsterdam naar Haaksbergen en ging aldaar in de kost bij de familie J.G. Smits. Hulst was op dat moment student in de rechten. Op 5 oktober 1880 verhuisde hij naar Leiden.

De Vijfhoek:

lid 4 oktober 1880 – (1880)

Hulst, Johannes Theodorus, geboren ‘s-Heerenbergh 2 april 1860 (R.K.), onderwijzer te Haaksbergen (1884-), overleden Rotterdam 17 juni 1929, zoon van dagloner Antoon Hulst en Willemina Hageman. Hij huwde Haaksbergen 5 oktober 1895 met Johanna Hermina Meijerink (1872-1920). Hij woonde aanvankelijk in het logement De Moriaan. Hij gaf tussen 1894 en 1897 o.a. les aan de kinderen van D.B.H. Jordaan.

De Vijfhoek:

werkend lid 27 november 1884 – (1906?) (voorgesteld door B.W. Eysink)

lid kritiseercollege 31 januari 1889 ? –

secretaris 17 juni 1892–1894, 1894–1896, 1896–1899, 1899–1901, 1901–15 oktober 1903

president 23 oktober 1903– 28 oktober 1906

lid commissie van ontwerp nieuw reglement 6 december 1900 –

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoenen 1893/1894, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904

Societeit Vooruitgang:

lid 22 februari 1885 – 24 december 1886

Inckel, dr. August Ernst Dionys, geboren Utrecht 5 augustus 1810 (Evang.-Luth.), genees-, heel- en vroedmeester te Haaksbergen, oud-officier van gezondheid 2e kl., overleden Haaksbergen 17 december 1866, zoon van August Ernst Inckel en Gerharda Catharina Elisabeth Oltmans. Hij huwde Kampen 5 december 1836 met Derica Petronella Broese (1806-1881).
Dr. Inckel huurde in de jaren ’40 van de negentiende eeuw een huis aan de Oosterstraat, nabij de Markt, van Hendrik Teerink.

Concordia:

lid 1849 –

vice-president 19 december 1850 –

lid commissie tot regelen van een maaltijd 28 oktober 1852 –

Jordaan, Albert Frederik Wilhelm, geboren Haaksbergen 4 februari 1848 (Ned. Herv.), inspecteur der registratie en domeinen, overleden Zwolle 6 juni 1906, zoon van Jan Dinant Jordaan en Woutera Hermina van den Ham. Huwde Assen 6 september 1879 met Eskelina Hinke Bakker (1853-1928).

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – oktober 1867 (wegens vertrek naar elders)

Jordaan, Anna Elisabeth (‘Betsy’), geboren Haaksbergen 2 juni 1891, overleden Zeist 14 mei 1977, dochter van Johannes Gijsbertus Jordaan en Anna Geertrui Schaars. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

participant 1906

Jordaan, Bernardina ‘Anna’ Arendina, geboren Haaksbergen 23 april 1876, overleden Beek (gem. Nijmegen) 24 april 1978, dochter van Frederik Johan Jordaan en Everdina Willemina Dikkers. Zij huwde Haaksbergen 17 september 1902 met Karel Willem van Gelder (1866-1945).

De Vijfhoek:

participant 1898-1901

Jordaan, Bertha Johanna Diederika Christina, geboren Haaksbergen 25 maart 1873, overleden Hierden (gem. Harderwijk) 23 augustus 1938, dochter van Frederik Johan Jordaan en Everdina Willemina Dikkers. Zij huwde Haaksbergen 2 juni 1898 met Willem Jacob Paulus Roelof van Ebbenhorst Tengbergen (1865-1945).

De Vijfhoek:

participant 1891 (en mogelijk 1894)

Jordaan, Christina Wilhelmina, geboren Haaksbergen 14 juni 1880, overleden Velp 13 november 1974, dochter van Frederik Johan Jordaan en Everdina Willemina Dikkers. Zij huwde Haaksbergen 8 augustus 1917 met Mr. Gerrit Johan ten Zeldam (1872-1938). (Zij was voorheen, sinds 1903, verloofd met het lid dr. Lodewijk van Scherpenzeel).

De Vijfhoek:

participant 1898-1903

Jordaan, Derk, geboren Haaksbergen 9 augustus 1781 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden aldaar 31 juli 1876, zoon van fabrikeur Jan Jordaan en Anna Geertruy ter Horst. Hij huwde Haaksbergen 27 april 1814 met Berendina Wessels (1794-1880).

Concordia:

lid Concordia 1849 –

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866 – (overlijden)

Jordaan, Derk, geboren Haaksbergen 9 mei 1886 (Ned. Herv.), bankier Bank Jordaan N.V. te Haaksbergen, overleden Monte Carlo (Monaco) 28 mei 1970, zoon van textielfabrikant Frederik Johan Jordaan en Everdina Willemina Dikkers. Hij huwde Enschede 20 mei 1914 met Engelbertha Elderink (1887-1953).

De Vijfhoek:

werkend lid 17 september 1909 – 15 februari 1916

Societeit Vooruitgang:

lid ca. 1910 –

Jordaan, Derk Bernard Herman, geboren Haaksbergen 19 maart 1854 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden Enschede 23 maart 1925, zoon van textielfabrikant Hendrik Jordaan en Janna Willemina Smits. Hij huwde Aalten 7 september 1887 met Gerharda Arendina Martens (1860-1943).

De Vijfhoek:

gewoon lid 17 januari 1873 – (1873) (uitgeschreven wegens studie in Duitsland)

werkend lid 15 januari 1875 – 15 februari 1916

secretaris 27 januari 1881 – 9 maart 1882

secretaris(-penningmeester) 9 maart 1882 – 8 januari 1885

insigne uitgereikt

Societeit Vooruitgang:

lid Societeit Vooruitgang sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (3 aandelen)

lid commissie van onderzoek tot verplaatsing societeit 1893

Jordaan, Everdina Frederika (‘Dien’), geboren Haaksbergen 16 oktober 1884, overleden Groningen 1 december 1978, dochter van Frederik Johan Jordaan en Everdina Willemina Dikkers. Zij huwde Haaksbergen 26 juli 1910 met Steven Duintjer (1879-1970).

De Vijfhoek:

participant 1902-1906

Jordaan, Frederik Johan, geboren Haaksbergen 22 maart 1835 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden aldaar 22 februari 1907, zoon van Derk Jordaan en Berendina Wessels. Hij huwde 1e Borculo 22 augustus 1862 met Anna Arendina Martens (1837-1863) en 2e Holten 22 oktober 1868 met Everdina Willemina Dikkers (1845-1928).

Concordia:

lid 16 oktober 1856 – (voorgesteld door W.H. Jordaan)

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – overlijden

vice-president 1871

secretaris 26 mei 1871 – 1872, 1872-1874, 1874-1875, 1875-1876

president 1876–1881

lid Onderzoekscommissie van 1878

insigne uitgereikt 16 maart 1872

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883 – 19 september 1891

lid 10 december 1893 –

president 16 mei 1894 – 2 januari 1895 (hij bedankte voor herbenoeming)

lid commissie belast met de regeling van een zomerconcert op het Scholtenhagen 1902

Jordaan, Hendrik, geboren Haaksbergen 14 maart 1820 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden aldaar 21 januari 1912, zoon van textielfabrikant Derk Jordaan en Berendina Wessels. Huwde Haaksbergen 29 juni 1849 met Janna Willemina Smits (1817-1878).

Concordia:

lid 8 februari 1849 –

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866 – overlijden

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (3 aandelen)

Jordaan, Henriette Gerharda, geboren Haaksbergen 14 december 1842 (Ned. Herv.), overleden aldaar 11 juni 1879, dochter van Jan Dinant Jordaan en Woutera Hermina van den Ham. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

participant 1875

Jordaan, Jan Dinant, geboren Haaksbergen 7 december 1802 (Ned. Herv.), notaris aldaar, overleden Haaksbergen 7 maart 1860, zoon van notaris Jan Hendrik Jordaan en Elisabeth Judith ter Horst. Hij huwde Barneveld 15 november 1839 Woutera Hermina van den Ham (1812-1904).

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

lid commissie van reglement 24 januari 1849 – 8 februari 1849

president 8 februari 1849 – , 19 december 1850-, 22 januari 1852 –, 10 december 1857 –

lid commissie tot verkiezing van nieuwe boekwerken ten behoeve van het leesgezelschap 8 oktober 1857 –

Jordaan, Jan Gerhard Hendrik, geboren Haaksbergen 23 juni 1888, textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden Haaksbergen, h. De Bleeck, 16 oktober 1951, zoon van textielfabrikant Derk Bernard Herman Jordaan en Gerharda Arendina Martens. Hij huwde Lonneker 5 juni 1912 met Geertruid Bernhardina Stroink (1891-1939).

De Vijfhoek:

werkend lid 31 oktober 1908 – 15 februari 1916

Societeit Vooruitgang:

lid (ca 1910?) –

Jordaan, Johanna Willemina (‘Jo’), geboren Haaksbergen 8 mei 1890, overleden Enschede 14 oktober 1980, dochter van Derk Bernard Herman Jordaan en Gerharda Arendina Martens. Zij huwde Haaksbergen 22 mei 1918 met Gerhardus Arnoldus ter Weeme (1889-1954).

De Vijfhoek:

participant 1906

Jordaan, Johannes Gijsbertus, geboren Haaksbergen 8 juni 1852 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden aldaar 2 februari 1892, zoon van textielfabrikant Hendrik Jordaan en Janna Willemina Smits. Hij huwde Borculo 17 september 1884 met Anna Geertrui Schaars (1857-1912).

De Vijfhoek:

werkend lid sinds 29 september 1871 – (voor 1875) (voorgesteld door Hendrik Verbeek),

werkend lid 15 januari 1875 – overlijden

secretaris 8 januari 1885 – overlijden

insignes uitgereikt 16 mei 1872 en 15 januari 1875

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (3 aandelen)

Jordaan, Wilhelmina Petronella (‘Mina’), geboren Haaksbergen 19 augustus 1857, overleden aldaar 21 maart 1932, dochter van notaris Jan Dinant Jordaan en Woutera Hermina van den Ham. Zij huwde Haaksbergen 19 december 1894 met dr. Warmold Prins (1858-1936).

De Vijfhoek:

participant 1875-1894

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoen 1893/1894

Jordaan, Willem Hendrik, geboren Haaksbergen 2 oktober 1828 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, overleden aldaar 10 april 1902, zoon van textielfabrikant Derk Jordaan en Berendina Wessels. Ongehuwd.

Corcordia:

lid Concordia 1849 –

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866 – overlijden

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883 –

secretaris 1883-1885-1887-1891-1894-1897 (hij bedankte voor herbenoeming)

geldschieter biljart 1889 (5 aandelen)

Jordens, Gerard, geboren Borne 18 december 1829 (Ned. Herv.), notaris te Haaksbergen 1860-1878 en Enschede 1879-1898, overleden aldaar 30 oktober 1908, zoon van onderwijzer Jan Jordens en Hendrika Wilhelmina van der Haar. Ongehuwd

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – (1878) (bedankte voor benoeming tot vice-president 26 december 1870)

lid kritiseercollege 29 september 1871 –

Kerkhoven, Derk Jan, gedoopt Diepenheim 4 maart 1775 (Ned. Herv.), hoofdonderwijzer te Haaksbergen (voor ruim 60 jaren), overleden aldaar 25 juni 1859, zoon van Johannes Kerkhoven en Anna Geertruy van Bronkhorst. Hij huwde met Cornelia Herberdina Diderica Scholten (ca. 1777-1848).

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

Kieftenbelt, Hermannus, geboren Bathmen circa 1805, kleermaker te Haaksbergen, overleden aldaar 11 februari 1878, zoon van Jan Kijftenbelt en Henders Richelts. Ongehuwd.

Concordia:

lid Leesgezelschap 1856 –

Klaassen, Albertus, geboren Haaksbergen 29 augustus 1879 (Ned. Herv.), onderwijzer te o.a. Honesch (ca. 1902?-1905) en Haaksbergen (1905-1912), zoon van huisschilder Jan Klaassen en Harmanna Wilhelmina Herberta Cornelia Scholten. Hij huwde Haaksbergen 26 maart 1913 met Jeannette Hendrika Odink (1890-1925).

De Vijfhoek:

lid 6 november 1902 – 12 september 1905

van Kleef, Nicolaas, geboren Haarlem 14 oktober 1862 (Ned. Herv.), bouwkundig opzichter in dienst van architect Moll te Hengelo, werkzaam te Haaksbergen (1884), vestigde zich in 1885 als bouwkundig opzichter in Noord-Holland, zoon van de werkman Adrianus van Kleef en Elizabeth van der Lee.

Societeit Vooruitgang:

lid sinds 13 april 1884 – 1884 (‘als zoodanig – bouwkundig opzichter – hier tijdelijk verblijvende’)

Kölling, Heinrich Wilhelm7, gedoopt Linne (gem. Barkhausen, Hannover) 19 november 1824, vestigde zich in mei 1850 te Langelo (hoogstwaarschijnlijk werkzaam op de Oostendorper Molen van toekomstig schoonvader J.W. Greve), sinds 1860 molenaar op de Mallemse molen te Eibergen, overleden Rheden 9 oktober 1901, zoon van Kasper Heinrich Kölling en Maria Elsabein Hallman. Hij huwde Haaksbergen 28 augustus 1860 met Johanna Willemina Greve (1833-1917).8

Concordia:

buitengewoon lid 13 februari 1851 –

Kramme, Frans Hendrik, geboren Winterswijk 5 februari 1824 (Ned. Herv.), hoofdonderwijzer te Buurse, overleden aldaar 20 januari 1915, zoon van rijksambtenaar Frans Pieter Hendrik Kramme en Stephania Johanna van Hengel. Hij huwde met Elisabeth Smits (ca. 1830-1909). Hij was aanvankelijk ondermeester te Haaksbergen en woonde toendertijd ten huize van hoofdonderwijzer D.J. Kerkhoven. In de jaren ’50 verhuisde hij echter naar Buurse.

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

lid commissie ter voorkoming van geschillen inzake het leesgezelschap 11 december 1856 –

lid commissie tot verkiezing van nieuwe boekwerken ten behoeve van het leesgezelschap 8 oktober 1857 –

Kreiken, Gerhardus Mourits, geboren Deventer 25 mei 1870 (Ned. Herv.), onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1891-1893), later schoolhoofd, overleden Brink en Orden (gem. Apeldoorn) 1 juni 1914, zoon van winkelier Frederik Herman Cornelis Kreiken en Egberdina Harmina Kassenberg. Hij huwde Stad-Almelo 9 oktober 1900 met Francina Maria Muller (1877-1949)

De Vijfhoek:

werkend lid 17 december 1891 – (1893) (voorgesteld door J.T. Meijerink)

van Krieken, ds. Justus Arnoldus, geboren Piershil 12 januari 1876 (Ned. Herv.), Ned. Herv. Predikant te Haaksbergen (1907-1944), overleden Haaksbergen 23 mei 1956, zoon van Pieter van Krieken en Aletta Sibilla Hiebendaal. Hij huwde Laren (Gld.) 23 juni 1904 met Susanne Philippine Antoinette Hagen (1883-1979).

De Vijfhoek:

lid 31 oktober 1908 – 15 februari 1916

Kruisweg, Cornelis Jacobus, geboren Harlingen 4 januari 1868 (Ned. Herv.), bouwkundig opzichter te Hengelo (Ov.) (verm. in dienst van architect Moll), tijdelijk wonende te Haaksbergen (1887), lid architectenbureau Van der Goot & Kruisweg te Hengelo en laatstelijk architect en wethouder te Bussum, overleden aldaar 2 oktober 1952, zoon van Jacobus Kruisweg en Gerritje Cornelia Zandbult. Hij huwde Hengelo (Ov.) 14 september 1897 met Johanna Fenna Bonke (1875-1931).

Societeit Vooruitgang:

lid 3 juni 1887 – 10 januari 1888 (op voorstel van J.H. Wisselink werd, wegens het tijdelijk verblijf van Kruisweg dat toevallig in twee dienstjaren viel, bepaald dat diens contributie van f 3,- naar f 2,- werd verlaagd)

Kuijpers, Wilhelmus Petrus, geboren Bemmel 14 oktober 1876 (R.K.), hoofdonderwijzer van de dorpschool te Haaksbergen (1907-), overleden aldaar 2 november 1942, zoon van Antonius Henricus Kuijpers en Willemina Sommeren. Hij huwde Asten 5 augustus 1918 met Petronella Henrica Maria Simons (1887-1941).

De Vijfhoek:

lid (1907) – 31 oktober 1908

Societeit Vooruitgang:

lid 1907 –

Langeveld, Cornelis, geboren Hardinxveld 30 juli 1852 (Ned. Herv.), aanvankelijk aannemer te Hardinxveld, tijdelijk wonende te Haaksbergen 1884, vertrokken naar Nieuwer-Amstel 1885, overleden Hilversum 5 februari 1934, zoon van Bastiaan Langeveld en Pietertje Hansum. Hij huwde Amsterdam 25 april 1878 met Cornelia Johanna Bouterse (1853-1940).

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1884 – 1885

Laupman, Frederik Wilhelm, geboren Goor 22 september 1819 (Ned. Herv.), klerk ter gemeentesecretarie van Haaksbergen (-1853), 2e luitenant-kwartiermeester bij het 5e bat. rustende schutterij in provincie Overijssel (-1854), overleden Goor 26 augustus 1854, zoon van winkelier Johan Jacob Laupman en Anna Geertruy ten Doesschate. Ongehuwd. Hij woonde ten huize van burgemeester Verbeek.

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

lid commissie van reglement 24 januari 1849 – 8 februari 1849

secretaris-penningmeester 8 februari 1849 – 9 september 1853

Leppink, Gerrit Jan, geboren Haaksbergen 15 februari 1865 (Ned. Herv.), kantoorbediende aldaar, overleden Haaksbergen 13 februari 1902, zoon van Egbert Leppink en Hendrika Nijhuis. Hij huwde Haaksbergen 17 januari 1891 met Hendrika Wilhelmina Oosterholt (1867-1957).

De Vijfhoek:

lid 31 oktober 1901 – overlijden

Leppink, Hendrik, geboren Haaksbergen 20 mei 1854 (Ned. Herv.), boekhouder en laatstelijk bedrijfsleider bij de fa. D. Jordaan & Zonen te Haaksbergen, overleden aldaar 15 augustus 1923, zoon van Egbert Leppink en Hendrika Nijhuis. Hij huwde Haaksbergen 19 november 1881 met Fredrika Martha Augusta Textor (1860-1949).

De Vijfhoek:

lid 18 februari 1897 – (1909?)

Societeit Vooruitgang:

lid 1900 –

Lokker, Dr. Jan Jacob, geboren Dirksland 2 februari 1844 (Ned. Herv.), med. doct., geneesheer te Haaksbergen (1871-1886)9, te Coevorden (1886-) overleden , zoon van Johannes Lokker en Neeltje Grootenboer. Hij huwde Laar (Hannover, Dld.) 26 augustus 1870 met Amalia Elisabeth von Schatteburg Collmann (1847-)

De Vijfhoek:

werkend lid sinds 12 mei 1871 – 11 september 1876 (bedankte voor benoeming vice-president 4 september 1871)

gewoon lid 11 september 1876 – 27 september 1886

vice-president 27 januari 1881 – 27 september 1886 (wegens vertrek naar Coevorden)

lid Onderzoekscommissie van 1878

insigne uitgereikt 16 maart 1872

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883 – 1888 (officieel 1890)

Lubbers, Hendrik, geboren Zwollerkerspel 24 april 1866 (Ned. Herv.), onderwijzer te Haaksbergen, overleden aldaar 9 juli 1941, zoon van hoofdonderwijzer Willem Lubbers en Gesiena ten Cate. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

werkend lid 14 januari 1886 – 15 februari 1916 (voorgesteld door B.W. Eysink)

Luif, Jan, geboren Eemnes 6 augustus 1874 (R.K.), o.a. hoofd der school te Haaksbergen (1900-1904), overleden Amsterdam 7 februari 1939, zoon van werkman Tijmen Luif en Geertruida van den Breemer. Hij huwde Amsterdam 17 mei 1905 met Gezina Bernardina Antonia Schartman (1873-1932)

De Vijfhoek:

lid 6 december 1900 – (1904)

Societeit Vooruitgang:

lid 1901 – 1904

van Manen, Philippus Hendrikus Jacobus Gerard, geboren Oosterhesselen 12 november 1875 (Ned. Herv.), ontvanger der directe belastingen en accijnsen o.a. te Haaksbergen (1905-1909), overleden Nijmegen 3 april 1939, zoon van rijksontvanger Hugo van Manen en Gerardina Elisabeth Jonckheer. Hij huwde Goor 16 juni 1906 met Eva Catharina Jannink (1885-1962).10

De Vijfhoek:

lid 23 januari 1906 – (1909?)

Societeit Vooruitgang:

lid 1905 –

penningmeester 1907 – 1908 –

Marsman, Harmen Jan, geboren Ambt-Ommen 6 mei 1867xv (Ned. Herv.), boekhouder te Rijssen (-1888), kantoorbediende te Haaksbergen (1888-), laatstelijk boekhouder te Enschede, overleden aldaar 14 januari 1922, zoon van onderwijzer Derk Jan Marsman en Gerridina van den Berg. Ongehuwd. Hij woonde ten huize van het echtpaar W. Dikkers-Kuyk te Haaksbergen.

De Vijfhoek:

werkend lid 24 januari 1889 – 11 december 1891 (voorgesteld door J.G. Jordaan)

gewoon lid 11 december 1891 –

Societeit Vooruitgang:

lid 1 december 1889 – 1893(op voorstel van dr. Prins)

Maseland, Frederik Karel Albertus Antonius, geboren Enschede 28 juni 1860 (R.K.), mede-oprichter en firmant K. Maseland & Co te Haaksbergen (1901-1904)11, vervolgens flessenfabrikant te Rotterdam en Den Haag, overleden voor 1937, zoon van winkelier Johannes Maseland en Hardewijna Catharina Hafkemeijer. Hij huwde Rotterdam 1 juli 1908 met Johanna Jacoba Gompertz (1863-)

De Vijfhoek:

lid 25 september 1902 – (1904) (voorgesteld door A. ten Cate)

Societeit Vooruitgang:

lid eind 1901 –

Maurits, Antoon Willem, geboren Nijmegen 16 januari 1854 (Ned. Herv.), onderwijzer te Haaksbergen (1881-1882) en vervolgens te Doesburg, overleden aldaar 18 februari 1905, zoon van smid Karel Hendrik Reinier Maurits en Philippine Michon. Hij huwde Deurne 28 december 1883 met Jacoba Hendrika Groothuis (1858-1904). Hij woonde tussen 5 september 1881 en 6 oktober 1882 in het logement De Moriaan te Haaksbergen en verhuisde daarop naar Doesburg.

De Vijfhoek:

werkend lid 6 oktober 1881 – (ca. 1885) (voorgesteld door J.G. Jordaan)

Meerdink, Johanna Wilhelmina (‘Mina’?), geboren Winterswijk 16 januari 1866, verm. gezelschapsdame bij de weduwe A.G. Jordaan-Schaars, overleden Nijmegen 20 januari 1902, dochter van ontvanger Eliebertus Antoon Meerdink en Ida Anna Geziena Bouwmeester. Zij huwde Winterswijk 6 april 1899 met Cornelis Matthias Temminck (1837-1913).

De Vijfhoek:

participant 1894

Meijer, Johannes Wilhelmus Cornelis, geboren Veere 20 januari 1850 (Ned. Herv.), hulponderwijzer te Haaksbergen (1870-1873), later commies bij de Rijksbelastingen te Nijmegen en Rotterdam, overleden aldaar 22 december 1916, zoon van commies Pieter Meyer en Lena Cornelia van den Blink. Hij huwde Nijmegen 21 maart 1889 met Anna Jacoba Diar (1861-1907). Hij woonde in 1870 en 1871 in het logement van G.J. Eysink te Haaksbergen.

De Vijfhoek:

werkend lid 4 maart 1870 – (1873) (voorgedragen door G.J.H. Verbeek)

Meijerink, Hendrikus Josephus, geboren Haaksbergen 6 november 1876 (R.K.), huisschilder aldaar, overleden aldaar 27 oktober 1930, zoon van blauwverver Arend Jan Meijerink en Grada Barendunk. Hij huwde Haaksbergen 6 augustus 1902 met Hillebranda Berendina ten Asbroek (1880-1949). (Zijn echtgenote was een dochter van de logementhouder van De Zwaan alwaar tussen 1888 en 1894 vergaderingen van ‘De Vijfhoek’ werden gehouden).

De Vijfhoek:

lid 6 november 1902 – (1904?)

Meijerink, Joannes Theodorus, geboren Haaksbergen 28 november 1860 (R.K.), gemeente-ontvanger aldaar, overleden Enschede 4 maart 1927, zoon van blauwverver Arend Jan Meijerink en Joanna Oldenkotte. Hij huwde Haaksbergen 2 augustus 1898 met Johanna Hendrika Maria Dievelaar (1865-1940).

De Vijfhoek:

werkend lid 10 januari 1889 – (na 1908)

Miedema, Ype, geboren Leeuwarden 18 juni 1871 (Ned. Herv.), chef van een fabriek te Haaksbergen (1901-1902), laatstelijk handelsreiziger, overleden Enschede 25 juli 1926, zoon van commissionair Martinus Johannes Miedema en Pietje Ypes. Hij huwde Amsterdam 18 december 1902 met Frederika van Doorneveld (1869-1923)

De Vijfhoek:

werkend lid 31 oktober 1901 – 1912

secretaris-penningmeester 9 december 1904 –1907, 1907-

Societeit Vooruitgang:

lid 1901 –

lid commissie belast met de regeling van een zomerconcert op het Scholtenhagen 1902

lid commissie belast met de regeling van een zomerconcert op het Scholtenhagen 1903

van Mierlo, Johannes, geboren Mill en Sint Hubert (N.-Br.) 20 oktober 1847 (R.K.), hulponderwijzer te Haaksbergen (1868), te Zwolle (1868-1874)xvi, hoofdonderwijzer te Moergestel (1874-1883) en Wernhout (gem. Zundert) (1883-1909), overleden Wanroij 17 juni 1927, zoon van Hendricus van Mierlo en Gertrui Gerrits. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

werkend lid 31 januari 1868 – 15 oktober 1868 (wegens vertrek naar Zwolle)

Morssinkhof, Berend Jan, geboren Haaksbergen 27 juni 1819 (Ned. Herv.), logementhouder aldaar, overleden Enschede 19 december 1901, zoon van de logementhouder Gerrit Morssinkhof en Johanna Louisa Dieperink. Ongehuwd.

Concordia:

lid Concordia 8 februari 1849 –

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866 – (overlijden?)

Societeit Vooruitgang:

lid Societeit Vooruitgang sinds oprichting 1883 –

thesaurier Societeit Vooruitgang 1883-1887

Morssinkhof, Hendrik Jan, geboren Haaksbergen 14 september 1823 (Ned. Herv.), logementhouder en laatstelijk landbouwer aldaar, overleden Haaksbergen 15 maart 1878, zoon van de logementhouder Gerrit Morssinkhof en Johanna Louisa Dieperink. Ongehuwd

Concordia:

lid Concordia 1849 –

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – overlijden

Motké, Thomas Antonius, geboren Thorn 27 oktober 1835 (R.K.), commies-verificateur der belastingen te Haaksbergen (1881-1882), te Horst (Limburg) (1882-), overleden Oss (N.-Br.) 6 november 1921, zoon van Jan Jacob Motké en Gertrudis Elisabeth Paulussen. Hij huwde Maasbree 24 november 1871 met Anna Catharina Odilia Bergmans (1855-1934).

De Vijfhoek:

lid 6 oktober 1881 – (1882) (voorgedragen door J.G. Jordaan)

Nilant, Raginus Wilhelm, geboren Vriezenveen 23 maart 1872 (Ned. Herv.), volontair bij het fabriekswezen (fa. D. Jordaan & Zonen?) te Haaksbergen (1891-1895), laatstelijk adjunct-commies Rijksverzekeringsbank, overleden Amsterdam 19 november 1928, zoon van burgemeester Alexander Leonard Nilant en Femmigje Buisman. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

werkend lid 29 oktober 1891 – 31 oktober 1895 (voorgesteld door H. Jordaan)

Societeit Vooruitgang:

lid 22 februari 1891 –

Nijhoff, Gerrit Hendrik, geboren Wisch 11 april 1870 (Ned. Herv.), spoorwegambtenaar te Haaksbergen (1893-), laatstelijk stationschef te Sneekxvii, overleden Apeldoorn 4 mei 1946, zoon van landbouwer Gerrit Jan Nijhoff en Theodora Konink. Hij huwde Zelhem 20 augustus 1897 met Antonia Hermina Knaake (1872-1954).

De Vijfhoek:

lid 31 oktober 1901 – (1902?)

Nijland, Herman, geboren Lonneker 3 augustus 1876 (Ned. Herv.), baas ververij (van verm. fa. D. Jordaan & Zonen) te Haaksbergen (1905), vestigde zich in 1908/1909 te Almelo, overleden aldaar 31 mei 1919, zoon van wever Gerrit Nijland en Diena Ordelmans. Hij huwde Enschede 8 juli 1905 met Johanna Aleida Bekkenkamp (1879-).

De Vijfhoek:

lid 29 januari 1902 – 12 september 1905

van Os, Willem Anton Lodewijk, geboren Diever 2 april 1883 (Ned. Herv.), klerk ter post en telegrafie te Amsterdam (-1902), Haaksbergen (1902-1903), Enschede (1903-1904) en te Almelo (1904-1905), vertrok vervolgens naar Nederlands-Indie, zoon van burgemeester Leonard Willem van Os en Leentje Mulder.

De Vijfhoek:

lid 6 november 1902 – (1903)

Ottink, Bernardus Richardus, geboren Haaksbergen 1 april 1875 (R.K.), bakker aldaar, overleden Haaksbergen 7 augustus 1952, zoon van Antonius Wilhelmus Ottink en Cornelia Aleida Francisca Eysink. Hij huwde Haaksbergen 20 juni 1905 met Wilhelmina Theodora Oldenkotte (1876-1955F.R.C.).

De Vijfhoek:

lid 6 november 1902 – 12 september 1905

Ottink, Johannes Reinoldus, geboren Haaksbergen 25 mei 1871 (R.K.), organist aldaar, directeur van de Haaksberger Burger-Harmonie (1917)xviii, administrateur van de A.B.T.B. afd. Haaksbergen (-1923)xix, overleden Haaksbergen 16 april 1923, zoon van schoenmaker Reinier Ottink en Johanna Geertruida Temmink. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

lid 6 november 1902 – (1906?)

Overbosch, Evert, geboren Zutphen 24 december 1863 (Ned. Herv.), surnumerair der Rijksbelastingen te Haaksbergen (1886-1889), te Waardenburg (1889-1892), te Terborg (1892-1896), ontvanger der registratie en domeinen te Joure (1896-), etc., overleden ‘s-Gravenhage 26 december 1933, zoon van rijksveearts Evert Overbosch en Zwaantjen Stegeman. Hij huwde 1e ‘s-Gravenhage 11 augustus 1897 met Ida Heloisa Stephanie van Broekhuyzen (1869-1907), 2e Stad-Doetinchem 21 september 1910 met Johanna Planten (1884-).

De Vijfhoek:

werkend lid 22 november 1886 – 1889 (wegens vertrek)

Societeit Vooruitgang:

lid 19 december 1886 – 20 november 1889

lid commissie van oprichting van een leesgezelschap 1887

Peltzer, Karel Theodor Lodewijk, geboren Gouda 25 mei 1868 (Ned. Herv.), directeur van het post- en telegraafkantoor te Haaksbergen (1910-1925), overleden Oegstgeest 4 juni 1932, zoon van officier Johann Wilhelm Gustav Peltzer en Johanna Wilhelmina Margaretha Spoor. Hij huwde 1e Tiel 22 mei 1902 met Sanderina Gijsberta van Florestein (1869-1924) en 2e Naarden 23 december 1924 met Grietje Vrijland (1879-1945).

De Vijfhoek:

lid 2 december 1911 – 14 oktober 1912

Societeit Vooruitgang:

lid 1910 –

Peteri, Hermannus, geboren Enschede 23 oktober 1846 (Ned. Herv.), hulponderwijzer te Nijmegen (1868-1869), te Utrecht (1869), ws. te Haaksbergen (1872-1874), laatstelijk onderwijzer te Arnhem, overleden aldaar 3 februari 1891, zoon van schilder Bartus Peteri en Johanna Maria Rees. Hij huwde Arnhem 13 augustus 1879 met Wilhelmina Christina Nijman (1858-)

De Vijfhoek:

werkend lid 31 mei 1872 – januari 1874

insigne uitgereikt 31 mei 1872 (teruggegeven januari 1874)

Postel, Carel Iwan, geboren Winterswijk 7 februari 1872 (Ned. Herv.), ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Haaksbergen (1898-1899), te Nieuwesluis (1899-) enz., overleden Bilthoven 29 maart 1951, zoon van Frans Leonard Postel en Hendrika Zwaantina Kreiken. Hij huwde Haaksbergen 5 september 1903 met Gerhardina Aleida Wisselink (1879-1981).

De Vijfhoek:

lid 25 november 1898 – (1899)

Societeit Vooruitgang:

lid 1898 – oktober 1899

Prins, Dr. Warmold, geboren Gasselte 16 december 1858 (Ned. Herv.), arts te Haaksbergen 1886-, overleden aldaar 3 december 1936, zoon van landbouwer Henricus Conradus Prins en Hendrika Alingh. Hij huwde Haaksbergen 19 december 1894 met Wilhelmina Petronella Jordaan (1857-1932).

De Vijfhoek:

werkend lid 27 september 1886 – 15 februari 1916 (op eigen voorstel)

vice-president 26 november 1891–1894, 1894–1896, 1896–1898, 1901-1902, 1902-15 oktober 1903

president 1898–1899, 1899–1901

Societeit Vooruitgang:

lid 15 augustus 1886 –

thesaurier 1887 – 1889 – 1893, – 1911 –

lid commissie van oprichting van een leesgezelschap 1887

geldschieter biljart 1889 (3 aandelen)

lid commissie van onderzoek tot verplaatsing societeit 1893

Puister, Jan, geboren Veendam 9 november 1861 (Ned. Herv.), onderwijzer te Muntendam (-1886), hoofd der school te Brammelo onder Haaksbergen (1886-1894), benoemd tot onderwijzer in Nederlands-Indie (1894), overleden Bosch en Duin (gem. Zeist) 14 oktober 1928, zoon van schipper Jacob Pieters Puister en Wilhelmina Smid. Hij huwde De Bilt 30 maart 1927 met Foktje van Oosting (1878-1945)

De Vijfhoek:

werkend lid 31 januari 1889 – (1894) (voorgesteld door J.H. Wisselink)

Societeit Vooruitgang:

lid 23 januari 1887 –

Racer Palthe, Carel Bernard, geboren Weerselo, h. Everlo, 24 april 1850 (Ned. Herv.), zonder beroep te Haaksbergen (1870-1871), overleden Weerselo 11 mei 1911, zoon van Johannes Frederik Racer Palthe en Philippina Hermina Gelderman. Hij huwde Denekamp 31 mei 1894 met Johanna Elisabeth Habermehl (1859-1935). Hij woonde tussen 13 mei 1870 en 4 mei 1871 in het logement van G.J. Eysink te Haaksbergen en verhuisde daarop naar Oldenzaal.

De Vijfhoek:

lid 16 september 1870 – (1871)

van Raders, Reinier Frederik baron, geboren Arnhem 23 november 1857 (Ned. Herv.), ontvanger der directe belastingen te Haaksbergen (1882-1883), overleden Valkenburg 20 februari 1923, zoon van kapitein-ter-zee Jan Ernst Willem Frederik baron van Raders en Stephania Ketjen. Hij huwde Vaals 7 september 1889 (echtscheiding Maastricht 27 april 1899) met Petronella Hubertina Barth (1865-1950). Hij woonde tussen 1 februari 1883 en 23 mei 1883 in het logement De Moriaan te Haaksbergen en verhuisde daarop naar Westervoort.

De Vijfhoek:

lid 1 februari 1883 – (1883)

Rattinck, Eva Margaretha Leonarda, geboren Amsterdam 28 mei 1800 (Ned. Herv.), wonende te Haaksbergen, sinds 1866 te Groenloxx, overleden aldaar 18 maart 1878, dochter van Gerrit Jan Rattinck en Margaretha Guibijn.

Concordia:

lid Leesgezelschap 1856 –

Reimerink, Hendrik12, gedoopt Haaksbergen 2 oktober 1785 (Ned. Herv.), landbouwer te Honesch, overleden aldaar 10 juni 1851, zoon van Harmen Reijmerink en Jenneken Odink. Hij huwde met Hendrika ter Pelle (1788-1834).

Concordia:

lid 8 maart 1849 – (1851)

Reimerink, Jan, geboren Honesch (gem. Haaksbergen) 14 juni 1821 (Ned. Herv.), landbouwer aldaar, overleden Haaksbergen 12 januari 1866, zoon van Hendrik Reimerink en Hendrika ter Pelle. Hij huwde Haaksbergen 21 november 1844 met Johanna Grootenhuis (1820-1864).13

Concordia:

buitengewoon lid 24 oktober 1850 –

Reijerkerk, Ds. Martinus, geboren Langerak 4 juli 1836 (Ned. Herv.), predikant achtereenvolgens te Graft (-1870), Bovensmilde (1870-1879), Veenwouden (1879-1890), Haaksbergen (1890-1898), te Zeddam (1898-1903), emer. 1903, overleden Utrecht 29 december 1917, zoon van predikant Lukas Odelius Reijerkerk en Johanna Anthonia van Terveen. Hij huwde Gorssel 10 juni 1880 met Johanna Arnolda Rebel (1848-1928). Hij was de opvolger van ds. Berghege.

De Vijfhoek:

werkend lid 24 oktober 1890 – (1898)

Ribbius, Ds. Cornelis, geboren Deventer 21 juli 1809 (Ned. Herv.), predikant op Schokland 1848-1850 en te Buurse 1855-1878, overleden Twello, h. Schadewijk, 7 december 1884, zoon van Mr. Hendrik Ribbius en Rudolphine Mechteld Jordens. Hij huwde Losser 3 november 1848 met Wilhelmina Jodoka Eusebia Mann (1820-1892).

De Vijfhoek:

werkend lid 7 december 1874 – (1878)

Röring, Wilhelmus Gerhardus Antonius Johannes, geboren Groenlo 16 september 1849 (R.K.), hulponderwijzer aan de Openbare Lagere School te Haaksbergen (1869-1870) en laatstelijk hoofdonderwijzer te Geesteren (gem. Tubbergen), lid Provinciale Staten van Overijssel (1907-1919), daarnaast auteur, overleden Glanerbrug 30 oktober 1934, zoon van koperslager Johannes Franciscus Antonius Röring en Maria Aleijda van Sark. Huwde Doesburg 12 februari 1872 met Wilhelmina Arnolda Lammers (1850-1918).

De Vijfhoek:

werkend lid 5 februari 1869 – 13 oktober 1870 (voorgesteld door W. Schoot Uiterkamp)

van Rijsbergen, Maria Boudina, geboren Leiden 30 november 1866 (Ned. Herv.), gezelschapsdame van de weduwe Jordaan-van den Ham, overleden Eindhoven 27 februari 1952, dochter van architect Cornelis Corstiaan van Rijsbergen en Maria Wilhelmina Louiza Couvée. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

Participant 1901-1904

Schartman, Hermannus, geboren Haaksbergen 14 januari 1830, student in de theologie (-1854), laatstelijk pastoor te Ommen (1865-1869), overleden Stad-Ommen 28 oktober 1869, zoon van winkelier Hermannus Egbertus Schartman en Johanna Hendrika Eysink. Hij verhuisde in 1854 van Haaksbergen naar Denekamp.

Concordia:

lid 29 november 1849 –

of:

Schartman, Hermannus Egbertus14, gedoopt Haaksbergen 19 oktober 1787 (R.K.), winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 23 februari 1872, zoon van Johannes Gerhardus Schartman en Anna Elisabeth Holscher. Hij huwde Haaksbergen 31 oktober 1826 met Joanna Hendrika Eysink (1806-1875).

Concordia:

lid 29 november 1849 –

von Schatteburg Collmann, Amalia Elisabeth, geboren Laar (Hannover) 8 februari 1847, dochter van ontvanger Carel Frederik von Schatteburg Collmann en Truitje Warssen. Zij huwde Laar (26 augustus 1870 met dr. Jan Jacob Lokker (1844-).

De Vijfhoek:

participant 1872-1875

van Scherpenzeel, Dr. Lodewijk, geboren Schoonhoven 19 augustus 1873 (Ned. Herv.), scheikundige te Haaksbergen (1902-1904, overleden Nijmegen 15 juni 1905, zoon van apotheker Charles Henri van Scherpenzeel en Anna Maria Tobbe. Ongehuwd (doch sinds 1903 verloofd met Christina Wilhelmina Jordaan 1880-1974)

De Vijfhoek:

werkend lid 6 november 1902 – 9 december 1904 (voorgesteld door J.Th. Hulst)

secretaris-penningmeester 23 oktober 1903 – 9 december 1904

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoen 1903/1904

Societeit Vooruitgang:

lid 10 augustus 1902 –

Schilderman, Antonius Johannes, geboren Haaksbergen 16 juli 1861 (R.K.), hoofd van een school te Denekamp (1893), hoofd der school te Honesch (1899-), overleden Haaksbergen 29 november 1932, zoon van schoolhoofd Antonius Johannes Schilderman en Johanna Cornelia Maria van den Berg. Hij huwde Zwolle 24 oktober 1893 met Elisabeth Wind (1870-1923)

De Vijfhoek:

lid 6 december 1900 – (1908)

Scholten, Derk, geboren Haaksbergen 31 december 1826 (Ned. Herv.), laatstelijk landbouwer aldaar, overleden Haaksbergen 12 april 1906, zoon van linnendrukker Hermannus Scholten en Wilhelmina Mulder. Ongehuwd.

Concordia:

lid Leesgezelschap 1856-

Scholten, Francois Fredrik Derk, geboren Ruurlo 11 maart 1845 (Ned. Herv.), winkelier te Haaksbergen, woonde te Michigan (USA) (1876), zoon van Johan Pieter Scholten en Elizabeth Johanna Kerkhoven. Hij huwde met Nellie Appledorn.

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 8 december 1870 (wegens vertrek naar Amerika)

geintroduceerd als gast van J.H. Wisselink op de huishoudelijk vergadering 24 november 1876 (hij woonde toen in Michigan in Noord-Amerika).

Schoot Uiterkamp, Willem, geboren Haarle (gem. Hellendoorn) 24 maart 1847 (R.K.), hulponderwijzer te Haaksbergen (1868-), te Bolsward (-1874), te Harlingen (1874-), overleden aldaar 30 mei 1933, zoon van landbouwer Jan Willem Schoot Uiterkamp en Harmina Oortveld. Hij huwde Harlingen 2 mei 1878 met Geertruida de Vries (1854-1932).

De Vijfhoek:

werkend lid 6 maart 1868– (1869?) (voorgedragen door A. van Eyken)

Schröder, Paul Marie Emil, geboren ‘s-Gravenhage 26 februari 1883 (R.K.), procuratiehouder fa. K. Maseland & Co te Haaksbergen (maart 1904xxi – ), overleden in 1952, zoon van koopman Fritz Gerhard Marie Schröder en Anais Marie Joseph Tuyttens. Hij huwde met Bertha Maria Regina Christine Hagedorn (1885-1965). (Schröder verkocht in 1907 zijn automobiel Dion-Bouton; vermoedelijk was hij de eerste automobilist van Haaksbergenxxii)

De Vijfhoek:

lid 13 januari 1905 – 31 oktober 1908 (voorgedragen door F.J. Jordaan)

Societeit Vooruitgang:

lid 1905 –

Schulten, Albert, geboren Haaksbergen 25 augustus 1823 (Ned. Herv.), textielfabrikant aldaar, overleden Haaksbergen 30 oktober 1868, zoon van fabrikant Johann Friedrich Wilhelm Schulten en Alberdina Hendrika Maria Jordaan. Ongehuwd.

Concordia:

lid 24 oktober 1850 – (…)

lid 15 januari 1857 –

Schulten, Johann Friedrich Wilhelm, geboren Schermbeck (Westfalen) 15 januari 1797 (Ned. Herv.), textielfabrikant te Haaksbergen, overleden aldaar 10 juli 1857, zoon van fabrikant Albert Schulten en Anna Sibilla Uhland. Hij huwde Haaksbergen 10 juli 1823 met Alberdina Hendrika Maria Jordaan (1806-1886).

Concordia:

lid 1849 –

lid commissie tot regelen van een maaltijd 28 oktober 1852 –

Simonsz, Christiaan George Adolf, geboren Montfoort 10 oktober 1877 (Ned. Herv.), rijksontvanger te Haaksbergen (1910-1918), overleden Vorden 23 april 1922, zoon van Johannes Simonsz en Petronella Thomasina Leonarda Grinwis Plaat. Hij huwde Groenlo 2 augustus 1906 met Anna Elisabeth Catharina Aleida Lasonder (1885-1973).

De Vijfhoek:

lid 2 december 1911 – 14 oktober 1912

Societeit Vooruitgang:

lid 1910 –

Smeets, Joannes Renerus, geboren Amby (Limburg) 18 december 1852 (R.K.), hulponderwijzer te Haaksbergen (1878-1881), laatstelijk schoolhoofd te Gendringen, overleden aldaar 7 juli 1913, zoon van landbouwer Reneer Smeets en Anna Maria van Aubel. Hij huwde 1e Haaksbergen 13 september 1882 met Anna Maria Hendrika Eysink (1854-1891), huwde 2e Gendringen 27 mei 1893 met Catharina Maria Gesina Stokman (1857-1916).

De Vijfhoek:

werkend lid 26 september 1878 – (1881) (voorgedragen door D.B.H. Jordaan)

lid Onderzoekscommissie van 1878

Smits, Hendrik Jan, geboren Haaksbergen 19 november 1813 (Ned. Herv.), koopman en winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 24 april 1899, zoon van koopman Jan Smits en Geesken ten Brugge. Hij huwde Zelhem 21 april 1842 met Johanna Harmina Diderika Becking (ca. 1817-1864).

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

lid commissie van reglement 24 januari 1849 – 8 februari 1849

vice-president 8 februari 1849 – 19 december 1850

lid commissie tot regelen van een maaltijd 28 oktober 1852 –

lid commissie ter voorkoming van geschillen inzake het leesgezelschap 11 december 1856 –

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866 – 23 december 1869

Smits, Herman, geboren Haaksbergen 12 augustus 1854 (Ned. Herv.), textielfabrikant; directeur N.V. Almelosche Confectiefabriek v/h H. Smits & Co, overleden Almelo 7 januari 1920, zoon van Hendrik Jan Smits en Johanna Harmina Diderika Becking. Hij huwde Amsterdam 5 juni 1884 met Alagonda Geertruida Hemmes (1858-1937).

De Vijfhoek:

werkend lid 20 januari 1871 – (voor 1874)

Smits, Jan Gijsbert, geboren Haaksbergen 8 maart 1843 (Ned. Herv.), winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 20 mei 1915, zoon van voornoemde Hendrik Jan Smits en Johanna Harmina Diderika Becking. Hij huwde Haaksbergen 8 april 1874 met Maria Euphemia Antoinette Frederika Greve (1839-1906)

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 12 september 1905

lid Onderzoekscommissie van 1878

lid kritiseercollege 31 januari 1889 –

insigne uitgereikt 16 maart 1872

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883

geldschieter biljart 1889 (1 aandeel)

Smits, Jan Willem, geboren Haaksbergen 2 augustus 1820 (Ned. Herv.), koopman, winkelier en tabaksfabrikant, overleden Halle (gem. Zelhem) 14 juni 1898, zoon van koopman Jan Smits en Geesken ter Brugge. Hij huwde Haaksbergen 23 november 1860 met Wesselina Jordaan (1827-1871).

Concordia:

lid Concordia 1849 –

lid commissie ter voorkoming van geschillen inzake het leesgezelschap 11 december 1856 –

De Vijfhoek:

lid sinds oprichting 1866 – 31 december 1876 (wegens vertrek naar elders)

Societeit Vooruitgang:

lid 11 september 1887 –

Steffens, Wilhelmus Bernardus, geboren Dalen 23 augustus 1851 (R.K.), hoofdonderwijzer en wethouder te Haaksbergen, overleden aldaar 7 maart 1929, zoon van landbouwer Geert Hendrik Rudolph Steffens en Anna Maria Wessels. Hij huwde 1e Haaksbergen 19 juni 1876 met Antonetta Aleida Oldenkotte (1833-1895), 2e Lichtenvoorde 12 oktober 1897 met Gertruida Anna Maria Westerman (1855-1932)

De Vijfhoek:

lid 18 februari 1897 – 15 februari 1916

Stegeman, Dirk, geboren Aalten 3 november 1864 (Ned. Herv.), kantoorbediende (1900) te Haaksbergen, laatstelijk winkelier aldaar, overleden Haaksbergen 20 februari 1919, zoon van onderwijzer Dirk Stegeman en Hendriette Engelina van Heuven. Hij huwde Haaksbergen 26 september 1900 met Johanna Harmina Diederieka Smits (1877-1947). Door zijn huwelijk werd hij schoonzoon van het lid J.G. Smits.

De Vijfhoek:

werkend lid 1 maart 1895 – (1912?)

vice-president ca. 28 oktober 1906 – (1912?)

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoenen 1901/1902 en 1902/1903

Societeit Vooruitgang:

secretaris 1897 – 1900 – 1903 – 1906 – 1909 – 1912 –

lid commissie belast met de regeling van een biljartwedstrijd 1902

Stolle, Abraham, geboren Oldenzaal 26 december 1869 (Ned. Herv.), boekhouder bij de fa. D. Jordaan & Zonen (1888), president der Twentse Wielrijdersvereniging (tot 1892), koopman achtereenvolgens te Haaksbergen, Meppel, Staphorst, Hengelo (Ov.) en Oldenzaal, overleden aldaar 15 december 1956, zoon van expediteur Carl Stolle en Hendrika Geertruida Petronella Hulk. Hij huwde Oldenzaal 5 september 1896 met Hermina Johanna Dijk (1868-1931).

De Vijfhoek:

werkend lid 15 maart 1888 – (1894?) (voorgesteld door E. ter Braake)

Societeit Vooruitgang:

lid 30 september 1888 –

geldschieter biljart 1889 (1 aandeel)

Stoof, Hendrikus Johannes, geboren Utrecht 15 maart 1862 (R.K.), wonende te Zevenaar (1885), laatstelijk planter op Sumatra’s Oostkustxxiii, overleden ‘s-Gravenhage 8 augustus 1924, zoon van Willem Benedictus Stoof en Gerritje de Nas. Hij huwde Penang (Brits-Indie) 6 december 1899 (echtscheiding Amsterdam 27 februari 1911) met Lily Augusta Siewertsz van Reesema (1880-).

De Vijfhoek:

werkend lid 21 december 1883 – (februari 1884?) (voorgedragen door G.H.G. van Beest)

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1884- (1884?)

Storm van ‘s Gravesande, Hendrik Jan Cornelis, geboren Enschede 14 januari 1846 (Ned. Herv.), klerk te Haaksbergen (1873-1876), laatstelijk ambtenaar ter secretarie te Lonneker, overleden aldaar 13 januari 1892, zoon van burgemeester Adolf Willem Storm van ‘s Gravesande en Juliana Johanna ten Cate. Ongehuwd. Hij woonde in het logement van G.J. Eysink te Haaksbergen.

De Vijfhoek:

werkend lid 29 december 1873 – 31 december 1876 (wegens vertrek naar elders)

Stous, Constant Adolf Hendrikus, geboren Dalen 23 januari 1831 (Ned. Herv.), commies te Haaksbergen(1856-1858), overleden Assen 15 mei 1920, zoon van uitgever Jan Bernard Stous en Margaritha Elisabeth Weevers. Hij huwde Zweeloo 22 augustus 1863 met Aaltje Nijwening (1839-1907). Hij woonde tussen 24 april 1856 en 31 mei 1858 in het logement De Zon van de familie Morssinkhof. Hij vertrok in 1858 naar Lonneker.

Concordia:

lid 15 januari 1857 – (mei 1858)

Stüve, Arnold Friedrich, geboren Emlichheim (Hannover) 17 augustus 1824 (Ned. Herv.), molenaar te Haaksbergen, overleden Lonneker 31 juli 1879, zoon van molenaar Arnold Friedrich Stüve en Henderkien Kampmeijer. Hij huwde Haaksbergen 13 juli 1849 met Gerridina Johanna Dorgelo (1823-1851). Na het overlijden van zijn vader in 1834 vestigde Stüve zich met zijn stiefmoeder M.G.H. Stüve-Jordaan in Haaksbergen. In 1852 verhuisde hij naar Ulsen (Dld.)

Concordia:

lid 1849 – (1852)

Tangelder, Gerhardus Wilhelmus Johannes, geboren Wisch 3 juli 1874 (R.K.), afkomstig uit Wisch, onderwijzer op de dorpsschool te Haaksbergen (1893-1894), later hoofd der school te Arnhem, overleden Lochem 19 mei 1949, zoon van smid Johannes Tangelder en Theodora Hendrina Ticheloven. Hij huwde Maarssen 24 februari 1905 met Johanna Francisca G. Verheuvel (1871-1927)

De Vijfhoek:

werkend lid 30 november 1893 – (1894?)

Tecker, Johann Hermann Diedrich, geboren Menslage (Dld.) 25 maart 1848 (Evang. Luth.), koopman te Alkmaar (1874-1889), Amsterdam (1889-1891), te Haaksbergen (1891-1897).

De Vijfhoek:

lid 17 december 1891 – (1897) (voorgesteld door dr. W. Prins)

Societeit Vooruitgang:

lid 10 januari 1892 – 1897

Thormann, Carl Ludwig Wilhelm, geboren Rotterdam 5 december 1843 (Ned. Herv.), stationschef te Haaksbergen (1896-1899), te Dieren (gem. Rheden) (1899-), overleden aldaar 3 mei 1908, zoon van koopman Amade Louis Thormann en Elizabeth Christina Havelaar. Hij huwde Delft 4 september 1867 met Jeanne Jacobine Elise Graswinckel (1840-1927).

De Vijfhoek:

lid 17 december 1896 – (1899?) (op voordracht van J.H. Wisselink)

Societeit Vooruitgang:

lid december 1896 –

Timmermans , G.J.

De Vijfhoek:

lid 8 november 1888 – (1889?) (voorgesteld door het lid Overbosch)

van Tongeren, Hendrik, geboren Ambt-Ommen 18 november 1873 (Ned. Herv.), slager te Haaksbergen (1899-), overleden Hengelo (Ov.) 5 september 1948, zoon van winkelier Engelbert van Tongeren en Ida Hartgers. Hij huwde Haaksbergen 19 februari 1902 met Gerharda Hendrika Greve (1880-). Hij was een broer van het lid M. van Tongeren en werd door zijn huwelijk schoonzoon van het lid W.P.C. Greve

De Vijfhoek:

lid 6 november 1902 – 12 september 1905

van Tongeren, Martinus, geboren Den Ham 15 november 1864 (Ned. Herv.), winkelier te Haaksbergen (1891-), overleden aldaar 4 februari 1932, zoon van winkelier Engelbert van Tongeren en Ida Hartgers. Hij huwde Haaksbergen 8 mei 1895 met Hendrika Alida Maria Greve (1875-). Hij werd door zijn huwelijk een schoonzoon van het lid W.P.C. Greve.

De Vijfhoek:

lid 15 december 1892–

lid 6 november 1902– 31 oktober 1908

van Tooren, Adam Pieter, geboren Dordrecht 30 oktober 1824 (Ned. Herv.), achtereenvolgens genees-, heel- en verloskundige te Willemstad (N.-Br.) (1859), te Haaksbergen (1866-1868), te Vlieland (1868-), te Oudendijk (1874-), te Huizen (-1888) en laatstelijk te Amsterdam (1888-), overleden Amsterdam 27 januari 1890xxiv, zoon van paarden-postmeester Cornelis van Tooren en Margaretha van Toorn. Hij huwde in 1849 met Antonetta Petronella Beens (1824-1914).

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 26 november 1868 (wegens vertrek naar elders)

Tijink, Johannes Petrus Willem, geboren Maastricht 4 september 1844 (R.K.), ambtenaar bij de Rijksbelastingen te Haaksbergen, Winterswijk (-1872), Maastricht (1872-1903), overleden Hilversum 14 juni 1911, zoon van Jan Pieter Kok Tijink en Maria Vraan. Hij huwde Maastricht 12 augustus 1873 met Maria Cornelia Adele Pessenbacher (1845-)

De Vijfhoek:

werkend lid ws. maart 1869 – 29 december 1870 (geintroduceerd door F.F.D. Scholten)

Verbeek, Gerrit Jan Hendrik, geboren Goor 23 december 1843 (Ned. Herv.), cand. notaris te Haaksbergen (-1871), vervolgens cand.-notaris te Almelo en vanaf 1877 notaris te Hengelo, overleden aldaar 24 juni 1922, zoon van burgemeester Hermannus Verbeek15 en Christina Maria Weier.

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 13 april 1871

Verbeek, Hendrik, geboren Haaksbergen 30 oktober 1852 (Ned. Herv.), klerk te Haaksbergen (1870-1872), laatstelijk militair, overleden Salatiga (res. Semarang, Java) 15 maart 1895, zoon van burgemeester Hermannus Verbeek en Christina Maria Weier. Ongehuwd. Hij woonde achtereenvolgens in bij A. van Eyken en J.G. Smits te Haaksbergen.

De Vijfhoek:

werkend lid 2 september 1870 – 18 januari 1872

insigne uitgereikt 31 mei 1872 (teruggegeven)

Verbeek, Hermannus16, geboren Goor 7 mei 1809 (Ned. Herv.), burgemeester van Haaksbergen 1844-1863 en Delden 1863-1872, overleden Stad-Delden 9 maart 1872, zoon van winkelier Gerhardus Verbeek en Hendrika Weerman. Hij huwde 1e Goor 23 oktober 1833 met Rebekka Frederika Bechstein (1804-1836) en 2e Goor 9 november 1838 met Christina Maria Weier (1810-1859).

Concordia:

lid sinds oprichting 8 februari 1849 –

Verberne, Andreas Hubertus, geboren Helmond 13 februari 1864 (R.K.), onderwijzer o.a. te Haaksbergen (1895-1897), overleden Tilburg 25 september 1934, zoon van bakker Joannes Verberne en Gertrudis van Grinsven, huwde 1e Haaksbergen 9 november 1901 met Johanna ten Voorde (1872-1912), huwde 2e Hengelo (Ov.) 17 januari 1913 met Wihelmina Jacoba van Pampus (1871-1940).

De Vijfhoek:

werkend lid 12 maart 1896 – (1900?) (voorgedragen door H.G.A. Verkaart)

Verkaart, Henri Gustaaf Adolph, geboren ‘s-Hertogenbosch 13 december 1866 (R.K.), onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1894-1898), hoofd dier school (1898-1907), te Leiden (1907-1909), Boxtel (1909-1911) en Roermond (1911-), overleden Nijmegen 8 april 1951xxv, zoon van Petrus Verkaart en Ida Johanna de Cates. Hij huwde Boxtel 18 oktober 1910 met Joanna Maria Lamberta Everarda Korner (1876-), weduwe van het lid P.J.H. Verlaak. PS Hij huurde tussen 1903 en 1905 het woonhuis van wijlen W.H. Jordaan, Het Witte Paard, voor 200 gulden per jaar.

De Vijfhoek:

werkend lid 22 februari 1894 – (1907)

lid commissie van ontwerp nieuw reglement 6 december 1900 –

Societeit Vooruitgang:

lid 1896 – december 1907

lid commissie belast met de regeling van een biljartwedstrijd 1902

thesaurier 1905 – 1907

Verlaak, Peter Joseph Hubert, geboren Weert 17 april 1862 (R.K.), onderwijzer aan de dorpsschool te Haaksbergen (1894-), overleden Arnhem 22 augustus 1908, zoon van Jacobus Verlaak en Gertrudis Klein. Hij huwde Amsterdam 25 april 1895 met Joanna Maria Lamberta Everarda Korner (1876-). (Zijn echtgenote hertrouwde met het voornoemde lid H.G.A. Verkaart).

De Vijfhoek:

lid 22 februari 1895 – (1895?)

Vincent, Johannes Marianus, geboren Holten 20 december 1847 (Ned. Herv.), burgemeester van Haaksbergen (1876-1914), overleden Deventer 22 februari 1925, zoon van burgemeester Jannes Vincent en Everdina Ankersmit. Hij huwde Twello 8 augustus 1878 met Rudolphina Mechteld Ribbius (1851-1899). Hij was een volle neef van E.W. Jordaan-Dikkers, de echtgenote van het lid F.J. Jordaan. Hij trouwde een dochter van het lid ds. C. Ribbius.

De Vijfhoek:

werkend lid 8 januari 1876 – (1914?) (voorgedragen door F.J. Jordaan)

(J.M. Vincent bedankte in 1878 voor de benoeming tot president van de Vijfhoek)

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883 – 1 september 1896

geldschieter biljart 1889 (1 aandeel)

van der Vliet, Wilhelmina, geboren Reeuwijk 14 september 1850, privaatonderwijzeres in dienst van F.J. Jordaan te Haaksbergen (1887-1890), overleden ‘s-Gravenhage 23 juni 1924, dochter van dominee Frederik van der Vliet en Sara Sophie la Lau. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

participant 1889-1890

Vorstius, Thomas, geboren Amsterdam 20 augustus 1854 (Ned. Herv.), kostschoolleerling ten huize van A. van Eyken in Haaksbergen (1869-1871), later makelaar; mede-oprichter (1882) en lid firma Cramerus & Vorstius in effecten te Amsterdam, overleden Wapenveld 18 februari 1927, zoon van commissionair Thomas Theodorus Lambertus Vorstius en Catharina Fikken. Hij huwde Amsterdam 18 oktober 1883 met Marie Adelaide Dubourcq (1866-1943).

De Vijfhoek:

werkend lid 16 september 1870 – 18 januari 1872 (wegens vertrek naar elders)

Vrugtman, Johannes Antonius, geboren Zutphen 4 februari 1823, onderwijzer (o.a. in de zang en de uiterlijke welsprekendheid) en mede-oprichter en president der Rederijkerskamer Polyhymnia te Zutphen, overleden aldaar 27 oktober 1908, zoon van schoenmaker Engelbert Vrugtman en Hendrika Geertruida Meijnen. Ongehuwd.

De Vijfhoek:

erelid 12 mei 1871

Wessels, Hendrik, gedoopt Haaksbergen 23 januari 1793 (Ned. Herv.), deurwaarder aldaar, overleden Haaksbergen 12 januari 1877, zoon van deurwaarder Herman Wessels en Hendrika Vloetgraven. Hij huwde Haaksbergen 6 november 1830 met zijn nicht Wesselina Edelijn (1802-1867).

Concordia:

lid 1849 –

Wetemans, Wilhelmus, geboren Druten 29 maart 1857 (R.K.), directeur van het postkantoor te Haaksbergen (1892-1903), sinds 1903 directeur van het postkantoor te Sassenheim, overleden aldaar 27 juli 1915, zoon van winkelier Bernardus Wetemans en Geertruida Merkus. Hij huwde Apeldoorn 27 september 1893 met Johanna Hendrica Fooij (1863-1929).

De Vijfhoek:

lid 15 december 1892 – 1 maart 1895 (voorgesteld door J.Th. Hulst)

lid 24 februari 1898 – (1903)

Societeit Vooruitgang:

lid 4 december 1892 – 1903

lid commissie belast met de regeling van een biljartwedstrijd 1902

ten Winkel, Johannes, geboren Hengelo (Ov.) 18 augustus 1818 (R.K.), tinnegieter te Hengelo (-1852), vervolgens hoofdonderwijzer te Brammelo (gem. Haaksbergen) (gepens. 1886xxvi), overleden Haaksbergen 5 januari 1893, zoon van tinnegieter Subertus ten Winkel en Johanna van Langen. Hij huwde Haaksbergen 1 juni 1852 met Theodora Femia Wiedenbroek (1812-1886).

De Vijfhoek:

werkend lid sinds oprichting 1866 – 18 januari 1872

Wisselink, Derk Arnold, geboren Hellendoorn 26 mei 1855 (Ned. Herv.), kassier te Alkmaar; mede-oprichter Bank van Wisselink aldaar, overleden Almen (Gld.) 21 december 1922, zoon van hoofdonderwijzer Gerrit Willem Wisselink en Anna Geertruy Jordaan. Hij huwde Zutphen 25 mei 1895 met Anna Margaretha Itz (1863-1935).

De Vijfhoek:

werkend lid 16 januari 1874 – (december 1875?)

insigne uitgereikt

Wisselink, Gerhard Adriaan, geboren Hellendoorn 17 juli 1851 (Ned. Herv.), handelsagent, lid gemeenteraad van Haren (Gr.), overleden aldaar 31 oktober 1909, zoon van hoofdonderwijzer Gerrit Willem Wisselink en Anna Geertruy Jordaan. Hij huwde Zuidlaren 5 oktober 1896 met Grietje Sissingh (1862-1939).

De Vijfhoek:

werkend lid 14 januari 1870 – 4 april 1872 (vermoedelijk wegens vertrek naar Almelo)

insigne uitgereikt 16 maart 1872 (teruggeven 4 april 1872)

Wisselink, Gerhardina Aleida (verm. ‘Dine’), geboren Haaksbergen 5 september 1879, overleden Hilversum 8 juni 1981, dochter van Jan Herman Wisselink en Maria Helena Companjen. Zij huwde Haaksbergen 5 september 1903 met Carel Iwan Postel (1872-1951)

De Vijfhoek:

participant 1898-1903 (vermoedelijk tevens officieel lid)

Wisselink, Gerrit Willem, geboren Haaksbergen 3 juni 1881, textielfabrikant D. Jordaan & Zonen (-1918), vervolgens oprichter en directeur G.W. Wisselink’s Textielmaatschappij en Handelsvennootschap N.V. te Enschede, overleden aldaar 4 februari 1955, zoon van textielfabrikant Jan Herman Wisselink en Maria Helena Companjen. Hij huwde 1e Wisch 25 mei 1905 met Davina Cornelia van Dam (1883-1920) en 2e Enschede 16 februari 1921 met Regina Dorothea Houwert (1897-).

De Vijfhoek:

werkend lid 6 november 1902 – 14 oktober 1912

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoen 1903/1904

Societeit Vooruitgang:

lid 10 augustus 1902 –

lid commissie belast met de regeling van een zomerconcert op het Scholtenhagen 1903

Wisselink, Jan Herman, geboren Hellendoorn 30 mei 1847 (Ned. Herv.), textielfabrikant D. Jordaan & Zonen, lid Provinciale Staten van Overijssel (1893-1904), lid vrijmetselaarsloge Tubantia, broeder van Eer (1902), overleden Haaksbergen 10 april 1904, zoon van hoofdonderwijzer Gerrit Willem Wisselink en Anna Geertruy Jordaan. Hij huwde 1e Vriezenveen 1 augustus 1878 met Maria Helena Companjen (1857-1881) en 2e Vriezenveen 17 juni 1885 met Hendrika Companjen (1863-1937).

De Vijfhoek:

werkend lid De Vijfhoek 21 juni 1867 – overlijden

president 15 oktober 1875 –1876, 26 november 1891 – 1894, 1894-1896, 1896-1898

secretaris 1876-1881

vice-secretaris en penningmeester 2 december 1880 – 9 maart 1882

vice-president 27 september 1886 – 26 november 1891

lid Onderzoekscommissie van 1878

lid kritiseercollege 31 januari 1889 –

lid commissie tot organisatie van ‘Elk wat wils’-avond seizoen 1893/1894

insigne uitgereikt 16 maart 1872

Societeit Vooruitgang:

lid sinds oprichting 1883 (naamgever van de societeit)

lid commissie van oprichting van een leesgezelschap 1887

geldschieter biljart 1889 (3 aandelen)

(bedankte in 1893 voor de benoeming van thesaurier en in 1895 voor de benoeming van president)

lid commissie van onderzoek tot verplaatsing societeit 1893

Wulfsen, Goossen, geboren Brummen 8 maart 1829 (Ned. Herv.), commies der rijksbelastingen te Haaksbergen (1855-1858), zoon van Willem Wulfsen en Metjen van Amersfoort. Hij huwde 1e Stavoren 25 november 1860 met Jacoba de Jong (1831-1885) en 2e in 1886 met Berendina Johanna Catharina van der Sanden Boonenkamp (1838-). Goossen Wulfsen vestigde zich in 1855 te Haaksbergen en woonde achtereenvolgens ten huize van Hendrik Wessels en onderwijzer H.J. Franssen. In 1858 verhuisde hij naar Losser.

Concordia:

lid 13 november 1856 –

Wijvecate17, Egbertus18, geboren Stad-Delden 24 januari 1835, verm. winkelknecht te Haaksbergen (1854-1855), winkelier te Stad-Delden (1855), laatstelijk gemeente-ontvanger aldaar overleden Stad-Delden 6 december 1911, zoon van wieldraaier Frederik Wijvecate en Willemina de Wilde. Hij huwde Stad-Delden 18 oktober 1855 met Johanna ter Weele (1834-1914).

Concordia:

lid 12 oktober 1854 – (1855)

Zijlstra, Pier, geboren Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 1 februari 1860 (Ned. Herv.), bouwkundig opzichter te Enschede (1888), tijdelijk verblijf houdende in Haaksbergen 1886, later assuradeur (1916) en architect aldaar, overleden Enschede 19 april 1944, zoon van Wybren Piers Zijlstra en Ybeltje Wybes Cnossen. Hij huwde IJlst 5 juni 1887 met Jetske Schuurmans (1862-1944).

De Vijfhoek:

werkend lid 1886 – 1886

lid 8 november 1888 – (1889) (op voorgedragen door J.G. Jordaan)

(PS Hij was waarschijnlijk opzichter in dienst van de Enschedese architect G. Beltman A.G.zn die in 1886/1887 als opzichter toezag op de bouw van de villa voor de heer D.B.H. Jordaan en in 1888 voor de bouw van de villa voor diens broer J.G. Jordaan.19)

Societeit Vooruitgang:

lid 19 december 1886 – 4 februari 1888 (wegens vertrek uit de gemeente)

Bijlage 5:

Sprekers van buiten:

13 april 1871: J.A. Vrugtman uit Zutphen

(1877 werd de heer S. Polak uit Deventer tevergeefs uitgenodigd)

12 april 1877: Van Wanroij uit Almelo

5 april 1878: Van Wanroij uit Almelo

28 december 1883: W.F.P. Enklaar (1848-1916), letterkundige en philoloog, colecteur der Staatsloterij.

13 maart 1884: A.J. Nieuwenhuis te Hengelo

23 januari 1885: de heer (W.) Otto uit Amsterdam

(29 januari 1886 tevergeefs Polak uit Deventer)

20 januari 1891 de heer H. Kattermole, ex-toneelspeler uit Tiel

15 december 1893 mej. C.E. Dijk, onderwijzeres te Borculo

19 januari 1894: W.F.P. Enklaar uit Deventer

18 maart 1895: de heer Stiemens uit Aalten

15 april 1896: P.H. Lamberts Jr uit Amsterdam

11 december 1896: de heer Enklaar uit Deventer

12 februari 1897:de heer Lamberts

19 januari 1898: de heer Lamberts Jr. uit Amsterdam

14 december 1898: ds. Jungius, predikant te Delden

13 februari 1899: A. de Winter uit Breda

22 februari 1900: P.H. Lamberts jr. uit Amsterdam

9 november 1900: de heren Solser en Hesse uit Amsterdam

13 januari 1902: ds. Van Doorn uit Hoorn

30 oktober 1902: De Winter

18 februari 1903: C.P.F. Bigot, oud-toneelspeler uit Amsterdam

9 december 1903: J.C. Van den Berg uit Heerenveen

10 januari 1905: Gos Eshuis uit Dalfsen

21 maart 1905: P.W. Van Doorn uit Hoorn

19 oktober 1905: P.H. Lamberts uit Amsterdam

3 januari 1906: J.C. Van den Berg uit Heerenveen

23 januari 1907: mevr. C.E. Seijler-Dijk uit Utrecht

12 november 1907: P.H. Lamberts Jr.

21 januari 1908: Henri Dekking uit Rotterdam

23 februari 1908: G. Velderman te Laag-Keppel (saai

24 november 1908: Kühn uit Amsterdam

20 april 1910: B. Immink uit Arnhem

9 november 1910: P.H. Lamberts Jr. uit Amsterdam

16 januari 1911: [Dr. W.L.] Bouwmeester uit Doetinchem

10 januari 1912: Kirberger uit Apeldoorn

Gastsprekers in Haaksbergen:

van der Berg, Johannes, leraar aan de H.B.S. te Heerenveen,

Spreker 9 december 1903 en 3 januari 1906

Bigot, Cornelis Pieter Thibault, geboren Amsterdam 24 april 1838, toneelspeler en -schrijver, overleden Amsterdam 26 juni 1915, zoon van Pierre Thibault Bigot en Elisabeth Joanna Hendrina van Slingerlandt. Hij huwde 1e Amsterdam 31 januari 1866 met Anna Maria Elisabeth Berkman en 2e Amsterdam 15 juli 1903 met Gerardina Anna Maria Eggers.

Spreker 18 februari 1903

Bouwmeester, dr. Willem Laurens, geboren Zelhem 14 januari 1874, leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium te Doetinchem, overleden 1939, zoon van Johannes Cornelis Bouwmeester en Swaantje Mantel. Hij huwde 14 augustus 1908 met Trijntje Stam. “De invloed van Reuter is duidelijk merkbaar bij Bouwmeester. Al zijn verhalen zijn met veel humor en rijke fantasie, die soms een Munchhausenachtig karakter hebben, zijn geconcentreeerd om ‘Baernd-ome’, de oude klompenmaker in zijn geboorteplaats Zelhem.i

Spreker 16 januari 1911

Cattermole, Johannes Hendricus Gerardus, geboren Amsterdam 6 april 1863, toneelspeler, zoon van Petrus Johannes Cattermole en Maria Adelheid Francisca Oortmans. Hij huwde Best 9 juni 1885 met Christina Maria van Munster.

Spreker 20 januari 1891

Dekking, Henri Marinus, geboren Rotterdam 13 december 1871 journalist voor het Rotterdamsch Nieuwsblad, tevens romanschrijver en toneelverslaggever, overleden Rotterdam 8 oktober 1939, zoon van Pieter Johannes Dekking en Rijntje Jacobs. Hij huwde Rotterdam 20 mei 1897 met Maria van Loon. PS Hij heeft les gehad in het voordragen van Jan C. de Vos.

Spreker 21 januari 1908

van Doorn, ds. Paulus Willem, geboren Brummen 23 november 1835, predikant te Hoorn, overleden aldaar 8 januari 1915, zoon van ds. Paulus Willem van Doorn en Cornelia Johanna Heijlidij. Hij huwde met Aletta Christina Henriette Jacoba Albertina Viehman.

Spreker 13 januari 1902 en 21 maart 1905

Dijk, Catharina Eleonora, geboren Hengelo (Ov.) 26 november 1858, onderwijzeres te Borculo, overleden Utrecht 7 november 1940, dochter van Hendrik Steven Dijk en Agnes Ignatia van Lammeren. Zij huwde Borculo 3 februari 1898 met Julius Wilhelmus August Seijler.

Spreker 15 december 1893 en 23 januari 1907

Enklaar, Willem Frederik Paulus, geboren Doesburg 26 oktober 1848, letterkundige en philoloog, collecteur der Staatsloterij, overleden Deventer 9 mei 1916, zoon van Cornelis Jacobus Enklaar en Maria Wilhelmina Versteeg. Hij huwde Deventer 25 mei 1881 met Dina Cornelia van Voorthuysen.

Spreker 28 december 1883 en 19 januari 1894

Eshuis, Gosewienus, geboren Dalfsen 23 september 1867, uitgever aldaar, overleden Zwolle 5 april 1945, zoon van hoofdonderwijzer Willem Arnold Eshuis en Jenneke Gerridina de Krijger. Hij huwde Steenwijk 21 april 1898 met Jantje Aberson (1873-1947)

Spreker 10 januari 1905

Hesse, Pieter, geboren Amsterdam 2 december 1872, acteur en komiek, overleden Bussum 4 maart 1936, zoon van Jacques Hesse en Anthonia Elisabeth Schmand. Levenspartner van Anna Slauderhof1 (-1933)

Spreker 9 november 1900

Immink, Bernard2, geboren Borculo 3 maart 1870, hoofd-inspecteur der Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering in Indie (1904), directeur bijkantoor van de Nationale Levensverzekeringsbank te Arnhem (ca. 1910) en laatstelijk te Den Haag, overleden Doorn 13 maart 1928, zoon van Otto Roelman Frederik Immink en Johanna Maria Anna Verbrugh. Hij huwde Nijmegen 19 januari 1893 met Jacoba Anna van Meukeren Jacobs.

Spreker 20 april 1910

Jungius, ds. Rijnhardus Johannes, geboren Eemnes-Binnen 28 februari 1834, Ned. Herv. predikant te Delden, overleden Stad-Delden 4 augustus 1909, zoon van Coenraad Lodewijk Jungius en Maria Cornelia Corstius. Hij huwde Utrecht 18 februari 1858 met Pieternella Laseur.

Spreker 14 december 1898

Kirberger, Willem Hendrik, geboren Amsterdam 27 februari 1858, econoom, overleden Apeldoorn 3 augustus 1923, zoon van Willem Hendrik Kirberger en Maria Wilhelmina Camman. Hij huwde 18 mei 1898 met Egberdina Catharina Ringnalda.

Spreker 10 januari 1912

Kühn, Carl Gottfried, geboren Groningen 7 juli 1863, toneelspeler en voordrager te Amsterdam (1884-)ii, o.a. mededirecteur van het gezelschap Lamberts en Kühn en spoeelde vele jaren in het ensemble van Solser en Hesseiii, overleden Amsterdam 14 augustus 1934, zoon van Carl Gottfried Kühn en Katharina Oortman. Hij huwde Amsterdam 11 mei 1898 met Johanna Maria Goedknegt (1870-).

Spreker 24 november 1908

Lamberts Jr., Pieter Herman, geboren Stad-Almelo 13 april 1846, commissionair en fabrikant te Amsterdam, tevens toneelspeleriv, overleden 6 november 1916, zoon van Pieter Hermannus Lamberts en Maria Sophia Quelhorst. Hij huwde Amsterdam 1 juni 1882 (echtscheiding Amsterdam 29 oktober 1891) met Christina Elisabeth Belder.

Spreker 15 april 1896, 12 februari 1897, 19 januari 1898, 22 februari 1900, 19 oktober 1905, 12 november 1907 en 9 november 1910

Nieuwenhuijs, Anthonie Johannes Adrianus, geboren Goor 16 september 1851, administrateur te Hengelo, secretaris van de Cooperatieve Winkelvereniging aldaarv, overleden Hengelo 15 juli 1907, zoon van Willem Hendrik Nieuwenhuijs en Aaltjen Adriana Peters. Hij huwde Hengelo 31 januari 1882 met Aleida Margaretha van Benthem.

Spreker 13 maart 1884

Otto, Willem, geboren Amsterdam 30 april 1849, commies bij de Rijkstelegrafie, overleden ‘s-Gravenhage 7 mei 1931, zoon van Willem Otto en Jacoba Johanna Francina Rompelman. Hij huwde Culemborg 9 mei 1877 met Maria Hendrika Catharina Niegeman.

Spreker 23 januari 1885

Seijler-Dijk, mevr. C.E., zie: Dijk, Catharina Eleonora

‘Solser en Hesse’ was een toneelgezelschap bestaande uit de komieken Lion Solser en Piet Hesse. Zij maakten in 1900 en 1906 films die in de tand des tijds niet hebben overleefd. Het duo schroomde niet in vrouwenkleding het toneel op te gaan.

Sprekers 9 november 1900

Solser, Abraham (‘Lion’), geboren Rotterdam 6 februari 1877, Nederlandse acteur en komiek, overleden aldaar 3 augustus 1915, zoon van Johannes Solser (van der Vank) en Engelina Florina Hartlooper. Hij huwde 10 augustus 1899 met Adrienne Willemsens.

Spreker 9 november 1900

Stiemens Jr., Hendrik, geboren Brummen 26 augustus 1842, rentmeester, overleden Aalten 12 juli 1929, zoon van Hendrik Stiemens Sr. en Hendrika Johanna van der Dussen. Hij huwde Aalten 8 september 1873 met Christina Apollonia Johanna Dorothea Penning.

Spreker 18 maart 1895

Velderman, Gerrit, geboren 24 februari 1837, leraar aan de H.B.S. te Arnhem, hoofdredacteur van de Graafschapbode en schrijver / vertaler, overleden Terborg 4 mei 1917, zoon van . Hij was waarschijnlijk de vertaler van werken van Fritz Reuter (uit het Mecklemburgs), Hans Christian Andersen en de gebroeders Grimm. Hij was tevens een vriend van Reuter.vi De populariteit van Reuter in de Achterhoek en Nederland was te danken aan Velderman die zijn werken vertaalde in het Nederlands en uitgaf bij C. Misset te Doetinchem.

Spreker 23 februari 1908

Vrugtman, Johannes Antonius, geboren Zutphen 4 februari 1823, onderwijzer (o.a. in de zang en de uiterlijke welsprekendheid) en mede-oprichter en president der Rederijkerskamer Polyhymnia te Zutphen, overleden aldaar 27 oktober 1908, zoon van Engelbert Vrugtman en Hendrika Geertruida Meijnen. Ongehuwd.

Erelid 12 mei 1871

Spreker 13 april 1871

van Wanroij, Petrus Hendrikus Josephus, geboren Oploo (N.-Br.) 12 september 1843, hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Almelo (1875-1880), penningmeester der rederijkerskamer ‘Jacob van Lennep’ te Enter (1871)vii, overleden Chicago (Ill., USA) 19 oktober 1912viii, zoon van Mathijs van Wanroij en Angeniske Wouterina Hendrika Croes. Hij huwde Nijmegen 2 mei 1877 Everdina Rosina Wilhelmina Berendsen. In 1870 doet Van Wanroij mee aan een rederijkers-wedstrijd. Hij trad toen op namens de rederijkerskamer te Enter. Het echtpaar lijkt na 1880 van de aardbodem te zijn verdwenen.

Spreker 12 april 1877 en 5 april 1878

de Winter, Abraham, geboren Breda 10 maart 1841, koopman en voordrachtskunstenaar die als voorloper kan worden gezien van de Nederlandse cabaratiers, overleden Breda 29 januari 1920, zoon van Meijer de Winter en Antje de Bok. Hij huwde Breda 11 oktober 1871 met Catharina Aarden. “In 1901 kreeg hij een contract van de Nederlandse vertegenwoordiging van The Grammaphone Company, voorloper van het label His Master’s Voice, voor het opnemen van een plaat. Hij moet daarom een van de eerste Nederlanders zijn – misschien wel de allereerste – wiens stemgeluid bewaard is gebleven dankzij de grammafoonplaat.”ix Via de volgende link is zijn voordracht van ‘Meerenberg en Medemblik’ te beluisteren:x

Spreker 13 februari 1899 en 30 oktober 1902

Introducees Societeit Vooruitgang:

1891:

8 juli: W.J. Rebel, wonende te Leiden, geintroduceerd door W. Prins

1 augustus: H. Wijers, wonende te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

1 augustus: G.W. Wisselink, wonende te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

19 augustus: J. Alingh Prins, wonende te Beilen, geintroduceerd door W. Prins

19 augustus: G. Beckeringh van Loenen, wonende te Dwingelo, geintroduceerd door W. Prins

27 september: J.H. van der Goot, wonende te Gronau, geintroduceerd door R.W. Nilant

27 september: Tattersall, wonende te Enschede, geintroduceerd door D. Jordaan & Zonen

14 november: D.J. Marsman, grondeigenaar te Borculo, geintroduceerd door H.J. Marsman

14 november: B. Meilink, fabrikant te Borculo, geintroduceerd door H.J. Marsman

14 november: A. Meilink, koopman te Borculo, geintroduceerd door H.J. Marsman

28 november: J.J. Verwey, wonende te Markelo, geintroduceerd door R.W. Nilant

1892:

17 januari: J.P.A. De Vries, controleur te Groenlo, geintroduceerd door Van Ebbenhorst Tengbergen

17 januari: As. Volkmaars, rijksontvanger te (…), geintroduceerd door Van Ebbenhorst Tengbergen

9 april: Dr. J. Schikker, arts te Amsterdam, geintroduceerd door J.H. Wisselink

20 augustus: As. Volkmaars, rijksontvanger, geintroduceerd door A. Stolle

27 augustus: W. Kölling, wonende te Dieren, geintroduceerd door A. Stolle

14 september: J.T.H.C. Van Ebbenhorst Tengbergen, wijnhandelaar te Utrecht, geintroduceerd door Van Ebbenhorst Tengbergen

14 september: H.O. Wijers, wonende te Deventer, geintroduceerd door W.H. Jordaan

28 september: U. van Eerde, surnumerair bij de directe belastingen, geintroduceerd door Van Ebbenhorst Tengbergen

november: W.H. Haan, ontvanger te Haaksbergen, geintroduceerd door J.H. Wisselink

1893:

2 april: H. van de Ven, ontvanger te Ootmarsum, geintroduceerd door (…)

2 april: G.W. Hoogklimmer, burgemeester van Denekamp, geintroduceerd door Wisselink

22 oktober: G.J. Wilbrink, notaris te Lunteren, geintroduceerd door A. Stolle

(idem): G.W. Hoogklimmer, burgemeester van Denekamp, geintroduceerd door J.H. Wisselink

(idem): W. Berghege, medisch student te Utrecht, geintroduceerd door J.H. Wisselink

(idem): Gerhard Wisselink, agent te Groningen, geintroduceerd door J.H. Wisselink

(idem): D.A. Wisselink, kassier te Alkmaar, geintroduceerd door J.H. Wisselink

(idem): A. Jordan, farmer te Winnebago City (Minnesota, USA), geintroduceerd door A. Stolle

29 oktober: J. Heukelman, bouwheer te Enschede, geintroduceerd door Wisselink

(idem): Gerhard Wisselink, agent te Groningen, geintroduceerd door Wisselink

1894:

28 maart: J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen, wijnhandelaar te Utrecht, geintroduceerd door W. Prins

14 april: H. Wijnveldt, grossier, geintroduceerd door H. Jordaan

14 april: C.J. Ten Zeldam, wonende te Deventer, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

2 juni: C.J. Ten Zeldam, wonende te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

8 juli: A. Clavareau, asp. surnumerair te Enschede, geintroduceerd door (…)

8 juli: W.KF. Zwierzina, ontvanger der registratie en domeinen te Groenlo, geintroduceerd door W. Prins

8 juli: H. Berghege, volontair te Groenlo (?), geintroduceerd door W. Prins

22 juli: C.F. Schaars, fabrikant te Borculo, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

4 augustus: G.A. Wisselink, wonende te Groningen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

6 augustus: W.H. Wisselink, directeur burgerschool te Heerenveen, geintroduceerd door J.D. Smits

8 augustus: A. ten Cate, notaris te Haaksbergen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

8 augustus: D.B. Wisselink, leraar te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

11 augustus: M. Linthorst, postambtenaar te Groningen, geintroduceerd door R.W. Nilant

2 september: C. Stolle, expediteur te Oldenzaal, geintroduceerd door F.J. Jordaan

2 september: F. Stolle, biljartspeler te Oldenzaal, geintroduceerd door F.J. Jordaan

2 september: M. Stolle, biljartspeler te Oldenzaal, geintroduceerd door F.J. Jordaan

15 september: A. Clavareau, asp. Surnumerair te Enschede, geintroduceerd door (…)

15 september: J. Piepenbroek, klerk te Deventer, geintroduceerd door (…)

26 september: R. Oostingh, officier van gezondheid te Assen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

14 oktober: J.Th. Hulst, onderwijzer te Haaksbergen, geintroduceerd door Wisselink

17 oktober: W. Dikkers, manufacturier te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

28 oktober: Jac. van Dijk, empl. Twentsche Bank Vereeniging te Enschede, geintroduceerd door R.W. Nilant

28 oktober: C. Benthem, empl. Twentsche Bank Vereeniging te Enschede, geintroduceerd door R.W. Nilant

4 november: W.P.C. Greve, molenaar te Langelo, geintroduceerd door J.H. Wisselink

4 november: Jan Elderink, grondbezitter te Buurse, geintroduceerd door J.H. Wisselink

18 november: H. Smits, fabrikant te Almelo, geintroduceerd door F.J. Jordaan

20 december: H.C. Buning, wonende te Wildervank, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

29 december: J.G. Ten Zeldam, jur. cand. te Utrecht, geintroduceerd door F.J. Jordaan

30 december: E. ter Braake, koopman te Almelo, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

30 december: H.W. Scholten, cand. notaris te Oudenbosch, geintroduceerd door A. ten Cate

1895

13 januari: W. Jordaan, fabrikant te Gronau, geintroduceerd door J.H. Wisselink

13 januari: Botto Jordaan, asp. fabrikant te Gronau, geintroduceerd door J.H. Wisselink

20 januari: J.A. Becking Vinkers, 1e stuurman te Amsterdam, geintroduceerd door J.H. Wisselink

5 februari: D. Stegeman Jr., boekhouder te Arnhem, geintroduceerd door J.H. Wisselink

2 maart: G.H.G. van Beest, notaris te Olst, geintroduceerd door Vincent

2 maart: G.J. Wilbrink, notaris te Lunteren, geintroduceerd door Prins

24 april: H.P. van der Haar, kunstschilder te Den Haag, geintroduceerd door A. ten Cate

3 augustus: Johan ten Zeldam, student te Utrecht, geintroduceerd door F.J. Jordaan

3 augustus: Gerhard van der Haar, bouwkundige te Hengelo, geintroduceerd door F.J. Jordaan

10 augustus: P.H. Lugt, predikant te Winterswijk, geintroduceerd door Wisselink

(idem): K. Bakker, notaris te Oosterwolde, geintroduceerd door Ten Cate

(idem): J.D. Jordaan, cand. arts. te Leiden, geintroduceerd door W. Prins

(idem): De Lange, landmeter te Almelo, geintroduceerd door Wisselink

(idem): J.H. Weijns, kunstschilder te Rotterdam, geintroduceerd door Wisselink

12 september: A. Jordaan, inspecteur der registratie te Zwolle, geintroduceerd door Prins

14 september: G.W. Hoogklimmer, burgemeester van Denekamp, geintroduceerd door H. Jordaan

14 september: H.O. Wijers, koopman te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

15 oktober: W. Dikkers, koopman te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

1896

4 januari: J. Verwey, fabrikant te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

4 januari: D.G.W. Beukenhorst, arts te Winterswijk, geintroduceerd door F.J. Jordaan

4 januari: J.D. Smits, arts, geintroduceerd door F.J. Jordaan

22 februari: Gerhard Wisselink, verloofde te Haren, geintroduceerd door F.J. Jordaan

9 april: [Jhr.] E.H.J. Siccama, stuurman te Groningen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

10 mei: dr. A. Prins, arts, geintroduceerd door W. Prins

5 juni: G.J. Wilbrink, oud-notaris te Lunteren, geintroduceerd door W. Prins

7 juni: J.D. Smits, arts te Ewijk, geintroduceerd door A. ten Cate

24 juli: Ed. Stemrik, koopman te Amsterdam, geintroduceerd door Wisselink

5 augustus, R. Fabriti, onderwijzer te Haaksbergen, geintroduceerd door Wisselink

12 september: G. ten Zeldam, koopman te Deventer, geintroduceerd door Ten Cate

17 september: W. Jordaan, fabrikant te Gronau, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

17 september: J. Jordaan, bankier te Parijs, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

17 september: H. Jordaan, student te Osnabruck, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

3 november: T. Aberson, postdirecteur te Zwolle, geintroduceerd door F.J. Jordaan

3 december: L. Kloosterbaan, controleur der belastingen te Amsterdam, geintroduceerd door Ten Cate

3 december: A. Martens, grossier te Zutphen, geintroduceerd door Wisselink

30 december: M. Everes, wonende te Drempt, geintroduceerd door (…)

1897

6 maart: J.G. Ten Zeldam, jur. cand. te Utrecht, geintroduceerd door F.J. Jordaan

22 mei: H. Hofstee, onderwijzer te Haaksbergen, geintroduceerd door Ten Cate

13 juni: O. de Jonge, electro-techniker te Amsterdam, geintroduceerd door Ten Cate

13 juni: W. van Bork, fabrikant te Amsterdam, geintroduceerd door Ten Cate

13 juni: G.J. Wilbrink, oud-notaris te Lunteren, geintroduceerd door F.J. Jordaan

26 augustus: M. Meyeringh, wonende te Wolvega, geintroduceerd door F.J. Jordaan

31 augustus: Jhr. Hora Siccama, stuurman te Groningen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

2 september: J. Huisman, commies posterijen te Zwolle, geintroduceerd door Ten Cate

9 september: H.B.J. Heldeman?, handelsreiziger te Deventer, geintroduceerd door Wisselink

9 september: L. Kloosterboer, surnumerair directe belastingen te Amsterdam, geintroduceerd door (…)

11 november: J. Jordaan, bankier te Parijs, geintroduceerd door F.J. Jordaan

11 november: B. Jordaan, cons. ing. te Gronau, geintroduceerd door F.J. Jordaan

1898

5 april: E. Overbosch, ontvanger directe belastingen te Zwolle, geintroduceerd door Ten Cate

5 april: J.P.M. Carnman, tuinbouwleraar te Tiel, geintroduceerd door Ten Cate

(idem): L.J.E. Hajenius, wonende te Haaksbergen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

14 juni: C.J. Postel, ontvanger der belastingen te Haaksbergen, geintroduceerd door Ten Cate

25 juni: C. ten Zeldam, wonende te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

12 juli: H. Roelvink, bankier te Enschede, geintroduceerd door Wisselink

2 augustus: Van Ebbenhorst Tengbergen, inspecteur der belastingen te Harderwijk, geintroduceerd door Wisselink

(idem): Fr. Kistemaker, rentenier te Munster, geintroduceerd door Wisselink

11? augustus: G.A. Wisselink, reiziger te Haren, geintroduceerd door F.J. Jordaan

6 september: H. Poutsma, opzichter te Enschede, geintroduceerd door Wisselink

8 september: H. Smits, fabrikant te Almelo, geintroduceerd door Wisselink

oktober: A.P.F. Duynstee, postdirecteur te Arnhem, geintroduceerd door Ten Cate

oktober: A. Martens, koopman te Zutphen, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

oktober: G. Wisselink, koopman te Groningen, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

16 oktober: G.J. Wilbrink, “ridder” te Lunteren20, geintroduceerd door F.J. Jordaan

22 oktober: G. ten Zeldam, fabrikant te Deventer, geintroduceerd door F.J. Jordaan

22 oktober: Van Ebbenhorst Tengbergen, inspecteur te Harderwijk, geintroduceerd door F.J. Jordaan

8 december: J. Olivier?, luitenant infanterie O.I.L., geintroduceerd door Hajenius

8 december: P.E. Hajenius, luitenant infanterie te Breda, geintroduceerd door Hajenius

1899

3 januari: A. Martens, koopman te Zutphen, geintroduceerd door Postel

7 januari: dr. N.G. Van Huffel, assistent Rijksuniversiteit Utrecht, geintroduceerd door Postel

26 januari: dr. L. Mulder, professor te Utrecht, geintroduceerd door F.J. Jordaan

11 maart: A. Zandstra, civ. ing. te Almelo, geintroduceerd door Ten Cate

4 mei: C.W. Schatter, verpleger te Amsterdam, geintroduceerd door Wisselink

16 mei: John Tattersall, fabrikant te Enschede, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

24 juni: G. ten Zeldam, fabrikant te Deventer, geintroduceerd door H. Jordaan

1 juli: C.J. Ten Zeldam, fabrikant te Deventer, geintroduceerd door H. Jordaan

31 oktober: J.C. Berghege, ontvanger te Enschede, geintroduceerd door F.J. Jordaan

31 oktober: E. Overbosch, ontvanger te Haaksbergen, geintroduceerd door F.J. Jordaan

1900

1 februari: W. Nijssen, agent te Rotterdam, geintroduceerd door F.J. Jordaan

1 februari: E. Overbosch, ontvanger te Epe, geintroduceerd door F.J. Jordaan

28 juni: F. Frankfort, kunstschilder te Amsterdam, geintroduceerd door Ten Cate

30 juni: D.J.C. Meyeringh, student te Delft, geintroduceerd door F.J. Jordaan

2 juli: W.J. de Haan, landmeter van het kadaster te Zutphen, geintroduceerd door Ten Cate

5 juli: A. Zandstra, ingenieur waterschap De Regge te Almelo, geintroduceerd door Ten Cate

5 juli: J.H. Perk, opzichter Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, geintroduceerd door Ten Cate

5 juli: G. van Leusen, werkz. Nederlandsche Heidemaatschappij te Enschede, geintroduceerd door Ten Cate

10 juli: A. Clavareau, ontvanger te Haaksbergen, geintroduceerd door Ten Cate

15 juli: A.F.W. Jordaan, ontvanger der registratie en domeinen te Zwolle, geintroduceerd door Ten Cate

15 juli: M.A.W. Jordaan, wonende te Larned (Kanses), geintroduceerd door Ten Cate

15 juli: L. de Boer van der Leij, commies posterijen te Arnhem, geintroduceerd door Ten Cate

11 september: N.R. Lubbers, werkz. directe belastingen te Zwolle, geintroduceerd door Ten Cate

11 september: C.J. Helderman, koopman te Den Haag, geintroduceerd door Ten Cate

11 september: C.J. ten Zeldam, koopman te Deventer, geintroduceerd door Ten Cate

22 september: C.J. Postel, ontvanger der directe belastingen te Nieuwesluis, geintroduceerd door Ten Cate

23 december: G.W. Wisselink, wonende te Enschede, geintroduceerd door Wisselink

1900 (?, 1901?)

12 mei: J.A. Van Eijk Bijleveld, ingenieur te Delft, geintroduceerd door F.J. Jordaan

12 mei: C.H. Bijl, ingenieur te Delft, geintroduceerd door F.J. Jordaan

12 mei: Y. Miedema, koopman te Amsterdam, geintroduceerd door F.J. Jordaan

15 juni: K. Bakker, notaris te Oosterwolde, geintroduceerd door P.A.J. ten Hoopen

6 juli: J. ten Zeldam, wonende te Deventer, geintroduceerd door P.A.J. ten Hoopen

6 juli: C. ten Zeldam, koopman te Deventer, geintroduceerd door P.A.J. ten Hoopen

13 juli: A.H.A. Verkaart, onderwijzer te Delft, geintroduceerd door H.G.A. Verkaart

13 juli: J.D. Jordaan, arts te Den Haag, geintroduceerd door Ten Cate

20 juli: E. Frankfort, kunstschilder te Amsterdam, geintroduceerd door Ten Cate

1901

10 december: A. Zandstra, ingenieur te Almelo, geintroduceerd door Ten Cate

10 december: (…), ingenieur te Almelo, geintroduceerd door Ten Cate

10 december: K. Maseland, fabrikant te Enschede, geintroduceerd door Ten Cate

1902

27 juli: E. Frankfort, kunstschilder te Amsterdam, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

27 juli: L. van Scherpenzeel, scheikundige te Haaksbergen, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

29 juli: H. Smits, koopman te Almelo, geintroduceerd door D.B.H. Jordaan

1903

26 februari: F.R.M.T. Gouverne, fabrikant te Haaksbergen, geintroduceerd door Ten Cate

4 april: L. de Boer van der Leij, commies posterijen te Arnhem, geintroduceerd door Clavareau

7 april: W.A.L. van Os, postambtenaar te Haaksbergen, geintroduceerd door Clavareau

23 mei: [Jhr.] E.H.J. Hora Siccama, officier te Hongkong, geintroduceerd door F.J. Jordaan

23 mei: G.J. ten Cate, inspecteur der registratie te Deventer, geintroduceerd door Ten Cate

16 juni: H.M.J. de Chalmot, directeur te Haaksbergen, geintroduceerd door Clavareau

18 juli: F.M. Muller, theologisch student te Utrecht, geintroduceerd door F.J. Jordaan

18 juli: G.J. Dikkers, adsp-adm. (K.N.M.?) te Amsterdam, geintroduceerd door F.J. Jordaan

27 september: H. Dikkers, student te Hannover, geintroduceerd door Gouverne

27 september: Van Bassen Jongbloet, chemiker te Utrecht, geintroduceerd door Gouverne

3 oktober: H.J.L.E. Eversen, kassier te Enschede, geintroduceerd door Clavareau

17 oktober: A.H. Klokke, wonende te Terborg, geintroduceerd door Gouverne

15 november: A. van Scherpenzeel, notaris te Nieuwleusen, geintroduceerd door Wisselink

1904

12 maart: P. Schröder, wonende te Den Haag, geintroduceerd door Maseland

1905

17 juni: J.C. Lotgering, surn. D.B. te Zwolle, geintroduceerd door Clavareau

5 augustus: J.C. Bent, idem, te Enschede, geintroduceerd door Verkaart

13 augustus: C.J. Postel, inspecteur D.B. te Hansweert, geintroduceerd door G.W. Wisselink

13 augustus: F. Meyeringh, civ. ing. te Hengelo, geintroduceerd door F.J. Bruins

13 augustus: F.G.M. Schröder, wonende te Den Haag, geintroduceerd door P. Schröder

9 september: Derk Jordaan, wonende te Olst, geintroduceerd door F.J. Jordaan

9 september: J. Pluim, medisch student te Olst, geintroduceerd door F.J. Jordaan

1910

11 maart: Van der Weg (½ jaar intr.), postklerk te Haaksbergen, geintroduceerd door D. Jordaan F.J.zn

11 maart: Van Linschoten, waarnemend postdirecteur te Haaksbergen, geintroduceerd door D. Jordaan F.J.zn

11 maart: H.J. Ten Hoopen (1 jaar intr.), winkelier te Neede, geintroduceerd door D. Jordaan F.J.zn

10 april: J. Niks, klerk post en telegrafie te Zetten, geintroduceerd door Ten Cate

10 april: C.W. Vreede, surnumerair der belastingen te Zwolle, geintroduceerd door Ten Cate

3 juli: C.G.A. Simonsz, ontvanger der belastingen te Haaksbergen, geintroduceerd door Ten Cate

3 juli: C.M. Simonsz, directeur bijkantoor NALM te Rotterdam, geintroduceerd door Ten Cate

1912

1 oktober: J. ten Bruggencate, wonende te Haaksbergen, geintroduceerd door Ten Hoopen

14 oktober: M.J. Udink ten Cate, wonende te Enschede, geintroduceerd door D. Jordaan F.J.zn

14 oktober: G. Poerink, wonende te Enschede, geintroduceerd door D. Jordaan F.J.zn

23 november: H. Landweer, ontvanger der belastingen te Stadskanaal, geintroduceerd door Simonsz

1913

11 januari: H.B. Stephan, wonende te Den Haag, geintroduceerd door Ten Cate

Notulenboek Concordia (een vrije overname)

donderdag 8 februari 1849

Opkomst:

de heren H. Verbeek, W. van den Ham, H. Jordaan, B.J. Morssinkhof, J.D. Jordaan, H. ter Horst, D.J. Kerkhoven, F. Kramme, D. Scholten, H.J. Smits, H.A. Baarslag, W.J.H. Caron, H.J. Franssen en F.W. Laupman.

Een aanzienlijke schare dames was tegenwoordig en werd de avond op een genoegelijke wijze doorgebracht.

Voordrachten:

H.J. Smits, trad als eerste spreker op, betogende het nut dezer oprichting en eindigde met het opgeven van de hulpmiddelen welke Z.Ed. ter instandhouding noodzakelijk achtte.

H.J. Franssen, schetste de waarde van het huiselijk geluk en gaf de middelen aan de hand om daartoe te geraken.

Leden:

de vergadering door de bij de voorlopige vergadering van de 24e januari jl. benoemde commissie van redactie van het reglement, bestaande uit de heren J.D. Jordaan, H.J. Smits, H.J. Franssen en F.W. Laupman geopend zijnde, werden vooraf als leden der vereniging voorgesteld de heren J.F.W. Schulten, J.W. Greve, H. Wessels en W.H. Jordaan, welke alle, uit hoofde de vergadering nog niet geconstitueerd zijnde, zonder ballotage, met algemene stemmen als leden zijn aangenomen.

Overigen:

Het door de voornoemde commissie ontvangen reglement, voorgelezen zijnde, wordt met algemene stemmen aangenomen, behalve het artikel 16 waarover nader gestemd zijnde, met meerderheid van stemmen werd besloten het slot van hetzelfde, aldus te veranderen, ‘behalve godsdienst en politieke aangelegenheden, is de stof en wijze van behandeling volkomen ter keuze van de spreker’.

Vervolgens overgegaan zijnde tot het benoemen van een viertal personen, leden der vereniging, die het bestuur derzelve zouden uitmaken, werden de stemming overeenkomstig art. 9 van gemeld reglement daartoe gekozen: de heer W. van den Ham met 11 stemmen, H.J. Smits met 10 stemmen, J.D. Jordaan met 8 stemmen en F.W. Laupman met 12 stemmen. Hierna overgaande tot de stemming op een president, vice-president, secretaris en gewoon lid, uit het gekozen viertal, verzocht de heer Van den Ham bij de stemming van president niet in aanmerking te komen en is na afloop dier stemming gebleken dat de heer J.D. Jordaan met 10 stemmen was gekozen tot president, H.J. Smits met 10 stemmen voor vice-president, W. van den Ham met 8 stemmen gewoon lid en F.W. Laupman met 10 stemmen tot secretaris.

De vergadering werd rond 10 uur gesloten. De president gaf te kennen dat de eerstvolgende vergadering op donderdag 8 maart aanstaande was bepaald.

donderdag 8 maart 1849

Opkomst:

de vergadering was talrijk bezocht en door de tegenwoordigheid van vele dames opgeluisterd.

Voordrachten:

dhr. Inckel, schetste de wenselijke hartstochten en eindigde met het reciteren van enige dichtregelen daarop betrekkelijk

dhr. Ter Horst, leverde na de pauze bijdrage een behandeling van de spreuk van Jacob Cats, tot motto voerende: ‘De vogelaar fluit wonder mooi, totdat de vink is in de kooi’ afgewisseld door toepasselijke verzen van die dichter.

Leden:

als nieuwe leden werden voorgesteld de heren Hendrik Reimerink, Frederik Stuve en Hendrik Jan Morssinkhof waarover in de volgende vergadering zal worden geballoteerd.

Overigen:

De president stelde voor deze maand een tweede vergadering te plannen, welk plan met algemene stemmen werd aangenomen. Om tien uur werd de vergadering gesloten met de kennisgeving dat de eerstvolgende op 22 dezer maand was bepaald.

22 maart 1849

Opkomst:

tegenwoordig waren 17 leden.

Leden:

De heren Hendrik Reimerink, Arnold Fredrik Stuve en Hendrik Morssinkhof werden na ballotage als leden aangenomen.

Voordrachten:

J.D. Jordaan, behandeling van de spreuk ‘De deur moet in het midden blijven’, betoogde het nuttige van de middenweg en eindigde met aan te wijzen het gevaarlijke der uitersten.

F.W. Laupman, over de verbeeldingskracht en eindigde met het reciteren van enige dichtregelen van de heer Looijen1 daartoe betrekkelijk.

Overigen:

Om 10 uur werd de vergadering gesloten.

29 november 1849

Opkomst:

tegenwoordig waren 20 leden

Leden:

na ballotage werd de heer H. Schartman met algemene stemmen aangenomen als lid. Vervolgens werd als lid voorgesteld de heer S. Hulleman, om op de eerstvolgende vergadering te worden geballoteerd.

Voordrachten:

A.E.D. Inckel, een verhandeling over de beloning.

H. Verbeek, over het motto ‘voorbeelden wekken, leringen trekken’

Overigen:

Om tien uur werd de vergadering gesloten met de kennisgeving dat de aanstaande op 20 december zal worden gehouden.

20 december 1849

Opkomst:

tegenwoordig waren 14 leden

Leden:

Ballotage van de heer Hulleman uit Eibergen. Hij werd met 13 tegen 1 stem als lid aangenomen.

Voordrachten:

J.D. Jordaan, verhandeling over de landbouw

F.W. Laupman, een vers van wijlen Mr R.H. Arntzenius2 getiteld ‘De menschenkennis bevordelijk tot volmaking’

Overigen:

Na afloop van een en ander werd bepaald dat de eerstvolgende vergadering op 24 januari 1850 zal worden gehouden.

24 januari 1850

Opkomst:

tegenwoordig waren 15 leden

Voordrachten:

H.J. Smits, een verhandeling over het spreekwoord ‘Het is al geen goud wat er blinkt’

H. ter Horst, betoogde het nut van een goede kruiwagen, van toepassing gebracht op velerlei omstandigheden

Overigen:

Om 10 uur werd de vergadering gesloten en de eerstvolgende vergadering bepaald op 21 februari.

21 februari 1850

Opkomst:

tegenwoordig waren 20 leden

Voordrachten:

H. ter Horst, een verhandeling over de mode.

F.W. Laupman, enige dichtregels van J.F. Helmers getiteld ‘De dood van Albrecht Beiling’

Overigen:

De volgende vergadering werd bepaald op donderdag 21 maart, waarna de vergadering om 10 uur werd gesloten.

21 maart 1850

Opkomst:

tegenwoordig waren 20 leden

Leden:

De heer A. Schulten werd voorgesteld als gewoon lid en de heer J. Reimerink als buitengewoon lid. Ballotage volgt op de eerstvolgende vergadering.

Voordrachten:

W. van den Ham, een verhandeling over het nuttige der verschillende standen in de maatschappij.

W.H. Jordaan, een bijdrage over het geld.

Overigen:

Om 10 uur werd de vergadering gesloten.

24 oktober 1850

Opkomst:

de vergadering was ‘behoorlijk verenigd’

Leden:

Na ballotage werden de heren A. Schulten en J. Reijmerink aangenomen als resp. gewoon en buitengewoon lid.

Voordrachten:

Inckel, voordracht over (…)

F.W. Laupman, betreffende het vers ‘Menschenliefde’ van de heer Withuijs3

21 november 1850

Opkomst:

tegenwoordig waren 21 leden

Voordrachten:

J.D. Jordaan, betreffende het motto ‘Elk meent dat zijn wil een volk is’

dhr. Kramme, verhandeling over de ware grootheid.

19 december 1850

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van den Ham, Inckel, Verbeek, Ter Horst, Kramme, Kerkhoven, J.F.W. Schulten, A. Schulten, Baarslag, D. Jordaan, W.H. Jordaan, Wessels, B.J. Morssinkhof, H.J. Morssinkhof en Laupman.

Voordrachten:

Franssen, een verhandeling over de mode

H. ter Horst, een gesprek tussen de armoede en de rijkdom

Overigen:

Door afwezigheid van de president en vice-president werd de vergadering geopend door Van den Ham. Aangegeven werd dat volgens het reglement het bestuur op 1 januari 1851 moet aftreden. De heer Van den Ham en de vice-president gaven aan niet in aanmerking te willen komen voor een herbenoeming. Stemming: J.D. Jordaan 15 stemmen, F.W. Laupman 14 stemmen, H.J. Franssen, 13 stemmen, A.E.D. Inckel 10 stemmen, H. Verbeek 5 stemmen, H. ter Horst 2 stemmen en J.F.W. Schulten 1 stem. J.D. Jordaan werd herkozen als president, Laupman als secretaris, A.E.D. Inckel als vice-president en H.J. Franssen als algemeen bestuurslid.

Vervolgens werd ter sprake gebracht het punt van de heer Verbeek betreffende een verandering van artikel 10 van het reglement; zodanig dat elk jaar leden van het bestuur zullen moeten aftreden. Besloten werd het de volgende vergadering ter tafel te brengen.

16 januari 1851

Opkomst:

tegenwoordig waren 14 leden

Voordrachten:

dhr. Franssen, over huiselijke vrede

dhr. Kramme, betreffende de vraag waarin Nederlanders uitmunten

Leden:

De heer [H.]W. Kölling4 uit Langelo werd voorgesteld als buitengewoon lid. Ballotage volgt de volgende vergadering.

Overigen:

Besproken werd het punt van Verbeek betreffende artikel 10 van het reglement, als zullende zulks voortaan luiden: “De benoeming der leden van het bestuur dezer vereniging geschiedt bij opgetekende en gesloten briefjes. Elk jaar treed de helft af, doch zijn de aftredende weder verkiesbaar. De eerste aftreding zal door het lot beslist worden en vangt aan op 1 januari 1852. Bij herkiezing behoudt ieder de door hem vroeger bezeten rang, tenzij hij daarvoor mocht bedanken. Tussentijds gekozen leden hebben geen langere zitting dan zij zouden gehad hebben voorwien zij in plaats zijn gekozen. Nieuw gekozen leden treden echter niet in de rang of plaats, welke degene heeft bezetene wiens plaats zij vervullen, tenzijde de meerderheid van stemmen hem als zodanig mocht aanwijzen.” Hetwelk voorgelezen en in hoofdelijke omvraag gebracht zijnde, met algemene stemmen is aangenomen geworden.

Er werd hierna in omvraag gebracht het voortstel om de spreker het recht te doen genieten van op de avond zijner spreekbeurt, twee ingezetenen dezer gemeente, de vergaderingen te mogen binnen leiden waarover besloten is dit voorstel in de eerstvolgende vergadering ter tafel te brengen.

13 februari 1851

Opkomst:

13 leden

Voordrachten:

Verbeek, over de tijd.

W.H. Jordaan, over de vriendschap

Leden:

[H.]W. Kölling uit Langelo werd na ballotage met algemene stemmen aangenomen als honorair lid.

20 maart 1851

Voordrachten:

toen de heer Inckel als eerste spreker wilde optreden, werd ZEd. geroepen en gaf daarna te kennen bij een zieke te zijn ontboden en zodoende verhinderd werd de spreekbeurt te vervullen.

dhr. ter Horst, die in een verhandeling betoogde de waarheid van het spreekwoord ‘Elk is een dief in zijn nering’

dhr. Verbeek, voordracht van een brief van de Drentse assessor Berend Oom in de tongval van dat gewest

[tijdelijk geen vergaderingen wegens de stadsbrand van 16 augustus 1851]

22 januari 1852

Opkomst:

de vergadering was behoorlijk verenigd.

Voordrachten:

Smits, leverde gebeurtenissen die nooit gebeurd zijn, althans nog gebeuren moeten

Laupman, reciteerde een vers getiteld ‘Bemoediging’, vervaardigd ten voordele der door de brand van 16 augustus 1851 alhier ongelukkig geworden.

Overigen:

benoeming van een nieuwe president en secretaris overeenkomstig de bepalingen bij het reglement gestipuleerd. De stembriefjes, ten getale van twaalf stuks, geopend zijnde, bleek dat met elf stemmen tot president was herkozen de heer J.D. Jordaan, terwijl de heer Laupman gelijke stemmen als secretars bekwam.

12 februari 1852

Opkomst:

de vergadering was behoorlijk verenigd

Voordrachten:

dhr. Inckel, een beschouwing der vrouw

J.D. Jordaan, (…)

28 oktober 1852

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, H.J. Franssen, Inckel, Verbeek, J.F.W. Schulten, H. Jordaan, W.H. Jordaan, Ter Horst, Baarslag, H.J. Smits, Laupman en D. Jordaan (welke laatste zich bij de stemming heeft verwijderd)

Voordrachten:

dhr. Ter Horst, over de vraag ‘Hoever moeten wij ons aan het oordeel van onze even mens laten gelegen liggen

dhr. Laupman, voordracht van het dichtstuk ‘De smokkelaarssprong’ [door Van Zeggelen]

Overigen:

 1. het voorstel van de heer Verbeek om het batig saldo over 1852, ten bedrage van f 18,52½, te doen toekomen aan een herhaling school deze winter.
 2. het voorstel van J.D. Jordaan om dat geld te gebruiken voor de aankoop van boekwerken.
 3. het voorstel van de heer H.J. Smits om hetzelfde te doen bezigen, tot het houden van een maaltijd.

De voorstellen werden aan een stemming onderworpen, waarbij na afloop is gebleken:

 • dat het eerste voorstel met 8 tegen 3 stemmen is verworpen
 • dat het tweede voorstel is verworpen met 7 tegen 4 stemmen
 • dat het derde voorstel is aangenomen met 7 tegen 4 stemmen

Er werd een commissie tot regelen der maaltijd gevormd, bestaande uit de heren H.J. Smits, J.F.W. Schulten en Inckel.

25 november 1852

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, Inckel, Verbeek, J.F.W. Schulten, Ter Horst, H. Jordaan, W.H. Jordaan, H.J. Smits, Baarslag, B.J. Morssinkhof, Greve en Laupman

Voordracht:

J.D. Jordaan, een rede over [de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen?]

dhr. Kramme, over de kleding der vrouwen

Overigen:

Het voorstel van de commissie tot regelen van een maaltijd werd met 11 tegen 1 stem aangenomen. Het voorstel van J.F.W. Schulten om de maaltijd te houden op woensdag 8 december 1852 werd met 11 tegen 1 stem aangenomen.

23 december 1852

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, Verbeek, Baarslag, H.J. Smits, Greve, ter Horst, Inckel, B.J. Morssinkhof en Laupman

Voordrachten:

H.J. Smits, redevoering betreffende de Arnhemse tentoonstelling5

W.H. Jordaan, over (…) schaamte

Overigen:

Verkiezing van een nieuwe vice-president en gewoon bestuurslid. Herkozen werden dhr. Inckel tot vice-president en de heer Franssen tot gewoon lid.

24 januari 1853

Voordrachten:

dhr. Franssen, een rede over de orde

dhr. Laupman, een rede over de lusten

Overigen:

Door de heer Ter Horst werd voorgesteld deze vergadering voortaan te noemen ‘Vereniging Concordia’, welk voorstel in rondvraag gebracht door niemand werd bestreden en hetwelk daardoor in de volgende vergadering zal worden behandeld.

24 februari 1853

Opkomst:

de vergadering was behoorlijk verenigd

Voordrachten:

dhr. Kramme, een redevoering over de spreuk ‘De wereld is een speeltoneel’

dhr. Inckel, een redevoering over de gewoonte

Overigen:

Behandeling voorstel van Ter Horst betreffende de naamgeving ‘Vereniging Concordia’. Dit voorstel werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

31 maart 1853

Opkomst:

de vergadering was behoorlijk verenigd

Voordrachten:

dhr. Verbeek, sprekende over de uithangborden in het dorp Haaksbergen

dhr. Inckel, reciterende een vers getiteld ‘Abraham’

9 september 1853

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren A.E.D. Inckel, Franssen, Verbeek, Kramme, Ter Horst, Baarslag, H.J. Smits en J.D. Jordaan.

Overigen:

benoeming van een nieuwe secretaris-penningmeester doordat de heer Laupman ging verhuizen naar een andere woonplaats. Met meerderheid van stemmen werd de heer H. ter Horst benoemd tot de nieuwe secretaris-penningmeester.

Vervolgens werd overgegaan tot het bepalen van de spreekbeurten voor de winterperiode.

20 oktober 1853

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Verbeek, Inckel, H. Jordaan, B.J. Morssinkhof, Greve, H.J. Morssinkhof, Ter Horst, Kramme, H.J. Smits, Baarslag en J.D. Jordaan. Later volgden nog de heren W.H. Jordaan en J.W. Smits.

Leden:

de voorzitter bracht in deliberatie of de persoon van Bernard Diderick Elhorst, in deze gemeente tijdelijk verblijf houdende, moet worden beschouwd als vreemdeling en alzo uit kracht van artikel 17 van het reglement dezer vereniging door een der leden kan worden geintroduceerd, hetgeen met eenparigheid van stemmen is aangenomen.

Voordrachten:

H.J. Smits, een verhandeling over het spreekwoord ‘Waar de bij honing uit zuigt, zuigt de spin venijn’

dhr. Verbeek, twee gedichten getiteld ‘blust de vonken voor de vlam, schut de schapen voor de dam’ [van J.P. Sprenger van Eijk] en ‘De vergankelijkheid’

17 november 1853

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Verbeek, Inckel, D. Jordaan, W.H. Jordaan, B.J. Morssinkhof, Greve, J.F.W. Schulten, Baarslag, H.J. Morssinkhof en J.D. Jordaan.

Voordrachten:

dhr. Inckel, een verhandeling over ‘de droom’

dhr. Kramme, verhandeling over ‘het geluk van de zot’

13 december 1853

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Verbeek, Inckel, D. Jordaan, W.H. Jordaan, B.J. Morssinkhof, J.F.W. Schulten, H. ter Horst, H.J. Smits, J.D. Smits en Baarslag. Later volgden H. Jordaan, Kerkhoven en Kramme.

Voordrachten:

J.D. Jordaan, een verhandeling over ‘De wijsheid des Scheppers in de hulpbehoevende toestand van de mens in het eerste tijdperk van zijn leven tegenover het redeloze dier’

H. Jordaan, reciterende het gedicht ‘Jeremiade van Rembrandt van Rijn’

Overigen:

Benoeming van een nieuwe president en secretaris-penningmeester. J.D. Jordaan werd herbenoemd tot president en H. ter Horst als secretaris-penningmeester.

12 januari 1854

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Verbeek, Inckel, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, Ter Horst, Kramme, H.J. Smits, J.W. Smits, Baarslag en J.D. Jordaan.

Voordrachten:

H. ter Horst, een verhandeling over ‘de plicht der geheimhouding’

dhr. Verbeek, reciteerde een [ongenoemd] gedicht

9 februari 1854

Opkomst:

de heren Franssen, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, Greve, Kramme, J.D. Jordaan, H.J. Smits, J.W. Smits, Baarslag en Inckel (die als vice-president het presidium waarnam)

Voordrachten:

dhr. Franssen, over de gezichtsverbijstering

dhr. Inckel, reciteerde twee gedichten getiteld ‘De ondervinding’ en ‘Een aanspraak aan het ziekbed ener moeder’ van Van Hall.

9 maart 1854

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, B.J. Morssinkhof, Greve, Ter Horst, Kerkhoven, Kramme, Baarslag, H.J. Smits, J.W. Smits, Kölling en J.D. Jordaan.

Leden:

voorgesteld werd als gewoon lid de heer Engelbertus Wijvecate en tot honorair lid de heer R. Hennink. Ballotage volgt in de eerstvolgende vergadering.

Voordrachten:

H.J. Franssen, een verhandeling over het vooroordeel

H. ter Horst, een verhaal over een ontmoeting met een tijger

14 september 1854

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Baarslag, Kramme, Inckel, H.J. Smits, Franssen, Ter Horst en J.D. Jordaan.

Overigen:

Besproken werden de spreekbeurten voor het winterseizoen

12 oktober 1854

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Baarslag, Kramme, H.J. Smits, J.W. Smits, D. Jordaan, W.H. Jordaan, Ter Horst, H. Jordaan en J.D. Jordaan.

Leden:

Na ballotage werden de heren Engelbertus Wijvecate en Roelof Hennink met algemene stemmen aangenomen als resp. gewoon lid en honorair lid

Voordrachten:

H. ter Horst, een verhandeling over de ambitie en eerzucht

dhr. Kramme, een verhandeling over de lasterzucht

9 november 1854

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.W. Greve, Ter Horst, Kramme, J.W. Smits, Baarslag en Inckel

Voorstellen:

dhr. Kramme, een verhandeling over de spreekwoorden afkomstig van het rundvee

dhr. Franssen, over de registers der burgerlijke stand

7 december 1854

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, H.J. Smits, Ter Horst, Inckel, Baarslag, D. Jordaan, Kramme, J.W. Smits, H. Jordaan, B.J. Morssinkhof en J.D. Jordaan. Later volgden nog W.H. Jordaan, Greve en Kölling.

Voordrachten:

dhr. Inckel, verhandeling over de toekomst

dhr. Franssen, reciteerde een ongenoemd gedicht

Overigen:

Benoeming van een vice-president en lid van het bestuur. De heren Inckel en Franssen werden herbenoemd tot resp. vice-president en bestuurslid.

4 januari 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Inckel, D. Jordaan, W.H. Jordaan, H. Jordaan, Ter Horst, Kramme, H.J. Smits, J.W. Smits, Baarslag, Wijvecate, Kölling en J.D. Jordaan.

Voordrachten:

H.J. Smits, een verhandeling over de wensen

W.H. Jordaan, over de vier tijdperken van de mannelijke leeftijd

Overigen:

besloten werd het tractement van de bode der vereniging te verhogen met een gulden, zodat het zal worden gesteld op f 3,-

1 februari 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren H. Jordaan, Kerkhoven, Baarslag, Inckel, J.W. Smits, Ter Horst, Wijvecate, Franssen, Kramme en J.D. Jordaan .

Voordrachten:

J.D. Jordaan, een verhandeling over het zegswoord ‘Practica est multiplex’ of ‘de oefening is menigvuldig’

H. ter Horst, ‘De blinde’ [van J. van Beers]

8 maart 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Inckel, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.W. Greve, Ter Horst, Kramme, Baarslag en J.D. Jordaan.

Overdrachten:

dhr. Franssen, reciteerde een gedicht

J.D. Jordaan, reciteerde het gedicht ‘De reis van Pieter Spa naar Amsterdam’

1 oktober 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Kramme, Inckel, Baarslag, Franssen, Ter Horst, J.W. Smits en J.D. Jordaan

Leden:

de heer C. Fortuijn werd voorgesteld als nieuw lid. In de volgende ballotage zou daarover worden geballoteerd.

Overigen:

tijdens de vergadering werden de verschillende spreekbeurten voor het winterseizoen verdeeld. Alleen de spreekbeurten voor maart 1856 moeten nog worden ingevuld.

25 oktober 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.W. Smits, Ter Horst, Baarslag, Inckel, D. Jordaan, W.H. Jordaan, Franssen, H. Jordaan, Kramme, B.J. Morssinkhof en J.D. Jordaan.

Leden:

Na ballotage werd de heer Fortuijn met algemene stemmen aangenomen tot nieuw lid.

De heer B. Wulfsen6 werd voorgesteld als nieuw lid over wie in de volgende vergadering zou worden geballoteerd.

Voordrachten:

dhr. Inckel, droeg enkele verhalen voor uit het dagboek van een geneesheer

H. ter Horst, reciteerde het gedicht ‘Een buurtmeester aan het ontbijt’ van Jan Schenkman

22 november 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Franssen, Inckel, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.W. Greve, Ter Horst, Kramme, W.J. Smits, Baarslag, Fortuijn en J.D. Jordaan.

Leden:

de voorzitter gaf kennis dat de heer Wulfsen het door hem gedaan verzoek om lid dezer vereniging te worden heeft ingetrokken, waardoor daarover geen ballotage plaats heeft.

Voordrachten:

J.D. Jordaan, een verhandeling over het vergenoegen

dhr. Fortuijn, reciteerde twee gedichten, waarvan het eerste over de ouderdom en het andere over de moederliefde

20 december 1855

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.W. Smits, Kramme, Fortuijn, W.H. Jordaan, H. Jordaan, Inckel, Baarslag, Ter Horst en J.D. Jordaan

Voordrachten:

dhr. Kramme, een verhandeling over spreekwoorden ontleend aan katten

W.H. Jordaan, reciteerde het gedicht ‘Afscheid aan mijn oude hoed’

Overigen:

benoeming van een president en secretaris-penningmeester. De heer J.D. Jordaan werd met meerderheid van stemmen herkozen tot president. Na herstemming werd de heer Fortuijn benoemd tot secretaris-penningmeester.

24 januari 1856

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, A.E.D. Inckel, H.J. Franssen, C. Fortuijn, D. Jordaan, H. Jordaan, J.W. Greve, W.H. Jordaan, F.H. Kramme, H.J. Smits, H.A. Baarslag, J.W. Smits en J.W. Kölling.

Leden:

de heer W.P.C. Greve werd voorgesteld als nieuw lid over wie in de volgende vergadering een ballotage volgt.

Voordrachten:

C. Fortuijn, een verhandeling over de grootheid van de Hollandse natie

H.J. Franssen, over de hedendaagse beschaving

28 februari 1856

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren A.E.D. Inckel, H.A. Baarslag, D. Jordaan, W.H. Jordaan, H.J. Smits, J.W. Smits en C. Fortuijn.

Leden:

de heer W.P.C. Greve wordt na ballotage met algemene stemmen aangenomen als nieuw lid

Voordrachten:

H.J. Smits, een redevoering over enige spreekwoorden

C. Fortuijn, reciteerde ‘De dochter van Herodias’ van B. ter Haar

Overigen:

door afwezigheid van de president werd de vergadering geopend door vice-voorzitter Inckel.

[maart 1856]

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, H.J. Franssen, H.A. Baarslag, D. Jordaan, W.H. Jordaan, W.P.C. Greve en C. Fortuijn.

Voordrachten:

H.J. Franssen, een verhandeling over de vrees voor de dood

J.D. Jordaan, reciteerde een gedicht.

11 september 1856

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren H.A. Baarslag, W.H. Jordaan, Kramme en C. Fortuijn

Leden:

door de heer Fortuijn werd voorgesteld als lid de heer J.D. ten Hoopen, door de heer W.H. Jordaan werd voorgesteld diens jongere broer F.J. Jordaan en door de heer Baarslag werd voorgesteld de heer G.H.J. Baarslag. Over hen zal in de volgende vergadering worden geballoteerd.

Overigen:

door de geringe opkomst was het niet mogelijk alle spreekbeurten voor het winterseizoen in te vullen. De erven Morssinkhof gaven aan door de dure prijs van de wijn de prijs te moeten verhogen tot f 1,-.

16 oktober 1856

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, A.E.D. Inckel, H.A. Baarslag, F.H. Kramme, D. Jordaan, W.H. Jordaan en C. Fortuijn. Later volgden nog de heren H.J. Franssen, H. Jordaan, B.J. Morssinkhof, W.P.C. Greve, D.J. Ten Hoopen, F.J. Jordaan en G.H.J. Baarslag.

Leden:

de heren D.J. ten Hoopen, F.J. Jordaan en G.H.J. Baarslag werden met algemene stemmen als nieuwe leden toegelaten. Vervolgens werd de heer G. Wulfsen voorgesteld als nieuw lid over wie ballotage zou volgen.

Voordrachten:

dhr. Fortuijn, reciteerde het dichtstuk ‘Joannes en Theagenes; een legende uit de apostolische eeuw’ van B. ter Haar

dhr. Kramme, het gedicht ‘Wat God vereert, mag de mens niet scheiden’

Overigen:

na enige deliberatie werd met de prijsverhoging van de wijn van f 0,80 naar f 1,- – onder voorwaarden – met algemene stemmen toegestemd.

13 november 1856

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, A.E.D. Inckel, H.J. Franssen, D. Jordaan, F.H. Kramme, H.A. Baarslag, H.J. Morssinkhof, W.P.C. Greve, F.J. Jordaan en C. Fortuijn.

Leden:

de heer G. Wulfsen werd met algemene stemmen aangenomen als lid.

Voordrachten:

F.H. Kramme, sprak in een sierlijke redevoering over de gewoonten

J.D. Jordaan, sprekende over de lof der kwaadsprekendheid

Overigen:

door enige leden werd voorgesteld om een leesgezelschap aan de vereniging te verbinden. Op de eerst volgende vergadering zal dit verzoek worden behandeld.

20 november 1856 (buitengewone vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren alle leden.

Overigen:

met algemene stemmen werd besloten de heren Franssen en Fortuijn te benoemen om een concept reglement te ontwerpen voor het op te richten leesgezelschap.

4 december 1856 (buitengewone vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren alle leden.

Overigen:

besloten werd het concept reglement voor het op te richten leesgezelschap ter goedkeuring aan de leden aan te bieden. De heer Franssen had een lijst van boekwerken gemaakt die hij zou willen aanschaffen namens de vereniging; ook die lijst werd aan de leden ter goedkeuring aangeboden.

7 december 1856 (buitengewone vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, A.E.D. Inckel, H.J. Franssen, H.A. Baarslag, J.W. Smits, D.J. Ten Hoopen, F.H. Kramme, H.J. Morssinkhof, F.J. Jordaan, G.H.J. Baarslag en C. Fortuijn.

Overigen:

het concept reglement voor het op te richten leesgezelschap werd met algemene stemmen aangenomen, met uitzondering op het artikel 10 hetwelk gewijzigd zal worden en op het artikel 12 aan hetwelk zal worden toegevoegd dat de leden geen boeken der vereniging mogen uitlenen en anders een boete zullen ontvangen van f 0,50.

Verder werd besloten de volgende titels aan te schaffen:

G. Wyne, ‘de landjonker in Londen of een les voor vader’

Veit Frans, ‘Onschuld en misdaad’ (2 delen)

Julius Dornau, ‘De donkere rozen” (2 delen)

Mrs. Ellis, ‘Eer en aanzien of Maatschappelijke onderscheiding’ (4 delen)

Mare de St. Hilaire, ‘De guerillas’

E. Flijgare Carlen, ‘De professor en zijne gunstelingen’ (2 delen)

W.H. Bavink, ‘Menselijke hartstocht’

Karl Grosse, ‘Karel Jan Bernadotte, koning van Zweden’ (2 delen)

F.F. Cooper, ‘De hertendoder’

De totale kosten bedroegen f 17,05. Na een korting van 35% van de uitgever, bleek de rekening f 11,08 te bedragen.

Daarnaast werd overgegaan tot aanschaf van de prospectus der Evangelische bibliotheek ad f 4,-.

Reglement van het leesgezelschap der vereniging Concordia

Art. 1

Het leesgezelschap maakt een onderdeel uit van, zal dezelfde zinspreuk voeren en onder hetzelfde bestuur staan als de vereniging Concordia.

Art. 2

De leden der vereniging Concordia worden gerekend ook leden te zijn van het leesgezelschap, zullende het echter de buitengewone leden in de keuze worden gelaten.

Art. 3

Tot de dekking der kosten welke de leesinrichting zal komen te vorderen, wordt de contributie der leden van de vereniging Concordia verhoogd met 75 cent en zal dus voortaan bedragen f 1,75

Art. 4

Van de contributie zal f 1,- aan de vereniging Concordia verblijven en 75 cent ten behoeve der leesinrichting geheven worden

Art. 5

Zij die geen lid der vereniging Concordia zijnde evenwel lid der leesinrichting wensen te worden kunnen daaraan deelnemen, mits zij zich daartoe schriftelijk bij de president aanmelden of door een lid worden voorgesteld en zich onderwerpende aan de bij de vereniging Concordia gebruikelijke ballotage, welk ballotage uitsluitend door leden der vereniging zal geschieden. Voor de ballotage zijn evenwel uitgezonderd, zij die die zich bij de oprichting als leden der leesinrichting zullen hebben aangegeven.

Art. 6

De contributie voor deze leden zal bedragen f 1,25, geheel ten voordele der leesinrichting

Art. 7

De aldus ten behoeve van het leesgezelschap geheven wordende contributie niet genoegzaam bevonden wordende, zal de kas der vereniging daartoe in staat zijnde, het te best aanvullen, door het doen van een renteloos voorschot, welke echter bij het einde van het dienstjaar weder in dezelfde terug moet gestort worden

Art. 8

Behalve de vergaderingen welke door de vereniging hetzij gewoon, hetzij buitengewoon gehouden worden, zal het bestuur bepaaldelijk ten behoeve van het leesgezelschap minstens tweemaal in het jaar vergaderen en wel binnen veertien dagen na het begin der maanden januari en juli.

Art. 9

Dergelijks zal in de maand januari een algemene vergadering van de gezamenlijke leden van het leesgezelschap gehouden worden.

Art. 10

Het bestuur behoudt de keuze der boeken aan zich, echter zoveel mogelijk zorgende voor aangename en onderhoudende katerne en wel voornamelijk bestaande in zedekundige werken, goede romans en dergelijke.

Evenwel zal het de leden vrij staanom in de algemene vergadering der maand januari boekwerken ter lezing voor te stellen welke echter door minstens twee derde der aanwezige leden moeten worden goedgekeurd (…) voorts gehouden zijn om voor 2/3 der waarde in te staan.

Art. 11

Ten einde een geregelde lezing der boeken te bevorderen, zal van de leden een rooster, door het lot (aan…) worden aangelegd en in elk boek aanwezig zijn.

Art. 12

De boeken worden provisioneel voor de tijd van veertien dagen ter lezing gezonden en ieder lid verplicht de boeken te verzenden op de datum bij het rooster aangeduid, op verbeurte ener boete van 5 cent voor iedere dag welke het boek te laat zal zijn verzonden. Zijnde het tevens leden op verbeurte ener boete van 25 cent verboden de boekwerken uit te lenen anders aan leden van het leesgezelschap.

Art. 13

De leden kunnen desverkiezende de boekwerken boven de leestijd van 14 dagen nog voor acht dagen weder terug bekomen, mits (…) daartoe schriftelijk bij de secretaris aanmeldende, welke alsdan zorgen zal dat zij deze na afloop van het rooster terug bekomen.

Art. 14

Wanneer door een lid een boek zoek gemaakt wordt, of zodanig bemorst dat hetzelve onleesbaar wordt of hij hetzelve erg havend, is deze verplicht tot betaling der volle koopsom. In dit geval wordt een werk van twee of meer delen voor een geheel gerekend.

Art. 15

Kleine vlekken of andere ongemakken, welke de lezing van het boek echter niet hinderlijk mogen zijn, worden beboet met 2 ½ cent voor iedere vlek of ongemak.

Art. 16

Ten einde een behorige controle hierop mogelijk te maken, is ieder lid verplicht op het rooster aan te tekenen de datum van ontvangst, zomede in een kolom van aanmerkingen de ongemakken met welke dezelve zijn ontvangen met vermelding der bladzijden waarop dezelve zijn te vinden en zulks van hun handtekening of met die van een zijner huisgenoten te voorzien.

Art. 17

De ongemakken welke door een lid zijn aangetekend behoren door de opvolgende lezer niet weder vermeld te worden.

Art. 18

Wanneer door een lid verzuimd is de ongemakken met welke hij het boek ontvangen heeft aan te tekenen, is de opvolgende lezer daartoe verplicht en is de eerstgemelde als dan voor de ongemakken aansprakelijk.

Art. 19

Een lid een boek te laat ontvangende is evenwel gehouden hetzelve op de tijd bij het rooster bepaalde tijd te verzenden.

Art. 20

Het rooster niet ingevuld zijnde, is hij die zulks verzuimd heeft belast met 2 ½ cent.

Art. 21

De verbeurde boetes worden op de algemene vergadering geliquideerd en is de secretaris verplicht alle de roosters te bewaren ten einde de leden daarvan bij de liquidatie inzage kunnen nemen.

Art. 22

De boeken door de vereniging aangeschaft zullen onderling a tout prix verkocht worden, waarvan evenwel zijn uitgezonderd die welke door de leden zijn voorgesteld, welke minstens 2/3 waarde moeten opbrengen zijnde in het tegenover gestelde geval de voorsteller verplicht hetzelve daarvoor te houden.

Art. 23

De penningen welke deze verkoop oplevert, zullen met uitzondering van het voorschot uit de kas der vereniging, geheel ten voordele van het leesgezelschap zijn.

Art. 24

De secretaris is tevens bibliothecaris en gehouden al het schrijfwerk te verrichten hetwelk het leesgezelschap komt te vorderen en tevens verplicht zoveel mogelijk te zorgen dat geen der leden zonder boekwerk zijt.

Art. 25

Aan het bestuur zal een commissie van vier personen te kiezen uit de leden der vereniging Concordia worden toegevoegd om met deze te beslissen over de geschillen welke mochten komen te ontstaan.

Art. 26

Klachten en dergelijke zullen schriftelijk aan de president moeten worden ingediend, die als dan dezelve zal onderzoeken en gegrond bevonden wordende met de overige leden van het bestuur dezelve zal trachten op te heffen.

Art. 27

Overigens is de op deze inrichting toepasselijk wat omtrent bestuur bij het reglement der vereniging is bepaald benevens de artikels 1, 5, 6 en 20.

Art. 28

De leden verbinden zich tot naleving van het vorenstaande door eigenhandige ondertekening

Aldus door de leden getekend in de vergadering den 15 januari 1857

11 december 1856

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, A.E.D. Inckel, H.J. Franssen, D. Jordaan, H.A. Baarslag, G.H.J. Baarslag, W.P.C. Greve, F.J. Jordaan, H.J. Morssinkhof, J.W. Smits en C. Fortuijn. Later volgde nog de heer Kramme.

Voordrachten:

J.D. Jordaan, over de invloed van het kleine op het groot

C. Fortuijn, reciteerde enkele kleine dichtstukjes

Overigen:

De heren Inckel en Franssen werden herbenoemd als resp. vice-president en algemeen bestuurslid.

Vervolgens werd overgegaan tot benoeming van 4 leden om met het bestuur samen te werken ter voorkoming van geschillen inzake het leesgezelschap. Benoemd werden de heren Kramme, J.W. Smits, H.A. Baarslag en H.J. Smits.

Daarna werd overgegaan tot het opmaken van de roosters.

Door de heer Fortuijn werden als leden van het leesgezelschap voorgesteld de heren D. Scholten, H. Honhof, D. Kieftenbelt en mej. E.M.S. Rattinck.

15 januari 1857

Opkomst:

tegenwoordig waren J.D. Jordaan, A.E.D Inckel, H.J. Franssen, H.A. Baarslag, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, G. Wulfsen, G.H.J. Baarslag en C. Fortuijn.

Leden:

na ballotage werden de heren A. Schulten en C.H.A. Stous met algemene stemmen tot nieuwe leden aangenomen.

Voordrachten:

H.J. Franssen, over de toverij en hekserij

F.J. Jordaan, reciteerde het dichtstuk ‘De doove neef’ [van J. Krabbendam]

Overigen:

Door de bibliothecaris van het leesgezelschap werd voorgesteld om voor rekening van het leesgezelschap aan te schaffen Het Stuiversmagazijn tegen de prijs van f 2,60 per jaar, waarmede zich de leden hebben verenigd en waartoe met algemene stemmen is besloten.

12 februari 1857

Opkomst:

tegenwoordig waren 18 leden

Leden:

door de heer Fortuijn werd voorgesteld als lid van het leesgezelschap de heer J. Frankenhuis. De volgende vergadering zal daarover worden geballoteerd.

Voordrachten:

A.E.D. Inckel, een rede over de hartstocht

dhr. Franssen, besprak ‘De drie wensen van Philemon’

Overigen:

Door afwezigheid van de president, werd de vergadering geopend door vice-president Inckel.

12 maart 1857

Opkomst:

tegenwoordig waren 13 leden

Leden:

Ballotage over de heer J. Frankenhuis als adspirant-lid van het leesgezelschap. Hij werd met 11 tegen 2 stemmen aangenomen als lid.

Voordrachten:

als sprekers traden op de heren H.J. Franssen, F.H. Kramme, G.H.J. Baarslag, W.H. Jordaan, FJ. Jordaan, G. Wulfsen en C. Fortuijn

Overigen:

aan de orde was het voorstel van de heer Fortuijn betrekkelijk de verandering van art. 5 van het reglement van het leesgezelschap. Na deliberatie werd besloten dat de ballotage voor leden van het leesgezelschap zal zijn afgeschaft en het alles ter beoordeling van het bestuur zal zijn of de voorgestelde als lid daarvan zal worden opgenomen.

3 september 1857

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.D. Jordaan, H.J. Franssen, A.E.D. Inckel, W.H. Jordaan, H.A. Baarslag, D.J. ten Hoopen, F.H. Kramme en C. Fortuijn.

Overigen:

de leesbeurten voor het winterseizoen werden verdeeld

8 oktober 1857

Opkomst:

tengewoordig waren de heren J.D. Jordaan, Inckel, Franssen, H.A. Baarslag, D. Jordaan, H.J. Smits, W.H. Jordaan, H. Jordaan, D.J. ten Hoopen, F.J. Jordaan, Kramme, G.H.J. Baarslag, G. Wulfsen, Stous, H.J. Morssinkhof, W.P.C. Greve, J.W. Smits en C. Fortuijn

Voordrachten:

J.D. Jordaan, een sierlijke redevoering over de luxe

C. Fortuijn, reciteerde drie gedichten van Jan van Beers getiteld ‘Vergeet mij niet’, ‘Licht’ en ‘Bij het kerkportaal’

Overigen:

De secretaris gaf te kennen dat er nieuwe boeken moesten worden aangeschaft ten behoeve van het leesgezelschap. Besloten werd een prospectus van boekwerken te bestellen. Besloten werd een commissie te benoemen en te belasten met het kiezen van zodanige werken en werden daartoe gekozen de heren J.D. Jordaan, H.J. Franssen, F.H. Kramme en Fortuijn.

Na de vergadering werden de dames de toegang opengesteld.

12 november 1857

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren A.E.D. Inckel, Franssen, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.D. Jordaan, Kramme, J.W. Smits, H.A. Baarslag, W.P.C. Greve, D.J. ten Hoopen, F.J. Jordaan, G.H.J. Baarslag en C. Fortuijn

Voordrachten:

A.E.D. Inckel, een sierlijke redevoering over de kunst om vooruit te komen

W.H. Jordaan, reciteerde een gedicht getiteld ‘Veinzerij’

Overigen:

Niet te bespreken hebbende, werd de toegang voor de dames dadelijk opengesteld.

18 december 1857

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren A.E.D. Inckel, H.J. Franssen, H.A. Baarslag, D.J. Ten Hoopen, G.H.J. Baarslag, G. Wulfsen, H.J. Morssinkhof en C. Fortuijn.

Voordrachten:

H.J. Franssen, reciteerde het gedicht ‘Het huisgezin van Bethanie’

F.H. Kramme, reciteerde het gecicht ‘De gevel der huizen’ van Tollens en een gedichtje over jenever, matigheid en spaarbank

Overigen:

benoeming van twee nieuwe bestuursleden. De heren J.D. Jordaan en C. Fortuijn werden herkozen als resp. president en secretaris-penningmeester.

[Dit waren de laatste aantekeningen in het notulenboek der vereniging Concordia]

Reglement der Taal- en Letteroefenende Vereniging onder de Zinspreuk ‘Oefening en Uitspanning’

opgericht te Haaksbergen den 6 december 1866

Art.1

Het dienstjaar der vereniging wordt gerekend in te gaan met de eerste januari en te eindigen met de laatste december van elk jaar.

Art. 2

De jaarlijkse contributie van elk lid zal bedragen een gulden en tachtig cent, welke op de eerste vergadering van elk dienstjaar zal moeten worden voldaan. Bij niet voldoening hieraan zal het lidmaatschap geacht worden te zijn vervallen.

Art. 3

Elk lid heeft het recht om personen boven de zestien jaren oud als lid voor te stellen

Art. 4

De voorsteller moet de naam en de woonplaats van de voortestellene schriftelijk aan de president opgeven. De president zal deze voorstelling in de eerstvolgende vergadering moeten doen en in de daaropvolgende tot de ballotage doen overgaan, bij welke ballotage twee derde der uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden vereist worden om als lid te worden aangenomen.

Art. 5

Een gedeballoteerde zal niet dan na verloop van een jaar andermaal als lid mogen worden voorgesteld.

Art. 6

Iemand, in welke tijd van het dienstjaar zulks ook zij, lid der vereniging wordende, zal gehouden zijn de contributie voor het gehele jaar te voldoen en aan uittredende leden zal geen restitutie van betaalde contributie worden verleend.

Art. 7

Elk lid heeft het recht om aan de president schriftelijk zodanige voorstellen te doen als hij menen zal tot de bloei en de instandhouding der vereniging dienstbaar te zijn. De president zal in hoofdelijk omvraag brengen of zulk voorstel aan de vergadering zal worden gedaan, en indien de meerderheid der tegenwoordig zijnde leden daartoe besluit, zal hij hetzelfde in de volgende vergadering te behandeling voorbrengen.

Art. 8

Alle buiten de kom van het dorp Haaksbergen wonende personen, den bij art. 3 voorgeschreven ouderdom bereikt hebbende, zullen als buitenleden mogen worden aangenomen en voldaan kunnen met de betaling van de helft der gewone contributie, zullende de zodanige leden echter bij de vergaderingen hun stem niet mogen uitbrengen.

Art. 9

Het bestuur der vereniging zal bestaan uit een president, een vice-president en een secretaris tevens penningmeester, welke door de leden benoemd zullen worden uit een door deze vooraf uit hun midden gekozen drietal personen. Het bestuur vergadert zo dikwijls de president zulks nodig oordeelt; het zorgt voor de geregelde gang, voor het tijdig openen en sluiten der vergaderingen, voor de goede orde bij dezelfde, voor de behoorlijke vervulling der spreekbeurten of het doen van bijdragen en voor de goede verlichting en verwarming van het lokaal, gedurende de vergaderingen.

Aan hetzelfde wordt overgelaten de keus der plaats waar de vergaderingen zullen gehouden worden; het geeft acht op de hoedanigheid der dranken, op de voor dezelfde bepaalde prijs en op de goede bediening.

Art. 10

De benoeming der leden van het bestuur geschiedt bij ongetekende en gesloten briefjes, voor de tijd van twee jaren, na afloop waarvan dezelfde echter weder verkiesbaar zijn. Een tussentijds voor een afgetreden lid in het bestuur benoemde, zal alleen de diensttijd van zijn voorganger moeten volbrengen en daarna weder verkiesbaar zijn.

Art. 11

Geen lid der vereniging zal mogen weigeren een der functies in het bestuur aan te nemen, op verbeurte van een boete van een gulden ten voordele van de kas der vereniging.

Art. 12

De president leidt de vergadering, hij draagt de goedgekeurde voorstellen onderscheidenlijk voor, wint de adviezen der leden in en neemt met behulp van de secretaris de stemmen op.

Art. 13

De secretaris zal bij elke vergadering aantekening houden van de tegenwoordig zijnde leden, hij schrijft de behandelde punten in het register der notulen, zal dezelfde in de volgende vergadering voorlezen en benevens de president van zijn handtekening voorzien. Hij is verder belast met al het schrijfwerk, hetwelk de vereniging van hem kan vorderen.

Art. 14

De penningmeester draagt zorg voor de invordering der contributies en verdere inkomsten ten bate der vereniging. Hij is belast met de uitbetaling van alle onkosten, welke ten behoeve derzelfde zullen ontstaan en doet in de maand januari van elk jaar aan de vergadering rekening en verantwoording. Deze rekening zal door het bestuur onderzocht en ten blijke van dien getekend worden.

Art. 15

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen in alle gevallen waarin zulks niet anders is bepaald, zullende ieder lid niet dan voor zichzelf mogen stemmen en verplicht zijn zijn stem uit te brengen.

Art. 16

De vergaderingen worden onderscheiden in oefenings- en algemene vergaderingen. De oefeningsvergaderingen worden om de veertien dagen des vrijdags in de maanden januari, februari, maart, oktober, november en december en des avonds te zeven ure geopend worden.

Art. 17

Er zullen jaarlijks zes algemene vergaderingen, waarop ieder lid de vrijheid heeft een of meer dames te introduceren, gehouden worden en wel in de maanden januari, februari, maart, oktober, november en december, op donderdag voor op of na volle maan. Deze vergaderingen zullen zoveel mogelijk door onderhoudende en nuttige voorlezingen of voordrachten in proza of poezie worden opgeluisterd.

Behalve godsdienstige en politieke aangelegenheden, is de stof en wijze van behandeling volkomen ter keuze van de spreker.

Art. 18

Deze voorlezingen of voordrachten zullen te zeven uur des avonds een aanvang nemen en zullen behalve dames ook vreemdelingen, mits door een der leden binnengeleid wordende, daarbij de vrije toegang hebben.

Art. 19

Personen in deze gemeente woonachtig, geen lid zijnde, zullen slechts eenmaal deze voorlezingen of voordrachten mogen bijwonen; mits door een der leden geintroduceerd wordende.

Art. 20

Dit reglement zal niet mogen worden veranderd dan nadat de meerderheid der leden zich daarvoor heeft verklaard, en zullen die veranderingen in de daaropvolgende vergadering voorgedragen en daaromtrent beraadslaagd worden. Dezelfde zullen om van kracht te zijn met twee derde der stemmen van de aanweizge leden moeten worden aangenomen.

Art. 21

De leden verbinden zich door ondertekening van dit reglement tot het lidmaatschap der vereniging en de getrouwe nakoming van de bij hetzelfde gemaakte bepalingen.

Art. 22

Dit reglement zal geacht worden te zijn aangenomen zo twee derde der leden zich voor hetzelfde verklaren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 1866.

[getekend door]:

H. Smits, J.W. Heinink, J.G. Jordaan, H. Peteri, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, D.A. Wisselink, D.B.H. Jordaan , A.J.P. ten Hoopen, J.R. Smeets, G.H.G. van Beest, Van Grasstek, B.W. Eysink, A.W. Maurits, J.Th. Hulst, Van Duyl, G. ter Braake, H. Lubbers, J. van Mierlo, W. Schoot Uiterkamp, W.G.A.J. Röring, J.P.W. Tijink, G.A. Wisselink, J.P.H. van den Burg, J.F. Gakink, B.G. Eysink, F.R.C. Eysink, J.W. Meijer, Hendr. Verbeek, H. Brunnekreeft, C.B. Racer Palthe, T. Vorstius, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.J. ten Hoopen, J.W. Smits, (p.p.) D. Jordaan, B.J. Morssinkhof, H.J. Morssinkhof, A.J. Dievelaar, J. Berghege, G.J. Eysink, J. ten Winkel, H.L.A. Greve, H. Berghege, W.P.C. Greve, J.H. Wisselink, J.J. Lokker, W. Prins, Bevort, A. Stolle, G. ten Cate, H.A. Baarslag, A. van Eyken, A. van Tooren, G.H. Verbeek, F.F.D. Scholten, A.F.W. Jordaan, J.G. Smits, H.J. Smits, Jordens, F.J. Jordaan, H.J. Marsman, W.C. van Engelen, Van Ebbenhorst Tengbergen, R.W. Nilant, D. Tecker, H.G.A. Verkaart, B.W. Gerritsen, B. Bouwhuis, (…), D. Stegeman, ten Cate, Verberne, Thormann, W.B. Steffens, H. Leppink, Hajenius, Postel, Bruijns, H.M. Dievelaar, H. Hofstee.

Bijlage 2:

Bijvoegsel tot het reglement

nadere besluiten

29 maart 1867: in de algemene vergadering mag niet dan in de pauze gerookt worden

30 oktober 1868: ieder lid heeft de vrijheid een jongeling beneden achttien jaren in de vergadering te introduceren

30 oktober 1868: de vereniging zal voortaan denaam dragen van Haaksbergsche Rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’, onder de kernspreuk ‘Oefening en Uitspanning’

5 februari 1869: de leden worden onderscheiden in werkende-, ere- en buitengewone leden. Wanneer zich geen genoegzaam aantal sprekers voor de algemene vergaderingen opdoen, dan kan het bestuur dit getal uit de werkende leden aanvullen. Het werkend lid, dat ter vervulling van een voordracht is aangewezen, zal bij weigering, of indien hij geen andere spreker in zijn plaats stelt, in een boete van dertig cent vervallen. Ieder lid zal een door de president of vice-president en de secretaris ondertekend bewijs van lidmaatschap ontvangen.

12 januari 1872: wanneer zich geen spreker van deze kamer opdoet, is het bestuur gemachtigd over reis- en verblijfkosten voor een vreemde spreker te beschikken, zo de kas zulks toelaat.

13 december 1872: zodra een opvoering van een toneelstuk zal plaatshebben, houdt het bestuur, na de rolverdeling, onder de niet mede opvoerende werkende leden een loting om te beslissen wie van hen voor dat stuk als souffleur zal assisteren. Aan hem die zulks ten deel valt staat het vrij om zijn dienst door een ander te doen vervullen, doch vervult ingeval hij zelf in gebreke mocht blijven of er niet in voorziet in een boete van f 1,80 ten voordele van de kas der vereniging.

13 decenber 1872: besloten aan ieder persoon die aan de opvoering van een toneelstuk deelneemt een gulden uit de kas te betalen tot tegemoetkoming van te maken onkosten bij het instuderen.

8 december 1873: de werkende leden zijn verplicht de oefenings- en huishoudelijke vergaderingen bij te wonen op verbeurte van een boete van vijftien cent. Afwezigheid met kennisgeving en ziekte kunnen redenen zijn tot vrijstelling, zo zulks door de bestuursleden goed gevonden wordt.

21 augustus 1874: de secretaris heeft het recht om zich te doen vervangen ter zijner keuze

23 maart 1895: bij ontstentenis van de president en de vice-president zal het voortzitterschap door het oudste lid in jaren ter vergadering aanwezig worden waargenomen.

Bijlage 3:

Notulenboek De Vijfhoek in Haaksbergen

(een vrije overname)

uitgereikte insignes:

1872, 16 maart F.J. Jordaan

idem, J.H. Wisselink

idem, J.G. Smits

idem, F.R.C. Eyssink (teruggegeven)

idem, J.J. Lokker

idem, G.A. Wisselink (teruggegeven 4 april 1872)

16 mei, J.G. Jordaan

31 mei, G.R.J. Eyssink

idem, H. Peteri (teruggegeven januari 1874)

idem, H. Verbeek, idem

idem, H. Brunnekreeft, idem

1875, 15 januari, J.G. Jordaan

D.B.H. Jordaan

D.A. Wisselink

1876, maart A. van Eyken

bestuur:

W. Prins, voorzitter, 1902-1905

A. ten Cate, onder-voorzitter, 1903-1906

J.Th. Hulst, secretaris-penningmeester, 1904-1907

29 november 1866 bijeenkomst ten huize van de logementhouder Morssinkhof te Haaksbergen van een tiental heren uit Haaksbergen met het doel om alhier een vereniging tot het houden van voorlezingen of voordrachten in proza en poezie in het leven te roepen, ten einde door middel daarvan de geest te versieren, het verstand te beschaven, het hart te veredelen en door gezellige en nuttige omgang onderlinge vriendschap te bevorderen.

In deze bijeenkomst werden de heren G. ten Cate Azn, W.H. Jordaan en A. van Eyken benoemd tot Commissie ter Redactie van een Reglement voor de Vereeniging. Nog werd in deze bijeenkomst bepaald dat de vereniging de naam zou dragen: “Taal- en Letteroefenende Vereeniging onder de zinspreuk Oefening en Uitspanning”.

De Commissie ter Redactie kwam op 6 december 1866 in het voornoemde logement bijeen. Zij hadden een zeer geschikt reglement gevonden van de voormalige vereniging Concordia te Haaksbergen wat een beetje werd aangepast. Het gemaakte reglement werd aangenomen en diende door de leden te worden ondertekend. Besloten werd tot eerste bestuur te verkiezen:

president: G. ten Cate Azn

vice-president: H.A. Baarslag

secretaris-penningmeester: A. van Eyken

donderdag 3 januari 1867 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezingen:

A. van Eyken, over de Nederlandse taal- en letterkunde

Voordrachten:

A.P. Van Tooren, het gedicht ‘De twee broeders’ van Th. Van Rijswijk

F.F.D. Scholten, het gedicht ‘Noami’ van Beelo.

A. van Eyken, een gedeelte uit ‘de Hollandsche natie’ van Helmers waarin de dichter de ‘Heldendood van Claassens’ bezingt.

A.P. Van Tooren, het gedicht ‘De blauwe scheen’ van Mr. J.H. Burlage

G. ten Zeldam uit Delden, het gedicht ‘Truitje’ van Bogaers.

Opkomst:

Deze vergadering werd door vele leden met hun dames bijgewoond.

Introducees:

G. ten Zeldam uit Delden, door diens zwager de voorzitter Ten Cate.

P.H. Jordens uit Zwolle, door diens broeder G. Jordens

W.P.C. Greve uit Haaksbergen, door diens broeder H.L.A. Greve

donderdag 14 februari 1867 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezingen:

F.J. Jordaan, “die eene voorlezing hield, welke algemeen zeer scheen te voldoen, en tot motto voerde: ‘Waar de bij honig uit zuigt, zuigt de spin venijn’.

Voordrachten:

J.G. Smits, het gedicht ‘Geleerde vrouwen’ van Dr. J. Sassen

A. van Eyken, het gedicht ‘De dood eens spelers’ van A. van der Hoop

A.F.W. Jordaan, het gedicht ‘De kalfskop’ van Dr. J. Sassen

F.J. Jordaan, ‘Al vijftien jaren’ van Mr. J. Bogaers

A. van Eyken, het gedicht ‘Het toppunt der kunst’ van N.J. Storm van ‘s Gravesande.

Opkomst:

Evenals bij de vorige algemene vergadering mocht men zich weer verheugen in een recht aangename, vrolijke stemming

Introducees:

H.H.A. Vroom uit Deventer, door de heer G.J. Eysink

E.C. Scholten uit Ruurlo, door zijn broeder F.F.D. Scholten

donderdag 14 maart 1867 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezingen:

A. van Eyken, over de ‘Redenen welke iemand bewegen kunnen om te trouwen’

Voordrachten:

J. ten Winkel, het gedicht ‘s Levens Quadrille’

G. Jordens, ‘Het kerkportaal’ van Jan van Beers

G.J. Eysink, ‘de Verjaardag’ van H. Tollens

G.J.H. Verbeek, het gedicht ‘Hondentrouw’ van Tollens

H.L.A. Greve, ‘Ankaos’ van Tollens

G. Jordens, ‘het boertige dichtstuk’ ‘De boterham en de goudzoeker’ uit den Schoolmeester

Opkomst:

Talrijk was de opkomst der heren leden met hun dames. Algemeen heerste een vrolijke, vriendschappelijke stemming en zeer voldaan keerde ieder huiswaarts.”

Introducees:

F.R.C. Eysink uit Haaksbergen, door G.J. Eysink

E.C. Scholten uit Ruurlo, door diens broeder F.F.D. Scholten

de heer Drielsma uit Deventer, door H.J. Morssinkhof

11 april 1867, ‘s avonds om 7 uur ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

G.J. Eysink, over ‘Orde, daarbij eene schoone definitie gevende van orde en dezelve veelzijdig toegepast beschouwende. Deze voorlezing, welke zeer schoone denkbeelden bevatte, werd blijkbaar door alle aanwezenden met het meeste genoegen aangehoord.’

Voordrachten:

F.F.D. Scholten, het gedicht ‘Reind de Taartvreter’

G. Jordens, ‘Het geloof eens ouden visschers’ van Hofdijk.

A. van Eyken, ‘Dood bedaard’ [van G.H.J. Elliot Boswel]

J.G. Smits, ‘Het testament’ [van W.E.N. Muskeijn]

F.F.D. Scholten, ‘Het verhoorde gebed’ van E. Gerdes

G. Jordens, het gedicht ‘Barend de Schutter’ uit den Schoolmeester.

Opkomst:

Algemeen heerste weder een vrolijke stemming en later dan gewoonlijk keerde men eerst huiswaarts, nadat velen nog eerst de wens geuit hadden dat de vereniging ‘Oefening en Uitspanning’ hun in het eerstvolgende winterseizoen weder enige zulke genoegelijke avonden te schenken.”

Introducees:

E.C. Scholten uit Ruurlo, door diens broeder F.F.D. Scholten

de heren Dwars en Polak uit Deventer, door H.J. Morssinkhof

Overigen:

Naar aanleiding van een voorstel van de heer F.F.D. Scholten, in de Oefenings-vergadering van 29 maart 1867, werd met algemene stemmen goed gevonden om in de algemene vergaderingen slechts gedurende de pauze te roken.

Na deze algemene vergaderingen werden maandelijks oefeningsvergaderingen gehouden.

19 september 1867 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voordrachten:

J. Berghege, een gedeelte (de 6e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate.

F.F.D. Scholten, ‘Het penningske der weduwe’ van P.A. De Genestet

J.H. Wisselink, ‘Troost der muziek’

G. Jordens, het dichtstuk ‘Bij de wiege van een kind des armen’ van J. van Beers

Blijspel in een bedrijf:

Othello” door de heren F.F.D. Scholten, J.G. Smits, J.H. Wisselink, A.F.W. Jordaan en een figurant.

Opkomst:

Vele leden met hun dames waren opgekomen”

Leden:

tijdens de oefeningsvergadering van 21 juni 1867 werd na behoorlijke ballotage met algemene stemmen als nieuw lid aangenomen: J.H. Wisselink

Introducees:

W. van den Ham uit Haaksbergen, door A.F.W. Jordaan

J. Elsas uit Borculo, door J.G. Smits

donderdag 24 oktober 1867 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

W.H. Jordaan, betreffende het onderwerp ‘De kunst om parade te maken’

Voordrachten:

J. Berghege, een gedeelte (1e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate

F.F.D. Scholten, ‘Eduard III van Calais’ van A.J. de Bull

J.G. Smits, ‘De zieke jongeling’ van J. van Beers

J. Berghege, het gedicht ‘Livarda’ van J. van Beers

Opkomst:

De voordracht der stukken scheen algemeen voldaan te hebben aan leden en de dames die door verschillende omstandigheden niet zo talrijk waren opgekomen als vroeger.”

Leden:

De heer W. van den Ham werd na behoorlijke ballotage met algemene stemmen aangenomen als lid.

A.F.W. Jordaan bedankte als lid wegens vertrek naar elders.

Overigen:

door het bestuur werd op de oefenings-vergadering van 4 oktober 1867 aangegeven dat er enige boekwerken ten behoeve van de vereniging zijn aangeschaft.”

donderdag 28 november 1867 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

A. van Eyken, over ‘Verband tussen opvoeding en onderwijs’

Voordrachten:

G. Jordens, een gedeelte (2e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate

J. Berghege, ‘De droom’ van Byron, vertaald door Beets

F.F.D. Scholten, het gedicht ‘Bloemen en vrouwen’ van G. van Enst Koning

G.J.H. Verbeek, het gedicht ‘Meisjes en bloemen’ van G.H.J. Elliot Boswel

J. Berghege, ‘Het woord van Byron aan zijne zuster Augusta’ vertaald door Beets

Opkomst:

De vergadering werd wederom niet druk bezocht

Introducees:

de heer Romeny uit Deventer, door J.W. Smits

donderdag 19 december 1867 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

F.F.D. Scholten, over de laatste reizen van Ida Pfeiffer 1842-1852

Voordrachten:

H.L.A. Greve, ‘Alleen’ van Estella Hertzveld

J. Berghege, een gedeelte (3e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate

J.H. Wisselink, ‘Waar zal uwe plaats zijn?’ van Laurillard

F.F.D. Scholten, ‘De Vaderlands lievende Edelmogende’ van P.F. Helvetius van den Berg.

Introducees:

D.A. Van de Poel, door A. van Eyken

donderdag 16 januari 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

G.J. Eysink, een geschiedkundige beschouwing van de toestand van Nederland in 1813 in toepassing op de nationale feestviering in 1863 en binnen zekere grenzen op de tegenwoordige toestand van Nederland, welke beschouwing door de spreker geeindigd werd met de wens dat de vrede in ons land bewaard mag blijven.

Voordrachten:

G. Jordens, een gedeelte (4e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate

G.J.H. Verbeek, het gedicht ‘Het haantje van den toren’ van P.A. De Genestet.

A. van Eyken, ‘De kist’ van W.J. Van Zeggelen

Opkomst:

Deze vergadering werd vrij wel bezocht.

Introducees:

de heer J. van Mierlo, door G.J. Eysink (en voorgesteld als lid)

donderdag 13 februari 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

A. van Eyken, betreffende het onderwerp ‘teleurstelling’

Voordrachten:

F.F.D. Scholten, ‘De heldendood van J.C.J. Van Speijk’ van Mr. J. van Lennep

G. Jordens, ‘Het doode paard’ van W.J. Hofdijk

J.G. Smits, ‘Eliza’s vlucht’ van B. ter Haar

A. van Eyken, ‘Het jonge Holland’ van J. Sassen

Opkomst:

talrijk was de opkomst van leden en hun dames.

Introducees:

de heer Kreulen uit Deventer, door F.F.D. Scholten

de heer Tijl uit Zwolle, door H.J. Morssinkhof

Leden:

J. van Mierlo, hulponderwijzer te Haaksbergen, werd op de oefenings-vergadering 31 januari 1868 met algemene stemmen als lid der vereniging aangenomen.

Overigen:

In de laatste oefenings-vergadering werden geintroduceerd:

de heer Ten Hoopen uit Neede, door D.J. Ten Hoopen

de heer Vroom uit Deventer, door G.J. Eysink

donderdag 12 maart 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

F.F.D. Scholten, betreffende het onderwerp ‘Mevrouw de Libarona – lijden uit liefde’.

Voordrachten:

J. Berghege, een gedeelte (5e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate

F.J. Jordaan, ‘De redding’ van Bogaers

J. van Mierlo, ‘De ledige stoel’ van A.J. De Bull

A. van Eyken, ‘De pluisrok’ naar Vosz van J.F. Schimsheimer

Opkomst:

Deze vergadering was niet druk bezocht.

Introducees:

de heer Drielsma uit Deventer, door A. van Eyken

Leden:

W. Schoot Uiterkamp, hulponderwijzer te Haaksbergen, werd in de oefenings-vergadering van 6 maart 1868 aangenomen als lid. Hij werd voorgesteld door A. van Eyken.

Donderdag 30 april 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof (laatste algemene vergadering van dit seizoen)

Voordrachten:

G. Jordens, een gedeelte (7e zang) uit het dichtwerk ‘De Schepping’ van J.J.L. Ten Kate

A. van Eyken, het gedicht ‘De Koolhaas’ van G. van Sandwijk

G. ten Zeldam uit Delden, ‘De handschoen’ van Schiller, vertaald door Tollens

Blijspel in een bedrijf:

Uit Indie terug”, van D.F. Van Heyst. Uitgevoerd door de volgende heren:

mijnheer Rateling – J.H. Wisselink

Paul, zijn zoon – J. van Mierlo

Frits, zijn zoon – J.G. Smits

Hugo Reeder – W. Schoot Uiterkamp

Johan van Aalten – F.F.D. Scholten

Kees, oude bediende – F.J. Jordaan

Opkomst:

Deze vergadering was druk bezocht door leden met hun dames. Er heerste een goede, vrolijke geest en wel voldaan scheen men weder huiswaarts te gaan, na enige tijd aangenaam met elkander doorgebracht te hebben. Met zulk een geest zal de vereniging ‘Oefening en Uitspanning’ meer en meer in bloei toenemen en aan haar bedoelingen beantwoorden.

Introducees:

G. ten Zeldam uit Delden, door voorzitter G. ten Cate

H. ten Hoopen uit Neede, door D.J. Ten Hoopen

donderdag 15 oktober 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Toneelspel in een bedrijf:

Goede harten”, voor rederijkers bewerkt. Het werd uitgevoerd door de volgende heren:

Schultens – H.L.A. Greve

August, zijn zoon, student – G.J.H. Verbeek

Van Genderen, kapitein – J.H. Wisselink

Weger, woekeraar – J.G. Smits

David, oud-bediende van de heer Schultens – G.A. Wisselink

winkelbediende – H.J. Baarslag

onderofficier – H. Smits

gerechtsdienaars – H.J. Baarslag en G.A. Wisselink

(de drie laatstgenoemden zijn geen leden, maar hebben op verzoek hun rollen vervuld).

Blijspel in een bedrijf:

Niet of graag”, voor rederijkers bewerkt. Het werd uitgevoerd door de volgende heren:

Niet, reiziger – J.H. Wisselink

Graag, reiziger – J.G. Smits

Hans, knecht – H. Smits

Opkomst:

Deze vergadering werd door de leden met hun dames zeer druk bezocht. Ook waren op vergunning van het bestuur enige kinderen tot de vergadering toegelaten. Algemeen heerste er ook weder de vrolijkste stemming en betuigde men hoogst voldaan te zijn over de uitvoering van beide stukken.

Introducees:

G. ten Zeldam uit Delden

J.A. Van den Berg uit Haaksbergen

Leden:

J. van Mierlo bedankte als lid wegens vertrek naar Zwolle

Overigen:

Het bestuur heeft aangeschaft een toneel. Het bestuur bedankte de jonge dames die uit eigen beweging het toneel smaakvol hadden gedecoreerd.

Donderdag 26 november 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voordrachten:

A. van Eyken, het dichtstuk ‘Hassar of de negers’ van E.W. van Dam van Isselt.

F.F.D. Scholten, het gedicht ‘De jongeling te Nain’ van R. Feith

J. Berghege, het gedicht ‘Mazeppa’ van N. Beets

W. Schoot Uiterkamp, het gedicht ‘De doove orgeltrapper’ van N.J. Storm van ‘s Gravesande.

Leden:

De heer A.P. van Tooren bedankt voor het lidmaatschap wegens vertrek naar elders.

Overigen:

In een huishoudelijke vergadering, gehouden 30 oktober 1868, is met algemene stemmen goedgevonden in het reglement de volgende bepaling op te nemen: ‘ieder lid heeft de vrijheid eenen jongeling beneden de achttien jaren in de vergadering te introduceren.’ Nog werd in deze vergadering met algemene stemmen bepaald dat de vereniging voortaan de naam zou dragen van: Haaksbergsche Rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’ onder de kernspreuk ‘Oefening en Uitspanning’.

Woensdag 30 december 1868 ten huize van logementhouder Morssinkhof(zijnde een woensdag daar de volgende dag – uit hoofde van de Oudejaarsavond – minder geschikt was tot het houden van een vergadering)

Voorlezing:

J.G. Smits, betreffende de Noordpool en haar bewoners; beschrijving van een reis in 1860 door de Amerikaan Hall ondernomen, door P. Beets

Voordrachten:

G.J.H. Verbeek, ‘Elegie aan een spelend kind’ van B. ter Haar.

J.H. Wisselink, het gedicht ‘Rabbi Meijer’.

G. ten Zeldam uit Delden, het prozastukje ‘Jan, Pier en Kloas’ van J.J. Cremer

J.H. Wisselink, het gedicht ‘Twee aan twee’ van Mr. A. Bogaers

A. van Eyken, ‘De koe’ van G. van Sandwijk.

Opkomst:

Deze vergadering was weder zeer druk bezocht.

Leden:

De heer A.J. Dievelaar heeft bedankt voor het lidmaatschap.

Introducees:

G. ten Zeldam uit Delden

D.B. Wisselink uit Deventer

Overigen:

Verkiezing nieuw bestuur op 18 december 1868; het zittende bestuur werd herkozen.

Donderdag 28 januari 1869 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voordrachten:

A. van Eyken, het dichtstukje ‘Op de eerste vergadering in het nieuwe jaar’ van G. van Sandwijk

H.L.A. Greve, het gedicht ‘Het paardendek’

W. Schoot Uiterkamp, het gedicht ‘de Ithaka van Jan Trochee’ van W.J. van Zeggelen

G. Jordens, het prozastukje ‘Gart op de tentoonstelling te Arnhem’ van J.A. Klokman

Opkomst:

Algemeen scheen men weder voldaan te zijn over de keuze en voordracht der stukken, en ofschoon de opkomst der leden met hun dames niet zeer groot was, heerste er toch weder een vrolijke stemming onder allen.

Introducees:

J.E.J. Jordaan, door W. van den Ham

A.F.W. Jordaan, door W. van den Ham

W.G.A.J. Röring, hulponderwijzer te Haaksbergen, door W. Schoot Uiterkamp (Roring werd door Schoot Uiterkamp voorgesteld als nieuw lid).

Donderdag 25 februari 1869 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

J.H. Wisselink, over de vier tijdperken van het menselijk leven.

Voordrachten:

W. Schoot Uiterkamp, het gedicht ‘Jan Steen’ van W.J. van Zeggelen

F.F.D. Scholten, het dichstuk ‘Brand op zee en zelfopoffering’ (fragment uit de Meineed) van C.G. Withuijs

G.J.H. Verbeek, in het Achterhoeks dialect, ‘Breef van Swooflings Hinte oet Amsterdam an zien Volk in de Lutte bi’j Oldenzel’ van G.A.C.W. markies de Thouars

W. Schoot Uiterkamp, het gedichtje ‘De ingebeelde kwaal’ van R.J. Goddard

Opkomst:

Algemeen scheen de keuze en voordracht der stukken wel te voldoen en een vrolijke stemming heerste onder alle aanwezigen.

Leden:

met algemene stemmen aangenomen tot nieuw lid op de oefenings-vergadering 5 februari 1869: W.G.A.J. Röring, hulponderwijzer te Haaksbergen.

Introducees:

J.P.W. Tijink, rijksambtenaar te Haaksbergen, door F.F.D. Scholten (Tijink werd door Scholten voorgesteld als nieuw lid)

G.A. Wisselink uit Haaksbergen, door diens broeder J.H. Wisselink

de heer Oosterbaan uit Enschede, door W. Schoot Uiterkamp

Overigen:

Op de oefenings-vergadering d.d. 5 februari 1869 werd besloten in het reglement de volgende bepalingen op te nemen:

 1. de leden worden onderscheiden in werkende-, ere- en buitengewone leden.
 2. wanneer zich geen genoegzaam getal sprekers voor de algemene vergadering opdoen, dan kan het bestuur dit getal uit de werkende leden aanvullen.
 3. Het werkend lid, dat ter vervulling van een voordracht, is aangewezen, zal bij weigering, of indien hij geen andere spreker in zijn plaats stelt, in een boete van dertig cent vervallen.
 4. Ieder lid zal een door de president of vice-president en de secretaris ondertekend bewijs van lidmaatschap ontvangen.

Oefeningsvergadering d.d. 22 maart 1869

Na voorlezing van de notulen der voorgaande vergadering, werden door de secretaris twee missiven voorgelezen:

 • de eerste missive, ondertekend d.d. 17 februari 1869 door de heren leden G.J.H. Verbeek, J.G. Smits, F.F.D. Scholten, Wisselink en W. Schoot Uiterkamp, behelsde het verzoek dat de voordrachten op oefenings-vergaderingen, even als vroeger, aan de kritiek worden onderworpen. Deze missive werd als kennisgeving aangenomen.
 • De twee, zonder datum ondertekend door de heren leden H. Jordaan, J.W. Smits, Smits, J.G. Smits, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.H. Wisselink, F.F.D. Scholten, H.L.A. Greve, W. Schoot Uiterkamp, W.G.A.J. Röring en Verbeek bevatte het verzoek aan het bestuur om de laatste openbare vergadering van het seizoen voor ditmaal met een Bal te mogen besluiten, welk verzoek na enige discussie, met algemeen goedvinden der aanwezige leden door het bestuur werd ingewilligd.

Donderdag 8 april 1869 ten huize van de logementhouder Morssinkhof(deze vergadering viel later vanwege Pasen)

Blijspel in twee bedrijven:

De gevolgen eener redevoering of slechts een dag der waarheid”, door J. Duparc Jr.

Breedzoom, rijk koopman – J.G. Smits

Goedhart, zijn deelgenoot – F.J. Jordaan

Jacob Geel, neef van Breedzoom – G.J.H. Verbeek

Hulswit, zijn vriend – J.H. Wisselink

drie onbekenden – F.F.D. Scholten, A. van Eyken en W.G.A.J. Röring

twee politie-agenten – W. Schoot Uiterkamp en W.G.A.J. Röring

Blijspel in een bedrijf:

Een oude rat in den val”, door de vertaler van ‘De vrek’

Lurk, woekeraar – J.H. Wisselink

Lans, student – F.F.D. Scholten

Krans, student – G.J.H. Verbeek

Koen, horlogemakersgezel – J.G. Smits

Kluchtspel in een bedrijf:

Hans de Kruijer”

commissaris van politie – J.H. Wisselink

politie-agent – F.F.D. Scholten

Hans – J.G. Smits

Overigen:

Na afloop van dit programma, dat nog door muziek afgewisseld werd, begon het bal.

Introducees:

G. ten Zeldam uit Delden, door diens zwager G. ten Cate

A.J. Waanders uit Haaksbergen, door G. ten Cate

J.G.P. Muller uit Vorden, door F.J. Jordaan

B.G. Eysink, door G.J.H. Verbeek

J.H. Greve, door diens broeder H.L.A. Greve

W. Jordaan uit Gronau, door J.H. Wisselink

de heer Waanders, door J.G. Smits

de heer Hofs, door J.G. Smits

drie heren Elbrink uit Eibergen, door J.G. Smits

de heren A. en D. Buddenberg uit Vreden, door J.G. Smits

Opkomst:

Buitengewoon talrijk was de opkomst van heren en dames, welke laatste ook uit andere plaatsen. Dat men over de keuze en uitvoering der stukken zeer voldaan scheen te zijn bewijzen de herhaalde toejuichingen en de terugroeping der werkende leden na afloop van het nastuk. Algemene vrolijkheid heerste. Het bal was zeer geanimeerd en duurde tot in den ochtendstond. Alles liep in de beste orde af. De geintroduceerden gaven onbewimpeld hun tevredenheid te kennen en enige van hen gaven zelfs de wens te kennen om bij een dergelijke gelegenheid weer geintroduceerd te worden.

Met ingenomenheid halen wij hier dan ook aan hetgeen omtrent deze vergadering te lezen is in de Enschedesche Courant d.d. 14 april 1869, namelijk:

‘Haaksbergen, 13 april. Gepasseerde week, de 8e dezer, hield de alhier gevestigde Rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’ hare laatste wintervergadering. Talrijk was het opgekomen publiek, zo van hier als elders, en dat een ieder ten hoogste voldaan was over de uitvoering der stukken, hiervan getuigden de herhaalde toejuichingen. Het is onze vurige wens dat dezelfde lust en ijver steeds de leden mag bijblijven en dat ieder die daartoe in de gelegenheid is, zowel het bestuur als de leden zal aanmoedigen om op de ingeslagen weg voort te gaan, en deze vereniging nog vele jaren mag bestaan. Is zij nog jong wat haar bestaan betreft, ze heeft ons reeds menig genotvol uur verschaft, waarvan de dezer dagen gehouden vergadering zeker niet tot de minste behoort.’

Donderdag 21 oktober 1869 ten huize van de logementhouder Morssinkhof( tijdens de oefeningsvergadering van 15 oktober 1869 werd ter tafel gebracht een door een 16-tal heren ondertekend verzoek aan het bestuur om de Algemene Vergadering van 21 oktober 1869 met een Bal te mogen besluiten. Dit punt werd door de voorzitter in omvraag gebracht en met algemene stemmen goedgevonden)

Blijspel in drie bedrijven:

Patelijn”:

Mr. Patelijn, practiserend advocaat – G.J.H. Verbeek

Huibert, zijn zoon – W.G.A.J. Röring

Dorus, een oude knecht – F.R.C. Eysink

Willemse, lakenkoper en veehouder – F.F.D. Scholten

Volkert, zijn zoon – J.P.W. Tijink

Lukas, schaapherder – J.H. Wisselink

Mr. Bartholomeus, rechter – B.G. Eysink

een boer – J.G. Smits

gerechtsdienaars

De heren B.G. en F.R.C. Eysink, geen leden der Kamer zijnde, traden in het stuk ‘Patelijn’ op als daartoe door het bestuur, met goedvinden der leden, uitgenodigden.

Blijspel in een bedrijf:

Genezen”

Willems, rijk schrijnwerker – J.H. Wisselink

Bastiaan, huisknecht – J.G. Smits

Frits, student – G.J.H. Verbeek

Leden:

De heer H.L.A. Greve heeft bedankt voor het lidmaatschap wegens vertrek naar Amerika.

Introducees:

J.P.H. van den Burg, door G.J. Eysink

J.F. Gakink, door J.P.W. Tijink

G. ten Zeldam uit Delden, door G. ten Cate

E.C. Scholten uit Ruurlo, door F.F.D. Scholten

C.S. van Reesema uit Eibergen, door J.H. Wisselink

H. Prakke uit Eibergen, door J.H. Wisselink

N. Wijers uit Eibergen, door J.H. Wisselink

Ook werden tot deze vergadering toegelaten enige jongelingen en kinderen.”

Opkomst:

Vrij talrijk was de opkomst van de leden en hun dames en genodigden die over het algemeen genomen wel voldaan schenen te zijn over de keuze en opvoering der stukken. Verder werd het genot van deze avond nog verhoogd door de uitvoering van enige muziekstukken door een viertal muzikanten, die door enige leden onderling waren aangenomen voor het Bal, dat na afloop van genoemd programma, door hen gegeven werd.

Overigen:

Ook nog wordt vermeld dat in de Oefenings-vergadering van de 17 september jl. ter kennis van HH. Leden is ingebracht, dat er een missive was ontvangen van het bestuur der Rederijkerskamer ‘Hooft’ te Delden, houdende kennisgeving dat deze kamer van oordeel was, dat meerdere samenwerking der verschillende Kamers in Twente zowel voor de vriendschappelijk verhouding der leden als in het belang der zaak wenselijk is, waarom zij dan ook heeft besloten om bij genoegzame ondersteuning in de loop van dit jaar een concours uit te schrijven te Carelshaven, waaraan alle Kamers in Twente zullen kunnen deelnemen. Tevens verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk het bericht van ondersteuning en sympathie te mogen vernemen. In deze zelfde vergadering van 17 september jl. werd met algemene stemmen het besluit genomen om de Kamer ‘Hooft’ onze ingenomenheid met haar plan te betuigen, doch tevens te melden dat wij ons nog tot niets konden verbinden aangezien onze Kamer nog zo jong is, maar dat wij met genoegen de details tegemoet zagen.”

Donderdag 18 november 1869 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

A. van Eyken, lezing van Judocus Jan van Praam, onderwijzer der jeugd te Spandijk, enz. door W.E.N. Muskeijn.

Voordracht:

G.J.H. Verbeek, ‘De twee spelers’ van S.J. Van den Bergh.

F.F.D. Scholten, ‘Abd-el-Kader’ van B. ter Haar

A. van Eyken, ‘Een vers, dat als een nachtkaars uitgaat’ van E. Laurillard.

A. van Eyken, het dichtstukje ‘De slimme Kruijer’ door Slessah

Opkomst:

De keuze der voordracht der stukken scheen algemeen wel voldaan te hebben aan de leden en hun dames. De opkomst der leden en dames was echter gering, maar de opgeruimde stemming onder de opgekomenen liet niet te wensen over.

Donderdag 23 december 1869 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

F.J. Jordaan, een voorlezing van J.J. Metzlar ten onderwerp hebbende ‘De pauzen in het menselijk leven’.

Voordrachten:

J.H. Wisselink, het gedicht ‘Aan den Rijn’ van E.A. Borger

A. van Eyken, het gedicht ‘De gevangenwagen’ van A. Smieders Jr.

J.G. Smits, het gedicht ‘Het disputeren’ van J. Pietersen van Rems

A. van Eyken, het dichtstukje ‘De verjongingskuur’ van Mr. A.C.W. Staring

Leden:

De heer H.J. Smits heeft bedankt voor het lidmaatschap.

Verwarring bestond over het lidmaatschap van de heer J. ten Winkel. Hij bleef echter lid.

Opkomst:

De opkomst der leden met hun dames was zeer goed en de opgeruimde, vriendschappelijke stemming onder allen was uitmuntend. Daarbij betuigde men ook algemeen voldaan te zijn over de verschillende voordrachten.

Overigen:

Nog werd in [de Oefeningsvergadering van 17 december jl.] door de secretaris voorgelezen een door de voorzitter ontvangen missive van de Rederijkerskamer ‘Hooft’ te Delden d.d. 6 december jl., waarbij onze Kamer verzocht werd zo spoedig mogelijk te melden of zij al dan niet zou medewerken op het concours van Twentse Kamers te Carelshaven. Bij deze missive was gevoegd het reglement voor het aanstaande concours. In deze zelfde vergadering werden de heren G. Jordens en A. van Eyken benoemd tot afgevaardigden op genoemd concours. De eerste, niet ter vergadering aanwezig zijnde, heeft deze benoeming de volgende dag welwillend aangenomen, en de laatste nam nog dezelfde avond op zich niet alleen als afgevaardigde, maar ook als mededinger op het concours te zullen verschijnen. Van dit besluit is de 19e daaropvolgende kennis gegeven, per missive, aan de voorzitter der Deldense Kamer, onder bijvoeging van een afschrift van het dichtstuk dat op het concours door de afgevaardigde A. van Eyken zal voorgedragen worden en getiteld is ‘Een vers, dat als een nachtkaars uitgaat’ door E. Laurillard.”

Donderdag 20 januari 1870 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voordrachten:

G.J.H. Verbeek, ‘Vaderliefde’ van Jan van der Veen

F.J. Jordaan, ‘Mijmeringen in de oude verlaten pastorie van een predikant’

F.F.D. Scholten, ‘Gerrit Meeuwsen en zien zeun Gijs nao de Amsterdamsche karmis’ van J.J. Cremer.

A. van Eyken, het gedicht ‘Colomba’ van J.M.E. Dercksen

Leden:

op de Oefeningsvergadering d.d. 14 januari 1870 met algemene stemmen aangenomen tot nieuw lid: G.A. Wisselink

Opkomst:

Deze vergadering was niet druk bezocht, hetwelk echter niet aan onverschilligheid kon toegeschreven worden, daar het bekend was dat enkele leden en dames bepaald verhinderd waren om op te komen. Over keuze en voordracht der stukken scheen men voldaan te zijn en algemeen heerste een vrolijke stemming onder de aanwezigen.

Overigen:

Nog wordt hier vermeld, dat het op den 18 Januari jl. te Carelshaven bij Delden gehouden concours Twentse Kamers is bijgewoond door de president [G. ten Cate], de beide afgevaardigden [A. van Eyken en G. Jordens] en het lid J.H. Wisselink.

Donderdag 17 februari 1870 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

A. van Eyken, een voorlezing uit het werkje getiteld ‘De kleine vossen of de verstoorders van ons huiselijk geluk’ door Mrs Harriet Beecher Stower, en wel met het gedeelte ten opschrift hebbende ‘Vitachtigheid’.

Voordrachten:

G. Jordens, het gedicht ‘Jan Jansz.’ door N. Beets

W.G.A.J. Röring, het prozastukje ‘Een handbreed korter’

J.P.W. Tijink, het dichtstukje ‘Aan een jong meisje’ van E.W. Van Dam van Isselt

G. Jordens, het dichtstukje ‘Een zeer populaire romance’

A. van Eyken, ‘Oom Kool’ door P. Louwerse

A. van Eyken, ‘Een huiselijk toneeltje’ van E. Laurillard

Leden:

op de Oefeningsvergadering d.d. 11 februari 1870 met algemene stemmen aangenomen tot nieuw lid: J.P.H. van de Burg.

Opkomst:

Deze vergadering werd zeer druk bezocht. Over keuze en voordracht der verschillende stukken scheen men algemeen voldaan te zijn. Een zeer vriendschappelijke, opgeruimde stemming heerste onder alle aanwezigen en deze vergadering gaf ook weder het doorslaandste bewijs dat bij onderlinge samenwerking onze Kamer hoe langer hoe meer aan haar doel beantwoordt en verder beantwoorden kan.

Introducees:

J.G. Lijzen uit Deventer, door J.H. Wisselink

Donderdag 17 maart 1870 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

J.H. Wisselink, ‘De regte Jozef’ van J.J. Cremer

J.P.H. van den Burg, een beschrijving van de Zee en hetgeen hij daarop ondervonden had tijdens zijn reis naar andere werelddelen, vooral bij zijn terugreis naar het vaderland en in het gezicht van deszelfs kusten.1

Voordrachten:

W.G.A.J. Röring, het gedicht ‘De echtscheiding’ van H. Tollens Cz.

J.P.W. Tijink, het gedicht ‘De gevels der huizen’ van H. Tollens Cz.

F.J. Jordaan, ‘Aan een achttienjarig meisje’

J.H. Wisselink, ‘De herdersknaap’ van Heine

A. van Eyken, ‘De twee logementhouders’ van J. van Oosterwijk Bruyn

W.G.A.J. Röring, ‘De leepe dienstmeid’ van G. van Sandwijk

A. van Eyken, ‘De bedaarde professor’ uit de Groninger Studenten Almanak

Opkomst:

Deze vergadering was druk bezocht door de leden en hun dames die wel voldaan schenen te zijn over keuze en voordracht der verschillende stukken en onder wie de vrolijkste stemming heerste. Op de vele hierboven opgenoemde vrijwillige bijdragen zouden voorzeker nog meer gevolgd zijn indien de tijd niet reeds zo ver verstreken geweest ware. Moge deze zelfde lust hun steeds blijven bezielen en zij zich meer en meer toeleggen op een juiste voordracht om daardoor hoe langer hoe meer bij zichzelf en bij hun toehoorders en toehoorderessen het gevoel voor het ware goede, schone, edele en verhevene op te wekken! Dan toch zal onze vereniging aan haar doel blijven beantwoorden; door oefening zal zij niet alleen uitspanning geven en onderlinge vriendschap bevorderen, maar ook vooral werken op de beschaving des verstands en de veredeling des harten. Zo bloeije dan steeds te Haaksbergen de Rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’.

Leden:

Na ‘behoorlijke ballotage’ tijdens de Oefeningsvergadering d.d. 4 maart 1870 werden als leden der Kamer aangenomen de heren: B.G. Eysink, F.R.C. Eysink, J.W.C. Meijer en J.F. Gakink (allen voorgedragen door het lid G.J.H. Verbeek).

De door J.P.W. Tijink voorgedragen heer S. Tiemstra kwam niet door de ballotage. Met zeven stemmen voor en zes stemmen tegen werd de vereiste 2/3 der uitgebrachte stemmen niet gehaald.

Overigen:

(o.a.) In de Oefeningsvergadering van 4 maart 1870 werd in behandeling genomen het aan de heer J.H. Wisselink door de heer H. Prakke, president der Rederijkerskamer ‘Wilhelmus Sluyter’ te Eibergen, gedane voorstel om met de Eibergse kamer alhier een toneelvoorstelling te geven op voorwaarde dat de Kamer te Haaksbergen hetzelfde ook te Eibergen zou doen. Na enige discussie hieromtrent werd besloten dit voorstel voor dit winterseizoen van de hand te wijzen. Verder werd de secretaris opgedragen dit besluit met enige andere opmerkingen genoemde heer Prakke mede te delen, waaraan door hem voldaan is per gefrankeerde missive d.d. 6 maart jl. van de volgende inhoud:

WelEdele Heer!

In naam der Rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’ te Haaksbergen heb ik de eer u het volgende te melden. In onze vergadering van den 4 Maart jl. is ter tafel gebracht en besproken uw voorstel aan de heer J.H. Wisselink om met uw Kamer alhier een toneelvoorstelling te geven, op voorwaarde dat ook onze Kamer hetzelfde te Eibergen zou doen. Dit denkbeeld vond algemene toejuiching in onze Kamer. Doch aangezien het winterseizoen al wat ver gevorderd is, daarbij onze algemene vergaderingen volgens reglement elk winterseizoen in Maart aflopen, thans reeds voor Maart de beurten besproken zijn en zelfs voor April een extra vergadering, ter opvoering van een paar toneelstukken bepaald is, en eindelijk onze Kamer haar krachten nog wat zwak vindt om elders op te treden, zo acht onze Kamer zich verplicht voor dit seizoen de Kamer te Eibergen te bedanken voor haar vriendelijk aanbod, met de wens dat in het eerstvolgende winterseizoen het plan tot rijpheid moge komen en uitvoering erlange.

In naam der Rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’, de secretaris

(get.) A. van Eyken”

Maandag 2 mei 1870 ten huize van de logementhouder Morssinkhof (die in de maand April had moeten gehouden worden, werd om verschillende redenen en met onderling goedvinden verplaatst)

Een scherts voor Rederijkers in 3 bedrijven:

Naar Amerika”

Francois de Ridder, makelaar – F.R.C. Eysink

Johan, zijn broeder – J.H. Wisselink

Philip de Groot, vriend van Johan – W.G.A.J. Röring

Joost van Eegen, Amerikaans koopman en landeigenaar, enz. – B.G. Eysink

Pieter van Daal, eigenaar van het hotel ‘Het gouden hert’ in New York, enz. – A. van Eyken

Steven Moll, oppasser in dienst van Johan – J.G. Smits

Jan van Duyn, oppasser in dienst van Francois – J.P.W. Tijink

Blijspel in 2 bedrijven, door J. Fuijten:

Vier kommen kokend water; ontdekkingsmiddel van een justitie-ambtenaar”

Papegaai, onderschout van politie te Amsterdam – B.G. Eysink

Slaghamer, baas-timmerman aan boord van de Admiraal Zoutman – G.A. Wisselink

Fleischmann, vleeshouwersknecht – G.J.R. Eysink

Benjamins, koopman in porselein en glaswerk – H. Smits

Rijneveld, politiedienaar – F.R.C. Eysink

Stemmelaar, politiedienaar – H. Verbeek Jr.

een Engelsman – A. van Eyken

een Amsterdamse schoenpoetser – T. Vorstius

een Amsterdamse Loterij-jood – J.H. Wisselink

werkvolk, voorbijgangers, enz.

De heren G.J.R. Eysink, H. Smits, H. Verbeek en T. Vorstius, geen leden der Kamer zijnde, hadden daartoe uitgenodigd bereidwillig de bovengenoemde rollen op zich genomen.

Opkomst:

De stukken werden in de genoemde orde afgespeeld en algemeen scheen men zeer voldaan te zijn over de keuze en de flinke opvoering van beide stukken. Heren leden met hun dames waren zeer goed opgekomen.

Introducees:

de heer Gantvoort, uit Neede, door de voorzitter

Overigen:

In een voorgaande vergadering werd door de heer J.H. Wisselink, in naam van enige leden, het voorstel gedaan om de bovenvermelde Algemene Vergadering in de Openbare School te houden, welk voorstel toen werd aangehouden, doch in een volgende vergadering werd verworpen met negen tegen zes stemmen.

woensdag 9 november 1870 ten huize van de logementhouder Morssinkhof(de algemene vergadering had eigenlijk in oktober moeten plaatsvinden maar werd om verschillende redenen uitgesteld). Vanwege de uitgebreidheid der op te voeren stukken ving de vergadering ‘s avonds om half zeven aan.

Toneelspel in 5 bedrijven en een voorspel, door H. Kroon Dz:

De Graaf de Monte-Christo”

Caderousse, kleermaker en herbergier – H. Verbeek

Fernando, visser, later graaf de Moncerf – B.G. Eysink

Edmond Dantes – J.H. Wisselink

Danglars, stuurman op de ‘Nimrod’, later bankier – J.P.W. Tijink

Morrel, reder – F.R.C. Eysink

De Villefort, officier van justitie – G.A. Wisselink

Maximiliaan Morrel, officier bij de jagers te paard – J.G. Smits

Faria, abt – J.W.C. Meijer

Ali, een neger – H. Verbeek

Haydee, slavin – T. Vorstius

een bootsman – H. Smits

matroze, gevangenbewaarders, soldaten, rovers, enz.

Een dramatische scherts in 2 akten, door Giuseppe:

Een hedendaags duel”

Verpoorten, Leidse student – F.R.C. Eysink

Van Goch, idem – J.G. Smits

La Croix, idem – J.H. Wisselink

Van der Lap, idem – J.P.W. Tijink

De Wild, idem – B.G. Eysink

Prins, idem – J.W.C. Meijer

een bediende – J.F. Gakink

Het eerste stuk werd tot het einde toe flink afgespeeld en in ruime mate mochten de verschillende daarin optredende heren algemene tevredenheid over hun spel inoogsten. Het stuk zelf voldeed ook algemeen.

Het nastukje voldeed in geenen deele, niet om het stukje zelf, maar om de opvoering die zeer veel te wens overliet. Het is jammer dat dit stukje opgevoerd is, te meer omdat het daardoor ook voor veel aanwezigen te laat werd. Het bestuur had dan ook de in deze stukken optredende heren onbewimpeld te kennen gegeven dat het beter vond geen nastuk te geven, doch had moeten zwichten toen genoemde heren het voornemen opvatten om in het geheel niet op te treden, indien er geen nastuk mocht gegeven worden.

Opkomst:

Deze vergadering was druk door leden met hun dames bezocht.

Leden:

op 2 september 1870 werden na behoorlijke ballotage aangenomen de heren H. Brunnekreeft en H. Verbeek.

op 16 september 1870 werden de heren C.B. Racer Palthe en T. Vorstius aangenomen tot nieuwe leden.

Door vertrek naar elders bedankte 13 oktober 1870 de heer W.G.A.J. Röring voor zijn lidmaatschap.

Introducees:

D. Gantvoort uit Neede, door de voorzitter G. ten Cate

D. ten Hoopen uit Neede, door D.J. Ten Hoopen

H.B. ten Hoopen uit Neede, idem

B. ten Hoopen uit Neede, idem

Brants uit Neede, idem

de heer Heinink uit Haaksbergen, door F.R.C. Eysink

W. Franssen uit Haaksbergen, idem

W. Dikkers uit Den Haag, door H. Verbeek

A.F.W. Jordaan, werkend lid der Rederijkerskamer Calliope te Terborg

donderdag 8 december 1870 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voordrachten:

F.J. Jordaan, proza ‘Het fatsoen’ van Henry van Meerbeke

J.H. Wisselink, het dichtstuk ‘Het sterfbed in de hut’ van B. ter Haar

A. van Eyken, het gedicht ‘Stille deugd’ van E. Laurillard

J. Berghege, het gedicht ‘Vredeboodschap en krijgsgerucht’ van J.P. Hasebroek

A. van Eyken, het dichtstukje ‘Sint-Niklaas’ van N.A. van Charante

J.H. Wisselink, het dichtstukje ‘Een poedel uit Galanterie’ van J.J.A. Goeverneur

A. van Eyken, het dichtstukje ‘Lachen’ van Rossijn de Vos

De voordracht van F.J. Jordaan boeide de algemene aandacht. Met diens voordracht ‘Het sterfbed in de hut’ wist J.H. Wisselink algemene bijval in te oogsten. De overige bijdragen schenen mede algemeen wel te voldoen.

Leden:

F.F.D. Scholten bedankte voor het lidmaatschap wegens vertrek naar elders

Opkomst:

Ofschoon de opkomst der leden met hun dames niet zeer talrijk was, zo heerste toch onder de aanwezigen de opgeruimde stemming.

Introducees:

G.J. de Jong uit Deventer, door G.A. Wisselink

A.F.W. Jordaan, werkend lid der Rederijkskerkamer Calliope te Terborg

donderdag 5 januari 1871 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

J.P.H. Van den Burg, hij had een voorlezing op zich genomen, doch een paar dagen voor deze vergadering zond ZEd. de secretaris der Kamer het bericht dat hij onverwachts op reis moest en dus onmogelijk de spreekbeurt zou kunnen vervullen. Daar het nu moeilijk was andere werkende leden bij zo korte tijd met de vervulling dier spreekbeurt lastig te vallen, zo nam de secretaris zelf de taak op zich:

A. van Eyken, voorlezing over ‘De opvoeding van de ouders door de kinderen’ door J.J. Metzlar.

Voordrachten:

J. Berghege, het gedicht ‘Peter Torregiano’ van A.S. Kok (‘bij welke voordracht de spreker enige voorafgaande inlichtingen omtrent dit stuk gaf’)

J.G. Smits, het gedicht ‘De beroofde vader’ van K. Sybrandi

A. van Eyken, het gedicht ‘Een dag van vreugd, een dag van smart; beelden onzer dagen’ van Gerard J. Spoor

H. Verbeek, het dichtstukje ‘Scheper Herm’ [van T. van Lohuizen]

J.H. Wisselink, het prozastukje ‘De gebarenstaal’ van B.J.A.

J. Berghege, het dichtstukje ‘Boerenweelde’ van G.H.J. Elliot Boswel

H. Verbeek, ‘Verzoenen’

De toejuichingen, die de verschillende sprekers mochten inoogsten, bewezen genoegzaam dat men wel ingenomen was met de keuze en de voordracht der stukken.

Opkomst:

De opkomst der leden met hun dames was wel niet zeer groot, hetgeen echter niet verhinderde dat de opgeruimdste stemming onder de aanwezigen heerste.

Leden:

J.P.W. Tijink bedankte per missive d.d. 29 december 1870 voor het lidmaatschap aangezien de tijd hem doorgaans niet toeliet de vergaderingen bij te wonen.

Overigen:

Op 23 december 1870, in een huishoudelijke vergadering, heeft plaats gehad de verkiezing van een nieuw bestuur der Kamer, daar het toen fungerende volgens reglement met het nieuwe jaar moest aftreden. De uitslag der stemming was dat herkozen werden de heer G. ten Cate Azn als president, de heer A. van Eyken als secretaris-penningmeester. Voor vice-president moest een herstemming plaats hebben tussen de heren H.A. Baarslag en G. Jordens. Deze herstemming had ten gevolge dat de heer G. Jordens als vice-president gekozen werd, welke heer echter, per missive d.d. 26 december 1870, aan het bestuur der Kamer bericht heeft, dat ZEd. deze benoeming hoe vererend die ook zij, niet kon aannemen. Bij deze missive was een gulden gevoegd, die ZEd., volgens reglement, door de niet aanneming der benoeming verbeurde.

maandag 13 februari 1871 ten huize van de logementhouder Morssinkhof(volgens reglement had deze vergadering op donderdag 9 februari moeten plaats hebben, doch daar enige leden die dag een vergadering der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen te Neede wilden bijwonen, alwaar mede als spreker zou optreden de heer J.A. Vrugtman uit Zutphen, zo werd onderling goedgevonden onze vergadering tot de genoemde datum uit te stellen)

Voorlezing:

J.W.C. Meijer, ‘De Troijaansche oorlog’

Voordrachten:

H. Verbeek, ‘Vrijheid’ van C.A.P.W. d.V.

A. van Eyken, ‘Het geheim van de oorlog’ van G. van der Schraft

F.R.C. Eysink, ‘Wie waagt, die wint’

H. Verbeek, ‘De bescheidenen’ van V.

G.A. Wisselink, de romance ‘De vloek’ van W. Bilderdijk

J.H. Wisselink, ‘De collectant’ van L. Schipper

J.H. Wisselink, ‘Gebod en neiging’ van H. Vinkeles

A. van Eyken, ‘De gedropen kwekeling’

Ware het niet reeds zo ver gevorderd geweest, dan zouden voorzeker nog wel meer bijdragen gevolgd zijn, wel een bewijs dat er ook weder deze avond geen gebrek was aan algemene opgewektheid en vrolijkheid.

Leden:

In de huishoudelijke vergadering 20 januari 1871 werd met algemene stemmen als lid der Kamer aangenomen: H. Smits.

Overigen:

In de huishoudelijke vergadering 20 januari 1871 werd gekozen tot vice-president: F.J. Jordaan

donderdag 9 maart 1871 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

F.J. Jordaan, ‘Mijn album’ van J.J. Metzlar.

Voordrachten:

T. Vorstius, het dichtstukje ‘De Rijlaarzen’ van N.

J.H. Wisselink, die dit gedeelte uit de Hollandsche Natie voordroeg, waarin de dichter Helmers ‘Den dood van Albrecht Beiling’ bezingt

A. van Eyken, het gedicht ‘Een bloem uit het volk’ van J. van Beers

J.H. Wisselink, ‘Het vogelnestje’ van H.A. Spandaw

H. Verbeek, ‘De wonderdokter’ van W. van der Linde Hz.

A. van Eyken, ‘Wien neem ik?’ van J.J.A. Goeverneur

H. Verbeek, ‘Hoen en snoek’ van N.

Over keuze en voordracht der verschillende stukken scheen men wel voldaan te zijn.

Opkomst:

De opkomst der heren leden met hun dames was al zeer gering en het spreekwoord ‘hoe meer zieltjes, des te meer vreugd’ scheen zich deze avond wel te bevestigen, want ofschoon er wel enige vrolijkheid heerste, zo was deze, vooral onder de dames, niet zo groot als die waarin wij ons anders mogen verheugen.

donderdag 13 april 1871 ten huize van de logementhouder Morssinkhof(dit was een buitengewone vergadering daar volgens het reglement de laatste vergadering van elk winterseizoen in maart zal plaats hebben. Op de huishoudelijke vergadering van 17 maart werd besloten de heer J.A. Vrugtman uit Zutphen als spreker uit te nodigen. De daaraan verbonden onkosten werden gedragen door de buitengewone leden en een bijdrage van 10 gulden uit de kas der Kamer. Verder werd bepaald dat alle leden, zonder onderscheiden van andere Kamers, vrije toegang hebben zouden op vertoon van hun diploma of insigne, en dat vreemdelingen door een lid der Kamer konden worden geintroduceerd tegen een vrijwillige bijdrage. Dames hadden vrije toegang. Op 13 april 1871 werd de heer Vrugtman te Enschede opgehaald door secretaris-penningmeester A. van Eyken).

Voordrachten:

J.A. Vrugtman, ‘Het kerkportaal’ van J. van Beers

idem, ‘J.S. Bach te Dresden’ van De Bull

idem, ‘Abels dood’ van Nierstrasz

idem, ‘De dochter van Herodias’ van B. ter Haar

idem, ‘Het vogelnestje’ van Spandaw

Met de voordracht dezer stukken handhaafd de heer Vrugtman zijn welbekende roem. Algemeen was men hier daarover ten hoogste voldaan en de doodse stilte gedurende de verschillende voordrachten legde de ondubbelzinnigste getuigenis van de ingenomenheid daarmee af. Waarlijk de secretaris had bij de opening der vergadering niet te veel gezegd, toen hij als verzekering gaf dat deze avond een genotrijke en tevens een leerrijke zou worden.

Leden:

de heer G.J.H. Verbeek, te Almelo, heeft voor zijn lidmaatschap bedankt.

de heer J.W. Heinink werd in de vergadering van 17 maart 1871 aangenomen als lid.

in een vergadering in maart of april 1871 werd besloten de contributie van de heer H. Berghege terug te zenden.

Opkomst:

Onder de talrijk zo van hier als van elders opgekomen dames en heren, ontbrak het dan ook niet aan uitingen van de hoogste tevredenheid en opgeruimdheid, die zich zelfs na afloop der voordrachten lucht gaven door het uitbrengen van toosten en aanheffen van vrolijk gezang, waarbij ook de heer Vrugtman in geen deel achterbleef, meermalen in het openbaar, en ook in het bijzonder de secretaris de oprechtste verzekering zijner ingenomenheid met deze vergadering gevende. Het kan dan ook wel geen verwondering wekken dat velen eerst laat huiswaarts keerden, met de wens in het hart dat men later weder eens zulk een genotrijke, in vele opzichten leerrijke en daarbij zo waarlijk aangename avond mag hebben. Met het volste recht zou men dan ook van deze vergadering kunnen getuigen, dat zij niets te wensen overliet, ware het niet geweest dat men een gemis te betreuren had gehad, namelijk het gemis der tegenwoordigheid van de voorzitter der Kamer [G. ten Cate Azn], die door een onverwachts sterfgeval in de familie2 verhinderd werd deze vergadering bij te wonen. Onder alle vreugde vergat men dan ook niet in de vergadering openlijk leedwezen over dit gemis aan de dag te leggen, de wens uit te spreken dat ZEd. zoveel mogelijk voor treurige verliezen in de familie mag gespaard blijven, en eindelijk werd een dronk gewijd aan ZEd. voortdurend welzijn, waarbij de wens geuit werd dat ZEd. nog vele jaren als voorzitter der Kamer fungeren moge.

De functie van voorzitter werd deze avond op waardige wijze vervuld door de vice-president, de heer F.J. Jordaan.

Eindelijk mag hier niet vergeten worden hartelijk dank te betuigen aan HH. Buitengewone Leden, die door hun zo ruime geldelijke bijdragen, waaronder ook een niet geringe van een werkend lid dat onbekend wil blijven, het bestuur in staat gesteld hebben deze vergadering te doen houden, waardoor de spreuk weer bewaarheid werd: ‘Eendracht maakt macht’

12 mei 1871 (huishoudelijke vergadering)

Door de secretaris-penningmeester werd verantwoording afgelegd van zijn beheer over de buitengewone ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de voorgaande vergadering d.d. 13 april 1871. De ontvangsten bedroegen 41 gulden en de uitgaven tezamen 41 gulden 70 cent.

Leden:

de heer J.J. Lokker werd – na de gebruikelijke ballotage – aangenomen tot lid

de secretaris-penningmeester A. van Eyken bedankte voor het lidmaatschap wegens vertrek naar Elst bij Arnhem. De verkiezing van een nieuwe secretaris-penningmeester werd uitgesteld tot de vergadering van 26 mei 1871.

Tot ere-leden werden benoemd de heren A. van Eyken en de heer J.A. Vrugtman.

26 mei 1871 (huishoudelijke vergadering)

Men ging over tot de verkiezing van een nieuwe secretaris-penningmeester-bibliothecaris. Bij de stemming voor dezen werd op een blanco biljet na met algemene stemmen verkozen de heer F.J. Jordaan die deze benoeming met de meeste bereidvaardigheid aannam. Hierop werd de nieuwe secretaris met zijn benoeming door de voorzitter geluk gewenst en de aftredende in hartelijke bewoordingen door ZEd. bedankt voor de ijverige waarneming zijner functie van het bestaan der Kamer aan. Nu verzocht de aftredende secretaris [Van Eyken] nog enige ogenblikken het woord. Dit hem verleend zijnde, bracht hij zijn hartelijke dank aan zijn medebestuurders, werkende en buitengewone leden voor de ondersteuning, bereidwilligheid, medewerking, beleefdheid en vriendschap die hij in zijn betrekking tot de Kamer te alle tijden van hen had mogen genieten. Hij verzocht, beval hen allen aan onderling samenwerken toch al hun krachten in te spannen om de Kamer meer en meer in bloei te doen laten toenemen. Hij droeg met het volste vertrouwen zijn functie aan zijn opvolger over met de wens dat hij [F.J. Jordaan] voortdurend dezelfde samenwerking en vriendschap in zijn nieuwe functie zou mogen genieten, als hem steeds ten deel viel, en eindelijk riep hij de Kamer het vaarwel toe. Doch, zo hij hoopte, geen vaarwel voor immer, maar een vaarwel tot weerziens.

Daar door de benoeming van de heer F.J. Jordaan tot secretaris der Kamer de betrekking van vice-president vacant werd, zo werd besloten in een volgende vergadering tot de verkiezing van vice-president over te gaan.

Eindelijk wordt hier nog vermeld dat de pas opgetreden secretaris [F.J. Jordaan] op 3 juni 1871 van zijn voorganger, de heer A. van Eyken, in behoorlijke orde heeft ontvangen en overgenomen de kas, de bibliotheek, het toneel met toebehoren en de katheder; in een woord: al het eigendom der Kamer.

16 juni 1871 (huishoudelijke vergadering)

In deze vergadering werd door het bestuur aan de leden voorgesteld om de afgetreden secretaris Van Eyken een cadeau aan te bieden, hetgeen zonder extra bijdrage uit de kas betaald kan worden, waarmee allen eenparig genoegen namen.

Daarna werd overgegaan tot de benoeming van een vice-president en werd na enige discussie bij acclamatie als zodanig benoemd de heer H.A. Baarslag en werd de secretaris opgedragen genoemde heer Baarslag van zijn benoeming kennis te geven.

Ingekomen is een schrijven van een comite te Utrecht d.d. 31 maart 1871 inhoudende aanmoediging aan de Rederijkerskamers in ons vaderland om de te geven voorstellingen en te houden voordrachten zodanig te kiezen dat daardoor de Vaderlandsliefde opgewekt worde, welk stuk voorgelezen zijnde terzijde werd gelegd.

Aan de heer J.J. Lokker werd het diploma als werkend en aan de heer A. van Eyken als Erelid uitgereikt en werd door de president [Ten Cate] bij het overreiken aan laatstgenoemde de dank betuigd voor door hem aan de Kamer bewezen diensten enz. en bood hem als aandenken het cadeau aan bestaande in een kristallen inktstel met zilver gemonteerd, hetgeen door de heer A. van Eyken onder dankbetuiging aangenomen werd.

4 september 1871 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: de heren G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, F.R.C. Eysink, J.H. Wisselink, J.J. Lokker, H. Verbeek en F.J. Jordaan. Later ook G.A. Wisselink en G. Jordens.

Leden:

Door de secretaris werd voorgelezen een schrijven van de heer H.A. Baarslag waarin ZEd. voor de benoeming als vice-president bedankt en een gulden inzend voor boete wegens niet aanneming volgens art. 11 van het reglement.

Daarna werd overgegaan tot de benoeming van een vice-president en werden uitgebracht op de heer J.J. Lokker 4, D.J. ten Hoopen 3 en J.H. Wisselink 1 stem, zodat bij volstrekte meerderheid als zodanig is benoemd de heer J.J. Lokker die ter vergadering tegenwoordig zijnde voor die benoeming bedankt en de secretaris de volgens art. 11 verbeurde boete a f 1,- ter hand stelt.

Daarna werd tot eene andere benoeming overgegaan en werd uitgebracht op de heer D.J. ten Hoopen 6 en op J.H. Wisselink 2 stemmen zodat tot vice-president benoemd is de heer D.J. ten Hoopen, die ter vergadering tegenwoordig die benoeming aanneemt.

Door de president werd aan de werkende leden acht toneelstukjes aangeboden om daaruit voor de eerstvolgende openbare vergadering te kiezen en beveelt bijzonder aan het stukje Fragment uit het vierde bedrijf van Schiller’s jeugd, dat aan de leden ter inzage gezonden werd, en neemt de heer J.J. Lokker aan om op die vergadering een voordracht te houden.

Door het lid H. Verbeek werd voorgesteld de heer J.G. Jordaan, waarover in de eerstvolgende vergaderig gebalotteerd zal worden.

Overigen:

Door verschillende leden werd de wenselijkheid te kennen gegeven dat voortaan niet alle leden het recht hebben om te mogen kritiseren, maar dat daarvoor een college benoemd wordt. Na enige discussie werd besloten in de volgende vergadering een college voor dit doel te benoemen.

29 september 1871 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: D.J. ten Hoopen, J.W. Smits, H. Jordaan, J.F. Gakink, J.H. Wisselink, H. Smits, H. Brunnekreeft, H. Verbeek, G.A. Wisselink en F.J. Jordaan.

De vice-president Ten Hoopen het presidium waarnemende, opent de vergadering.

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Leden:

Aan de orde is ballotage over de heer J.G. Jordaan, voorgesteld door het lid H. Verbeek. Van de 10 tegenwoordig zijnde leden zijn 9 stemmen uitgebracht, welke 9 stemmen allen voor waren zodat de heer J.G. Jordaan met algemene stemmen tot lid dezer vereniging is aangenomen.

Overigen:

Daarna werd overgegaan tot de benoeming van het in de vorige vergadering voorgestelde kritiseercollege en werd thans bepaald dat genoemd college uit drie personen zal bestaan. Tot de stemming overgegaan zijnde werden op de heer G. Jordens 10, G. ten Cate 6, D.J. Ten Hoopen 5, G.J. Eysink 3, J. Berghege 2, H.A. Baarslag 2, W.P.C. Greve 1 en J.J. Lokker 1 stemmen uitgebracht, zodat benoemd zijn de heren G. Jordens, G. ten Cate Azn en D.J. Ten Hoopen.

Daarna komt de heer W.H. Jordaan in de vergadering.

De secretaris leest voor een ingekomen adres door 12 leden dezer vereniging ondertekend, houdende verzoek om na afloop van de in oktober te houden vergadering Bal te mogen houden. De voorzitter brengt in omvraag of dat adres in behandeling zal genomen worden, waar allen zich voor verklaren en wordt dat stuk in gevolge art. 7 van het reglement tot de volgende vergadering aangehouden om daarover te besluiten.

6 oktober 1871 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, F.J. Jordaan, J.J. Lokker, W.H. Jordaan, H. Brunnekreeft, J.H. & G.A. Wisselink, J.G. Jordaan, H. Verbeek en J.W. Smits, alsmede de heren De Vroom en Van Heumen, leden der Rederijkerskamer Demosthenes te Deventer. Later volgden nog J.G. Smits en H. Jordaan.

Overigen:

Aan de orde is het ingekomen stuk houdende verzoek om na afloop van de eerstkomende openbare vergadering Bal te mogen houden.3 De president vraagt of ook iemand van de leden daarover het woord wenst te voeren, waarop niemand antwoord. De president het woord nemende betoogt dat het niet wenselijk is om dit verzoek in te willigen, waarop over en weer nog enige discussie gehouden wordt, waarna tot een stemming wordt overgegaan, waarvan de uitslag is dat negen stemmen voor en drie stemmen tegen het voorstel waren, terwijl het lid H. Verbeek door zich te verwijderen zich van de stemming heeft onthouden, zodat met meerderheid van stemmen besloten is dat verzoek in te willigen. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

Verder wordt hier vermeld dat enige dagen later de secretaris een schrijven van onderscheidene leden dezer vereniging ter hand werd gesteld, houdende bericht dat zij van de vergunning geen gebruik zouden maken en alzo het verzoekschrift introkken.

6 november 1871 ten huize van de logementhouder Morssinkhof (die in de maand oktober had moeten plaats hebben; werd om verschillende redenen verplaatst)

Opkomst:

Deze vergadering werd door de heren leden en hun dames trouw bezocht, terwijl afwezig waren D. Jordaan, J.W. Smits, J. ten Winkel en J. Berghege.

Toneelstuk in vijf bedrijven:

Schillers jeugd” van H. Luube

hertog Karel van Wurttemberg – J.H. Wisselink

erfhertog Frans, zijn zoon – H. Verbeek

generaal Rieger, commandant van de vesting Hohen-Asperg – J.G. Smits

kapitein van Silberkalb, kamerheer – H. Brunnekreeft

sergeant Bleistift – G. Eysink

Friedrich Schiller, regimentsdokter – F.R.C. Eysink

Anton Koch – F.J. Jordaan

een eleve van de Karelschool – J.G. Jordaan

een andere – J.F. Gakink

Over de opvoering en de keuze van het stuk scheen men goed voldaan te zijn. Er heerste bij allen een genoegelijke geest.

Introducees:

W.H. ten Raa te Neede, door D.J. ten Hoopen

Witkop te Neede, door F.R.C. Eysink

H. Greve te Haaksbergen, door diens broeder W.P.C. Greve

Van der Woerd te Neede, door D.J. ten Hoopen

G. ten Zeldam, lid Rederijkerskamer Hooft te Delden

Timmers Verhoeve, lid Rederijkerskamer ‘Door oefening strevende naar volmaking’ te Neede

Brandt, idem

Ter Weeme, idem

donderdag 14 december 1871 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Voorlezing:

J.H. Wisselink, de Betuwse novelle ”t Kriekende kriekske’ van J.J. Cremer

Voordrachten:

H. Verbeek, “Poetische Jochem in prozaische omgeving’ van T. van Lohuizen

J.J. Lokker, ‘Bij Tollens graf’

F.J. Jordaan, ‘Ik heb een vrouw’ van G.H.J. Elliot Boswel.

H. Verbeek en J.H. Wisselink, de tweespraak ‘Openhartige bekentenissen’

H. Verbeek, ‘Alleensproak’

Overigen:

De keus der stukken zowel als de voordracht scheen de heren leden met hun dames – die op zes leden na trouw waren opgekomen – wel te voldaan en liet de opgeruimde stemming onder de opgekomenen niets te wensen over.

donderdag 18 januari 1872 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

Niettegenstaande weinig heren leden met hun dames opgekomen waren, heerste er een gepaste vrolijkheid en scheen men over de keuze der stukken en de voordracht wel te voldaan.

Voorlezing:

F.J. Jordaan, voorlezing over ‘De kwalen van het menselijke hart’ van J.J. Metzlar

Voordrachten:

H. Verbeek, het gedicht ‘Grace Darling 8 december 1838’

G.A. Wisselink, het gedicht ‘De rijke en de arme man’

J.J. Lokker, het gedicht ‘De schildwacht en de Potijnac’ van Nieveldt

H. Verbeek, het stukje ‘Scheper Harm’ [van T. van Lohuizen]

J.H. Wisselink, ‘De zieke jongeling’ van Jan van Beers

H. Brunnekreeft, het gedicht ‘De jonge wreker’ van A. van der Hoop

G.A. Wisselink, het gedicht ‘De gelukkige’ (welk stuk wegens de weinig dichterlijke waarde minder geschikt werd bevonden)

Leden:

H. Verbeek en F. Vorstius gaven hun diploma’s terug en bedankten – wegens vertrek – voor het lidmaatschap.

J. ten Winkel bedankte eveneens voor het lidmaatschap.

Overigen:

In de vergadering d.d. 29 december 1871 werd door de heren J.G. Smits, H. Brunnekreeft, G.A. Wisselink en F.J. Jordaan aangenomen een spreekbeurt te houden op de eerstkomende openbare vergadering.

Verder werd nog voorgesteld om nu reeds een stuk te kiezen om bij het sluiten der wintervergadering op te voeren. Er werd de keus bepaald op het toneelstukje getiteld ‘Het bankbiljet van duizend gulden’ en werd de heer Brunnekreeft verzocht om te zien of te Goor daarvan exemplaren te krijgen waren.

Verder werd in deze vergadering een voorstel omtrent insignes gedaan en werd na enige discussie de secretaris opgedragen om naar de prijs daarvan te informeren.

Tenslotte werd door de president voorgesteld om het bestuur te machtigen om zo nodig voor een spreker van een andere kamer over de kosten van rijtuig en verblijf te mogen beschikken, waarop na enige deliberatie toestemmend besloten werd.

Donderdag 22 februari 1872 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

Niettegenstaande de opkomst van de leden met hun dames niet talrijk was, zo ontbrak het niet aan discours en goede geest en scheen men over de keuze en voordracht der stukken wel voldaan.

Voorlezing:

H. Brunnekreeft, een lezing over ‘De twee patienten’.

Voordrachten:

J.G. Smits, het gedicht ‘Eduard III van Calais’ [van A.J. De Bull]

F.J. Jordaan , het gedicht ‘Wat een man niet al lijden moet’

G.A. Wisselink, het gedicht ‘Het wiel van Heusden’

F.J. Jordaan, het gedicht ‘Het testament’ van W.E.N. Muskeijn.

Introducees:

J.G. Lijsen uit Deventer.

Overigen:

Door de heer Brunnekreeft werd ter kennis gegeven dat te Goor geen exemplaren van het toneelstuk getiteld ‘Het bankbiljet van duizend gulden’ te krijgen zijn en werd de heer Verbeek verzocht om zulks bij de Rederijkerskamer te Delden te beproeven.

Door de secretaris werd kennis gegeven dat de heer J.A. van de Cop te Deventer aangeboden heeft de insignes voor f 1 a f 1,25 te leveren waarop met algemene stemmen werd besloten om tien stuks te laten maken.

De oefeningsvergadering werd gehouden 16 februari waarin voorgedragen werden het gedicht door de heer F.J. Jordaan en dat door de heer G.A. Wisselink voor de algemene vergadering gekozen, terwijl de heer J.G. Smits wegens ongesteldheid aan de keel zijn stuk niet voordragen kon. In deze vergadering werd door de heer Verbeek kennis gegeven dat te Delden geen exemplaren van het bovengenoemde toneelstuk te krijgen waren en werd de secretaris opgedragen om daarvan een exemplaar bij een boekverkoper te ontbieden.

Donderdag 16 mei 1872 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

Deze vergadering was door de heren leden met hun dames druk bezocht en scheen men over de keus en overdracht der stukken zeer goed voldaan.

een schets voor Rederijkers in 3 bedrijven:

Naar Amerika”

Francois de Ridder, makelaar – F.RC. Eysink

Johan, zijn broeder – J.H. Wisselink

Philip de Groot, vriend van Johan – H. Peteri

Joost van Eegen, Amerikaans koopman en landeigenaar – G.J.R. Eysink

Pieter van Daal, eigenaar van het hotel ‘Het gouden hert’ in New York – H. Brunnekreeft

Steven Moll, oppasser in dienst van Johan – J.G. Smits

Jan van Duyn, oppasser in dienst van Francois – J.G. Jordaan

het stukje ‘Niet of Graag’:

Niet, reiziger – J.H. Wisselink

Graag, reiziger – J.G. Smits

Hans, knecht – F.R.C. Eysink

Introducees:

de heer Steffens te Haaksbergen, door J.H. Wisselink

Overigen:

In de huishoudelijk vergadering d.d. 26 maart 1872 werden de notulen gelezen en goedgekeurd waarna door de president enige ogenblikken het woord gevoerd over de insignes, betrekkelijk de betekenis van de ‘De Vijfhoek’ en hoopte dat de werkende leden op de ingeslagen weg mogen voortgaan; waarna door de secretaris met een enkel woord de werkende leden toegesproken werd en wenste dat zij de insignes niet alleen gebruiken zullen ter decoratie, maar dat zij inderdaad door medewerking tonen mogen dat zij werkende leden waren en zo helpen aan de instandhouding der vereniging.

Het korte tijdsverloop voor instuderen van het stukje ‘Bankbiljet van duizend gulden’ in aanmerking nemende, zo werden de op te voeren stukken voor de eerstvolgende openbare vergadering ter keuze aan de werkende leden overgelaten.

31 mei 1872 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, H.A. Baarslag, J.H. Wisselink, H. Brunnekreeft, J.G. Jordaan en F.J. Jordaan

Leden:

de heren H. Peteri en G.R.J. Eysink werden met algemene stemmen tot leden aangenomen.

31 oktober 1872 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H. Jordaan, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, F.R.C. Eysink, J.G. Jordaan, J.G. Smits, J.H. Wisselink, H. Verbeek, J.J. Lokker, H. Peteri en F.J. Jordaan.

Overigen:

Vanwege een reis kan de voorzitter 4 november 1872 niet aanwezig zijn op de eerste openbare vergadering van het seizoen. Desondanks werd besloten de openbare vergadering op 4 november 1872 door te laten gaan. Voorts werd in de vergadering besloten om de daaropvolgende openbare vergadering te houden op 22 november en werd door de secretaris gevraagd of men nu niet reeds sprekers voor die vergadering bekomen kan, waarop de heer J.J. Lokker een leesbeurt en de heren H. Verbeek, H. Peteri en F.J. Jordaan een bijdrage aannemen. Voor de vergadering in december worden spreekbeurten aangenomen door de heren J.H. Wisselink, G.J. Eysink en J.G. Jordaan en voor die in januari door de heer F.R.C. Eysink.

Maandag 4 november 1872 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

behalve de heren G. ten Cate en H. Brunnekreeft waren alle leden met hun dames tegenwoordig.

Een blijspel in twee bedrijven:

‘Een bankbiljet van duizend gulden’ van A. Ruysch

Kroon, rustend ambtenaar – F.R.C. Eysink

Stam, muziekmeester – J.H. Wisselink

Josias Beeldok, koopman – H. Peteri

Doris Knoopenschaar, oppasser – J.G. Smits

mevrouw Blumfeld – mevr. E.W. Jordaan-Dikkers

Frederika, haar dochter – A.E. Lokker-von Schatteburg Collmann

Het stuk werd flink afgespeeld en mogen de heren en dames daarover in ruime mate de tevredenheid inoogsten zomede over de keuze van het stuk. De gepaste vrolijkheid deden de genoegens van deze avond kenmerken.

Introducees:

A.G. Schartman uit Haaksbergen, door F.R.C. Eysink

J.A. Dievelaar uit Haaksbergen, idem

de heer Steffens uit Haaksbergen, door H. Peteri

de heer Van den Berg uit Haaksbergen, door H. Peteri

de heer Van den Berg uit Lonneker, idem

Hendrik Greve uit Haaksbergen, door zijn broeder W.P.C. Greve

B. ten Hoopen uit Neede, door zijn broeder D.J. ten Hoopen

de heer Brandt uit Neede, idem

de heer Biesbeek uit Neede, idem

de heer Boer uit Deventer, door H.J. Morssinkhof

15 november 1872 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, J.J. Lokker, J.W. Smits, G.J. Eysink, J.G. Jordaan, H. Verbeek, H. Peteri, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink en F.J. Jordaan.

Voordrachten:

H. Verbeek, ‘De jonge wreker’ door A. van der Hoop Jr.

F.J. Jordaan, ‘Het jagershuis aan ‘t wijkerduin’ van W.J. Hofdijk

H. Peteri, ‘De stalboef’ van Hofdijk

Overigen:

Door het lid J.H. Wisselink werd voorgesteld om het toneel te laten verbeteren, waarop na enige discussie aan de secretaris opgedragen werd om daarover een plan te ontwerpen en met een deskundige over de kosten te spreken en daarvan in de volgende oefeningsvergadering te rapporteren.

Door het lid Peteri werd geklaagd over het moeilijke dat zich heeft voorgedaan, om bij het opvoeren van het toneelstuk een souffleur te krijgen en wenste dat daarin op de een of andere wijze voorzien zou worden, waarna door de secretaris het besluit van 5 februari 1869 voorgelezen werd en werd dit punt tot de volgende vergadering aangehouden.

Door het lid Verbeek werd oovrgesteld om een toneelstuk te kiezen voor de Maart-vergadering en wel het stuk getiteld ‘De neven’ en door de heer J.W. Wisselink werd nog voorgesteld om de spelende leden bij het opvoeren van een toneelstuk een vaste subsidie toe te zeggen om daarmee de onvermijdelijk te maken verteringen te bestrijken, welke beide voorstellen mede tot een volgende vergadering aangehouden worden.

21 november 1872 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, F.R.C. Eysink, H. Jordaan, J.G. Jordaan, J.J. Lokker, H. Verbeek, J.W. Wisselink, J.G. Smits, W. van den Ham, H. Peteri, G. Jordens, H.J. Morssinkhof en F.J. Jordaan

Voorlezing:

J.J. Lokker, het onderwerp ‘Het ganzenspel in betrekking met het menselijk leven’

Voordrachten:

H. Verbeek, ‘De jonge wreker’ van A. van der Hoop Jr.

J.H. Wisselink, ‘De monnik uit het klooster van Siam’ van D. Dorbeck Dz. (de heer Wisselink vevulde de beurt van F.J. Jordaan die zich nog niet in staat gevoelde om het stuk getiteld ‘Het jagershuis’ voor te dragen, terwijl de heer Peteri verzocht wegens verkoudheid voor deze avond verschoond te blijven en zich bereid verklaarde in de volgende vergadering op te treden).

J.J. Lokker, “De dronken hazen’ van P. van de Velde

F.J. Jordaan, ‘De snuif- en rooktabak’ van Tollens

J.H. Wisselink, ‘Een nieuwe meid in huis’

H. Verbeek, ‘Boerengeleerdheid’ door F.C. Staal Jr.

29 november 1872 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G.J. Eysink, H.A. Baarslag, H. Verbeek, J.G. Jordaan en F.J. Jordaan.

Overigen:

Alsmede dat wegens de vele behandelpunten, het kleine getal aanwezigen en de afwezigheid van de president en de vice-president besloten werd een en ander tot een volgende vergadering aan te houden.

13 december 1872 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, J.W. Smits, H. Peteri, J.G. Jordaan, H.A. Baarslag, H. Verbeek en F.J. Jordaan.

Overigen:

Door de secretaris werd een plan en begroting overlegd van de versterking van het dat door hem en de timmerman Van Lochem opgemaakt is en begroot op f 21,50. Dit plan verkreeg goedkeuring en de secretaris werd opgedragen dit in orde te laten maken en de onkosten te bestrijken uit de kas nadat de inzameling der contributie voor 1873 heeft plaats gehad.

Het tweede punt over de souffleur. Peteri werd gevraagd of hij een concreet voorstel heeft. Peteri stelde voor dat het bestuur uit de niet-opvoerende leden een souffleur aanwijst en dat die bij weigering f 1,80 ten voordele der kas aan boete moet betalen. De secretaris stelt een kleine wijziging voor, namelijk dat de souffleur door middel van loting wordt aangewezen en dat de souffleur gebruik kan maken van een plaatsvervanger. Dit wordt met algemene stemmen goed gevonden.

Daarna wordt gesproken over de keuze van een toneelstuk voor de voorjaarsvergadering. Daar niemand goed met het stuk getiteld ‘De neven’ bekend is, wordt door de president gevraagd of er in het archief der vereniging geen geschikte stukken zijn, waarop door de secretaris voorgesteld wordt om bij de werkende leden de catalogus van toneelstukken rond te zenden opdat ieder voor zich daaruit een keuze te maken en om die in de eerstvolgende vergadering dan te bespreken, hetgeen met algemene stemmen goed gevonden wordt.

Daarna komt het voorstel over subsidie aan de spelende leden in behandeling, waarover door de heer Peteri op verzoek van het lid J.G. Smits de som van f 8,- genoemd wordt, welke som door de secretaris wat te hoog gevonden wordt en daarom voorstelt om aan ieder medespelend lid de som van een gulden uit de kas toe te zeggen voor de onvermijdelijk te maken verteringen bij de oefeningsvergaderingen.

Eindelijk wordt nog besloten om op vrijdag 26 december een huishoudelijke vergaderingen te houden tot de benoeming van een bestuur over te gaan dat volgens de statuten behoort af te treden.

19 december 1872 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate, D.J. ten Hoopen, W. van den Ham, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, F.R.C. Eysink, H. Peteri, H. Verbeek, J.J. Lokker, H.J. Morssinkhof, H. Jordaan, J.G. Jordaan, J.H. Wisselink en F.J. Jordaan.

Voorlezing:

H. Peteri, over communisme en socialisme

Voordrachten:

G.J. Eysink, ‘De opwekking van Lazarus’

J.G. Jordaan, ‘De vedel des landmans’ van Mr. Prudens van Duijse

F.J. Jordaan, ‘Het jagershuis aan ‘t Wijkerduin’ uit de romantische poezie van Hofdijk

H. Verbeek, ‘Waarheid en (legen?)’ van S. Visscher

J.H. Wisselink, ‘Teun Dirksen van Owie Muse

Niettegenstaande vele leden afwezig waren en de opkomst der dames niet talrijk was, scheen men toch een genoegelijke avond te hebben gehad.

27 december 1872 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, F.R.C. Eysink, G.R.J. Eysink, H. Verbeek, J.H. Wisselink, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan en F.J. Jordaan. Later arriveerde ook G. Jordens.

Overigen:

De stemming betreffende benoeming van een nieuw bestuur vond plaats bij gesloten briefjes. De uitslag was dat G. ten Cate Azn als president, D.J. ten Hoopen als vice-president en F.J. Jordaan als secretaris met negen stemmen herkozen zijn.

De president had vernomen dat in januari sprake zou zijn van een tussen-voorstelling. ZEd. kon zich daar zeer goed mee verenigen, doch stelde voor om daarvoor een zeer kort en kluchtig stukje te kiezen opdat de heren niet-werkende leden aan de werkende leden een feestmaaltijd konden aanbieden, waarmee de werkende leden natuurlijk zeer vereerd waren en zulks met de meeste bereidvaardigheid aannamen, terwijl de overige heren niet-werkende leden zich zeer goed met het voorstel van de president konden verenigen en werd besloten zulks te bepalen op donderdag 23 januari 1873, terwijl de werkende leden zich voorstelden op te voeren het stukje ‘Het keizerrijk op de fles of Napoleon op de hooizolder’ of het stukje getiteld ‘een brandstichter bij ongeluk’ of ‘Ik heb mijn bruid verbrand’.

17 januari 1873 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink, H. Verbeek, J.G. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

Men ging over tot ballotage van D.B.H. Jordaan, die met acht stemmen toegelaten werd, terwijl een lid zich van de stemming heeft onthouden.

Overigen:

Voorts werden spreekbeurten aangenomen voor de vergadering in februari door de heren J.H. Wisselink, H. Verbeek en F.R.C. Eysink.

Donderdag 23 januari 1873 ‘s avonds om 6 uur ten huize van logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

Behalve de ereleden en de heren J. Berghege, G. Jordens en J.W. Smits waren alle leden tegenwoordig.

Toneelstukje:

Het keizerrijk op de fles of Napoleon op een hooizolder’

Het toneelstukje werd goed afgespeeld, bracht de lachspieren in beweging en men scheen er algemeen over voldaan te zijn.

Daarna verenigden de heren en dames zich aan een feestmaaltijd die de werkende leden door de niet-werkende leden aangeboden werd. De tafel werd door de president met een hartelijke toost geopend en werden er nadien nog velen uitgebracht op het welzijn dezer Kamer. De tafel zag er keurig uit en op ieders gelaat was als ‘t ware genoegen en vrolijkheid te lezen, getuige daarvan het snel vervliegen des tijds daar het reeds over twee uur was voordaat men scheidde. Veel dank komt de heren niet-werkende leden voor dit vriendelijke, gulle en royale onthaal toe.

7 februari 1873 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig:G. Ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, H.A. Baarslag, W.H. Jordaan, F.R.C. Eyssink, J.J. Lokker, H. Verbeek, H. Brunnekreeft, H. Peteri, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Donderdag 20 februari 1873 ten huize van logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

tegenwoordig: behalve de heren W. van den Ham, J.W. Smits, J.G. Smits, W.P.C. Greve, B.G. Eysink, J.H. Wisselink, D. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan waren alle leden tegenwoordig, terwijl de heer Jordens na afloop van het programma ter vergadering kwam.

Voorlezing:

H. Peteri, ‘Een erfenis’

Voordrachten:

F.R.C. Eysink, ‘Een sterfbed en een toneel’ van J. Andriessen

H. Verbeek, ‘Het vogelschieten’ van A.C.W. Staring

G.J.R. Eysink, ‘Fantasie’ van mevr. J. Scheffelaar Klots-Roorda van Eysinga

F.R.C. Eysink, een stukje waarvan geen titel bekend was

J.J. Lokker, ‘de Ithaka van Jan Trochee’ [van W.J. Van Zeggelen]

H. Peteri, ‘de Stulboef’ van W.J. Hofdijk

H. Verbeek, ‘Getrouwheid’ van G.H.J. Elliot Boswel

Over de keuze der stukken en de voordracht scheen men goed voldaan te zijn. Er heerste een gepaste vrolijkheid.

14 maart 1873 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Az, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, J.J. Lokker, J.H. Wisselink, H. Peteri, H. Brunnekreeft, H. Verbeek, G. Jordens, F.R.C. Eysink, G.J.R. Eysink, D.B.H. Jordaan, J.G. Jordaan en F.J. Jordaan.

Overigen:

Door de secretaris wordt voorgesteld om nog in de loop der maand maart een algemene gewone vergadering te houden, omdat het wat lang zou duren, volgens zijn gevoel, voor dat men met het opvoeren van het toneelstuk klaar is, waarover na een discussie met algemene stemmen besloten wordt om een gewone algemene vergadering te houden op woensdag 26 maart en een oefeningsvergadering op vrijdag 21 maart.

Spreekbeurten werden aangenomen door de heren J.H. Wisselink, G. Jordens, J.G. Jordaan, H. Brunnekreeft en J.J. Lokker.

Woensdag 26 maart 1873 ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Door de ziekte ten huize van de secretaris [Frits Jordaan] zijn van deze vergadering geen notulen.

[op 4 april 1873 overleed de drie-jarige Derk Jordaan, oudste zoontje van Frits Jordaan]

19 september 1873 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Az., D.J. Ten Hoopen, H.A. Baarslag, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.J. Lokker, G. Jordens, H. Peteri, H. Verbeek, H. Brunnekreeft, J.H. Wisselink en F.J. Jordaan.

Overigen:

Door de president wordt ter kennis der vergadering gebracht dat door de secretaris twee stukjes voor een toneelstuk ter tafel zijn gelegd, waarvan het ene reeds bij de werkende leden gecirculeerd heeft, en vraagt hun of zij zich daarmede verenigen kunnen om in de vergadering van oktober op te voeren zijnde getiteld ‘Als de ene hand de andere wast’, waarop toestemmend geantwoord zijnde tot de rolverdeling overgegaan wordt, terwijl het andere stukje getiteld ‘Wie ben ik?’ ingezien wordt, goedgevonden en eveneens tot de rolverdeling overgegaan wordt.

3 oktober 1873 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink, H. Verbeek, J.J. Lokker, G. Jordens en F.J. Jordaan.

Donderdag 23 oktober 1873 ‘s avonds 7 uur ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

tegenwoordig: behalve de heren D. Jordaan, J.W. Smits, W.P.C. Greve en J.G. Smits waren alle leden tegenwoordig, terwijl de heer G. Jordens eerst tegen het einde der vergadering gekomen is. Ook de opkomst der dames was talrijk.

Blijspel in zes bedrijven:

Als de ene hand de andere wast enz.”

Baron van Hoorn – H. Peteri

Ranswijk, zijn vriend – H. Brunnekreeft

Jonkheer Adelbert van den Paauwenstaart – J.J. Lokker

Werner, huisknech van Van Hoorn – G.J.R. Eysink

Brand, inspecteur-directeur van de gevangenis – J.H. Wisselink

Frits, knecht van Hagen – H. Verbeek

Frans, kruijer – H. Storm van ‘s Gravesande

een gerechtsdienaar – J.F. Gakink

een portier – D.A. Wisselink

Blijspel in drie bedrijven:

Wie ben ik?”

Ploen, schoenmaker – H. Verbeek

Geert, zijn knecht – G.J.R. Eysink

graaf van Wahlberg – J.H. Wisselink

Docter – D.A. Wisselink

een bediende – F.R.C. Eysink

een bediende – H. Bunnekreeft

Over de keus en opvoering der stukken scheen men goed voldaan te zijn. Er heerste dien avond een aangename geest.

Introducees:

H. Bunnekreeft Jr. uit Goor, op vertoon van zijn diploma als werkend lid der rederijkerskamer Hendrik Tollens te Goor.

de heer Dijkhout uit Deventer, door F.R.C. Eysink

de heer Steffens uit Haaksbergen, door H. Peteri

31 oktober 1873 ‘s avonds half negen ten huize van de erven Morssinkhof (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink, J.J. Lokker, G. Jordens en F.J. Jordaan.

Overigen:

Daar het gesprek op jacht enz. viel, is door de vice-president, die het presidium had behoren waar te nemen, de vergadering niet geopend, zodat er die avond niets gedaan is.

2 november 1873 ‘s middags vier uur ten huize van de president [Ten Cate] (bestuursvergadering)

Enige uren voor de vergadering is door de vice-president [Ten Hoopen] te kennen gegeven dat hij verhinderd werd die vergadering bij te wonen, waardoor de beide andere bestuursleden het belang der Kamer besproken hebben en menen in het belang der Kamer van het hun bij besluit van 5 februari 1869 toegekende recht gebruik te moeten maken en besloten daarom de heren H. Peteri en H. Brunnekreeft een bijdrage voor de in november te houden openbare vergadering op te dragen en hun zulks aan te schrijven, hetgeen 3 november geschied is, terwijl de secretaris voor die vergadering vrijwillig een lezing aanbood.

14 november 1873 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, H.A. Baarslag, W.H. Jordaan, J.J. Lokker, H. Verbeek en F.J. Jordaan, terwijl de heren H. Peteri en H. Brunnekreeft die verzocht waren om een voordracht te houden niet verschenen.

Door de tegenwoordig zijnde leden werd het zeer betreurd dat de sprekers niet opgekomen waren, noch iets van zich hadden laten horen. Mede dat de lusteloosheid bij de werkende leden zo groot is. Overigens niets te behandelen zijnde, werd ook deze vergadering evenals de voorgaande niet geopend.

27 november 1873 [ten huize van de logementhouder Morssinkhof]

Opkomst:

Behalve de heren G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, D. Jordaan, B.J. Morssinkhof, G. Jordens, J.F. Gakink, B.G. Eysink en G.J.R. Eysink waren alle leden tegenwoordig. Ook de opkomst der dames was zeer voldoende en heerste er een aangename geest.

Voordrachten:

J. Berghege, ‘Gwij, de Vlaming’ van N. Beets

H. Brunnekreeft, ‘Oom en neef’ van W.J. van Zeggelen.

H. Peteri, de romance ‘Argine’ van W. Bilderdijk

H. Verbeek, ‘Een rijtoertje, herinnering uit de jongelingsjaren’ van Van Zeggelen

H. Verbeek, ‘Aan de Rijn’ van E.A. Borger

J.J. Lokker, een parodie op het voorgaande

Introducees:

De heer A. Jordaan van Winnebago City in Noord-Amerika, door zijn broeder F.J. Jordaan

8 december 1873 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, H.A. Baarslag, J.J. Lokker, H. Verbeek, J.H. Wisselink en F.J. Jordaan

Introducees:

de heer Herberman uit Arnhem, door J.H. Wisselink

de heer Elzas uit Borculo, door J.H. Wisselink

Overigen:

Door de heer J.H. Wisselink werd een spreekbeurt en door de heren Lokker, Verbeek en F.J. Jordaan werden bijdragen voor de vergadering van 18 december 1873 aangenomen.

Door het gesprek met een der geintroduceerde heren kwam men op het denkbeeld om boetebepaling te maken voor de werkende leden, die de oefenings- en huishoudelijke vergaderingen niet bijwonen, welk voorstel in rondvraag gebracht zijnde met algemene stemmen werd aangenomen en in het reglement op te nemen het volgende besluit:

De werkende leden zijn verplicht de oefenings- en huishoudelijke vergaderingen bij te wonen of verbeurt een boete van vijftien cent. Afwezigheid met kennisgeving of ziekte kunnen redenen tot vrijstelling der boete geven, zo zulks door de bestuursleden goedgekeurd wordt.”

Verder werd de secretaris opgedragen om de werkende leden van dit besluit in kennis te stellen.

18 december 1873 [ten huize van de logementhouder Morssinkhof]

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, J.J. Lokker, H.A. Baarslag, W. van den Ham, J. Berghege, G.J. Eysink, J.G. Smits, H. Brunnekreeft, H. Verbeek, J.F. Gakink, H. Jordaan, J.H. Wisselink, F.J. Jordaan en H. Peteri. Ook de opkomst der dames was tamelijk.

Voordrachten:

J.J. Lokker, ‘Zucht bij de ramp van Leiden’

F.J. Jordaan, ‘Een heldin’ van W.E.N. Muskeijn

J.H. Wisselink, ‘Slagveld bij Hastings’ van De Genestet

H. Verbeek, ‘Samenspraak tussen Geert en Locks aan de Rammelbekke tussen Denekamp en Nordhorn’

Over de heren en voordrachten werd weinig gezegd dan alleen het laatste stuk bracht de lachspieren nogal in beweging. Er heerste een aangename geest.

Introducees:

H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, door G. ten Cate Azn

Bartelink uit Almelo, door H. Verbeek

29 december 1873 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, H.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, J.G. Smits, H. Brunnekreeft, H. Verbeek, J.H. Wisselink, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.J. Lokker.

Leden:

Na ballotage werd de heer H.J.C. Storm van ‘s Gravesande met 9 stemmen voor en 2 tegen tot lid der vereniging aangenomen.

Overigen:

Voor de openbare vergadering d.d.22 januari 1874 werden spreekbeurten aangenomen door de heren Eysink, H. Peteri, H. Verbeek en F.J. Jordaan.

Op voorstel van de secretaris werd goedgevonden om voor rekening dezer vereniging twee exemplaren van het toneelstuk ‘De neven’ te ontbieden en om die aan de rederijkerskamer Hooft te Delden te zenden, alsmede om nog twee insignes te laten maken.

16 januari 1874 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, H.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, H. Verbeek, H. Peteri, J.H. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Voordrachten:

H. Peteri, het gedicht ‘Een doodvonnis’ van W.E.N. Muskeijn

H. Verbeek, het gedicht ‘Hansje’ van W.E.N. Muskeijn

Het eerst voorgedragen gedicht werd niet zeer geschikt voor de vereniging bevonden, doch het tweede viel in ieders smaak.

Leden:

de heer D.A. Wisselink werd na ballotage met algemene stemmen tot werkend lid aangenomen.

29 januari 1874

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, W.H. Jordaan, H. Peteri, H. Brunnekreeft, H. Verbeek, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, J.F. Gakink en F.J. Jordaan,

Voorlezing:

F.J. Jordaan, ‘De vier tijdperken van het mannelijk en vrouwelijk geslacht’

Voordrachten:

H. Peteri, ‘Een onweder’ van Bellami

H. Verbeek, ‘Hansje’ van W.E.N. Muskeijn

H. Peteri, ‘Tromp van Duins’ van Bogaers

H. Verbeek, ‘Het verkochte paard’ van D.F. Van Heyst.

Over de keuze en voordrachten scheen men wel voldaan te zijn.

Introducees:

A. Jordaan uit Winnebago City, door de secretaris [F.J. Jordaan]

6 februari 1874 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, F.R.C. Eysink, H. Brunnekreeft, H. Verbeek, J.J. Lokker, G. Jordens, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Overigen:

Spreekbeurten voor de volgende algemene vergadering werden aangenomen door de heren J.H. Wisselink, Storm van ‘s Gravesande, D.A. Wisselink, F.R.C. Eysink en H. Brunnekreeft.

Voorts werd nog bepaald dat de oefeningsvergadering 19 februari en de openbare vergadering 5 maart gehouden zou worden.

Verder werd besloten dat door de werkende leden op de avond voor het Kroningsfeest4, zijnde 11 mei 1874, in de openbare school een volksvoorstelling zal gegeven worden, waarvan de zuivere opbrengst aan de verschillende armbesturen zal overhandigd worden en daarvoor de armen een buitengewone bedeling te verstrekken. Eindelijk werd de secretaris opgedragen om een toneelstuk op ‘t Oranjefeest toepasselijk te ontbieden.

14 februari 1874 (oefeningsvergadering)

Voordrachten:

H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, het gedicht ‘Aleida van Poelgeest’ van N. Beets

D.A. Wisselink, het gedicht ‘Aan de zon’ van P.A. de Genestet

5 maart 1874

Opkomst:

behalve de heren G. Jordens, J.W. Smits, J.G. Smits, B.J. Morssinkhof en de buitenleden waren alle leden tegenwoordig. Ook de opkomst der dames was talrijk.

Voorlezing:

J.H. Wisselink, over de vrijheidszucht der mensen

Voordrachten:

G.J.R. Eysink, ‘Een zomeravond in ‘t Haagsche bos’ van P. Louwerse

H. Brunnekreeft, ‘Bart en Elsje’ van C.G. Withuis

Eysink, ‘De schaapherder’ van St. Cloud

D.A. Wisselink, ‘Aan de zon’ van P.A. de Genestet

H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, ‘Aleida van Poelgeest’ van N. Beets

J.J. Lokker, het gedicht ‘De arme Dora’

H. Verbeek, ‘Een bezoek bij Jan Steen’ van W.J. van Zeggeler

J. Berghege, ‘De komst van het Godsrijk’ van Charles Mackay, vrij vertaald door Van Witsenburg

Over de lezing en keuze der gedichten, alsmede over de voordracht was men zeer tevreden en heerste er een aangename geest.

13 maart 1874 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren leden G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, F.R.C. Eysink, G.R.J. Eysink, H. Verbeek, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, H. Brunnekreeft, G. Jordens, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan

Overigen:

Voor deze avond was weinig te bespreken en allen besloten de voorstelling te geven op donderdag 9 april.

donderdag 9 april 1874

Opkomst:

De opkomst der leden met hun dames was naar wens en scheen men over de opvoering wel voldaan.

Blijspel in twee bedrijven:

Het Oranjefeest te Bondorp”

Van Amstel, burgemeester – G.R.J. Eysink

Van Haken, gepens. majoor – F.R.C. Eysink

Jorisse, notaris – H. Brunnekreeft

Nurks, veldwachter – J.J. Lokker

Nadel, kleermaker – J.H.B. Swaters

Thijs, smid – H. Verbeek

Beitelaar, timmerman – D.A. Wisselink

Van Eggen, landman – J.F. Gakink

Zwart, bakker – H. Eysink

Kees Suf – Storm van ‘s Gravesande

Van Tappen, herbergier – J.H. Wisselink

Kluchtspel in een bedrijf:

Het spreekuur van de dokter”

Willem Adelaar, dokter – J.H. Wisselink

Theodoor, broeder van Dr. Adelaar – D.A. Wisselink

Mijnheer Henderson, Engelsman – Storm van ‘s Gravesande

Robert, zijn zoon – H. Eysink

Jan Spreeuw, knecht van Dr. Adelaar – H. Verbeek

Lummelhof, patient – H. Brunnekreeft

Wildeman, patient – G.R.J. Eysink

Zottebol, patient – F.R.C. Eysink

een apothekersleerling – J.G. Jordaan

terwijl de heer F.J. Jordaan als souffleur fungeerde.

Overigen:

De opvoering der stukken had voor het publiek plaatst in de dorpsschool op zondag 10 mei 1874 tegen betaling van 15 en 30 cent entree. De bruto opbrengst was 44 gulden en 70 cent, welk geld diezelfde avond nog ter dispositie is gesteld van de armverzorgers Klaassen en Ottink die het in handen van de secretaris hebben gesteld en daarvoor (bons?) aan de arme mensen afgegeven.

De gemaakte kosten voor het plaatsen en afbreken van het toneel zijn door de commissie van het Kroningsfeest betaald.

8 augustus 1874 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, G.J. Eysink, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, Smits, H. Verbeek, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

De secretaris geeft kennis van de ontvangst van twee missives, een van het lid H. Brunnekreeft en een van het lid F.R.C. Eysink waarin zij berichten dat zij als werkende leden dezer Kamer bedanken, doch gewone leden blijven. Voorts zegt de secretaris aan de vergadering dat hij aan bovengenoemde heren Brunnekreeft en Eysink per brief gevraagd heeft of zij de redenen waarom zij als werkende leden bedankten mocht weten om die aan de vergadering mede te delen, dan of zij op de vergadering zouden komen om zelf de redenen op te geven, waarop tot antwoord ontvangen is dat beide heren zich niet verplicht achtten zulks te doen, doch daarvoor gegronde redenen hadden.

Daarna werd besproken om volgens gewoonte de eerste wintervergadering met een toneelstuk te openen en goedgevonden dat door de secretaris een vergadering van werkende leden te beleggen om gezamenlijk de stukken te kiezen.

Daar de secretaris te kennen geeft dat het met de kas dezer vereniging slecht gesteld is, kwamen er voorstellen van suppletie door de niet-werkende leden of verhoging van contributie, doch is dit punt tot een volgende vergadering aangehouden en de secretaris opgedragen dat als punt van behandeling op de oproepingsbiljetten voor de eerstvolgende vergadering uit te schrijven.

21 augustus 1874 (huishoudeijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. ten Hoopen, H.A. Baarslag, J.J. Lokker, H. Verbeek, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, J.G. Smits, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan

Overigen:

Verkiezing van het bestuur. De drie bestuursleden Ten Cate, Ten Hoopen en F.J. Jordaan werden allen met 9 stemmen herkozen en zij hebben hun benoemingen aangenomen.

Vervolgens werd de verhoging der contributie voor de niet-werkende leden besproken en werd besloten om in plaats van verhoging der niet-werkende leden een intekeningslijst tot vrijwillige bijdrage aan te bieden om het tekort der kas te suppleren.

Verder werd de secretaris gemachtigd om bij afwezigheid of grote drukte zich door een ander te doen vervangen ter zijner keuze.

Door enige leden werd voorgesteld en goedgevonden om in de openbare vergadering in oktober aanstaande op te voeren het toneelstukje getiteld ‘Bezint eer gij begint’ door den vertaler van ‘De vrek’, ‘Wie ben ik?’, enz. De heer Lokker werd verzocht om het toneelstukje ‘De gefopte commiezen’ uit Dalen te ontbieden om in de voorjaarsvergadering op te voeren.

Eindelijk werd nog door de secretaris voorgesteld om het reglement zodanig te veranderen dat wanneer een werkend-lid gewoon-lid wenste te worden, dat lid geacht zou zijn voor het lidmaatschap te bedanken en niet dan na ballotage weder als gewoon lid aangenomen kan worden, en om dat voorstel in de volgende vergadering te behandelen.

9 oktober 1874 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig: G. ten Cate Azn, D.J. Ten Hoopen, H.A. Baarslag, J. Berghege, J.J. Lokker, H.J.C. Storm van ‘s Gravesande, D.A. Wisselink, J.H. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

De secretaris had een schrijven ontvangen van G.J.R. Eysink waarin hij bedankt als werkend lid, doch gewoon lid wenst te blijven. Een zelfde verzoek kwam binnen van Verbeek; ook hij bedankte als werkend lid, maar wenste als gewoon lid aan te blijven.

Introducees:

J. Jordaan uit Enschede

A. de Vroom uit Deventer

Van Heumen uit Deventer

Overigen:

Daarna werd overgegaan tot het bespreken over het al dan niet wenselijke der in de vorige vergadering voorgestelde verandering in het reglement en werd besloten om het niet te veranderen.

Eindelijk werden leesbeurten voor de openbare vergadering aangenomen in plaats van toneelvoorstelling door de heren Berghege, J.H. Wisselink en Lokker en daarna de vergadering gesloten.

29 oktober 1874

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Ten Hoopen, Van den Ham, Baarslag, H. Jordaan, G.J. Eysink, Berghege, Jordens, Verbeek, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink, Storm van ‘s Gravesande, F.J. Jordaan en D.A. Wisselink. Ook de opkomst der dames was zeer bevredigend en scheen men over de voordrachten en keuze der stukken zeer voldaan te zijn.

Voorlezing:

J.H. Wisselink, over gierigheid (door Laurillard)

Voordrachten:

Berghege, het gedicht ‘Jose’ van N. Beets

Lokker, het gedicht ‘Het sterfbed in de hut’ van Van Lennep

Introducees:

de heer Dijkhout uit Deventer, door H. Verbeek

de heer H. Smits uit Almelo, idem

de heer A.H. Geers uit Borculo, door F.J. Jordaan

26 november 1874

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, G.J. Eysink, Baarslag, Berghege, Storm van ‘s Gravesande, Lokker, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, Verbeek, H. Jordaan, W.H. Jordaan en F.J. Jordaan. De opkomst der dames was mede talrijk en bracht men de avond zeer genoegelijk en gezellig door.

Voordrachten:

J.J. Lokker, ‘Zucht bij de ramp van Leiden’

F.J. Jordaan, ‘Lach en traan’ van P. Louwerse

J.H. Wisselink, ‘Turkse beeldspraak’ van De Genestet

H. Verbeek, ‘Op en achter de coulissen’ van Laurillard

F.J. Jordaan, ‘Voorzichtigheid van een meisje’

Introducees:

de heer J.G. Jordaan, door F.J. Jordaan

de heer D.B.H. Jordaan, door D.A. Wisselink

de heer C. Ribbius uit Buurse die door het bestuur een introductiebiljet gezonden was

Overigen:

De ingekomen stukken zijnde programma’s van te geven voorstellingen door de rederijkerskamers te Groenlo en Eibergen, werden de leden dezer Kamer ter inzage aangeboden.

7 december 1874 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Baarslag, G.J. Eysink, Storm van ‘s Gravesande, Lokker, Verbeek, J.H. Wisselink, H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

de Wel Eerwaarde Heer C. Ribbius uit Buurse werd na ballotage met algemene stemmen toegelaten als lid

11 december 1874 (oefeningsvergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Ten Hoopen, Lokker, Verbeek, Storm van ‘s Gravesande, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, G.J. Eysink, Baarslag, H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

Door J.H. Wisselink werden voorgesteld tot leden der vereniging de heren J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan, waarover in de eerstkomende huishoudelijke vergadering zal worden geballoteerd.

Introducees:

de heer De Jong uit Deventer, door J.H. Wisselink

donderdag 17 december 1874

Opkomst:

De opkomst der leden met hun dames was zeer naar wens en er heerste een aangename geest.

Voorlezing:

J.H. Wisselink, over hoogmoed door Laurillard

Voordrachten

D.A. Wisselink, ‘De schoenlapper van Alexandrie’ [van De Genestet]

J.J. Lokker, ”t Is erg met de meiden’ [van Laurillard]

J.H. Wisselink, in de plaats van Storm van ‘s Gravesande, ‘De jonge (…) vorst’

15 januari 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Storm van ‘s Gravesande, Gakink, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

De heren J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan werden – na ballotage –met algemene stemmen werden toegelaten als lid

Overigen:

Door de vice-president, de heer Ten Hoopen, werd het presidium waargenomen.

Aan het einde van de avond kwamen de beide nieuwe leden, J.G. en D.B.H. Jordaan, binnen die vervolgens gefeliciteerd werden en door hun verklaard werd dat zij als werkende leden toetreden.

22 januari 1875

Opkomst:

behalve de heren G. ten Cate Azn, G.J.R. Eysink, B.G. Eysink en de ereleden Van Eyken en Vrugtman waren alle leden tegenwoordig. Ook waren er enige dames van Neede opgekomen. Ook was de opkomst der Haaksbergse dames talrijk te noemen.

Toneelstuk in twee bedrijven:

De gouvernante” van P. van de Velde Hzn

Mevrouw de gravin d’Estival – mevrouw Lokker

mevrouw Delvieux – mevrouw Jordaan-Dikkers

Hortense, kleindochter van gravin d’Estival – Mejufvrouw L. Berghege

Emilia, idem – H.G. Jordaan

Miss Wilson – Johanna Baarslag

Margaretha Saulnier, oude boerin – P. Franssen

Jeanne Saulnier, haar schoondochter – Mina Baarslag

Marie, een boerinnetje – mevrouw Lokker

Toneelstukje in een bedrijf:

De Frankforter loterij”

Klara, herbergierster – mej. P. Franssen

Margaretha, haar nicht – L. Baarslag

Catharina – mevr. Lokker

de gravin van Oberstadt – mej. L. Berghege

Amanda, haar kamenier – M. Baarslag

Introducees:

A.J. ten Hoopen uit Haaksbergen, door D.J. ten Hoopen

G. ten Hoopen uit Neede, idem

de heer Brand uit Neede, idem

Ds. Geselschap uit Barneveld, door W. van den Ham

de heer Weijenberg uit Lichtenvoorde, door G.J. Eysink

F.H. Kramme uit Buurse, door H. Jordaan

de heer Olthof uit Deventer, door H.J. Morssinkhof

de heer Veldhuis uit Deventer, idem

de heer Tijhof uit Geesteren, door J.W. Smits

de heer C. van der Veen uit Haaksbergen, idem

Overigen:

Hadden de opgekomen goede verwachtingen, zij werden daarin niet teleurgesteld daar de ‘dames dilitanten’ een goede keus gedaan hadden, hun rollen meester waren en de opvoering niets te wensen overliet, waarvan de vrolijkheid die er die avond heerste en de veelvuldige toejuichingen ruime blijken gaven.

Na afloop van de voorstelling werden door de heer Tijhof van Geesteren op de piano enige dansstukjes gespeeld, dat de danslustigen aanleiding gaf om daarvan te profiteren.

5 februari 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Verbeek, Storm van ‘s Gravesande, F.R.C. Eysink, D.A. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

18 februari 1875

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Ten Hoopen, Baarslag, Van den Ham, G.J. Eysink, Lokker, Ribbius, Storm van ‘s Gravesande, Verbeek, H.J. Morssinkhof, D.A. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Ook de opkomst der dames was naar genoegen.

Voorlezing:

F.J. Jordaan, over buiten

C. Ribbius, over de vier tijdperken des jaars in verband met het mensenleven

Voordrachten:

Storm van ‘s Gravesande, ‘De redding’ van Bogaers

D.A. Wisselink, ‘De witte sluier’ van Gerard J. Spoor

Verbeek, het gedicht ‘Hooi Kaatje IJdeltuit’

Er heerste een vrolijke stemming en scheen men zeer voldaan huiswaarts te keren.

Introducees:

de heer Dijkhout uit Deventer, door G.J. Eysink

5 maart 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren G. ten Cate Azn, H.A. Baarslag, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, F.J. Jordaan

Overigen:

Er werden gelezen de ingekomen stukken uit Amsterdam houdende aanbieding van de Noord- en Zuid-Nederlandse toneel-almanak voor 1875 en uit Breda omtrent de grote internationale wedstrijd van toneelkunde te houden binnen Breda.

Vervolgens werden door de secretaris twee toneelstukjes uit het archief aan de werkende leden aangeboden, waarvan laatstgenoemden hun goedkeuring niet geven kunnen en werd daarom op voorstel van het lid J.H. Wisselink aan genoemde Wisselink opgedragen enige toneelstukjes uit Deventer te ontbieden en goedgevonden dat de werkende leden onderling daaruit keuze doen en die op te voeren op de tweede donderdag van de maand april.

16 juli 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Verbeek, J.H. Wisselink, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Later arriveerde ook Jordens.

Leden:

Door het lid D.J. Ten Hoopen wordt ZEd.’s zoon A.J.P. Ten Hoopen als lid dezer vereniging voorgesteld, waarvoor in de eerstvolgende vergadering zal gebalotteerd worden.

Overigen:

De heer Wisselink wordt gevraagd of hij aan de in de vorige vergadering aan hem gedane opdracht gevolg gegeven heeft, waarop toestemmend geantwoord zijnde nog al enige discussie plaats had en eindelijk tot de conclusie gekomen is om in de maand oktober aanstaande een toneelstuk op te voeren, aan welke deelneming zich de tegenwoordig zijnde werkende leden verbinden.

Voorts wordt nog voorgesteld om zich met de rederijkerskamers van Eibergen en Neede in contact te stellen om over en weer voorstellingen te geven, waaraan na enige discussie afgezien wordt om het bezwaar van naar elders te gaan en omdat men met het personeel der Kamers minder bekend is.

6 augustus 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Ten Cate, Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Verbeek, J.H. Wisselink, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan. Later arriveerden ook Jordens en H. Jordaan.

Leden:

De heer A.J.P. ten Hoopen wordt met eenparige stemmen bij acclamatie aangenomen als lid, waarna door de president de heer D.J. Ten Hoopen gefeliciteerd werd en hem werd toegewenst dat zijn zoon in het vervolg overal evenals hier een welkom ontvangst te beurt vallen moge, waarmee al de andere tegenwoordige leden instemmen.

15 oktober 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren D.J. Ten Hoopen, A.J.P. Ten Hoopen, Baarslag, Verbeek, Storm van ‘s Gravesande, J.H. Wisselink, D.A. Wisselink, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Later volgde ook Lokker.

Overigen:

Het doel van deze vergadering was om een president te benoemen in de plaats van de op 21 september 1875 overleden heer G. ten Cate Azn. Door de vice-president werd gevraagd of het niet goed zou zijn alvorens men tot de verkiezing overging, iemand voor te stellen en die te vragen of hij die functie aanvaren wilde, waarop door enige leden de bemerking gemaakt wordt, dat het lid J.W. Smits de heer J. Berghege zulks had laten vragen, die het echter van de hand gewezen had. Nadat daarna de heer W. van den Ham nog voorgesteld was, en er bezwaar gemaakt werd dat die de benoeming zoude aannemen, is men op voorstel van de secretaris overgegaan om eerst een bestuurslid te kiezen om dan uit het bestuur een keus te doen voor president, vice-president en secretaris, bij welke stemming als bestuurslid verkegen werden: door het lid Verbeek 4, Van den Ham 4, J.H. Wisselink 3 en blanco 1 stem, zodat er geen meerderheid was en er dus een nieuwe vrije stemming plaats had. Toen werden uitgebracht op de heren J.J. Wisselink 5, Lokker 3, Van den Ham 2, Verbeek 1 en blanco 1 stem, zodat er een herstemming plaats had tussen de heren Wisselink en Lokker en werd toen op de heer Wisselink 8 en op de heer Lokker 4 stemmen uitgebracht zodat de heer J.H. Wisselink als bestuurslid gekozen was die zich echter de benoeming niet liet welgevallen en ingevolge tot art. 11 de boete ten bedrage van f 1,- deponeerde. [Het lid H. Jordaan verlaat de vergadering]

Na de gehouden stemming nog weer besproken besproken hebbende, bedankte de vice-president voor zijn functie.

De secretaris neemt daarop het woord en verwijst naar het reglement dat de werkzaamheden van ieder bestuurslid aanwijst en zegt nu geen vergaderingen meer te kunnen uitschrijven, omdat de secretaris alleen wat het schrijfwerk, invorderen en betalen belast is, zodat men bijna kan rekenen dat deze vergadering in slaap ligt, en men aan het vroeger alhier bestaan hebbende Nut onder de kernspreuk Concordia zien kon, hoe licht men iets te niet kon doen, doch een ieder wel wist dat er tot het oprichten van een gezelschap altijd veel moeilijkheden verbonden waren, en daaromtrent de vergaderden van dezelfde zienswijze zijnde, hebben de heren Ten Hoopen en Wisselink hun bedankjes weer ingetrokken en werd laatstgenoemde de betaalde boete gerestitueerd.

Eindelijk werd overgegaan tot de verkiezing van president, vice-president en secretaris en werden uitgebracht voor president op Ten Hoopen 5, Wisselink 4 en Jordaan 2 stemmen; en als vice-president Ten Hoopen 6, Wisselink 4 en Jordaan 1 stem; als secretaris op Jordaan 8 en Wisselink 3 stemmen.

Nadat er nog enige ogenblikken verschil van gevoelen bij de heren Ten Hoopen en Wisselink bestond over wie de president zou worden, hebben zij goedgevonden hun de benoeming te laten welgevallen en wel de heer Wisselink als president en de heer Ten Hoopen als vice-president, waarmede allen genoegen namen en de vergadering gesloten werd.

28 oktober 1875 ‘s avonds om 7 uur

Opkomst:

tegenwoordig waren J.H. Wisselink, D.J. Ten Hoopen, Baarslag, Berghege, Van den Ham, Lokker, J.G. Smits, G.J. Eysink, F.R.C. Eysink, Gakink, Storm van ‘s Gravesande, A.J.P. Ten Hoopen, D.A. Wisselink, Verbeek, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Later kwam ook Jordens binnen. Ook de dames waren trouw opgekomen.

Voordrachten:

Ds. J. Berghege, ‘Cuser’ van Beets

J.J. Lokker en mejufvrouw Mina Jordaan, het stuk ‘Het vaderlands afscheid’

Blijspel in een bedrijf:

Geleerde heren”

Martijn, veearts – Storm van ‘s Gravesande

Jan, knecht van Claarbeke – J.G. Jordaan

Eduard, zoon van Claerbeke – D.B.H. Jordaan

Over de voordracht en opvoering scheen men goed voldaan.

Introducees:

H. Romeny uit Usselo, door J. Berghege

J. Berghege Jr. uit Haaksbergen, idem

Kootker uit Deventer, door F.R.C. Eysink

Van Wesel te Haaksbergen, door Storm van ‘s Gravesande

A.H. Geers uit Borculo, door F.J. Jordaan

5 november 1875 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

tegenwoordig waren J.H. Wisselink, Lokker, Verbeek, Storm van ‘s Gravesande, D.A. Wisselink, Baarslag, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

12 november 1875 (oefeningsvergadering) op tijd en plaats alsvoren

Opkomst:

tegenwoordig waren Baarslag, G.J. Eysink, Storm van ‘s Gravesande, Lokker, D.A. Wisselink, Verbeek, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Voordrachten:

Verbeek, het stuk ‘Wat een man niet al lijden moet’ van G. van Sandwijk

D.A. Wisselink, het gedicht ‘Arme vissers’ van P.A. de Genestet

J.G. Jordaan, het gedicht ‘De klagende huismoeder en een beeld der werkelijkheid’

Over de keus der stukken was men zeer tevreden, doch heerste er bij de kritiek enige onaangename gesprekken tussen voordragers en beoordelaars.

Overigen:

De president en vice-president afwezig zijnde, werd door de secretaris het presidium voor dien avond de leden aangeboden doch die het niet aanvaarden, zo werd zulks door de secretaris waargenomen.

18 november 1875 des ‘s avonds 7 uur ten huize als voren

Opkomst:

tegenwoordig de heren Berghege, D.A. Wisselink, Verbeek, J.G. Jordaan, D.J. ten Hoopen, Baarslag, Van den Ham, G.J. Eysink, Gakink, Storm van ‘s Gravesande, Lokker, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Na de derde voordracht kwam Jordens ter vergadering. De opkomst der dames was zeer bevredigend.

Voordrachten:

Berghege, de eerste en tweede zang uit ‘De Planeten’ van J.J.L. ten Kate, resp. ‘Prologus’ en ‘Uranis’

D.A. Wisselink, ‘Arme vissers’ van P.A. de Genestet

Verbeek, ‘Wat een man al niet leiden moet’ van G. van Sandwijk

J.G. Jordaan, het stukje ‘Voor het laatst’

Berghege, de derde zang uit ‘De Planeten’, getiteld ‘Saturnus’

26 november 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

de heren J.H. Wisselink, Baarslag, Lokker, Storm, Verbeek, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Later kwamen ook H. Jordaan en J.G. Jordaan in de vergadering.

9 december 1875 op de gewone plaats en tijd

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.H. Wisselink, D.J. Ten Hoopen, Berghege, Van den Ham, Baarslag, Lokker, Verbeek, D.A. Wisselink, G.J. Eysink, Storm van ‘s Gravesande, Gakink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Voorlezing:

F.J. Jordaan, over het gevoel dat wij bij de mensen, en de mensen bij ons moeten opwekken.

Voordrachten:

Verbeek, het gedicht ‘Een jonge wreker’ van A. van der Hoop

Lokker, het gedicht ‘Hubrecht’ van Engelenberg

Lokker, ‘De twaalfde’ door A. van der Hoop

D.A. Wisselink, ‘Meerenberg’

F.J. Jordaan, ‘Wie nam ik? Jonge jufvrouwen mijmering’ van J.J.A. Goeverneur

Over de keus en voordracht der stukken scheen men voldaan te zijn.

Introducees:

J.M. Vincent, door F.J. Jordaan

17 december 1875 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren J.H. Wisselink, D.J. Ten Hoopen, Baarslag, Storm van ‘s Gravesande, W. Jordaan, D.A. Wisselink, Lokker, Verbeek, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan

Leden:

Als lid der vereniging werd door de secretaris voorgesteld de heer J.M. Vincent, burgemeester van Haaksbergen, om in de eerstvolgende vergadering te balloteren.

Overigen:

Door de secretaris werd als ingekomen stuk het portret van Jan van Beers aan de tegenwoordig zijnde leden rondgedeeld en de daarbij ontvangen circulaire voorgelezen, waarop besloten werd om voor rekening der rederijkerskamer een exemplaar van Jan van Beers’ complete werken ad f 6,- te ontbieden.

Eindelijk werd het bestuur opgedragen om een plan te maken voor een feestmaal en daarover in de volgende vergadering te spreken.

8 januari 1876 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren D.J. Ten Hoopen, Lokker, Verbeek, Storm van ‘s Gravesande, J.G. Smits, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Tijdens de eerste voordracht kwam Jordens ter vergadering.

Voordrachten:

Storm van ‘s Gravesande, ‘De waarheid van Aesopus’ van Bilderdijk

F.J. Jordaan, het gedicht ‘Een bladzijde uit de gewijde geschiedenis’ van J. Blankenaar

Leden:

De heer J.M. Vincent werd met algemene stemmen aangenomen als lid.

Overigen:

Mejufvrouw Morssinkhof werd opgaaf gevraagd voor de prijs per couvert van een souper, die zulks nog niet doen kon en daarom verzocht in de openbare vergadering daarvan opgaaf te doen.

donderdag 13 januari 1876 op de gewone plaats en tijd

Opkomst:

tegenwoordig waren J. Berghege, D.J. Ten Hoopen, A.J.P. Ten Hoopen, W. van den Ham, J.M. Vincent, Verbeek, Storm van ‘s Gravesande, Ribbius, Baarslag, Lokker, H.J. Morssinkhof, H. Jordaan, H.W. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan

Voordrachten:

J. Berghege, ‘Ada, gravin van Holland’ van N. Beets

Storm van ‘s Gravesande, ‘De waarheid van Aesopus’ van Bilderdijk

F.J. Jordaan, ‘Een bladzijde uit de gewijde geschiedenis’ van J. Blankenaar

Verbeek, ‘Torenbrand’ van J. van Oosterwijk Bruyn

Lokker, ‘Luchles’ van Laurillard

Verbeek, ‘Willem de Zwijger’ van D.B.P.

Berghege, ‘Drie sterren’ van P. Louwerse

Overigen:

Door de secretaris werd kennis gegeven dat hij bericht ontvangen had dat het souper f 1,25 per couvert kosten moet.

17 februari 1876 op de gewone plaats en tijd

Opkomst:

tegenwoordig waren J.H. Wisselink, D.J. Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Vincent, J.G. Smits, Storm van ‘s Gravesande, Verbeek, H.J. Morssinkhof, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan alsmede 5 dames.

Voorlezing:

J.H. Wisselink, over ‘De proeve’

Voordrachten:

J.J. Lokker, het gedicht ‘Het sterfbed in de hut’ [van B. ter Haar]

Verbeek, ‘Otto Clant’

F.J. Jordaan, ‘Een vertelling van Barendzen’

Verbeek, ‘Hansje’

Overigen:

Nog wordt hier vermeld dat in de huishoudelijke vergadering van 21 januari is besloten om op donderdag 10 februari een bal te houden in plaats van een souper. Tenslotte wordt hier nog vermeld dat het bal zeer geanimeerd was.

16 maart 1876 op de gewone plaats en tijd

Opkomst:

tegenwoordig waren Wisselink, Baarslag, Van den Ham, Vincent, Verbeek, Lokker, Storm van ‘s Gravesande, Jordens, D.J. Ten Hoopen, H. Jordaan, H.W. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan, alsmede zes dames.

Voorlezing

J.H. Wisselink, ‘De dierenriem’

J.J. Lokker, ‘Een drupje boosheid’

Voordrachten:

J.J. Lokker, het gedicht ‘De volle maat’

Overigen:

Nog wordt hier vermeld dat op vrijdag 10 maart een huishoudelijke vergadering is gehouden waarin door de president ter kennis der vergadering werd gebracht dat wegens de weinige werkende leden geen toneelstuk opgevoerd kan worden en werden door de heren Wisselink en Lokker spreekbeurten voor de openbare vergadering aangenomen.

11 september 1876 (huishoudelijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Wisselink, D.J. Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Verbeek, Gakink, Storm van ‘s Gravesande, J.G. Smits, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, W.H. Jordaan, H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Leden:

Door de heer J.J. Lokker bedankte als werkend lid, doch wenste gewoon lid te blijven

Introducees:

H. ter Horst uit Blokzijl, door diens zwager W.H. Jordaan

Overigen:

Op voorstel van de secretaris werd in plaats van drie leden voor het bestuur, dadelijk overgegaan tot de benoeming in de eerste plaats van een president, vervolgens van een vice-president en ten laatste van een secretaris. De uitgebrachte stemmen waren:

voor president: J.H. Wisselink 10, Berghege 1, F.J. Jordaan 1, D.J. Ten Hoopen 1

voor vice-president: D.J. Ten Hoopen 10, F.J. Jordaan 1, Baarslag 1, Lokker 1

voor secretaris: F.J. Jordaan 11, Verbeek 1, Storm van ‘s Gravesande 1

zodat het aftredende bestuur in dezelfde functie herkozen werd.

Door de president werd voorgesteld om de functie van president en secretaris om te ruilen, waarop door F.J. Jordaan verklaard werd dat hij de functie als secretaris niet weer aanvaardde, waarop door de vergadering het voorstel van de president bij acclamatie aangenomen werd.

Vervolgens werd voorgesteld om het 10-jarig bestaan dezer Kamer door de opvoering van een toneelstuk te vieren, waartoe besloten werd om zulks in de maand december aanstaande te doen.

6 oktober 1876 des avonds om 7 uur op de gewone plaats

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Baarslag, Storm van ‘s Gravesande, A.J.P. Ten Hoopen, Vincent, Verbeek, F.R.C. Eysink, J.H. Wisselink, Lokker, D.J. Ten Hoopen, J.G. Smits, Jordens, H.J. Morssinkhof, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan. Ook de opkomst der dames was zeer talrijk.

Voorlezing:

J.H. Wisselink, over ‘Luiheid, een hoofdzonde’ van Laurillard

Voordrachten:

F.J. Jordaan, het gedicht ‘Een zomernacht’ van J. van Beers

H. Verbeek, ‘Scheper Harm’ van T. van Lohuizen

Er heerste een aangename, opgeruime geest

Introducees:

de heer Van Heumen uit Deventer, door J.M. Vincent

de heer Vroom uit Deventer, idem

het oud-lid Röring, door F.R.C. Eysink

20 oktober 1876 op de gewone tijd en gewone plaats

Opkomst:

tegenwoordig waren D.J. Ten Hoopen, Baarslag, Lokker, Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

2 november 1876

Opkomst:

tegenwoordig de heren D.J. Ten Hoopen, A.J.P. Ten Hoopen, Ribbius, Verbeek, F.R.C. Eysink, Baarslag, Storm van ‘s Gravesande, Lokker, Van den Ham, H.J. Morssinkhof, Vincent, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan, J.G. Jordaan en F.J. Jordaan. Tijdens de lezing van Ribbius kwam Jordens in de vergadering.

Voorlezing:

Ds. C. Ribbius, over ‘De afgoderij’, verdeeld in vier afdelingen, te weten: Geld, Eer, Weelde en Zinnelijk genot, met welk onderwerp een ieder ingenomen scheen te zijn.

Voordrachten:

J.J. Lokker, het gedicht ‘Grietje doet een plezierreisje’ van Van Sandwijk, welk stukje de lachspieren nogal in beweging bracht.

Introducees:

de heer Kootker uit Deventer, door J.M. Vincent

vrijdag 24 november 1876 ‘s avonds ten 8 ½ uur ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren J.H. Wisselink, Baarslag, Verbeek, Lokker, H. Jordaan, H. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Introducees:

de heer Nicolaas Wijers uit Winnebago City (Minnesota, USA), door W.H. Jordaan

het oud-lid F.F.D. Scholten uit Michigan in Noord-Amerika,door J.H. Wisselink

Overigen:

Besloten werd om de viering van het 10-jarig bestaan der vergadering te houden op donderdag 28 december en na de penningmeester omtrent de toestand der kas gevraagd te hebben, werd besloten om op die avond een souper te hebben en om het souper voor de leden, die een intekeningslijst gepresenteerd zal worden, minder kostbaar te laten zijn, werd besloten een twintig gulden daartoe uit de kas de nemen. Een lid verklaarde zich daartegen.

Dinsdag 12 december 1876 (buitengewone huishoudelijke vergadering) ten 8 ½ uur op de gewone plaats

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Wisselink, Baarslag, Vincent, Storm van ‘s Gravesande, Lokker, Van den Ham, Gakink, Verbeek, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan en F.J. Jordaan.

Overigen:

Door de president wordt kennis gegeven dat deze vergadering belegd is omdat er enige leden zijn die zich met het in de vorige vergadering besloten besluit niet verenigen kunnen en geeft daarop het woord aan de secretaris. De secretaris heeft bij het door de president gesprokene niets toe te voegen en stelt voor om het genomen besluit in te trekken en een spreker van een andere plaats te vragen. Na over en weer gesproken te hebben, werd bij acclamatie besloten:

 1. om het in de vorige vergadering genomen besluit in te trekken
 2. om als spreker in de eerste plaats te vragen de heer S. Polak5 te Deventer, en zo die niet kan, dan de heer Bello te Lochem, en zo die ook niet kan, een gewone vergadering en in elk geval de vergadering te besluiten met een bal.
 3. de vergadering te beginnen ‘s avonds 6 ½ uur tot uiterlijk 10 uur
 4. de muziek te betalen uit de kas der vereniging
 5. om hoofd voor hoofd, zowel dames als heren, in de te maken kosten te laten betalen, waarvan de leden die op die avond niet tegenwoordig zijn, vrijgesteld worden.
 6. zo er een spreker komt, aan de rederijkerskamer van omliggende plaatsen daarvan kennis te geven (waar een stem tegen is) en eindelijk dat vreemden een gulden entree zullen moeten betalen.

Nog is het bestuur opgedragen te zorgen dat er die avond broodjes gepresenteerd worden.

donderdag 28 december 1876 des avonds 6 ½ uur ter gewone plaats

Opkomst:

tegenwoordig waren alle leden, behalve de heren J. Berghege, G. Jordens, C. Ribbius, B.G. Eysink en de ereleden.

Voordrachten:

J.H. Wisselink, het gedicht ‘Jannen’ uit het Rederijkers-jaarboekje 1877.

J.J. Lokker, een stukje van Judels

Lokker, ‘Aan de Rijn’ van Borger

Toneelstuk:

het vierde bedrijf uit ‘Schiller’s jeugd’ (spelers niet genoemd)

Introducees:

de heer J. Berghege Jr.

de heer H. Smits

de heer H. Romeny

het oud-lid H. Brunnekreeft

Overigen:

De vergadering werd door de president geopend met een toespraak en opwekking om dien avond feestelijk door te brengen ter herinnering aan het tien-jarige bestaan dezer Kamer.

Na het programma afgelopen te hebben, liet de muziek zich horen, werden broodjes gepresenteerd en verenigde men zich aan de dans.

donderdag 25 januari 1877 op de gewone tijd en plaats

Opkomst:

de vergadering was tamelijk druk bezocht.

Voordrachten:

J.G. Smits, ‘Hoe een heidens wijsgeer over de ouderdom dacht’

F.J. Jordaan, ‘Een preek en haar gevolgen’ van Muskeijn

J.J. Lokker, ‘Het paradijs’ van mr. J. van Lennep

Verbeek, ‘Disputoren’ in ‘De Keizer en de abt’

De voordrachten liepen goed van stapel, er heerste een aangename stemming en ging men te ruim elf uur uit elkaar.

9 februari 1877 des avonds ten acht ure (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren acht leden

Overigen:

Aan de orde was: de spreekbeurten voor de eerstvolgende algemene vergadering vervuld te krijgen. Voor er door de president in rondvraag gebracht was of er onder de aanwezige leden daartoe lust bestond, opperden een paar leden het denkbeeld aan het lid Ds. Ribbius zulks te verzoeken.

Toen nu de president in rondvraag bracht wie der aanwezige leden lust had een spreekbeurt te vervullen, was dit zonder resultaat, terwijl het lid Lokker protesteerde tegen de wijze waarop de president deze behandeld had, daar hij beweerde dat het niet te pas kwam om een afwezig lid te vragen voor hij zich overtuigd had dat onder de aanwezige leden daartoe geen ambitie bestond.

De president ontkende dit gedaan te hebben door mede te delen dat hij gezegd had vooraf te willen vragen of er onder de aanwezige leden ook genegenheid was. Daar er geen lust scheen te bestaan, werd de secretaris opgedragen om het lid Ds. Ribbius daartoe te verzoeken.

Voorts werd er besloten, om in geval Ds. Ribbius mocht bedanken, zodra mogelijk weer een vergadering te beleggen.

23 februari 1877 des avonds ten half negen uur (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren negen leden

Overigen:

De reden van het beleggen dezer vergadering was dat Ds. Ribbius in zijn missive van de 16 dezer aan de secretaris had te kennen gegeven, hoewel vereerd door het verzoek, daaraan niet voldoen kon.

Thans verklaarden de heren J. Berghege en J.G. Smits zich bereid om in de eerstvolgende vergadering als sprekers op te treden.

Donderdag 1 maart 1877 des avonds zeven uur ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

Men mocht zich verheugen over een tamelijk flinke opkomst der leden met hun dames, terwijl er een aangename toon heerste.

Voordrachten:

J. Berghege, ‘Vervloeking van het slot Moy’ van Bilderdijk

J.G. Smits ‘Verhoord’ van W.J. Hofdijk

G. Jordens, ‘Niets volmaakt’ van Van Heyst

J. Berghege, ‘De liefde in voorstelling met de haat’ van Laurillard

De keuze en voordracht der stukken schenen goed te zijn, terwijl men zijn bijzondere tevredenheid te kennen gaf over het laatste door de heer Berghege voorgedragen gedicht.

Introducees:

de heer Thale, luitenant in garnizoen te ‘s-Hertogenbosch, tijdelijk hier gedetacheerd, door J.J. Lokker

de heer De Jong, handelsreiziger uit Deventer, door H.J. Morssinkhof

de heer Kootker, handelsreiziger uit Deventer, door H.J. Morssinkhof, J.J. Lokker en H. Verbeek

Overigen:

Door afwezigheid van de secretaris werd zijn functie door de president waargenomen.

23 maart 1877 des avonds 8 uur ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren zes leden

Overigen:

Aan de orde was: op welke wijze de laatste vergadering van dit jaargetij te houden. Er werd met algemene stemmen besloten om de heer S. Polak te Deventer te verzoeken om op de vergadering, te houden in de maand april, als spreker op te treden.

12 april 1877

Opkomst:

De leden met hun dames waren tamelijk vertegenwoordigd.

Voordrachten:

Het bestuur heeft sedert goedgevonden, daar de heer S. Polak wegens bijzondere omstandigheden Deventer niet kon verlaten gedurende de maand april, de heer Van Wanroij van Almelo uit te nodigen.

Aan de uitnodiging is bereidwillig voldaan en mochten wij het genoegen smaken op de avond van 12 april van ZEd. te horen:

”Het St. Bernhard’s Klooster’

‘Het minnezang’ van Piet Paaltjens

‘Peizensma’ van De Genestet

‘Een huiselijk taforaal’ van Laurillard

Men was over de keuze en voordracht in het algemeen wel tevreden, doch bijzondere ingenomenheid betuigde men met de wijze waarop de spreker de moeilijke stukken van Piet Paaltjens vertolkte.

Introducees:

De heer G.B. Van Roeckel uit Zutphen, door J. Berghege

De heer E.J.G. Berghege uit Zutphen, idem

Overigen:

Omstreeks elf uur was deze, zijnde de 65e algemene vergadering, afgelopen.

13 september 1877 des avonds 8 uur ten huize der Erven Morssinkhof (huishoudelijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren 9 leden

Overigen:

In de vergadering verklaarden zich tot het vervullen van een op te voeren toneelstuk bereid de heren J.G. Smits, J.G. Jordaan, J.J. Lokker, D. Jordaan, F.J. Jordaan en – zo het nodig bleek te zijn – de heer Verbeek.

De opvoering van een toneelstuk is gepointeerd op 25 oktober aanstaande, terwijl met algemene stemmen is goedgevonden om aan de genoemde heren de keuze van het stuk of de stukken over te laten.

Verder is er besloten om het Jaarboekje voor de Rederijkers aan te schaffen, waaraan staande de vergadering door de secretaris uitvoering is gegeven.

Nog is aan het bestuur opgedragen om tot dank voor ‘t genotene aan de heer Van Wanroij een geschenk van ongeveer tien gulden over te maken.

12 oktober 1877 des avonds ten half acht ten huize van de erven Morssinkhof (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren 5 leden. Later verschenen nog de heren Baarslag en H. Jordaan

Overigen:

Na een drukke discussie, waaruit bleek dat men geen opvoering van een of meer toneelstukken kon verwachten, noch zich de nodige sprekers voor een eventueel te houden openbare vergadering aanboden, stelde de heer D.J. Ten Hoopen voor en werd dit met algemene stemmen aangenomen, om een huishoudelijke vergadering te beleggen op donderdag 18 oktober 1877 en aan de orde te stellen het voorstel om de Kamer te ontbinden.

18 oktober 1877 des avonds ten 8 ½ uur ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, D.J. Ten Hoopen, W.H. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, H.A. Baarslag, J.J. Lokker, J.F. Gakink, H. Verbeek, J.G. Smits en J.H. Wisselink

Leden:

de heren J.W. Smits en H.J.C. Storm van ‘s Gravesande hebben – wegens vertrek naar elders – per 31 december 1876 bedankt voor het lidmaatschap.

Overigen:

Aan de orde was het voorstel, door de heer D.J. Ten Hoopen gedaan, in de huishoudelijke vergadering gehouden op 12 oktober 1877. Genoemd lid licht zijn voorstel toe en zegt tenslotte dit voorstel hoofdzakelijk gedaan te hebben om de leden, die op de instandhouding der Kamer prijs mochten stellen, gelegenheid te geven van hun gezindheid te doen blijken: hetzij door in het vervolg met meer ambitie spreekbeurten te vervullen, of door bespreking een middel te vinden om de bestaande flauwe toestand te doen eindigen, dan wel door op een andere wijze daarin te voorzien.

Hierop voerde de heer W.H. Jordaan het woord en na enige discussie eindigt ZEd. met aan de orde te stellen, het voorstel om niet dadelijk de Kamer te ontbinden, doch de werkzaamheden gedurende een jaar te staken, met het oog op de mogelijkheid dat de leden juist door die rust en door het gemis der openbare vergaderingen meer ambitie voor de zaak konden krijgen en eenmaal konden besluiten ze in vorige luister te herstellen.

Dat voorstel was juist in behandeling toen de heer G. Jordens verscheen, die, na door de president behoorlijk op de hoogte gesteld te zijn van hetgeen behandeld zou worden, machtiging verzocht tot het doen van een voorstel volgens ZEd.’s inzien, strekkende om de ondergang der Kamer te verhoeden.

Hierop trok de heer W.H. Jordaan zijn voorstel in en stelde de heer Jordens aan de orde: het voorstel om de openbare vergaderingen in dit seizoen te verminderen tot twee.

Na enige discussie werd dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Hierop betuigde de president in een hartelijke rede zijn ingenomenheid met het door de leden genomen besluit en beval de belangen der Kamer de leden zeer aan, ook met het oog erop dat de dames in kleine plaatsen Haaksbergen zo weinig genieten.

Tot sprekers voor een van die openbare vergaderingen verklaarden zich bereid de leden F.J. Jordaan, G. Jordens, J.G. Smits, H. Verbeek en J.H. Wisselink.

18 januari 1878 des avonds 8 ½ uur ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

de leden F.J. Jordaan, G.J. Eysink, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, W.H. Jordaan, H.A. Baarslag, J.M. Vincent, J.J. Lokker, H. Verbeek en J.H. Wisselink.

Overigen:

ingekomen stukken:

 1. een verzoek aan de rederijkerskamer om loten te nemen in een te houden loterij ten behoeve van een te plaatsen nieuw orgel in het kerkgebouw te Eierland op Texel.
 2. een missive van J. Berghege aan de president, waarin de redenen vermeld worden waarom ZEd. zich genoopt ziet zijn belofte tot vervulling van een spreekbeurt in het laatst van december 1877 te houden openbare vergadering terug te nemen, doch waarin ZEd. zich voor een andermaal volgaarne bereid verklaart die taak te vervullen.

Daarna stelde de heer G.J. Eysink aan de orde een voorstel om alle leden te doen overgaan in werkende leden. Volgens art. 20 van het reglement moest in stemming gebracht worden of dit voorstel in de eerstvolgende vergadering al dan niet zou behandeld worden, waartoe men overging. De uitslag hiervan was dat er zich zeven leden voor en drie tegen verklaarden. Op voorstel van de president zal dit voorstel in de pauze der openbare vergadering te houden op vrijdag 25 januari 1878 behandeld worden.

Nog is door het lid W.H. Jordaan voorgesteld om het reglement onzer Kamer te herzien. Wanneer deze herziening plaats zou hebben is niet bepaald geworden.

Tot de te houden openbare vergadering verklaarden zich als sprekers te willen optreden de leden F.J. Jordaan, J.M. Vincent, J.H. Wisselink en H. Verbeek (de laatste onder voorbehoud hij niet te vermoeid moest zijn van een die dag voorgenomen reis naar Beckum).

25 januari 1878 des avonds zeven uur ten huize van de logementhouder Morssinkhof

Opkomst:

de opkomst der leden met hun dames was gering, doch heerste er een opgewekte geest en ging men wel voldaan naar huis.

Voorlezing:

J.M. Vincent, over Richard Cobden, de man die lange tijd geworsteld heeft tegen de beschermende rechten en wiens pogingen met een goed gevolg bekroond zijn geworden, zelfs zo, dat andere landen – en wel Nederland voorop – het voorbeeld van Engeland gevolgd hebben.

Voordrachten:

F.J. Jordaan, ‘Neef Sijmen’ van Laurillard

J.H. Wisselink, ‘Smokkelen’ van H. de Veer

H. Verbeek, ‘De Wetering’ van J. Bretter Azn

J.H. Wisselink, ‘De hofdichter’ van Goeverneur

J.H. Wisselink, ‘Twee aan twee’ van A. Bogaers

Overigen:

Gedurende de pauze werd het aan de orde zijnde voorstel van de heer G.J. Eysink behandeld. De heer Eysink lichtte zijn voorstel toe en deed vooral uitkomen dit voorstel gedaan te hebben in de vaste overtuiging dat dit tot wederbloei der nu kwijnende vereniging zou bijdragen. Na een kleine discussie werd het voorstel in stemming gebracht en verworpen met zes tegen vijf stemmen.

Tegen stemmende leden W.H. Jordaan, J.M. Vincent, A.J.P. Ten Hoopen, J.F. Gakink, H.A. Baarslag en J.H. Wisselink.

Voor stemmende leden H.J. Morssinkhof, J. Morssinkhof, G.J. Eysink, H. Verbeek en F.J. Jordaan.

22 februari 1878 des avonds ten 8 ½ uur en huize der erven Morssinkhof (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren J.J. Lokker, D.B.H. Jordaan, J.G. Jordaan, H.A. Baarslag, F.J. Jordaan, J.H. Wisselink, H. Verbeek en verschenen later de heren W.H. Jordaan en J.G. Smits.

Overigen:

Ingekomen een circulaire van de te Delden gevestigde rederijkerskamer Hooft onder de zinspreuk ‘Beschaving is ons doel’ houdende kennisgeving dat er plan bestaat om op vrijdag 29 maart een wedstrijd te doen houden in uiterlijke welsprekendheid door de rederijkerskamer en erkende letterlievende verenigingen in het arrondissement Almelo met uitnodiging aan onze kamer om aan die wedstrijd deel te nemen.

Daar niet een der werkende leden hiertoe te bewegen was, werd er besloten aan onze zustervereniging kennis te geven dat onze kamer geen deel zou nemen aan die wedstrijd en de uitvoering van dit besluit aan de secretaris opgedragen.

In deze vergadering is voorts door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het beheer der geldmiddelen in 1877, waardoor bleek dat er op 31 december van dat jaar een batig slot van f 18,14 was.

Met algemene stemmen werd besloten om de heer Van Wanroij6 uit Almelo het boekdeel ‘Neerlandsch letterkunde, proza en poezie’ door J.P. De Keyzer, kostende f 14,50, te schenken in plaats van een herinnering in meer stoffelijke vorm van ongeveer f 10,- volgens in de vergadering van 13 september 1877 genomen besluit.

Verder werd besloten de eerstvolgende openbare vergadering te houden op donderdag 28 februari 1878 of zo nodig op de volgende dag en voor de vergadering als sprekers uit te nodigen de heren G. Jordens en J. Berghege, die beide reeds vroeger een spreekbeurt in dit seizoen beloofd hadden te zullen vervullen.

De heer Jordens is mondeling en de heer Berghege schriftelijk door de secretaris verzocht hun toegezegde spreekbeurt alsnog te vervullen op 28 februari of ter keuze aan de heren een dag later. De heer Jordens excuseerde zich wegens een ongesteldheid, terwijl de heer Berghege eenvoudig kennis gaf niet aan het verzoek der kamer te kunnen voldoen.

Alsnu verklaarden zich als sprekers bereid de heren J.G. Smits, H. Verbeek en J.H. Wisselink, doch heeft de heer Smits de heer Lokker verzocht in zijn plaats op te treden, waaraan bereidwilig door dien heer is voldaan geworden.

Donderdag 28 februari 1878 des avonds zeven uur ten huize van de erven Morssinkhof

Voordracht:

J.J. Lokker, ‘Henoch Arden’ van S.J. van den Bergh.

Een boeiend, schoon tafereel werd hier de hoorders door de heer Lokker aangeboden en mocht de spreker dan ook daarvoor de bijzondere tevredenheid van alle aanwezigen zonder onderscheid inoogsten. Het ware te wensen dat meer dergelijke degelijke stukken werden voorgedragen, daar dan voorzeker onze zinspreuk ‘Uitspanning’ verhoogd wordt tot een genot, waardoor onze zin voor het schone gevormd wordt en ons hart vatbaar voor de edelste gewaarwordingen.

H. Verbeek, ‘Een nacht aan de kust’ van P. Louwerse.

De keuze van dit stuk was zeer goed, hoewel het jammer genoeg te vers viel op dat van de heer Lokker, daar beide tragisch waren en de indruk van Henoch Arden nogal blijvend was.

J.H. Wisselink, ‘Puntdicht’

Dit was van meer luimige aard. Over de voordracht was men wel tevreden en – hoewel de opkomst der leden met hun dames gering was – heerste er een aangename geest en ging men wel voldaan naar huis.

Vrijdag 5 april 1878 des avonds ten half acht uur ten huize der erven Morssinkhof

Opkomst:

de leden met hun dames waren trouw opgekomen.

Voordracht:

Van Wanroij uit Almelo, ‘Poezie’ van Multatuli

idem, ‘Vogelschieten’ van Staring

idem, ‘Humor’ van Multatuli

idem, ‘Een kermistocht’ van Laurillard

idem, ‘Hoe oom Jan aan een vrouw kwam’ van Haverschmidt alias Piet Paaltjens

idem, ‘Op en achter het toneel’ van Laurillard

idem, ‘Toen er oproer was’ van Haveschmidt (alias Piet Paaltjens)

idem, ‘Een lied dat als een nachtkaars uitgaat’ van Laurillard

Keuze der stukken en voordracht oogsten de algemene bijval van de aanwezigen in en vond de uitvoering van het besluit genomen in de vergadering van 22 februari ll. om de spreker deze avond te verrassen met de aanbieding van ‘Neerland’s letterkunde, proza en poezie’ door J.P. De Keizer warme instemming.

In hartelijke bewoordingen betuigde de heer Van Wanroij zijn bijzondere ingenomenheid met dit geschenk en als een bewijs zijner dankbaarheid gaf hij onmiddellijk te kennen dat hij volgaarne bereid was, om in een volgend seizoen weer voor ons op te treden (later bijgeschreven:doch was toen in de … wegens schendbaarheid van de…).

Als toegift werd nog door de spreker voorgedragen:

‘De drie studentjes’ van Haverschmidt alias Piet Paaltjens

Introducees:

J.R. Smeets, hulponderwijzer alhier, door F.R.C. Eysink

B. ter Braake7, koopman, uit Almelo, door J.H. Wisselink

J.H. Klein Bog, hulponderwijzer, uit Almelo, idem

J. Berghege Jr., door J. Berghege

H. Bunnekreeft uit Eibergen, door H. Verbeek

P.A.J. Ten Hoopen, door A.J.P. Ten Hoopen

Overigen:

Men ging laat, doch zeer voldaan naar huis getuige de verklaring die men uit elke mond hoorde. ‘Wat hebben we een prachtige avond gehad!’

12 september 1878 des avonds half negen ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren F.J. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan, J.G. Smits, H.A. Baarslag, H. Verbeek, D.B.H. Jordaan en J.H. Wisselink. Later verscheen ook de heer Jordens.

Leden:

voorgesteld werd de heer J.R. Smeets, hulponderwijzer te Haaksbergen, door D.B.H. Jordaan. Volgens reglement volgt de ballotage de volgende vergadering.

Overigen:

Aan de orde was de verkiezing van een nieuw bestuur voor de jaren 1879 en 1880. De eerste stemming was zonder resultaat aangezien niemand een volstrekte meerderheid kreeg. Bij de tweede stemming werden benoemd de heren F.J. Jordaan, D.J. Ten Hoopen en J.H. Wisselink. De heren F.J. Jordaan en J.H. Wisselink verklaarden op staande voet de benoeming niet aan te nemen, zodat voor de heren herstemming moest plaats hebben.

Bij de derde stemming werd gekozen de heer J.M. Vincent, terwijl op de heren H. Verbeek 3, G. Jordens 2, D.B.H. Jordaan 2 en A.J.P. Ten Hoopen 2 stemmen uitgebracht werden zodat voor het derde bestuursleid weer stemming moest plaats vinden.

Bij de vierde stemming was een biljet van onwaarde, terwijl de stemmen tussen de heren D.B.H. Jordaan en H. Verbeek staakten zodat het lot beslissen moest. Het lot maakte de heer Jordaan bestuurslid die echter aanstond bedankte, waardoor een vijfde stemming noodzakelijk werd.

Bij die stemming werd de heer A.J.P. Ten Hoopen verkozen.

Nu moest de verdeling van de betrekkingen plaatsvinden en bleken na opening der biljetten verkozen te zijn de heer J.M. Vincent als president, de heer D.J. Ten Hoopen als vice-president en de heer A.J.P. Ten Hoopen als secretaris.

Het voorstel van de heer W.H. Jordaan om de werkzaamheden een tijdlang te staken werd niet in behandeling genomen.

Ingekomen stukken: een missive van de heer Hasselo waarin hij opgave der namen van het bestuur verzocht om deze in het jaarboekje van 1879 te plaatsen. Er werd besloten ingeval men niet tijdig genoeg zeker was, van de aanneming door de verkozen bestuursleden de oude leden, thans nog in functie zijnde, op te geven. Verder om het jaarboekje voor 1879 aan te schaffen.

Door de president werd de secretaris opgedragen om de nieuw benoemde leden van hun benoeming kennis te geven.

26 september 1878 des avonds half negen ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijk vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren J.F. Gakink, H. Verbeek, J.G. Jordaan, G.J. Eysink, D.B.H. Jordaan, J.J. Lokker, F.J. Jordaan, H.A. Baarslag, H. Jordaan, J.H. Wisselink. Later verscheen ook de heer J.G. Smits.

Leden:

de heer J.R. Smeets werd met algemene stemmen toegelaten als lid

Introducees:

het oud-lid D.A. Wisselink uit Amsterdam, door de secretaris [J.H. Wisselink]

Overigen:

Wegens het niet aannemen der benoemingen door de heren Vincent, D.J. en A.J.P. ten Hoopen was de herkiezing van een nieuw bestuur aan de orde. Bij de eerste stemming werd de heer J. Berghege als bestuurslid gekozen terwijl voor de twee andere vacatures geen volstrete meerderheid werd verkregen.

Op voorstel van de heer G.J. Eysink werd de stemming gestaakt en ZEd.’s voorstel om een commissie te benoemen tot onderzoek door welke maatregelen men de Kamer in stand zou kunnen houden werd aangenomen. Tot leden der commissie werden benoemd de heren F.J. Jordaan, J.G. Smits, J.J. Lokker, G.J. Eysink, J.R. Smeets en J.H. Wisselink.

Verder namen de heren F.J. Jordaan, J.M. Vincent, J.G. Smits en J.H. Wisselink op zich om op de eerstvolgende openbare vergadering een spreekbeurt te vervullen.

20 november 1878 des avonds 7 ½ uur ten huize der erven Morssinkhof

Voordrachten:

De door de heren Jordaan, Vincent, Smits en Wisselink gekozen stukken voldeden wel, terwijl over de voordracht niet gesproken werd.

Introducees:

Ter elfder uur kwam het niet-lid de heer Kolthoff, de onderwijzer der Israelitische jeugd ter vergadering, op aandringen van enige leden, binnengeleid door de secretaris. Na enige stukken voorgedragen te hebben, die wel de lachlust der aanwezigen opwekte, werd hem bij ‘t scheiden door het lid de heer J. Berghege hulde gebracht voor de juiste wijze waarop hij dit publiek had weten te vermaken. Een groot gedeelte der aanwezigen stemde met deze lofspraak volstrekt niet in.

[Een kleine twee jaren werden klaarblijkelijk geen vergaderingen gehouden]

23 september 1880 des avonds 8 uur ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren G.J. Eysink, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.J. Lokker, D.J. Ten Hoopen en J.R. Smeets.

Introducees:

G.H.G. Van Beest, door F.J. Jordaan

J. van Grasstek, idem

Ph. Hulst, idem

Leden:

voornoemde heren Van Beest, Van Grasstek en Hulst worden door F.J. Jordaan voorgedragen als lid. Daarover volgt de volgende vergadering een ballotage.

Overigen:

Door de voorzitter wordt de heer D.J. Ten Hoopen het presidium aangeboden, die zulks weigert, waarom de voorzitter de vergadering opent en wegens de afwezigheid van de schrijver tevens het secretariaat waarneemt. De voorzitter geeft te kennen dat hij, hoewel de secretaris afwezig is, met goedvinden van enige heren de vrijheid genomen heeft, om een vergadering te beleggen en op de oproepingsbrieven aan de orde gesteld heeft: voortzetting of ontbinding.

Spreker vindt dat zelf wel wat kras, doch geeft te kennen dat het zijn bedoeling was om te zien of dat soms een middel zou zijn om de leden beter te doen opkomen.

Spreker stelt daarom voor om het aan de orde gestelde maar niet dadelijk te behandelen, doch stelt de vraag: hoe krijgt men nieuw leven in ons gezelschap? Wat moet er gedaan en hoe moet er gehandeld worden om de Rederijkerskamer weer te doen bloeien als voorheen.

Over deze punten wenst de voorzitter discussie uit te lokken, waarop zich dan ook een gesprek in verschillende zin ontwikkelt, doch is men het tenslotte volkomen eens om de Kamer niet te ontbinden, doch een begin te maken en zo mogelijk met de algemene tevens een huishoudelijke vergadering te houden.

De voorzitter herinnert eraan dat vroeger ook al bij een algemene vergadering een huishoudelijke gehouden is, doch niet met het gewenste gevolg. Daar ook de andere leden zich dit kunnen herinneren, wordt daarom met algemene stemmen besloten weer te beginnen en wel met de opvoering van een toneelstuk.

Tot medewerking om een stuk op te voeren hebben zich bereid verklaard de heren J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.R. Smeets, J. van Grasstek en G.H.G. van Beest, terwijl de heer D.J. ten Hoopen zijn diensten als souffleur aanbiedt.

Door de heer G.J. Eysink wordt voorgesteld om alle leden tot werkende leden te maken, met het recht om zich te doen remplaceren, welk voorstel in de eerstvolgende vergadering – welke bepaald wordt op 30 dezer – zal behandeld worden en op het oproepingsbriefje daarvan kennis te geven.

Verder werd besloten dat de heren F.J. Jordaan, D.J. Ten Hoopen en J.H. Wisselink tot ultimo december 1880 als bestuursleden zullen fungeren.

4 oktober 1880 (huishoudelijk vergadering) (in plaats van 30 september 1880)

Opkomst:

tegenwoordig zijn de leden W.H. Jordaan, J.M. Vincent, G.J. Eysink, J.R. Smeets, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.J. Lokker en A.J.P. Ten Hoopen.

Leden:

met algemene stemmen werden de heren Van Beest en Van Grasstek aangenomen als leden. De heer Hulst werd met algemene stemmen minus 1 aangenomen. Onmiddelijk wordt door de voorzitter de beide eerstgenoemde heren schriftelijk de uitslag der ballotage kenbaar gemaakt, waarop sproedig de heer Van Grasstek ter vergadering verschijnt en wordt hem het algemeen welkom toegeroepen.

Overigen:

Daarna komt het voorstel van de heer G.J. Eysink in behandeling. Na een nadere toelichting door de voorsteller en na re- en dupliek wordt tenslotte met algemene stemmen besloten in plaats van het hangende voorstel het volgende in het reglement op te nemen: ‘Indien zich uit de werkende leden geen genoegzaam aantal sprekers voordoet, wordt het bestuur gemachtigd en opgedragen om aan een of meer der niet-werkende leden een spreekbeurt te verzoeken’.

Omdat de in de vorige vergadering zich bereid verklaard hebbende heren in de maand oktober nog niet in staat zijn een toneelstuk op te voeren, wordt dat nog voor onbepaalde tijd uitgesteld en besloten op dinsdag 21 oktober 1880 een gewone openbare vergadering te houden waarvoor een spreekbeurt of bijdrage aangenomen is door de leden Van Grasstek, Vincent, Smeets en F.J. Jordaan.

21 oktober 1880 des avonds zeven uur ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

Deze eerste vergadering, na een lange slaap, was druk bezocht. Er heerste een aangename toon en men ging welgemoed en tevreden naar huis.

Voordrachten:

F.J. Jordaan, ‘Het gezellig leven’ van N.N.

F.J. Van Grasstek, ‘De werkstaking’ van Francois Coppe, vertaald door D.L. Wertheim

J.M. Vincent, ‘In de wachtkamer’ van B. ter Haar Bzn

J.R. Smeets, ‘De blinde’ van Jan van Beers

F.J. Van Grasstek, ‘De zelfmoordenaar’ van Piet Paaltjens

Leden:

Door D.J. ten Hoopen werd als lid voorgesteld P.A.J. ten Hoopen. In de volgende huishoudelijk vergadering volgt de ballotage.

28 oktober 1880 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig zijn D.J. Ten Hoopen, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan, A.J.P. Ten Hoopen, G.H.G. Van Beest, F.J. Van Grasstek en de secretaris.

Leden:

Met algemene stemmen is de heer P.A.J. ten Hoopen toegelaten als lid.

Overigen:

Er wordt een kanttekening gemaakt door de heer D.J. Ten Hoopen op de notulen van 23 september 1880, namelijk dat hij had aangeboden op te treden als souffleur, op voorwaarde dat de ruimte van het souffleurshok groot genoeg was. Voorts dat zich voor die betrekking hadden aangeboden de heren J.J. Lokker en F.J. Jordaan.

Verder werd met algemene stemmen besloten dat men, aan te vangen met donderdag 11 november 1880, geregeld om de veertien dagen oefeningsvergaderingen met kritiek zou houden.

Een voorstel om voor de president een hamer aan te schaffen werd met zes tegen drie stemmen aangenomen.

Nog kwam ter sprake het aanschaffen van meer insignes, doch was men het spoedig eens deze zaak in een meer voltallige vergadering te behandelen.

17 november 1880 ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

het was goed bezet.

Voorlezing:

G.H.G. Van Beest, een praatje over titels, hoofdzakelijk in brieven

Voordrachten:

D.B.H. Jordaan, ‘Een bedelaarster’ uit het jaarboekje voor rederijkers

F.J. Van Grasstek, ‘sic transit’ uit de Schoolmeester

A.J.P. Ten Hoopen, ‘Een gelukkig dorpje’ van ‘den ouden heer Smits’.

F.J. Van Grasstek, ‘De drie studentjes’ van Piet Paaltjens

A.J.P. Ten Hoopen, ‘Toch’

F.J. Van Grasstek, ‘Abdel-Kader’ van B. ter Haar

Overigen:

De stukken werden goed voorgedragen en men ging welgemoed naar huis.

2 december 1880 des avonds half negen op de gewone plaats (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren G.J. Eysink, J.R. Smeets, H. Jordaan, J.G. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.G. Smits, J.J. Lokker, F.J. Van Grasstek, G.H.G. Van Beest en J.H. Wisselink.

Overigen:

Er was ingekomen een schrijven van de heer Van Wanroij met aanbieding omstreeks de kerstdagen hier een voorstelling te geven, tegen vergoeding van 25 gulden. Het bestuur had vrijheid gevonden hierop een gunstig antwoord te geven en vroeg de president in deze vergadering of er ook een lid was die tegen het bestuur’s besluit bezwaar maakte. Niemand verklaarde zich tegen.

Nu is aan de orde, de verkiezing van een nieuw bestuur. Tot de stemming overgegaan, is de uitslag als volgt: G.H.G. Van Beest 9 stemmen, D.J. Ten Hoopen 7, J.R. Smeets 6, J.H. Wisselink 4, F.J. Jordaan 2 en F.J. Van Grasstek 2 en 1 stem op de heren A.J. Ten Hoopen, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

De heer van Beest wordt door de president geluk gewenst met de uitspraak der aanwezig leden en verklaart de heer Van Beest na deze uitslag geen vrijheid tot bedanken te vinden. De heer Smeets maakt bezwaar om de benoeming aan te nemen, hierdoor wordt de verkiezing van een derde bestuurslid nodig.

Hierop doet de secretaris het voorstel om de bestuursleden met een te vermeerderen en dit vierde lid als vice-secretaris tevens penningmeester, zodat de secretaris van het thesaurierschap ontslagen zal worden. Bij acclamatie wordt dit aangenomen.

Hierop volgt een nieuwe stemming voor twee bestuursleden, waarvan de uitslag is: D.B.H. Jordaan 6 stemmen, de heer Wisselink 4, 3 stemmen op de heren J.G. Jordaan en J.J. Lokker, 2 stemmen op de heer F.J. Jordaan, 1 op de heren F.J. Van Grasstek, A.J.P. Ten Hoopen, F.R.C. Eysink en W.H. Jordaan.

Daarna komt een voorstel van de president om de bestuursleden onderling de functies te laten verdelen, wat met 9 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt aangenomen.

27 januari 1881 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G.Jordaan, D.B.H. Jordaan, G.H.G. Van Beest, J.R. Smeets, A.J.P. Ten Hoopen, P.A.J. Ten Hoopen en J.H. Wisselink.

Overigen:

Door de thesaurier wordt rekening en verantwoording gedaan over het jaar 1880 waaruit blijkt dat er in kas is de somma van f 63,86½.

Ingekomen een missive van D.J. Ten Hoopen kennis gevende dat hij de benoeming als bestuurslid niet kan aannemen.

De heren D.B.H. Jordaan en J.H. Wisselink verklaren in deze vergadering zich de keuze als bestuurslid te laten welgevallen. Door het bedanken van de heer D.J. Ten Hoopen is de verkiezing van een vierde bestuurslid noodzakelijk.

Hiertoe wordt overgegaan en is de uitslag als volgt: J.J. Lokker 4, J.G. Jordaan 2, F.R.C. Eysink 1, J.R. Smeets 1, A.J.P. Ten Hoopen 1 zodat de heer Lokker gekozen is.

Hierna komt de heer Lokker ter vergadering en wordt hem door de ex-president geluk gewenst met zijn benoeming. De heer Lokker verklaart de benoeming aan te nemen.

Het nieuwe bestuur heeft goedgevonden zich als volgt samen te stellen:

G.H.G. Van Beest – president

J.J. Lokker – vice-president

D.B.H. Jordaan – secretaris

De ex-president [F.J. Jordaan] legt nu zijn mandaat neer en geeft met een hartelijke gemoedelijke wens voor het bestuur en de Rederijkerskamer de hamer over aan de nieuwe president, terwijl de ex-secretaris zijn secretariaat aan de nieuwe secretaris overdraagt.

Er wordt besloten op de openbare vergadering (31 januari 1881) een collecte te houden voor de watersnood.

31 januari 1881 ten huize der erven Morssinkhof

Opkomst:

Deze vergadering was druk bezocht en er heerst een opgeruimde stemming.

Voordrachten:

J.J. Lokker, ‘De koffieboon’

J.H. Wisselink, ‘Een zomeravond in het Haagsche Bosch’ van P. Louwerse

F.J. Jordaan, ‘De redding’ van Bogaers

J.R. Smeets, ‘De wraak van Ab-el-Kader’ [van B. ter Haar]

A.J.P. Ten Hoopen, ‘De schippersknecht’ van Hildebrand

Lokker, een gedicht van Juvels

J.H. Wisselink, ‘Redding en wraak’ van Van Hattem

Leden:

Door de heer Lokker wordt voorgesteld als lid, de heer B.W. Eysink. Ballotage volgt zoals gebruikelijk.

Introducees:

B.W. Eysink, door Lokker

J. Dievelaar, idem

Steffens, idem

A.G. Klaassen, door G.J. Eysink

Wentholt, door J.G. Jordaan

H. Smits, door D.B.H. Jordaan

Overigen:

De collecte voor de watersnood bracht op f 24,10

10 februari 1881 des avonds 8 uur ten huize der erven Morssinkhof (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Van Beest, Lokker, Wisselink, Smeets, A.J.P. Ten Hoopen, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan, D.B.H. Jordaan.

Leden:

B.W. Eysink werd met algemene stemmen tot nieuw lid aangenomen.

Overigen:

 1. de opbrengst der collecte voor de watersnood in de vorige algemene vergadering gehouden, te deponeren bij de heer burgemeester, ten einde deze som, met afzonderlijke vermelding, tegelijkertijd met de opbrengst der collecte door de gemeente te houden, te worden overgemaakt.
 2. om over 14 dagen een algemene vergadering te houden, waarvoor zich als sprekers aanbieden: de heren Van Beest, Lokker en D.B.H. Jordaan
 3. om in het laatst van maart een of twee comedie-stukjes op te voeren, waarvoor zich bereid verklaren de heren heren Smeets, Lokker, F.J. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan
 4. het stukje ‘2 schoolmeesters zonder geld op reis’ hiervoor te nemen, en zo mogelijk ‘Joerisse de vondeling’ hier bij te nemen.

24 februari 1881 des avonds 7 uur ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

De opkomst was vrij talrijk en iedereen heeft zich goed geamuseerd.

Voordrachten:

G.H.G. Van Beest, ‘Arme vissers’ van De Genestet

J.J. Lokker, ‘Het kussen’

D.B.H. Jordaan, ‘De blindgeborene’ van Van der Hoop

J.R. Smeets, ‘Op de zolder’ van Cremer

J.J. Lokker, ‘Bij Tollens graf’ van Van Heim8

F.J. Jordaan, ‘Toen ik een knaap was’ van De Genestet

L. Wentholt, ‘De meisjesgek’ van Van Walree

22 september 1881 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Van Beest, Lokker, G.J. Eysink, B.W. Eysink, J.G. Smits, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Leden:

door J.G. Jordaan werden voorgedragen als leden de heer Mauritz, onderwijzer alhier, en de heer Motké, rijksontvanger alhier. Ballotage volgt.

Overigen:

Aan de orde was het uitzoeken van komische stukjes welke in de volgende maand zullen opgevoerd worden, doch daar men hiermede uit de voorhanden zijnde stukjes geen keuze kon doen, werd er besloten de stukjes ‘Onteerd’ en ‘Het testament van oom Jan’ op zich te laten komen en indien deze na ieders genoegen zijn beide op te voeren.

6 oktober 1881 des avonds 8 ½ uur (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, A.J.P. Ten Hoopen, G.J. Eysink, B.W. Eysink, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Leden:

De heren Mauritz en Motké werden na ballotage aangenomen als leden.

Overigen:

Er werd besloten, daar men de komedie-stukjes nog niet ontvangen heeft en derhalve niet op het gewenste tijdstip de opvoerring gereed kan hebben, om op de eerstvolgende openbare vergadering enkel voordrachten te houden. Hierop treedt de heer Motké ter vergadering en wordt met een hartelijk woord door de president verwelkomd waarvoor de heer Motké zijn dank betuigd en tevens verklaart zijn beste krachten in te spannen tot de bloei der Kamer.

Voor de spreekbeurten boden zich aan de heren Van Beest, B.W. Eysink, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

27 oktober 1881 des avonds 7 uur ten huize van de erven Morssinkhof

Opkomst:

een trouwe opkomst viel de vergadering ten deel en scheidde men omstreeks 11 uur

Voordrachten:

G.H.G. Van Beest, ‘De goeden onder tijd’

J.G. Jordaan, ‘Dromen’ van Derksen

D.B.H. Jordaan, ”Lievelingsdroom’ van Jan van Beers

B.W. Eysink, ‘Hulda’s papegaai’ van Van Zeggelen

Maurits, ‘De aanhaling’ van Van Lennep

J.J. Lokker, ”t Is erg met de meiden’ [van Laurillard]

Maurits, ‘Truitje’ van Bogaers

Van Beest, ‘De volle maat’

17 november 1881 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Vincent, Van Beest, Motké, Lokker, B.W. Eysink, F.J. Jordaan, W.H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

De heer Van Beest verklaart wegens drukke bezigheden verhinderd te zijn, zijn aagenomen rol in het komediestukje ‘Onteerd’ te vervalle en vraagt of niet een der andere leden zijn rol wil overnemen. Daar geen leden hiervoor te vinden is, wordt er besloten de eerstvolgende vergadering, welke 1 december zal plaats hebben, voordrachten te houden, waarvoor zich bereid verklaren de heren Vincent, Lokker en Maurits.

1 december 1881 des avonds 7 uur ter bekende plaats

Opkomst:

De opkomst der heren was talrijk, de dames waren echter slecht vertegenwoordigd.

Voordrachten:

J.M. Vincent,’De oude Jacob’ van Cremer

Lokker, ‘Het haantje van de toren’ van De Genestet

Maurits, ‘Mieke’s peinzing op ‘t hooiland’ van Cremer

F.J. Jordaan, ‘De wandelkuur’ van dr. Sasse

A.J.P. Ten Hoopen, ‘De rook en snuiftabak’ van Tollens

Maurits, ‘De juiste opvatting’ van dr. Sasse

December 1881 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Motké, Van Beest, Maurits, Lokker, A.J.P. Ten Hoopen, P.A.J. Ten Hoopen, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

In deze vergadering werd besloten om de eerstvolgende vergadering het komedie-stuk ‘Twee oude gekken in de klem of het neefje van de heren Pompoen’ op te voeren, waarvoor zich bereid verklaren de heren Maurits, Lokker, B.W. Eysink, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Omdat het stukje zeer klein is, wordt de wens geuit om een tweede komedie-stukje hieraan toe te voegen of om verder die avond voordrachten te houden, doch wordt dit punt in deze vergadering niet verder behandeld.

9 december 1881 des avonds 7 ½ uur ten huize der erven Morssinkhof

Opkomst:

Deze vergadering was druk bezocht en scheen de keuze van komediestukje en voordrachten in ieders smaak te vallen.

Voordrachten:

Maurits, ‘De gevangenwagen’

B.W. Eysink, ‘Willem Tell’

J.J. Lokker, ‘Arme Dora’

D.B.H. Jordaan, ‘Aan de wieg van een arm kind’

J.G. Jordaan, ‘De redding’ van Muskeijn

Toneelstuk:

Twee oude gekken in de klem of het neefje van de heren Pompoen”

Jodocus Pompoen – J.J. Lokker

Christoffel – D.B.H. Jordaan

Bernard – B.W. Eysink

Willem – Maurits

De Kok – J.G. Jordaan

16 februari 1882 ter gewoner plaats (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren D.J. Ten Hoopen, Van Beest, Lokker, Motké, G.J. Eysink, Maurits, B.W. Eysink, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan

Overigen:

Er wordt besloten donderdag 2 maart een algemene vergadering te hebben. Als sprekers bieden zich voor dien avond aan de heren F.J. Jordaan, G.J. Eysink, Van Beest en A.J.P. ten Hoopen.

2 maart 1882 ter bekende plaats

Opkomst:

Een trouwe opkomst viel deze vergadering ten deel

Voordrachten:

G.J. Eysink, ‘De Oranjedag’

F.J. Jordaan, ‘Een vreselijke misdaad’

Van Beest, ‘Grootvader mijmering’

A.J.P. Ten Hoopen, ‘De sterrekundige’

F.J. Jordaan, ‘Onze afkomst’

A.J.P. Ten Hoopen, ‘Treurdicht van een afgedankte rok’

Overigen:

ingekomen een brief van de heer Wisselink waarin hij als bestuurslid bedankt. In zijn plaats wordt het lid D.B.H. Jordaan gekozen, die deze functie aanneemt.

Verder werd besloten in maand een algemene vergadering te houden waarvoor zich als sprekers aanbieden de heren Maurits, B.W. Eysink, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

30 maart 1882 ter bekender plaats

Opkomst:

Deze vergadering was druk bezocht, zowel door heren als dames.

Voordrachten:

Maurits, ‘Izaak op de Dam’ van Justus van Maurik

D.B.H. Jordaan, ‘Een ballade van pinkeravond’ van Hofdijk

B.W. Eysink, ‘overpeinzing van een huisvader’ van Dr. Sasse

Maurits, ‘Bloode Piet’ van Van Zeggelen

B.W. Eysink, ‘Judellied’ van Cremer

D.B.H. Jordaan, ‘De dwaze koning en de wijze man’ van Keyzer

Maurits, ‘Een bedenkelijke opschudding’ van Visser

Overigen:

Het lid J.G. Jordaan was wegens verkoudheid verhinderd om op te treden.

11 juni 1882 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren Van Beest, Lokker, A.J.P. Ten Hoopen, P.A.J. Ten Hoopen, Maurits, B.W. Eysink, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

Aan de orde is: of de muziek die door enige heren geengageerd was, om ter gelegenheid dat de Needse rederijkers hier enige komediestukjes opvoerde, te spelen zal betaald worden uit de rederijkskas of uit private beurs. Met 10 stemmen voor en 1 tegen wordt besloten het bedrag, zijnde f 16,16, uit de rederijkerskas te nemen, daar deze goed voorzien is en elk lid van de muziek genoten heeft.

Verder wordt er voorgesteld om gedurende de zomermaanden een komediestuk in te studeren ten einde dit op de 79e algemene vergadering op te voeren, hetwelk algemene bijval vindt. Hiertoe bieden zich aan de heren Maurits, Lokker, B.W. Eysink, F.J. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan. Als zeer geschikt worden de komediestukjes ‘De gunst der fortuin’ of ‘De twee doven’ hiervoor gehouden.

16 november 1882 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren: Van Beest, B.W. Eysink, Lokker, J.G. Smits, A.J.P. Ten Hoopen, P.A.J. Ten Hoopen, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

Daar aan het voorstel van de vorige huishoudelijke vergadering niet is voldaan en men de rederijkskamer toch zeer gaarne in stand wil houden ten einde gedurende de wintermaanden genoegelijke bijeenkomsten te hebben, zal men weder tot de in de laatste tijd regel geworden om de 1e algemene vergadering voordrachten te houden moeten overgaan. Als sprekers bieden zich hiervoor aan de heren A.J.P. Ten Hoopen, J.G. Jordaan, J.J. Lokker.

23 november 1883 ter bekende plaats

Opkomst:

Ofschoon de vergadering niet talrijk bezocht was, heerste er een aangename stemming.

Voordrachten:

A.J.P. Ten Hoopen, ‘De huisklok’ van J.B. Hasebroek

J.G. Jordaan, ‘De jonge vreker’ van A. van der Hoop

J.J. Lokker, ‘Eduard van Calais’ [van A.J. De Bull]

J.M. Vincent, ‘Bloemen en vrouwen’

A.J.P. Ten Hoopen, ‘Een liedje van muilkorven’

J.J. Lokker, ‘De herroeping’

7 december 1882 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren J.G. Smits, B.W. Eysink, J.J. Lokker, F.J. Jordaan, H. Jordaan, H. Jordaan, D.B.H. Jordaan.

Overigen:

Deze avond heeft enkel ten doel het vervullen der spreekbeurten voor de volgende algemene vergadering welke donderda 24 december zal plaats hebben.

21 december 1882 ter bekender plaatse

Opkomst:

Deze vergadering was slecht bezocht.

Voordrachten:

B.W. Eysink, ‘De jongens’ van Hildebrand

idem, ‘Kinderrampen’ van Hildebrand

D.B.H. Jordaan, ‘Napthali Edessa’ van Keyzer

F.J. Jordaan, ‘Onvolkomenheden’ van Blankenaar

D.B.H. Jordaan, ‘Karel’ van Sprang

F.J. Jordaan, ‘Dito’ van Controleur

A.J.P. Ten Hoopen, ‘Drie paren en een’

4 januari 1883

Opkomst:

tegenwoordig waren Van Beest, J.H. Wisselink, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Leden:

Door J.H. Wisselink wordt als lid voorgesteld, de heer F. van Raders. Ballotage volgt.

Introducees:

F. van Raders, rijksontvanger te Haaksbergen, door J.H. Wisselink

Overigen:

Vervolgens wordt rekening en verantwoording over het afgelopen jaar gedaan der kas, welke met een batig slot van f 101,19 sluit en wordt er met het oog op dit voordelige saldo voorgesteld eens een vreemde spreker te laten komen of de Needse Rederijkers te vragen hier nog eens een komediestukje op te voeren waartoe zij zich het vorige jaar hebben aangeboden.

Tot dit laatste wordt besloten en het tegenwoordig zijnde bestuur verzocht om hun te vragen of zij spoedig hiertoe willen overgaan.

18 januari 1883 ter bekender plaats

Opkomst:

Hoewel deze vergadering slecht bezocht was, heerste er toch een zeer aangename stemming.

Twee komediestukjes door de Rederijkerskamer ‘A.C.W. Staring’ te Neede:

1) ‘Doris Knoopenschaar’

Kroon, rustend ambtenaar – J. Schaafsma9

Stam, muziekmeester – G. Sprokkereef

Josias Beeldok – D. Gantvoort

Doris Knoopeschaar, oppasser – P.D. Boterenbrood

Blumfeld – D.W. Willink

2) ‘Eens gekocht, blijft gekocht’

Schar – B. te Roller

Joris Strookop, knecht van Schar – P.D. Boterenbrood

Van den Stok – J. Schaafsma

Karel, broeder van Lotje – F. Greupink

1 februari 1883 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren J.G. Smits, Van Beest, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan, A.J.P. Ten Hoopen en J.H. Wisselink.

Leden:

De heer Van Raders wordt met algemene stemmen aangenomen als lid en werd geinviteerd deze vergadering bij te wonen waaraan de heer Van Raders gevolg heeft gegeven.

Overigen:

In deze vergadering wordt besloten om f 100,- naar Blijdenstein met 3 maanden opzage te sturen.

Voor de volgende algemene vergadering, welke 15 februari zal plaatsvinden, bieden zich als sprekers aan de heren: J.G. Smits, Van Beest, Wisselink en A.J.P. Ten Hoopen.

Verder wordt voorgesteld om een vergadering bijeen te roepen om over een opvoering van een komediestukje te spreken, hetwelk met algemene stemmen wordt aangenomen.

15 februari 1883

Opkomst:

Deze vergadering viel een trouwe opkomst ten deel

Voordrachten:

Van Beest, ‘Drensche spinmalen’ van Fillema

Wisselink, ‘Mooi Mietje’ van Louwerse

J.G. Smits, ‘De Amsterdamsche effectenhoek’

A.J.P. Ten Hoopen, ‘Jan Jansen’ van Beets

J.H. Wisselink, ‘Betrachting’ van Justus van Maurik

J.G. Smits, ‘t Is mogelijk, maar waarschijnlijk is ‘t niet’

1 maart 1883 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren G.J. Eysink, Van Beest, Van Raders, J.G. Smits, J.H. Wisselink, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

In de laatste huishoudelijke vergadering werd, evenals in de laatste paar jaren, weder voorgesteld om eens spoedig een of twee komediestukjes op te voeren, hetwelk met algemene stemmen weder werd aangenomen.

De secretaris schreef hierop ene vergadering uit, waarvan het resultaat was er slechts 3 of 4 personen opkwamen zodat er niet aangedacht kon worden een opvoering te geven.

Het lid Van Raders stelt voor om te vragen of er dames genegen zijn om mede te spelen, hetwelk algemene bijval vindt.

4 oktober 1883 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren: Van Beest, G.J. Eysink, J.H. Wisselink, W.H. Jordaan, F. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Leden:

Door het lid Van Beest wordt voorgedragen als lid de heer Stoof en door het lid Wisselink werd voorgedragen de heer F.S. Van der Goot. Ballotage volgt de volgende vergadering.

Overigen:

Door het lid Wisselink wordt voorgesteld om de 1e vergadering een vreemde spreker te nemen waartoe hij zich zal beijveren en stelt daarom voor de heer Enklaar te vragen, hetwelk met algemene stemmen wordt aangenomen.

21 december 1883 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren D.J. Ten Hoopen, Van Beest, J.G. Smits, Wisselink, B.W. Eysink, F.J. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan

Leden:

De ballotage voor de heren Van der Goot en Stoof heeft met algemene stemmen plaats en wordt hun door het bestuur kennis gegeven zij tot leden aangenomen zijn en genodigd deze vergadering bij te wonen, waaraan de heer Van der Goot voldoet en wordt hem met een hartelijk woord van de president als lid welkom geheten.

Overigen:

De secretaris [D.B.H. Jordaan] deelt de vergadering mede dat hij voor zijn functie bedankt en zal derhalve de eerstvolgende huishoudelijk vergadering de benoeming van een opvolger plaatshebben.

In deze vergadering wordt besloten om de heer Enklaar10, welke zich bereid heeft verklaard voor de som van f 35,- over te komen, om hier een avond te spreken, met algemene stemmen aangenomen en wordt het lid Wisselink verzocht dit te bewerkstelligen.

Door het lid Wisselink wordt voorgesteld om de onderwijzers in deze gemeente uit te nodigen de openbare vergadering bij te wonen, hetwelk met meerderheid van een stem wordt aangenomen.

28 december 1883

Opkomst:

Deze vergadering viel een trouwe opkomst van circa 40 personen ten deel, waaronder 1 onderwijzer die van de uitnodiging gebruik had gemaakt.

Voordrachten:

W.F.P. Enklaar, ‘Het leven van Franklin’

idem, ‘Lodewijk van Beethoven’ van Elise Polko

idem, ‘Een Betuwse landman met zijn zoon naar de Amsterdamse kermis’ van Cremer

Overigen:

Een ieder scheen zich goed geamuseerd te hebben.

10 januari 1884 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Stoof, Franssen, Wisselink, Van der Goot, Smits, W.H. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

Aan de orde is het benoemen van een secretaris. Bij 1e stemming wordt benoemd de heer Van der Goot, die bedankt. Bij 2e stemming wordt benoemd de heer J.G. Jordaan, die eveneens bedankt. Aangezien niemand lust schijnt te hebben deze betrekking waar te nemen, vraagt de president aan de secretaris of hij niet genegen is nog een tijdland die functie waar te nemen. De secretaris [D.B.H. Jordaan] neemt dit nog voor een jaar aan.

Vervolgens wordt overgegaan tot het vervullen van spreekbeurten voor dit voorjaar. Als sprekers bieden zich hiervoor aan de heren van der Goot, Smits, Stoof, Wisselink, Van Beest, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

24 januari 1884

Voordrachten:

Van der Goot, ‘Saidjah’ episode uit Multatuli van Max Havelaar

Stoof, ‘Het lichtje voor het raam’ van P. Louwerse

Stoof, ‘Kor of Kar’

Wisselink, ‘Waar zal uw plaats zijn’ van Laurillard

Van der Goot, ‘Jan Jansen’ van N. Beets

De heer Smits was wegens ongesteldheid verhinderd te spreken.

31 januari 1884 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Smits, Stoof, D.J. Ten Hoopen, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

De secretaris doet in deze vergadering rekening en verantwoording der kas, sluitende met een nadelig saldo van f 32,47. Uitstaand geld bij B.W. Blijdenstein Jr. te Enschede f 100,-.

Er wordt besloten om over 14 dagen een algemene vergadering te houden waarvoor zich als sprekers aanbieden de heren Wisselink, J.G. Smits en J.G. Jordaan.

Nog wordt besloten om de heer Stoof geen contributie te laten betalen daar zijn lidmaatschap slechts van zeer korte duur is, daar hij spoedig gaat vertrekken. De heer Stoof bedankt in deze vergadering tevens voor zijn lidmaatschap wegens vertrek.

7 februari 1884

Opkomst:

Deze avond was zeer slecht bezocht.

Voordrachten:

J.H. Wisselink, ‘Levensverzekering’ van Bello

J.G. Smits, ‘Een avond van kunstgenot’ van Justus van Maurik

J.G. Jordaan, ‘Bombam” van Meijer

J.H. Wisselink, ‘Een oude rekening’

3 maart 1884 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Lokker, Van Beest, Van der Goot, H. Jordaan, F.J. Jordaan, J.G. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Overigen:

In deze vergadering wordt voorgesteld een spreker uit den vreemde te laten komen en wordt de heer A.J. Nieuwenhuis uit Hengelo met meerderheid van stemmen verkozen.

13 maart 1884

Opkomst:

Deze vergadering was zeer voltallig

Voordrachten:

A.J. Nieuwenhuis uit Hengelo, ‘Bruur Jaopik’ van Cremer

idem, ‘Mottige Janus’ van Werumeus Buning

idem, ‘Jan, Piet of Klaos’ van Cremer

Opkomst:

Iedereen was over de keuze en voordracht der stukken uiterst tevreden. De heer Nieuwenhuis werd de wens geuit dat we hem spoedig weder in ons midden mochten zien.

[puur voor tijdsbeeld:

krantenbericht Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 17 juni 1884:

‘Haaksbergen, 14 juni 1884. Heden namiddag om twee uur werden plotseling de vlaggen geheschen aan gemeente- en particuliere gebouwen, want er werd bekend dat de eerste trein ons station feestelijk zou binnenstoomen. (…)’]

6 november 1884 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig zijn de heren B.W. Eysink, Wisselink, Van Beest, Lokker, H. Jordaan, F.J. Jordaan en D.B.H. Jordaan, Van der Goot.

Leden:

de heer Bolderdijk, door Wisselink

de heer Hulst, door B.W. Eysink

de heer Ter Braake, door D.B.H. Jordaan

de ballatoge zal de volgende vergadering plaatsvinden.

Overigen:

Als sprekers voor de volgende algemene vergadering, welke 27 november zal plaats hebben, bieden zich aan de heer Van Beest, B.W. Eysink en F.J. Jordaan.

27 november 1884

Opkomst:

Deze vergadering viel een trouwe opkomst van heren ten deel. De dames daarentegen waren slecht vertegenwoordigd.

Voordrachten:

G.H.G. van Beest, ‘De predikantsdochter’ van Cremer

B.W. Eysink, ‘De ledige stoel’ van A.J. de Bull

idem, ‘De gevaarlijke barbier’ van Goeverneur

F.J. Jordaan, ‘Toespraak van een kittelorig burgervrouwtje ten plattelande tot haar wederhelft ter zake van zijn kiezerschap’, in rijm gebracht door Simeon Anton

Van der Goot, ‘Kiezerslijsten van een surnumerair der belastingen in Drenthe’

Van der Goot, ‘Op een kantoor van een Amsterdams ontvanger’ van Goeverneur

Leden:

De ballotage van de heren Hulst en Ter Braake heeft eerst plaats, welke heren tot leden dezer vereniging worden opgenomen en worden zij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen, waaraan zij voldoen.

De ballotage van de heer Bolderdijk11, stationschef alhier, is echter in gebreke gebleven aangezien genoemde heer spoedig naar Neede gaat vertrekken.

8 januari 1885 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Wisselink, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

Door het lid D.B.H. Jordaan wordt voorgesteld de heer Holtslag, stationschef alhier. Ballotage volgt de volgende vergadering.

Overigen:

Aan de orde is de benoeming van een secretaris, waarvan bij stemming verkregen de heren: J.G. Jordaan 4, B.W. Eysink 3, F.J. Jordaan 2, Van der Goot 2 en A.J.P. ten Hoopen 1 stem. De president wenst de benoemde [J.G. Jordaan] daarmee geluk, die deze benoeming volgaarne aan.

Voorstel van het lid Wisselink om een spreker uit den vreemde te laten komen, waarvoor hij zich sterk wilde maken, dat bij acclamatie werd aangenomen.

Als sprekers voor de eerstvolgende vergadering hebben zich aangeboden de heren Van der Goot en D.B.H. Jordaan. Het lid Eysink neemt een spreekbeurt op zich voor het lid Hulst, die niet aanwezig is.

Door het lid J.G. Smits wordt voorgesteld, bij sluiting van het seizoen, een of meerdere komediestukjes op te voeren, waarin de vergadering zeer veel genoegen neemt en staande de vergadering zich enige leden disponibel stellen.

Nadat de president de afgetreden secretaris [D.B.H. Jordaan] hulde brengt aan zijn veelvuldige diensten de vereniging bewezen, sluit hij deze vergadering.

23 januari 1885

Opkomst:

Deze vergadering viel een trouwe opkomst van heren leden met hun dames ten deel, die allen zowel over keuze der stukken als voordracht zeer voldaan schenen te zijn.

Voordrachten:

de heer Otto uit Amsterdam, ‘De goede, oude tijd’

idem, ‘Op het dak’

idem, ‘Een uurtje bij een fotograaf’

Introducees:

de heer Van Blanken uit Denekamp, door H. Jordaan

het aanstaand lid der vereniging de heer Holtslag, door D.B.H. Jordaan

Overigen:

Het lid Wisselink had zich van zijn opgenomen taak geweten en de heer Otto12 van Amsterdam besproken, die echter alleen deze avond voor hier disponibel had. De heren leden die voor deze vergadering een voordracht op zich genomen genomen, werden door de secretaris per convocatiebiljet verzocht hun stukken de eerstvolgende keer ten beste te geven.

29 januari 1885 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Wisselink, Smits, Van der Goot, H. Jordaan, J.G. Jordaan.

Leden:

De heer Holtslag werd bij acclamatie als lid aangenomen en door de secretaris de volgende dag daarvan in kennis gesteld.

Overigen:

Bespreking van een ‘na-komediestukje’ wordt door het laat opkomen der leden en de tegenwoordigheid van weinig werkende leden dit aangehouden tot een volgende vergadering. Door de secretaris worden de leden bekend gemaakt met de opvoering van een komediestukje getiteld ‘Onteerd’ waarmee dit seizoen zal kunnen worden gesloten, daar zich hiervoor de nodige leden disponibel hebben gesteld en de rollen verdeeld zijn.

12 februari 1885 ter bekende uur en plaats

Opkomst

er viel een trouwe opkomst van de heren ten deel, terwijl de damesplaatsen niet erg bezet waren.

Voordrachten:

Van der Goot, ‘Altijd zon’ van N. van Balsem

D.B.H. Jordaan, ‘Het kind’ van Van Leene

Hulst, ‘Een brief’ van Jan de Rijmes (Groninger Studenten Almanak)

Over keus en voordracht der stukken was men algemeen wel voldaan. Hoewel de harmonie een klein ogenblik verstoord werd, keerde het gezelschap laat doch zeer voldaan huiswaarts.

Leden:

Door de president [Van Beest] wordt als lid voorgesteld de heer Gooren. De ballotage volgt de volgende vergadering.

20 februari 1885 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Lokker, Van der Goot, E. ter Braake, H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan. Later kwamen ook de heren D.J. Ten Hoopen, de president [Van Beest] en de heer Holtslag ter vergadering.

Leden:

Met algemene stemmen werd de heer Gooren aangenomen als lid, waarna de secretaris hem daarvan onmiddellijk op de hoogte stelt. De heer Gooren komt binnen en wordt door alle leden als lid welkom geheten.

Overigen:

De vice-president Lokker opent – door de afwezigheid van de president – de vergadering.

Door de secretaris was voorgesteld door de slechte opkomst der werkende leden het ‘nakomediestukje’ ‘Twee oude gekken in de klem’ rond te sturen om zodoende op opvoering te kunnen rekenen.

5 maart 1885

Opkomst:

De opkomst der leden was groot, echter de vertegenwoordigheid der dames was weinig.

Voordrachten:

Van Beest, ‘Een bezoek in ‘t museum Wiertz te Brussel’ van Laurillard

J.G. Smits, ‘Op de zolder’ van Cremer

J.G. Jordaan, ‘De kamerjacht’ van J. van Oosterwijk Bruyn

De voordrachten liepen goed van stapel.

Opkomst:

Er heerste een opgeruimde geest, zo zelfs dat laatst genoemden het zeer aardig zouden vinden met de leden tot sluiting van dit seizoen een ensemble stukje te hebben, dat de president bij sluiting van deze vergadering zeer apprecieerde en de Kamer in de genegenheid der dames aanbeveelde.

22 oktober 1885 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Smits, Eysink, Franssen, E. ter Braake, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

de president stelt voor een spreker uit den vreemde te ontbieden en zou daarvoor de volgende maand, zijnde de heer Justus van Maurik dan te Enschede zijn, een schone gelegenheid zijn. Na rondvraag wordt dit aangenomen en daarvoor een som van f 35,- disponibel gesteld. Het bestuur zal zich intussen informeren of genoemde heer daartoe genegen is.

29 oktober 1885

Opkomst:

De vergadering viel een tamelijk goede opkomst van dames en heren ten deel.

Voordrachten:

F.J. Jordaan, ‘Grootvader’ van Justus van Maurik

B.W. Eysink, ‘De vis en de reiger’ van Van Dam van Isselt

J.G. Jordaan, ‘De balling’ van Hofdijk

Introducees:

De heer W. Dikkers uit Deventer, door diens zwager F.J. Jordaan

de heer A.H. Geers uit Borculo, idem

13 november 1885 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Lokker, Ten Hoopen, Vincent, Hulst, Eysink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan, J.G. Jordaan, Ter Braake, terwijl de heren Gooren en Wisselink na afloop der vergadering binnenkwamen.

Overigen:

Door het lid Wisselink werd geinformeerd of de heer Justus van Maurik van Amsterdam genegen zou zijn over te komen. De kosten daarvoor te hoog zijnde (f 80,-) werd besloten genoemde heer niet te ontbieden.

26 november 1885

Voorlezing:

Hulst, over het socialisme

Voordrachten:

Hulst, ‘Het vliegend schip’ van Goeverneur

Lokker, ‘Eduard III van Calais’ van A.J. de Bull

Lokker, het komische ‘Luchtverschijnsel’

Zeer voldaan over voordracht en de gezellige bijeenkomst ging men laat huiswaarts.

Introducees:

de heer Lubbers, onderwijzer te Haaksbergen, door Eysink

17 december 1885 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Wisselink, Vincent, B.W. Eysink, Ter Braake, H. Jordaan, W.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

Door de heer B.W. Eysink voorgedragen de onderwijzer Lubbers te Haaksbergen. Ballotage volgt.

Overigen:

Nog werd door de voorzitter voorgesteld een spreker van den vreemde te ontbieden, en wel de heer Vrugtman uit Zutphen, dat de goedkeuring van de aanwezige leden wegdroeg.

14 januari 1886

Opkomst:

De vergadering was goed bezet en heerste er een gezellige geest.

Voorlezing:

Vincent, over ‘Rijkdom en liefdadigheid’ van Smeils (vertaald)

Voordrachten:

Vincent, ‘De kunst om te leven’ van Smeils (uit het Engels vertaald)

Zowel voordracht als het voorgedragene trokken de aandacht van de toehoorders. Jammer echter dat de spreker het geduld van het publiek te lang op de proef stelde.

J.G. Smits, ‘Philosoferen’ (dat de lachlust der aanwezigen opwekte)

E. ter Braake, het komische stukje ‘De papegaai’ van Muskeijn.

Leden:

De heer Lubbers werd met algemene stemmen als lid der vereniging aangenomen, waarvan ZEd. door het bestuur onmiddellijk daarna in kennis werd gesteld.

29 januari 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Hulst, H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan. Na opening der vergadering nam het lid E. ter Braake plaats.

Leden:

De heer Van Duyl, rijksontvanger hier, verzocht de secretaris hem als lid der vereniging voor te stellen, waarvan de ballotage de eerstvolgende vergadering zal plaats hebben.

Overigen:

Na mededeling van de president dat heer Vrugtman uit Zutphen in deze voorjaars vergadering niet zou optreden als zijnde zijn eis voor honorarium, vergoeding voor reis en verblijfkosten bij voldoende kas der vereniging minstens f 50,- , en de heer Polak uit Deventer daarvoor een minder grote som vorderde, werd door de voorzitter in rondvraag gebracht deze heer Polak te ontbieden, waar zich alle leden voor verklaarden, uitgezonderd een lid die verklaarde zijn stem niet te willen uitbrengen.

Daarna ging men over tot het bespreken van een opvoering van een komediestukje met het sluiten der voorjaarsvergaderingen. De secretaris geeft enkele geschikte stukjes op, waarop het lid Hulst voorstelt daarvan ‘De dorpschoolmeester’ te nemen, waar de andere leden zich ook voor verklaarden en besloten werd een exemplaar te bestellen om dit de leden ter goedkeuring aan te bieden om daarna tot de rolverdeling en opvoering te kunnen overgaan.

Daar deze vergadering door weinig werkende leden bezocht was, werd besloten het bespreken van voordracht en bijdragen tot een volgende vergadering uit te stellen.

Tenslotte maakte de president [Van Beest] de vergadering met een treurig feit bekend, namelijk dat ZEd. besloten was na afloop van dit seizoen als zodanig te bedanken, tevens de secretaris verzoekende daarvan notitie te nemen en in zijn plaats daarvoor een geschikt persoon aanwijzende, waarvan door de secretaris nota werd genomen, en door de daarvoor aangewezen persoon hulde gebracht werd aan de president als zijnde een man bij uitstek geschikt onze vergaderingen te leiden, waarin de aanwezige leden hun blijk van sympathie door handgeklap betuigden, de voorzitter tevens verzoekende alsnog niet tot deze stap over te gaan.

18 februari 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Hulst, Ter Braake, Lubbers, B.W. Eysink, Wisselink, H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

De heer H.G. Van Duyl werd aangenomen tot lid en kwam na zijn benoeming ter vergadering en werd door de leden welkom geheten.

Overigen:

De president stelde de vereniging in kennis met een schrijven van de heer S. Polak uit Deventer, waarin hij meldt door het reeds vergevorderde seizoen dit voorjaar niet in onze vergadering kan optreden.

De secretaris leest een ingekomen stuk voor van de vereniging ‘Varietas Delectat” te Heerenveen, inhoudende een dit jaar aldaar te houden nationale toneelwedstrijd. Bij rondvraag wordt besloten aan de uitnodiging geen gevolg te geven.

Nog werd besloten het komediestukje ‘De dorpschoolmeester van 1800’ op te voeren zondag 7 maart, waarin de leden B.W. Eysink, Hulst, Lubbers, Ter Braake, Van Duyl en J.G. Jordaan verklaarden een rol op zich te nemen. Als souffleur beviel zich aan het lid J.H. Wisselink. Als remplacant souffleur het lid F.J. Jordaan.

25 februari 1886

Opkomst:

Deze vergadering viel een trouwe opkomst ten deel.

Voordrachten:

Van Beest, ‘Brieven’ van Dr. E. Laurillard

Hulst, ‘Kermis op ‘t dorp’ van D. van Duyl

Lokker, ‘De vriendendienst’ van Justus van Maurik

Zowel voordracht als de gekozen stukken vielen in de smaak bij het publiek

7 maart 1886

Opkomst:

Deze vergadering viel een trouwe opkomst te beurt en ging men wel voldaan laat in de avond huiswaarts

Toneelspel in drie bedrijven:

het komediestuk ‘Een dorpschoolmeester van 1800’

Jodocus Rietvink, onderwijzer – Hulst

Palm, oude kennis van Rietvink – Lubbers

Jonker van Lindenheuvel – G.J. Van Duyl

De dorpschout – B.W. Eysink

Klaas Ooievaar, loopjongen van Rietvink – J.G. Jordaan

een marskramer – E. ter Braake

de veldwachter – J.J. Lokker

enige schooljongens, waarvan 4 A.B.C.D. sprekende

Introducees:

de heer Kramme uit Buurse, door het lid Hulst

de heer H. Eysink, door het lid F.R.C. Eysink

de heer Kan uit Meppel, idem

de heer Ten Doesschate uit Zwolle, idem

18 maart 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Lokker, Van Duyl, Ter Braake, Wisselink, Hulst, Eysink, H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Er wordt besloten de laatste openbare vergadering van dit seizoen niet met een opvoering van een komediestukje te sluiten, maar dit uit te stellen tot de opening van het volgende seizoen en daarvoor in plaats een bal te geven en wel direct na Pasen. De Kamer stelt daarvoor bij meerderheid van stemmen een som van f 15,- beschikbaar.

Nog dient vermeld te worden een ingezonden stuk van de rederijkerskamer ‘Staring’ uit Neede, waarin deze te kennen geeft tegen vergoeding of contributie hier een voorstelling te geven, waarop in een door het bestuur der Kamer gehouden vergadering besloten werd de zustervereniging mede te delen zij daarvoor geen onkosten wenste te maken, doch het toneel met daaraan verbonden te maken onkosten wilden disponibel stellen, waar bovenvermelde kamer ‘Staring’ gaarne van wilde profiteren en op maandag 12 april een toneelvoorstelling tegen een contributie van f 0,50 gaf. De gekozen stukken waren ‘Het kind van staat’ en ‘Barbier en brugwachter’. Na afloop der vergadering werd hun namens de rederijkerskamer De Vijfhoek door het bestuur een glas wijn tot ascheid offreert.

17 september 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Wisselink, F.R.C. Eysink, Hulst, Ter Braake, F.J. Jordaan, W.H. Jordaan, H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

Als leden wenste voorgedragen te worden de heren Prins en H. Eysink. Ballotage in eerstvolgende vergadering.

Overigen:

Deze vergadering werd uitgeschreven ter bespreking van een toneelstuk.

Het ingekomen stuk van B.W. Blijdenstein Jr te Enschede om de bij hem staande f 100,- na januari 1887 in plaats van 4% tegen 3% ‘s jaars te laten staan werd besloten dit terug te nemen en aan het lid J.H. Wisselink over te doen, die daarvoor 4% bood. [in kantlijn: zie huishoudelijke vergadering van 1 februari 1883. Ging voor aankoop toneel f 85,- af]

27 september 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Wisselink, B.W. Eysink, Hulst, Lubbers, Ter Braake, H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

de heren Prins en H. Eysink werden bij acclamatie als leden aangenomen. De heer Prins, die bij de vergadering tegenwoordig was, werd daarmee gefeliciteerd. De heer Eysink werd daarmee gefeliciteerd.

Overigen:

Nadat de president de vergadering geopend heeft, werd overgegaan tot de benoeming van een vice-president door het bedanken als zodanig van de heer Lokker ten gevolge van zijn vertrek naar Coevorden. Bij stemming het lid Wisselink 8 van de 10 stemmen kreeg en verklaarde zijn benoeming te aanvaarden, waarmede hij door de president werd gelukgewenst en de overige leden zich daarbij aansloten.

28 oktober 1886

Opkomst:

Een betrekkelijk klein publiek, althans van dames.

Toneelspel in 2 bedrijven:

Fernand de Speler”

Fernand – H. Eysink

Octavio, zijn zoon – J. Hulst

Armand, zeekapitein – B.W. Eysink

Henri, vriend van Fernand – E. ter Braake

Alex, kunstschilder – H. Lubbers

Jean, logementhouder – J.G. Jordaan

een commissaris van politie, enige spelers, een gerechtsdienaar.

Blijspel in een bedrijf:

Jodocus Kikkerbil”

Jodocus Kikkerbil – E. ter Braake

Adolf, student – H. Eysink

Charles, student – H. Lubbers

Louis, student – J. Hulst

Voordrachten:

H. Eysink, ‘Thräne’

E. ter Braake, ‘Handelen’

J. Hulst, ‘Rarekiek’ (scene comique)

H. Eysink, ‘Er uitgesmeten’

De stukken werden flink en vlug afgespeeld. Laatstgenoemde voordrachten vooral wekten de lachlust der aanwezigen op. De heer Eysink bracht zijn bis-couplet in toepassing op het toneel als zijnde ook van dien aard dat het verdiende ‘Er uitgesmeten’ te worden, waarop een daverend applaus volgde.

Overigen:

Bij het late afscheid hoorde men de kritiek aldus ‘Wij hebben een heerlijke, genotvolle avond gehad’, zodat publiek en spelers zeer voldaan huiswaarts keerden.

11 november 1886 (huishoudelijke vergadering) ter gewone plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig de leden Wisselink, Ter Braake, Lubbers, Hulst, H. Eysink, Prins, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

De heer A.J.P. Ten Hoopen bedankt als lid.

De heer Overbosch, surnumerair bij ‘s Rijks belastingen alhier, wordt als lid voorgesteld door het lid Hulst. Ballotage in de eerstvolgende vergadering.

Overigen:

Het bestuur was door de president [Van Beest] in kennis gesteld ZEd. door verkoudheid de leiding deze avond niet op zich kan nemen en opende daarom de vice-president [Wisselink] de vergadering.

Aan de orde is het bespreken van de manier van feestvieren bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Kamer. De vergadering stelt voor deze dag door bijzondere omstandigheden te vervroegen en te bepalen op donderdag 25 november, tevens het bestuur de uitvoering daarvan op te dragen, onder bepaling dit zou bestaan uit een souper aan de leden, uit de kas te betalen en het maximum voor het couvert met een halve fles wijn te stellen op f 1,80 en hiervoor hoogstens de kas aan te spreken voor f 50,-.

Nog dient vermeld dat aan de werkende leden gelegenheid gegeven is door middel der kas een opvoering te Enschede te gaan bijwonen, waarvan gemelde leden gaarne met het oog op de bloei der Kamer van genoemde gelegenheid wilden gebruik maken, om daarvan het goede zich eigen te maken.

22 november 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig de leden Van beest, Prins, D.J. Ten Hoopen, P.A.J. Ten Hoopen, Hulst, Smits, E. ter Braake, B.W. Eysink, Wisselink, H. Jordaan, H.W. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

de heer Overbosch werd met algemene stemmen benoemd tot lid der rederijkerskamer en werd daarvan door het bestuur in kennis gesteld. Het nieuw benoemde lid kwam ter vergadering en werd met zijn benoeming gefeliciteerd.

Overigen:

De heer Wisselink geeft verslag van zijn opdracht om bij de heer Morssinkhof te vragen of het hem gelegen kwam donderdag 25 november een souper aan te richten en daarvoor de nodige maatregelen te kunnen nemen, waarin ZEd. niet geslaagd was en de secretaris had opgedragen bij de heer Eysink zulks te bewerkstelligen, waarin deze gelukkiger geslaagd was, zodat de herdenking van het 20-jarig bestaan der Kamer op de voorgenomen tijd kan plaatsvinden.

25 november 1886 (herdenking 20-jarig bestaan der rederijkerskamer De Vijfhoek)

des avonds te 8 ½ uur ten huize van de logementhouder F.R.C. Eysink.

Opkomst:

een 21-tal heren leden en een 9-tal dames.

De heren leden: G.H.G. Van Beest (president), J.H. Wisselink (vice-president), J.G. Jordaan (secretaris), D.J. Ten Hoopen, P.A.J. Ten Hoopen, W.H. Jordaan, H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan, J.M. Vincent, F.R.C. Eysink, J.G. Smits, J.F. Gakink, J. Hulst, B.W. Eysink, H. Eysink, B.W. Franssen, Lubbers, E. ter Braake, Overbosch, Dr. Prins

De dames: Jordaan-Dikkers, Van Beest-Vincent, Jordaan-Schaars, Wisselink-Companjen, Vincent-Ribbius, Eysink-Westerman, Gakink-ten Hoorn, juffr. Ter Braake uit Vriezenveen en juffr. Ribbius uit Twello

Overigen:

Met het doel om aldaar een feest te vieren ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan der Kamer, ten einde door een gezellig souper en een vrolijke stemming dit gewichtig tijdstip te herdenken.

Nadat de president het feest geopend verklaarde, het lief en leed der Kamer in krachtige woorden geschilderd heeft, bracht hij een heildronk aan de Kamer en zijn leden, waarop een daverend applaus volgde en de gasten zich te goed deden aan de keurig en overvloedig aangerichtte tafel. Het menu bestond uit:

varkenskarbonade met rode kool

biefstuk met appelmoes

rolpens met pruimen

chocolade, gelatine en vanillepudding

Bij het dessert werd menige heildronk gebracht aan de oprichters, ereleden, leden enz.

Er heerste een algemeen goede geest en een vrolijke stemming die tot laat in de nacht duurde, vooral wekten ook hieraan enige leden der Kamer mede die door komische voordrachten en zang de lachspieren der aanwezigen in beweging brachten.

Te midden der vrolijkheid bracht een telegram van oud-lid de heer Dr. J.J. Lokker te Coevorden de heilwens aan Kamer, leden en feestvierenden.

9 december 1886 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren zo weinig leden dat de president en secretaris met nog een paar leden het niet nodig oordeelden deze vergadering te openen en die daarom te verdagen tot januari 1887.

13 januari 1887 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Wisselink, Prins, Ter Braake, Overbosch, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Besproken wordt het aanschaffen van een nieuw toneel, waarover de rederijkerskamer ‘Van Lennep’ te Holten er een disponibel stelde voor f 85,- en ‘Elck-wat-wils’ te Lochem de prijs te bepalen door de meestbiedende. Met algemene stemmen wordt besloten het toneel van ‘Van Lennep’ te Holten tot de gevraagde prijs te accepteren en de secretaris opgedragen dit te bewerkstellen.

20 januari 1887 te bekende plaats en uur

Opkomst:

Deze vergadering viel geen trouwe opkomst te beurt, doch was zij toch zeer geanimeerd.

Voorlezing:

Van Beest, met een beschrijving over klokken door Laurillard

Voordrachten:

F.J. Jordaan, ‘Verdwaald’ van J. v.d. Beek

idem, ‘Interessant discours’ van A.D. Van Buuren

Overbosch, ‘Liedje in de maneschijn’

idem, ‘Naar de natuur’

idem, ‘Peinensmoede’

idem, Er is een tijd van komen van gaan’ van De Genestet

Opkomst:

De heren Wisselink en Hulst waren door ziekte verhinderd, waarvoor de beide eerstgenoemde sprekers de avond wilden vullen, terwijl derde spreker op vriendelijk verzoek der aanwezigen zijn bijdragen leverde die na afloop daarvan door de president als nieuw lid en te verwachte goede steun voor de Kamer geluk gewenst werd. Laat in de avond ging men zeer voldaan over voordracht en voorgedragene huiswaarts.

10 februari 1887 (huishoudelijke vergadering) te bekende plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Wisselink, Hulst, E. ter Braake, B.W. Eysink, Lubbers, H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Aan de orde is: lokaal voor het opslaan van het toneel, door de meerdere grote als het oude. Met 8 stemmen voor en 2 leden die zich buiten stemming hielden werd besloten voorlopig het toneel op te slaan en uitvoeringen te geven bij Eysink. Voorstel om het toneel tegen brandgevaar te assureren. Dit voorstel werd goedgekeurd en aan het bestuur overgelaten waar en hoe dit te verekenen.

Nog werd besloten dit seizoen te sluiten met een opvoering van een toneelstukje waarvoor de leden Hulst, Ter Braake, Lubbers, Wisselink, B.W. Eysink, H. Eysink en J.G. Jordaan een rol op zich wilden nemen, en het lid D.B.H. Jordaan zich aanbood als souffleur.

Enige leden wenste het aangekochte toneel wel eens te zien, waarop het bestuur hun de gelegenheid wilde geven op vrijdag 28 februari.

17 februari 1887 te bekende plaats en uur

Opkomst:

Zowel heren als dames waren trouw opgekomen en gingen zeer voldaan huiswaarts.

Voordrachten:

J.H. Wisselink, ‘Een koude dag’ van H. de Veer

Overbosch, ‘Heldenmoed’ van Hofdijk

Hulst, ‘Van danken en dienen gesproken’

idem, ‘De vriendschappelijke eigenaars’ uit: ‘Het leven van een advocaat’

Overbosch, ‘Samenspraak Bruiloftslied’

Overigen:

Tenslotte maakte de president de aanwezigen bekend dat het toneel de volgende dag in het hotel Eysink ter bezichtiging opgeslagen was. Hierbij dient vermeld te worden dat naar aanleiding van het besluit van de huishoudelijke vergadering van 10 februari jl. het toneel bij de heer Eysink opgeslagen zijnde door het weinig aanwezig publiek als een goede aanwinst voor onze Kamer wordt beschouwd. Het toneel dat door het aanwezig zijn van enige scheuren, bijplakken en verandering verdient, o.a. door beschildering van de naam van de kamer ‘Van Lennep’ in die der onze, moet het toneel enige kleine reparaties ondergaan. Het toneel bestaat uit – behalve het voorscherm, planken en schragens – uit 2 achterschermen:

 1. bos (keerzijde)
 2. boerenkeuken
 3. salon (keerzijde)
 4. straat, tegenover achtergrond bos

zijstukken huizen:

 1. linksachter: huis met stoep en trap
 2. linksvoor ‘raam’
 3. rechtsvoor idem met groen dak
 4. rechtsachter huis logement (zie polis)

28 april 1887

Opkomst:

Hoewel het geachte publieke niet groot in getal was, ging men toch laat en zeer voldaan huiswaarts.

Voordrachten:

B.W. Eysink, ‘De spaanse broeders voor Haarlem’ van Tollens

E. ter Braake, ‘De aanhaling’ van Van Lennep

idem, ‘Hoen en snoek’ van L. van den Broek

Lubbers, ‘Napoleon in ballingschap’

E. ter Braake, ‘De collectant’ van L. Schipper

Overigen:

Hoewel voor deze vergadering, die dit seizoen sloot, een opvoering van toneelstukjes moest zijn, werd die door bijzondere omstandigheden gewijzigd in een gewone openbare vergadering.

4 oktober 1887 (opening van het seizoen)

Blijspel in twee bedrijven:

Doris Knoopenschaar” van A. Ruisch:

Kroon, rustend ambtenaar – C.J. Kruisweg uit Hengelo

Stam, muziekonderwijzer – E. ter Braake

Doris Knoopenschaar, oppasser – J. Th. Hulst

Blumfeld – H. Lubbers

Ofschoon de keuze van het stuk een betere had kunnen zijn, daar dit reeds meer, zowel door hier als door Kamers van elders opgevoerd is, mochten de spelers door hun exacte uitvoering, waartoe ook het nieuw aangekochte toneel het zijne bijdroeg, van het goed opgekomen publiek dat laat in de avond zeer voldaan huiswaarts keerde, een wel verdiende bijval ondervinden.

20 oktober 1887 (huishoudelijke vergadering) te bekende plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, Prins, Wisselink, Overbosch, Ter Braake, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan en J.G. Jordaan.

17 november 1887 (openbare vergadering met dames) ter bekende uur en plaats

Voorlezing:

Van Beest, ‘Uit ons Indisch familieleven’ van Annie Foore

Overbosch, ‘Storks Jan geet uut lozeeren’

Prins, ‘De Ithaka van Jan Trochee’ [van W.J. Van Zeggelen]

Voordrachten:

Wisselink, ‘Een nacht aan de Scheveningse kust’ van Louwerse

Overbosch, ‘Teunis Ruwhart’ van Boogaers

De voordrachten liepen vlot van stapel en mocht de vergadering zich verheugen in een trouwe opkomst van dames en heren die zeer voldaan over het genotene laat in de avond huiswaarts keerden.

Introducees:

de heer Kruisweg uit Hengelo, door het lid E. ter Braake

1 december 1887 (huishoudelijke vergadering) ter gewone plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren Van Beest, H. Jordaan, F.J. Jordaan, W.H. Jordaan, Ter Braake, Overbosch, Prins en J.G. Jordaan.

Overigen:

ingekomen stuk van de heer Laurens van Hulst te Kampen, bevattende de titels van komediestukjes, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Door het beperkte, kleine getal aanwezige leden wordt de secretaris opgedragen buitenom de vergadering sprekers te inviteren voor de eerstvolgende openbare vergadering.

15 december 1887 met dames ten huize erven Morssinkhof

Opkomst:

de leden waren tamelijk goed opgekomen en ging men laat in de avond zeer voldaan huiswaarts.

Voorlezing:

J.G. Jordaan, ‘Onze Mie’, een lezing uit ‘Nederlandsche typen en schetsen’ van Van Duyl

E. ter Braake, een lezing uit de Deventer Almanak van 1888 ‘Brief van Roeterdink’s (…)

G.J. Kruisweg, ‘Huwelijksaanvraag’

idem, ‘Krelis Louwen als Alexander de Grote’ van Langendijk

Voordrachten:

E. ter Braake, het gedicht ‘Op en achter het toneel’ van Laurillard

J.G. Jordaan, het gedicht ‘Ode aan een op te richten leesgezelschap’

Kruisweg, het gedicht ‘t Is erg met de meiden’ [van Laurillard]

19 januari 1888 (honderdste openbare vergadering) ter bekende plaats en uur

Opkomst:

de opkomst was talrijk en zeer voldaan keerde men huiswaarts.

Voorlezing:

Hulst, over ‘De huisklok’ van ds. Hasebroek

Dr. Prins, [niet genoemd]

Voordrachten:

D.B.H. Jordaan, met het gedicht ‘Lieveling’ van J. van Beers

idem, ‘Wat Thijs (spruit?) verteld’

idem, ‘Een vers dat als een nachtkaars uitgaat’ [van Laurillard]

Wisselink, [niet genoemd]

Lubbers, idem

Overigen:

Bij het sluiten der vergadering herdacht de president deze gewichtige 100e vergadering waarbij hij de wens te kennen gaf deze Kamer zich steeds lange jaren in dezelfde bloei mocht verheugen.

2 februari 1888 (huishoudelijke vergadering) ter bekende plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig waren Van Beest, Wisselink, Gooren, Lubbers, Prins, H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Er blijkt een nadelig saldo te zijn van f 65,40½

10 februari 1888 (deze vergadering die een dag eerder had moeten plaats hebben, kon het lokaal door een begrafenis niet op die dag doorgaan)

Voordrachten:

Dr. Prins, het prozastuk ‘De klokken van Delft’ van Beekman

Wisselink, poezie ‘Bach in Dresden’ van De Bull

Lubbers, proza ‘De XVIII-eeuwse lofdichter Lucas Helding’

Wisselink, poezie ‘Hes weesje’ van Bilderdijk

Wisselink, ‘Moderne huishouding’

Zowel stukken als voordracht vielen zeer in de smaak van heren leden en het talrijk opgekomen damespubliek, die laat in de avond zeer voldaan huiswaarts keerden.

1 maart 1888 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Wisselink, Prins, Lubbers, E. ter Braake, H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G.H. Jordaan.

Leden:

Door het lid Ter Braake werd als nieuw lid voorgesteld de heer Stolle. Ballotage volgt de eerstvolgende vergadering.

15 maart 1888 ten huize van de erven Morssinkhof

Voorlezing:

de president [Van Beest], ‘Bij mijn boekenkast’ van Laurillard

Voordrachten:

de president [Van Beest], ‘Hulde aan Luther en Goethe’ van Pierson

F.J. Jordaan, het prozastukje ‘Krankzinnig tegen wil en dank’ van J. van de Beek

J.G. Jordaan, het gedicht ‘De Koolhaas’

F.J. Jordaan, het prozastukje ‘Moeilijkheden waaraan een scepticus blootstaat’

Zowel over voordracht als keuze was men blijkbaar zeer voldaan

Leden:

Bij genoegzaam aanwezig zijn van leden had de geannonceerde ballotage over de heer Stolle plaats, waarna bleek deze heer alle stemmen op zich verenigd had. Toevallig ter vergadering aanwezig, werd hem hier door de president de uitslag medegedeeld en door de leden als lid begroet.

Terzelfder tijd werd door het lid E. ter Braake de secretaris in kennis gesteld van zijn bedanken als lid der vereniging door vertrek naar elders.

Overigen:

Deze laatste vergadering gaf nog al aanleiding tot bespreking van de genotvolle uren daar ter plaatse [in het logement van Morssinkhof] en in die vergaderingen der vereniging een reeks van 22 jaren genoten, zodat thans door het ophouden der voortvaring en het voortbestaan der gelegenheid daar ter plaatse door de verkoop van het logement in particuliere handen overgegaan een ieder de vraag op de lippen kwam: Wat nu? Wat het lid F.J. Jordaan aanleiding gaf nog eens het gestoelte te betreden met een improvisatie ‘Over de oorsprong der vereniging’ en – dat woordelijk luidde – ‘Nog moet mij een enkel woord over de lippen, en wel nu ik de laatste maal in dit lokaal voor u optrad, moet ik even tot de oorsprong terugkeren. Weet dat omstreeks 1848 hier een vereniging is opgericht onder de naam van Nut waaraan omstreeks 1855 een leesgezelschap werd verbonden en beide de naam kreeg van Concordia, dat de vereniging in 1860 en enige volgende jaren slapende was, doch niet ontbonden, totdat in 1866 de nu nog bestaande vereniging in het leven werd geroepen.

Toen werden de statuten naar de vroegere gewijzigd en verkreeg deze vereniging de naam van Rederijkerskamer onder de kernspreuk Oefening en Uitspanning die aanvankelijk goed marcheerde, doch ook die heeft een paar jaren in rust doorgebracht, maar bestaat toch nog.

Hoewel deze vereniging dan, met vallen en opstaan, nog bestaat, hoewel ze tweemaal van titel veranderde, toch is het doel der vereniging altijd geweest en gebleven tot Onderling genoegen en ‘t zelfde lokaal van het begin af aan.

Het is dan nu op deze avond de laatste openbare vergadering van onze vereniging die we op deze plaats hebben en al zijn er dikwijls aanmerkingen op deze lokatie geweest, het heeft ons niet weerhouden om er terug te komen. En nu moeten we scheiden van deze plaats?

Laten we de gezellige samenkomst op prijs blijven stellen en trachten het beter te krijgen dan we tot nu toe hadden en laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten!’ waarop een daverend applaus volgde en een volle bokaal aan het welzijn der vereniging werd gewijd.

Hierop volgde toost op toost waarvan de eerste door de laatstgenoemde spreker, met een herinnering aan de thans nog twee hier aanwezige oprichtersleden, de heren H. Jordaan en W.H. Jordaan, waarvan laatstgenoemde heer hier ter vergadering is en door spreker een glas champagne geoffreerd werd. De andere toosten, onder het hoe langer hoe meer gezellig samenzijn, waren gewijd aan de zalige herinnering en de nog voortdurende bloei der vereniging in welk kleed en hoedanige staat deze dan bij het volgende seizoen ook mag optreden. Ook het lid B.J. Morssinkhof werd door het bestuur der vergadering geinviteerd en bij monde van de vice-president, het lid Wisselink, welkom geheten en hem namens de vergadering zijn dank gebracht voor de goede zorg en het aangename verkeerd door hem der vergadering door goede bediening enz. bewezen en door allen een lang toegezongen.

De president, de heer Van Beest, sloot daarna in een boeiende toost, waarin hij vooral het voortleven dezer vereniging recommandeerde door het eendrachtelijke samenwerken en grote opofferingen te getroosten voor een thans zo bloeiende, gezellige vereniging, deze zo gezellige vergadering. Lang zat men onder gezellige (…), vrolijk gezang en een schuimende bokaal champagne, zodat zeer zeker het trouw opgekomen dames en heren publiek bij het scheiden een genotvolle herinnering aan deze zo genoegelijke avond lang bij zal blijven.

5 april 1888 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Wisselink, Stolle, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Door het beperkt aantal leden kan men niet tot het bespreken van een komediestukje op te voeren bij het openen van het volgende seizoen overgaan.

18 oktober 1888 (huishoudelijke vergadering) ten huize van de Societeithouder Ten Asbroek

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Wisselink, B.W. Eysink, Hulst, Lubbers, Overbosch, Dr. Prins, A. Stolle, H. Jordaan, W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

de heer F.J. Bevort, onderwijzer te Haaksbergen wordt door het lid Hulst voorgesteld als lid.

de heer Zijlstra, ‘vroeger lid der vereeniging, thans tijdelijk hier verblijf houdende’, door de secretaris J.G. Jordaan.

Ballotage van beide heren volgt de eerstvolgende vergadering.

Introducees:

voornoemde heer Bevort, door het lid Lubbers

Overigen:

Aan de orde waar voortaan de openbare en huishoudelijke vergaderingen gehouden dienen te worden. Na stemming blijken 12 voor en 1 tegen de logementhouder Eysink te zijn. Op voorstel van de voorzitter wordt de vice-president en de secretaris opgedragen hiermede bij de heer F.R.C. Eysink te slagen, waarvan zich beide leden kweten en tot een gunstig resultaat leidde. Voor de huishoudelijke of oefeningsvergaderingen wordt op rondvraag bepaald deze bij de heer Ten Asbroek te houden.

donderdag 8 november 1888 ten huize van de hotelhouder F.R.C. Eysink

Voorlezing:

Van Beest, ‘Baddoktoren’ van Justus van Maurik

Overbosch, ‘n Plezier veur de marslen dat alle joar kump’ uit ‘negen leppels krundmoos’ van F.H.D. Posmeter

Voordrachten:

B.W. Eysink, ‘De oudste zoon’ van Van Zeggelen

Overbosch, ‘het gedicht ‘De zeurende jongeling’

Zowel gedane keuze als voordrachten vielen zeer in de smaak van het publiek dat talrijk opgekomen was en ging men laat in de avond zeer voldaan huiswaarts.

Leden:

Ballotage van de heren Bevort, Zijlstra en Timmermans. Laatsgenoemde werd tussentijds door het lid Overbosch voorgesteld als lid. Genoemde heren verenigden alle stemmen op zich, zijnde twaalf. De heren Bevort en Timmermans ter vergadering gekomen werden door de aanwezige leden met hun benoeming geluk gewenst, terwijl de heer Zeilstra per convocatiebiljet van zijn benoeming tot lid werd kennisgegeven.

donderdag 15 november 1888 ten huize Ten Asbroek (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

Aangezien van het bestuur alleen de secretaris aanwezig was, ging men niet tot opening van vergadering over.

29 november 1888 ten huize van de logementhouder Eysink

Opkomst:

Enige trouwe opkomst van dames en heren viel de vergadering te beurt

Voorlezing:

Zijlstra, ‘Een liefdesavontuur’ naar het Duits van Herry

Smits, ‘Een koffiepraotjen’ van Post Meeter

idem, ‘Amos Gaiteum oet den doon opestoan’ van Post Meeter

Voordrachten:

J.G. Jordaan, het gedicht ‘Machteld en Leonard’ van De Genestet

6 december 1888 (huishoudelijk vergadering) ter bekende plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig de leren Van Beest, Overbosch, Hulst, Stolle, H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Het lid F.J. Jordaan stelde voor de katheder, waarvan de verf door een tand des tijds veel geleden had, te brengen in overeenstemming met het lokaal waarin deze zijn dienst moet doen en verder de daarmee nodige reparaties aan te brengen. Dit voorstel door de president in rondvraag gebracht werd met algemene stemmen goedgekeurd en de uitvoering daarvan aan het bestuur opgedragen.

10 januari 1889 (huishoudelijke vergadering) ter bekende plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig de leden Van Beest, Prins, Hulst, F.R.C. Eysink, Overbosch, Smits, Zijlstra, Stolle, Timmermans, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

de heer H.J. Marsman, door de secretaris [J.G. Jordaan]. Ballotage volgt in de volgende vergadering.

Overigen:

ontheffing van contributie voor de beide laatste maanden van het afgelopen jaar voor de heren Zijlstra, Bevort en Timmermans. Op voorstel van de president werd bij acclamatie aangenomen de ingevorderde contributie aan genoemde heren leden te restitueren.

Vaststelling opvoering van komediestukjes in deze maand. Het lid Hulst maakt de opmerking voor de op te voeren stukken een betrekkelijk kleine uitgave nodig zal zijn voor het decoratief enz. welke welwillend wordt toegestaan en aan zijn beleid overgelaten.

24 januari 1889 ten huize van het hotel De Moriaan

Voordrachten:

Hulst, ‘De politieke baanveger’ [van A. de Winter] (welke door de mimiek en voordracht alle attentie bezig hield)

idem, de coupletten getiteld ‘Daar rijzen de haren te berge me van’ (dat niet weinig de lachspieren der aanwezigen in beweging bracht)

idem, ‘artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek’

idem, ‘Hoe Nathan Hirsch dansen leerde’

Blijspel in een bedrijf:

De twee doven”

Eigenzorg, grondbezitter – F.J. Bevort

Liefkens, jachtliefhebber – G.J. Timmermans

Nicodemus, bediende bij Eigenzorg – J.T. Hulst

een veldwachter – H. Lubbers

Blijspel:

Zonder geld op reis of een avontuurtje van twee schoolmeester”

Bleekpoeder, onderwijzer – P.W. Zijlstra

Geeloker, onderwijzer – F.J. Bevort

Sausman, logementhouder – J.T. Hulst

Jan, zijn bediende – H. Lubbers

Zadok, koopman in oude kleren – G.J. Timmermans

Leden:

Ballotage van de heren Marsman, Dievelaar en Meijerink. De laatstgenoemde twee heren hadden zich tussentijds voorgesteld. De drie heren werden met met een grote meerderheid van stemmen benoemd, waarna zij door de aanwezigen leden met hun benoeming geluk gewenst werden.

Het lid Wisselink stelde voor als lid de heer Puister. Ballotage volgt in de eerstvolgende vergadering.

Introducees:

De heer Van Engelen, door het lid Van Beest

de heer Wunderink, door het lid Timmermans

de heer Rooterman uit Deventer, door het lid F.R.C. Eysink

de heer Hagenbeek uit Deventer, idem

Overigen:

De voorzitter sloot de openbare vergadering in een hartelijke toespraak aan heren leden de spelers voor deze zo uiterst gezellige vergadering en riep hun – en wel in de eerste plaats het zo verdienstelijke lid Hulst waarvan het welslagen in veel opzichten afhing – een spoedige tot weerziens toe, waarna het talrijk opgekomen publiek laat in de avond zeer voldaan huiswaarts keerde.

31 januari 1889 (huishoudelijke vergadering) ter bekende plaats en uur

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Wisselink, F.R.C. Eysink, Hulst, Overbosch, Smits, Timmermans, Prins, H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan, terwijl verder in de avond nog ter vergadering kwamen de leden W.H. Jordaan, Stolle en Marsman.

Leden:

Ballotage van de heer Puister. Hij wordt met algemene stemmen aangenomen als lid en wordt daarvan schriftelijk door de secretaris in kennis gesteld.

Overigen:

De president geeft schriftelijk kennis aan het bestuur dat hij verhinderd is deze vergadering te leiden, waarop de vice-president, het lid Wisselink, de vergadering opent en de secretaris verzoekt de notulen voor te lezen.

Het lid F.R.C. Eysink stelt voor dit seizoen met een gewone openbare vergadering te sluiten en het volgende seizoen te openen met de opvoering van een grote, degelijke voorstelling en hoopt te kunnen rekenen op de medewerking en de krachten der oud-leden die zich vroeger zo verdienstelijk hebben gemaakt, waarop na enige discussie werd besloten daartoe de de beste krachten in te spannen en moeite te doen daarvoor een geschikt stuk te vinden.

Het lid Hulst stelt verder voor een kritiseercollege op te richten. Ook na enige discussie daaromtrent worden de heren leden Wisselink en Smits bij acclamatie benoemd.

21 februari 1889

Opkomst:

Heren sprekers mochten zich in een grote opkomst van dames en heren verheugen, die laat in de avond zeer voldaan huiswaarts keerden.

Voorlezing:

Van Beest, ‘Losse opmerkingen over het misbruik van het woord’ van Gleichmann

idem, ‘Over de wederwaardigheden van een inktvlek’

Overbosch, ‘Een massagekuur’ van Van Maurik

Overbosch, (in Gelders dialect) ‘Het weleer en (…)’ van Postel

Voordrachten:

F.J. Jordaan, het gedicht ‘De eerste katterigheid’ van J.W.M. Jr.

idem, ‘Middel tegen de drank’ van Laurillard

23 februari 1889 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Wisselink, Overbosch, B.W. Eysink, Prins, Stolle, Ten Hoopen, Dievelaar, Marsman, Timmermans, H. Jordaan, W.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

vrijdag 15 maart 1889 ter gewone plaats en uur

Voorlezing:

Hulst, ‘Een plezierige nacht’

Smits, ‘Waarom Diene met Berend mocht trouwen’ van J.F. Kraake

Voordrachten:

Dr. Prins, het gedicht ‘De geest’ van Jan van Beers

mej. Van der Vliet, ‘Op een koningin’

idem, ‘Vrouwenhand’

Overigen:

Na een kleine pauze werd het geachte publiek verrast met het optreden van mejuffrouw Van der Vliet, privaat onderwijzeres hier, met een tweetal gedichten getiteld ‘Op een koningin’ en ‘Vrouwenhand’.13

Zeer voldaan over het genotene in deze laatste openbare vergadering in dit seizoen scheidde men laat in de avond.

16 oktober 1889 ter gewone plaats en uur

Blijspel in een bedrijf:

Joost Uilenspiegel”

Schrapenburg, rentenier en voogd – F.J. Bevort

Anton van Weeren, zijn neef – H.J. Marsman

Karel van Weeren, idem – J.T. Meijerink

Joost., zijn knecht – J.T. Hulst

Inpakker, deurwaarder – W.L. van Engelen

Blijspel in een bedrijf:

Het spreekuur van de dokter”

dokter Adelaar – B.W. Eysink

Theodoor, broeder van Dr. Adelaar – F.J. Bevort

mijnheer Henderson, de Engelsman – A. Stolle

Robert Henderson, zijn zoon – H.J. Marsman

Jan Spreeuw, knecht van Dr. Adelaar – J.G. Smits

Lummelhof, patient – J.T. Meijerink

Wildeman, patient – Hulst

Zottenbol patient – Van Engelen

een apothersleerling – H. Lubbers

Voordrachten:

J.T. Hulst, ‘De bibliothecaris’

Bevort, ‘Kobus de Belleman’

Hulst, ‘Een miskend genie’

Introducees:

de heer Tijl uit Zwolle, door het lid Wisselink

de heer Kruis14 uit Amsterdam, idem

de heer Hagebeek, door het lid Hulst

de heer Kuhler uit Zwolle, idem

de heer Leichel uit Lochem, idem

Leden:

Ballotage van de heer Van Engelen. Hij werd bij acclamatie als lid aangenomen.

Overigen:

Heren sprekers toonden ook nu weer hun rollen machtig te zijn zodat de heer president, die ontijdig door omstandigheden de zo gezellige kring van de trouw opgekomen heren leden met dames, moest verlaten, hen namens de aanwezigen dankte voor het zo ruimschoots genotene en een tot weerziens toeriep, waarna de vice-president een toost wijdde aan het verdienstelijke lid Overbosch die eerstdaags deze plaats met Waardenburg en Neerijnen moet verwisselen, hem namens de aanwezigen een voortdurend gezondheid en voorspoed toewensende en de vergadering sloot waarop men laat in de avond zeer voldaan huiswaarts keerde.

1 november 1889 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Wisselink, F.J. Jordaan, H. Jordaan, J.G. Jordaan, Stolle, Hulst, Lubbers, Marsman, Bevort, B.W. Eysink, Prins, Meijerink en Van Engelen.

Overigen:

Door absentie van de president opent de vice-president de vergadering.

Het lid B.W. Eysink stelt voor de contributie met januari voor een vol jaar te innen, niettegenstaande in 1890 het dienstjaar zal lopen van 1 september tot 31 augustus van het volgend jaar, welk voorstel in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering zal behandeld worden. Hierdoor vervallen de diverse voorstellen om tussen werkende en niet-werkende leden verschillende contributie te hebben. Het lid B.W. Eysink biedt namens zijn medespelers der vergadering het het voordelig saldo ad f (…) aan van de opbrengst der opvoering door hun tegen entree gegeven, dat op voorstel van de voorzitter voor de vergadering dankbaar werd aangenomen.

De heer Van Engelen wordt de contributie tot januari vrij gescholden.

15 november 1889

Voorlezing:

Hulst, ‘Doodberichten in couranten’

Marsman, ‘Een wandeling op het Amstelveld’ van Justus van Maurik

Hulst, een gedeelte uit ‘Wat ik hoorde en zag in de spoorwagen’

Voordrachten:

J.G. Jordaan, het gedicht ‘De hemel maakt alles goed’

Overigen:

Alles liep goed van stapel en ging het tamelijk goed opgekomen publiek zeer voldaan huiswaarts.

22 november 1889 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Hulst, Marsman, Dievelaar, Gooren, Prins, Stolle, Puister, Franssen, Meijerink, Van Engelen, F.J. Jordaan, H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Aan de orde is ten eerste de behandeling het voorstel van het lid B.W. Eysink gedaan in de vergadering van 1 november zijnde de contributie volgens gewoonte te innen voor een vol jaar op 1 januari 1890 en daarna het lopende dienstjaar zal zij van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar welk voorstel na enige discussie bij acclamatie wordt aangenomen. Ten tweede het bespreken van spreekbeurten voor de eerstvolgende vergadering. Op rondvraag van de voorzitter nemen spreekbeurten op zich het lid Puister, Stolle, terwijl het lid F.J. Jordaan verklaart mejuffvrouw Van der Vliet ook wel genegen was, waarvoor bij onverhoopte teleurstelling het lid Smits een spreekbeurt zou aanvaarden, waarna besloten wordt de eerstvolgende openbare vergadering zal plaats hebben donderdag 19 deceber.

donderdag 19 december 1889 ter gewoner plaats en uur

Opkomst:

Het publiek, dat tamelijk goed opgekomen was, scheen zeer voldaan over voordracht en voorgedragene.

Voorlezing:

Stolle, ‘De mottige Janus’ van Werumeus Buning.

Mej. Van der Vliet, ‘Brieven’ uit Wolf & Deken

Voordrachten:

Puister, het gedicht uit ‘De Schoolmeester’ getiteld ‘De goudzoeker en de boterham’

27 december 1889 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Smits, Marsman, Dievelaar, Eysink, Prins, Stolle, H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Donderdag 16 januari 1889

Voorlezing:

Smits, ‘Een uurtje bij een fotograaf’ van Postmeester (volkstaal)

Prins, ‘Een zaterdag aan boord’ van Werumeus Buning

Voordrachten:

B.W. Eysink, het gedicht ‘Het feest op Elgenstein’ van Tollens

Leden:

In het tijdverloop tussen de huishoudelijke en deze openbare vergadering had de heer Van Ebbenhorst Tengbergen, rijksontvanger hier, bij het bestuur de wens te kennen gegeven wel als lid te willen toetreden waarop het bestuur de vrijheid meende te mogen nemen om alsnog voor de opening der openbare vergadering tot de ballotage over genoemde heer over te gaan, waarbij bleek hij alle stemmen ontvangen te hebben, waarop de heer Tengbergen tegenwoordig in het hotel door de heer president van de uitslag der ballotage wordt in kennis gesteld en hem daarmede geluk gewenst wordt.

Over de sprekers en het gesprokene van deze avond was het tamelijk goed opgekomen publiek zeer tevreden.

24 januari 1890 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Prins, Wisselink, Tengbergen, Van Engelen, Hulst, Bevort, Lubbers, Gooren, Marsman, Smits, H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

Na rondvraag bleken de heren leden Wisselink, Bevort, Van Engelen en Lubbers bereid een spreekbeurt op zich te willen nemen voor de eerstvolgende openbare vergadering.

De in de huishoudelijke vergadering van 24 januari besloten openbare vergadering kon door de alom heersende ziekte ‘de influenca’ niet doorgaan.

Dinsdag 22 april 1890 ‘s avonds 8 uur in het hotel De Moriaan

Blijspel in drie bedrijven:

De geneesheer of dat heeft mijn commensaal gedaan”

Kool, rentenier – W. van Ebbenhorst Tengbergen

Mevr. Kool – Mej. W. van der Vliet

Liesbeth, dochter – C. Dull

Christine, dochter – G. Puister

Dr. Schoonberg – A. Stolle

Bronswijk – H. Lubbers

Bovenal – H. Marsman

Men speelde dit stuk met anime en mochten de dames en heren leden dilettanten zich verheugen in de waardering van de aanwezige leden. Niet minder goed liep van stapel het tweede stuk:

Blijspel in bedrijf:

De 100.000 uit de loterij of zoals het meer gaat”

Jeremias van Zalmkop, retenier – W.C. Van Engelen

Barend Knippert, kleermaker – F. Bevort

Jochem Platvoet, zijn knecht – J.T. Hulst

Nathan Smoelie, debitt in de staatsloterij – H. Marsman

Pakkert, geheim pandjeshuishouder – J.T. Meijerink

Allen die door hun goed spel de lachlust der aanwezigen in geen geringe mate opwekten. Wel verdiend waren dan ook de woorden van dank door onze president na afloop der voorstelling geuit aan het adres van allen die moeite en tijd gewijd hadden om ons allen een zeer genoegelijke avond te bezorgen.

Nog is vergeten melding te maken van de hulde door de president aan het lid Lubbers toegebracht wegens het kostelijk accompagneren van de zang voorkomende in het laatstgenoemde stuk en de begeleiding der zang ter ere van dien avond met zijn viool.

Introducees:

de heer Verheyen uit Zwolle, Adelsberg & Co, door het lid F.R.C. Eysink

de heer Van Geuns uit Groningen, idem

2 mei 1890 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Tengbergen, Prins, Marsman, Van Engelen, Bevort, Meijerink, Lubbers, Hulst, Stolle, H. Jordaan en J.G. Jordaan. De leden F.J. Jordaan, Smits en Wisselink verschijnen later in de vergadering.

Overigen:

Op rondvraag van de president wordt de mogelijkheid om het begin van het seizoen een toneelstukje op te voeren wel ingezien, waartoe zich bereid verklaren de heren leden Stolle, Hulst, Meijerink, Marsman, Tengbergen voor zeker, terwijl Lubbers en Bevort het onder voorbehoud aannemen. Over de vergoeding van de gemaakte onkosten voor een opvoering bestaat verschil van gedachten en wordt nu met algemene stemmen besloten per persoon op f 1,50 te brengen.

Donderdag 16 oktober 1890 in hotel De Moriaan

Blijspel in een bedrijf:

De ingebeelde zieke’

Argau – W. van Ebbenhorst Tengbergen

Berald, zijn broeder – J.T. Meijerink

Purgon, zijn dokter – W.C. Van Engelen

Toinon, zijn knecht – H. Marsman

Blijspel in een bedrijf:

Flik en flok”

Stroopers, kastelein – J.T. Meijerink

Arie, zijn knecht J.T. Hulst

Flik, rederijker – W. van Ebbenhorst Tengbergen

Flok, rederijker – A. Stolle

Baarshof, burgemeester – W.C. Van Engelen

Hein Pik, gemeente-veldwachter – H. Lubbers

Het stuk speelt zich af in een dorpsherberg.

Voordrachten:

Hulst, ‘Vervlogen tijden’

Leden:

In de pauze werd door de president [Van Beest] de heer Reijerkerk als lid voorgedragen en werd besloten de ballotage over genoemde heer de eerstvolgende huishoudelijke vergadering te laten plaatshebben.

Overigen:

De nog al talrijk opgekomen leden met hun dames amuseerden zich kostelijk, zodat er een zeer gezellige toon heerst en men zeer voldaan laat huiswaarts keerde.

24 oktober 1890 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

aanwezig waren de leden Van Beest, Van Engelen, F.R.C. Eysink, J.H. Wisselink, F.J. Jordaan, H. Jordaan, W. Prins, Stolle, Tengbergen, Meijerink, Marsman, J.G. Jordaan. Het lid W.H. Jordaan verschijnt later ter vergadering.

Leden:

[niet vermeld in notulen, echter de heer Reijerkerk wordt aangenomen als lid]

20 novembr 1890

Voorlezing:

Van Beest, ‘Twee hoeden’ van Busken Huet

Marsman, ‘Een hele lieve verrassing’ van Justus van Maurik

Van Beest, ‘Een snoepje’ van Busken Huet

Voordrachten:

Marsman, het gedicht ‘Hondentrouw’ van Tollens

Heren sprekers konden zeer voldaan zijn over hun voordrachten die zeer het tamelijk goed opgekomen publiek boeiden en een genoegelijke avond hadden bezorgd.

28 november 1890 (huishoudelijke vergadering) ten huize van Ten Asbroek

Opkomst:

Tegenwoordig waren de leden Van Beest, Tengbergen, F.R.C. Eysink, Puister, Stolle, Prins, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan. Later verscheen ook H. Jordaan ter vergadering.

vrijdag 11 december 1890 ten huize van hotel De Moriaan

Opkomst:

Deze vergadering was goed bezocht en was men zeer voldaan vooral over het eerste en laatste door het nieuw toegetreden lid [ds. Reijerkerk] die een goede toekomst voor onze vereniging schijnt te beloven gegeven.

Voorlezing:

Reijerkerk, ‘Spel en leven’

Voordrachten:

Lubbers, het gedicht ‘Columbus’

Reijerkerk, het gedicht ‘De dood van een kamermeisje’ van Tollens

Introducees:

de heer Frölich, onderwijzer alhier, door het lid Lubbers

Leden:

voornoemde heer Frölich werd als lid voorgesteld. Ballotage volgt in de eerstvolgende vergadering.

Overigen:

Door afwezigheid van het lid Wisselink, die onverwachts van huis was, had het lid Lubbers zich als spreker aangeboden.

19 december 1890 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Van Engelen, Stolle, Meijerink, Prins, J.G. Smits, Tengbergen, Puister, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan. Later verschijnt nog H. Jordaan ter vergadering.

Leden:

Ballotage van de heer Frölich. Hijwordt met algemene stemmen (10) als lid der vergadering aangenomen en zal hem daarvan door de secretaris in kennis gesteld worden.

Overigen:

Verder stelt de secretaris de leden in kennis met een schrijven van de heer H. Kattermole, ex-toneelspeler te Tiel, gericht aan de heer F.R.C. Eysink waarbij genoemde Kattermole wel genegen was daar een avond voordrachten te houden waartoe de heer Eysink niet te bewegen is, doch daarvoor wel zijn lokalen voor onze vereniging wilde disponibel stellen. Naar aanleiding hiervan brengt de president dit in rondvraag en ter bespreking waarop besloten wordt de heer Kattermole per briefkaart door de secretaris aan te vragen hoe hoog zijn minimum eis is, wat en hoeveel nummers hij een avond geeft en welke avonden hij zo omstreeks 10 tot 20 januari 1891 disponibel heeft.

Verder wordt besloten wanneer de heer Kattermole niet komt, de eerstvolgende openbare vergadering te houden op donderdag 15 januari en zullen als spreken optreden de leden Puister, Tengbergen en Wisselink.

Vervolgens stelt het lid F.J. Jordaan voor het seizoen te doen sluiten met een toneelopvoering en wel te geven door bij genoemd lid gunstig bekend staande rederijkerkamer te Delden. Het lid zou verder informeren.

20 januari 1891

Voordrachten:

de heer Kattermole, ‘De werkstaking’ van Fr. Coppee

idem, ‘De vlieg’

idem, ‘De eerste liefde’ van Ch. Gros

idem, ‘Een lastig geval’ van Piccolo

idem, ‘Specialiteit van onze zaak’ van De Vos

idem, ‘Het vroij biljet’ van Piccolo

idem, ‘Rammelslag’ van Multatuli

Spreker had onder zijn gehoor een goed opgekomen publiek dat zeer voldaan over voordracht en stukken genoegelijk laat in de avond huiswaarts keerde.

Overige:

Door voldoende intekening a 50 cent per persoon had de Kamer, die voor deze avond garant was, slechts de kosten van f 1,- te dragen voor het rondbrengen der programma’s. Het ware te wensen wanneer onverhoopt eigen krachten te kort schieten, men nog eens meer in de gelegenheid gesteld werd lessen te putten van de vreemde of voldoening te smaken in het bewustzijn door of uit zichzelf ook leerrijke en genoegelijke uren te kunnen scheppen.

donderdag 19 februari 1891

Voorlezing:

Tengbergen, ‘De geschiedenis van Saidja en Adinda’ van Multatuli

Voordrachten:

Puister, ‘Een wilde vogel’ van Hoyer

idem, ‘Het weerzien’ van Piet Paaltjens

Kostelijk amuseerde men zich. Trouw was de opkomst der leden. Jammer voor de vele dames die schitterden door afwezigheid die deze zo genotvolle uren misten.

Introducees:

Ter Duis, onderwijzer alhier, door het lid Puister

de heer Nilant, volontair bij het fabriekswezen, door het lid Stolle.

Overigen:

Het lid Wisselink was door ziekte verhinderd zijn spreekbeurt te vervullen.

27 februari 1891 (huishoudelijke vergadering) ten huize van Ten Asbroek

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Wisselink, Dievelaar, F.R.C. Eysink, Van Engelen, Marsman, Stolle Smits, Tengbergen, Prins en J.G. Jordaan. Later verscheen ook H. Jordaan ter vergadering.

Overigen:

Het lid Smits geeft verder verslag van zijn informatie (zie verslag 1 december 1890) omtrent het bestaan, de werking enz. der rederijkerskamer te Delden, waarbij genoemd lid voorsteld deze Kamer alsnog niet te ontbieden dit seizoen met een komediestukje door genoemde Kamer te doen eindigen, doch zelf eigen krachten daartoe aan te wenden, waarop besloten wordt de werkende leden aan te zoeken naar een geschikt stukje bijv. Schiller’s jeugd naar Amerika enz. uit te zien.

donderdag 12 maart 1891 ten huize van de heer Eysink

Voorlezing:

Wisselink, ‘Gedachten in een dierentuin’

Smits, ‘Hoe de oude Leussink mormoon werd’ van Maaldrink

Ook dit stukje werd goed voorgedragen en werkte nog al eens op de lachspieren

Voordrachten:

Wisselink, het gedicht ‘De herdersknaap’ van Heine.

Overigen:

Nu nog een poosje gezellig bij elkaar zijn sloot de voorzitter de vergadering.

vrijdag 20 maart 1891 (huishoudelijke mededeling)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Prins, Tengbergen, Stolle, Meijerink, F.R.C. Eysink, Van Engelen, Marsman, Wisselink, F.J. Jordaan, J.G. Jordaan en later verscheen ook het lid W.H. Jordaan ter vergadering.

Overigen:

Aan de orde het komediestukje dat de eerstvolgende openbare vergadering zal worden opgevoerd. Gekozen wordt voor het vroeger hier op gevoerde en met zoveel succes gespeelde stuk ‘Naar Amerika’. (Uiteindelijk wordt toch gekozen een ander stuk, namelijk “Wie is ‘t”)

donderdag 30 april 1891 des avonds 8 uur in het hotel De Moriaan

Blijspel in drie bedrijven:

Wie is ‘t?”

Jonker Hendrik van Bloemenheuvel – W.C. van Engelen

Leonard van Baak – H.J. ter Duis

Rozenblad – J.T.Meijerink

Houting, oud-sergeant, majoor, rentmeester – H.J. Marsman

Smak, burgemeester – H. Lubbers

Daniel, zijn zoon, leerling bij Houting – R.W. Nilant

Tabianus, oud-soldaat, opzichter bij Houting -J.H. Frölich

Het stuk speelt op het landgoed Bloemenheuvel

Voordrachten:

Hulst, ‘De politieke baanveger’ [van A. de Winter]

Introducees:

de heer Verwey, volontair ter secretarie in Markelo, door het lid Eysink

Overigen:

Zeer voldaan over de genoegelijke avond ging men laat huiswaarts.

15 oktober 1891 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Van Beest, Tengbergen, H. Jordaan, F.R.C. Eysink, Meijerink, Van Engelen, Hulst, Lubbers, Stolle, Marsman, F.J. Jordaan, Puister, W.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

Door het lid H. Jordaan wordt voorgesteld de heer Nilant, waarvan de ballotage op de eerstvolgende vergadering volgt.

Overigen:

Debat over de viering van het 25-jarig jubileum van de rederijkerskamer. Besloten wordt dit feest op dezelfde wijze te herdenken als het het feest van het 20-jarig jubileum. Het feest zal omstreeks 3 januari 1892 plaatsvinden.

Na afgedane zaken zegt de president [Van Beest] de secretaris in kennis heeft gesteld van zijn bedanken als president der vereniging. De secretaris kan zich daar niets van herinneren.

29 oktober 1891 ten huize van de heer Eysink

Opkomst:

Hoewel het gezelschap klein is, is men toch zeer tevreden over de keuze en voordracht der stukken.

Voorlezing:

Hulst, ‘Een slot dat pakt’ van Justus van Maurik

Nilant, ‘Lachen’ van Laurillard

Leden:

Nog voor de opening der vergadering vond de ballotage plaats van de heer Nilant, volontair bij het fabriekswezen alhier, die met nagenoeg alle stemmen tot lid werd aangenomen en daarvan door de secretaris in kennis werd gesteld en vervolgens door de aanwezigen daarmee geluk gewenst werd.

Overigen:

Jammer de eerste spreker niet altijd goed gevolgd kon worden, doordat zich telkens een barstem van verre horen laat van een der heren reizigers die zich in hetzelfde lokaal met een kaartspelletje amuseerden.

Op vriendelijk verzoek heeft het lid Van Beest ditmaal nog zijn presidentschap, na alvorens de vergadering kennis gegeven te hebben hij zijn mandaat als president neerlegd, waarna hij de vergadering opent.

13 november 1891 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Stolle, Nilant, Marsman, Van Engelen, Meijerink, Frölich, F.R.C. Eysink, Tengbergen, H. Jordaan, D.B.H. Jordaan en J.G. Jordaan.

Overigen:

De secretaris opende, bij afwezigheid van de vice-president, de vergadering.

Aan de orde: de benoeming van een nieuwe president. Bij stemming blijkt op zich verenigd te hebben het lid Wisselink elf en D.B.H. Jordaan een stem, zodat met meerderheid van stemmen tot president verkozen is het lid Wisselink, thans vice-president.

Aangezien genoemd lid op reis is, kan hem daarvan niet direct kennis gegeven worden en neemt de secretaris op zich dat hij dat bij zijn thuiskomst zal doen. Vervolgens werd overgegaan tot verkiezing van een vice-president. Op zich hebben verenigd het lid Prins 6, D.B.H. Jordaan 4 en F.J. Jordaan 1 stem, zodat tot vice-presient is gekozen de heer Prins. Ook Prins is afwezig en zal daardoor ook door de secretaris op de hoogte worden gesteld van diens verkiezing.

donderdag 26 november 1891

Opkomst:

Deze vergadering was door de heren leden met hun dames druk bezocht.

Toneelstuk in vier bedrijven met zang door G. Hoogendoorn Jr.

Baboe Rita of ‘t was maar een loods”

August graaf van Lindenthal, grondbezitter op Sumatra – Van Ebbenhorst Tengbergen

Maarten Herman, gepensioneerd loodsschipper – H.J. Marsman

Willem Lierveld, jeugdig zeeloods – J.T. Hulst

Herman, 15-jarige knaap en pleegzoon van Maarten – R.W. Nilant

Teunis Haai, grondeigenaar en directeur enz. – J.H. Frölich

Bram, oppasser in het ziekenhuis – W.C. van Engelen

Ferdinand, bediende bij de graaf – G.M. Kreiken

Teunis Koninge, barbier – J.T. Meijerink

Barend van der Lik, vader in het ziekenhuis – H.J. Timmer

het stuk speelt zich in een kleine zeestad.

Blijspel in een bedrijf van Roderik Beneden

Eigenzinnigheid”

Ansdorf, een rijke rentenier – W. Tengbergen

Kato, zijn vrouw – mej. W.P. Jordaan

Emma, haar dochter – mej. H.J. Dijk

Alfred, Emma’s echtgenoot – Abr. Stolle

Hendrik, bediende van Alfred – R.W. Nilant

Lize, bediende van Alfred – mej. B.J.D.C. Jordaan

Introducees:

de heer Verwey uit Markelo, door het lid Nilant (PS Nilant was afkomstig uit Markelo)

de heer G.W. Hoogklimmer, burgemeester van Denekamp, door zijn zwager J.G. Jordaan.

Overigen:

Over de keuze der stukken en het goede spelen derzelve was men zeer voldaan.

De nieuwe president, het lid J.H. Wisselink, dankte in gemoedelijke woorden de afgetreden president Van Beest voor zijn goede en vele diensten deze vereniging bewezen.

11 december 1891 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Prins, Van Beest, W.H. Jordaan, H. Jordaan, Gakink, Franssen, Gooren, Meijerink, F.R.C. Eysink, Marsman, Dievelaar, Van Engelen, Nilant, Tengbergen, Stolle, F.J. Jordaan en J.G. Jordaan.

Leden:

door het lid Meijerink werd de heer M.G. Kreiken voorgesteld als nieuw lid en door het lid Prins werd de heer Tecker voorgesteld. De ballotage vindt de eerstvolgende vergadering plaats.

Overigen:

Ingekomen zijn van de vereniging van Raad van Bijstand der Maatschappij Apollo te Amsterdam voor behoeftige acteurs en actrices en een van de heer Kattermole te Amsterdam, Brouwersgracht 54 bovenhuis, om nogmaals hier op te treden. Beide stukken worden terzijde gelegd.

Een ingekomen stuk van de hier nieuw op te richten Rederijkerskamer wordt in behandeling genomen. Dit adres luidt als volgt:

‘Het voorlopig bestuur der nieuw op te richten toneelvereniging wendt zich met het oog op de financiele toestand van haar vereniging met de onderstaande verzoeken tot uw Kamer:

 1. voorlopig gebruik te mogen maken van het thans in gebruik zijnde toneel van uw vereniging gedurende de uitvoering van onze vereniging.
 2. de boekjes van uw vereniging, voor zover nog niet gebruikt zijnde of worden, te mogen lenen, daarvan inzage te nemen en zo nodig daaruit enige stukken op te voeren.

Het voorlopige bestuur vleit zich met een goedgunstige beschikking daar hierdoor grote onkosten worden gespaard.

Hoogachtend, namens het bestuur voornoemd, (get.) D.PH. Slager.”

Hierop komen enige voorstellen en brengt de voorzitter uit deze de rondvraag of men het toneel zal uitlenen tegen betaling of om niet. Allen zijn voor betaling, behalve 1 stem (die van het lid F.J. Jordaan). Punt 2 in rondvraag gebracht wordt besloten de inzage der stukjes te verlenen en bij eventueel gebruik, de boekjes door de verzoekster tegen halve prijs moeten overgenomen worden.

Verder vestigt de secretaris de aandacht der leden op het achterstallige van de kas met het oog op de a.s. 25-jarige herdenking der kamer en het feest. Ter stijving van de kas stelt hij voor te beginnen met het nieuwe dienstjaar de leden te classificeren in werkende en niet-werkende leden met dien verstande, de leden die zich verbinden toneelstukjes op te voeren bevoorrecht zijn boven de leden die zich verplichten losse voordrachten ten beste te geven, terwijl deze laatsten weer bevoorrecht zijn boven de toehoorders. Dit voorstel wordt in zoverre gewijzigd dat de Kamer zal bestaan uit werkende leden tegen een contributie van f 1,80 en niet werkende of honoraire leden met een contributie van f 3,-, terwijl de vergoeding voor gemaakte onkosten bij opvoering van toneelstukjes enz. vervallen zal. Dit voorstel draagt algemene goedkeuring weg en wordt daartoe besloten.

Het lid Dievelaar stelt daarop voor, voor het geval in dit seizoen nog komediestukjes worden opgevoerd, geen vergoeding te betalen, terwijl de aanwezige niet-spelers tot stijving der kas een bijdrage van f 0,60 doen. Ook dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Voor het aanstaande seizoen verklaren zich van de aanwezige leden te zijn werkend lid: de heren Meijerink, Van Engelen, Nilant, Tengbergen, Stolle en F.J. Jordaan. Het lid Marsman, vermenende door een beleding bij de laatste opvoering hem aangedaan, voor dit lopende seizoen als werkend lid te moeten bedanken.

Verder geeft de president in overweging het besluit van een vroegere vergadering om het 25-jarig bestaan der Kamer feestelijk te vieren met een souper enz. te handhaven of te wijzigen naar aanleiding van een gehouden bestuursvergadering, waarin het bestuur bezwaar vond de vereniging in nog diepere schuld te doen vervallen en reeds pogingen hunnerzijds in het werk gesteld waren, waarbij bleek deze poging niet zou welslagen en daarom de hoop de kas door vrijwillige bijdragen te stijven opgegeven werd. Hierover werd een debat gevoerd. Het lid Eysink stelde voor ten behoeve van het te houden feest een krediet voor 5 jaar te willen verlenen. Het lid Dievelaar stelde voor renteloze aandelen te plaatsen. Het voorstel van Eysink werd aangenomen.

Besloten werd het 25-jarig feest te houden op maandag 11 januari 1892.

17 december 1891

Opkomst:

Hoewel de toehoorders en hoorderessen weinig waren, amuseerden zij zich uitstekend, zowel door de voordrachten als het gekozene, vooral het eerste bracht de lachspieren in beweging en trok bijzonder de attentie.

Voorlezing:

Tengbergen, ‘Iets uit de tijd toen ik nog een lief vers maakte’ van Lodewijk Mulder

Lubbers, ‘Jan de overste’

Leden:

Alvorens opening der vergadering vond de ballotage plaats van de heren Tecker en M.G. Kreiken. Beiden werden als lid aangenomen en daarvan in kennis gesteld. Het lid Tekker verscheen ter vergadering en werd met zijn lidmaatschap gefeliciteerd.

22 januari 1892 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden W. Prins, F.R.C. Eysink, J.A. Dievelaar, H.J. Marsman, B.W. Eysink, D. Tecker, L. Gooren, J.Th. Meijerink, H. Jordaan, F.J. Jordaan, R.W. Nilant, W.C. Van Engelen en de secretaris J.G. Jordaan.

Leden:

Ontvangen een kennisgeving van de heer J.F. Gakink dat hij wegens ziekte voor zijn lidmaatschap der Rederijkerskamer moet bedanken en waarin hij tenslotte zijn dank betuigt voor het vele genot in de jaren van zijn lidmaatschap gemaakt.

Overigen:

Aande orde: voorstel van het bestuur om wegens bijzondere omstandigheden het feest 25-jarig bestaan der Rederijkerskamer voorlopig te bepalen in de week 7-14 februari 1892 en zo nodig nog later. Dit voorstel wordt aangenomen onder de bepaling dat het feest niet op vrijdag of zaterdag zal plaatshebben. Verder werd besloten in deze maand geen openbare vergadering met dames te houden, terwijl de heer B.W. Eysink zich beschikbaar stelt voor een spreekbeurt op de openbare vergadering in het laatst van februari a.s. te houden.

Dit verslag is door de president Wisselink overgeschreven van een concept dat in het notulenboek door hem gevonden werd.

Door onze hoog geachte secretaris kon dit concept niet meer overgeschreven worden, omdat hij spoedig na de 22 januari ziek werd en de 2en februari 1892 plotseling en geheel onverwachts overleed. Het overlijden van de heer J.G. Jordaan is voor onze Rederijkers een zware slag. Hij was groot in bescheidenheid, steeds welwillend, hulpvaardig voor zijn medeleden. Hij schepte er genot in anderen vreugde te bereiden. Van hem mag naar waarheid getuigt worden: vijanden kende hij niet. Laten we zijn nagedachtenis in ere houden door evenals hij gedaan heeft te leven voor anderen en daardoor voor ons zelf, zijnde dit een egoisme in de enigste goede vorm. Dit treurig sterfgeval had ten gevolge dat het bestuur vrijheid vond van feestvieren niet meer te spreken en de heer Eysink, hotelhouder in de Moriaan, verzocht de reeds voor het feest ingeslagen buitengewone gerechten of terug te zenden of voor andere doeleinden te bestemmen. Aan dit verzoek is door de heer Eysink zeer bereidwillig voldaan.

Verder meende het bestuur dat op de nog volgens het reglement in dit voorjaar te houden openbare vergaderingen met dames te weinig bezoekers zouden verschijnen en de geest te weinig opgewekt zou zijn om de samenkomsten te wettigen. Daarom hebben we dan ook in februari, maart en april geen vergaderingen plaats gehad.

17 juni 1892 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Wisselink, Prins, Tucker, F.J. Jordaan, A. Stolle, R.W. Nilant, Gooren, Marsman en Tengbergen.

Overigen:

Verkiezing van een secretaris en thesaurier. Uitgebracht werden 9 stemmen, waarvan zes op de heer J.Th. Hulst, een op de heer Tengbergen, een op de heer D.B.H. Jordaan en een op de heer Wisselink; daardoor gekozen: Hulst. De heer Hulst niet tegenwoordig zal zijn benoeming of verkiezing per brief kennis gegeven worden.

7 oktober 1892 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, A. Stolle, R. Nilant, F.R.C. Eysink, L. Gooren, W.C. Van Engelen, J.F. Meijerink, R. Tecker, W. Prins, J.H. Wisselink en J.F. Hulst. Later verschijnt de heer W. Jordaan nog ter vergadering.

Overigen:

De vergadering wordt door de president met een toespraak geopend, waarvan deze de nieuw benoemde secretaris aan de vergadering voorstelt en de nieuwe titularis geluk wenst met zijn benoeming.

Ofschoon het in de laatste jaren steeds de gewoonte was, het seizoen te openen met de opvoering van enig toneelstuk, moest daarvan dit jaar worden afgezien omdat men het over de keuze van een stuk nog niet eens was. Men besloot evenwel, de opvoering van een komediestuk in november te doen plaats hebben.

Een voorstel van de heer Nilant om een Commissie van Rolverdeling in het leven te roepen. Omdat dit voorstel niet op het beschrijvingsbiljet stond, werd besloten dit te behandelen in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering.

Een voorstel van de heer Nilant om een Commissie van Toezicht op het toneelspel te benoemen. De president merkt op dat zulk een commissie reeds voor enige jaren is benoemd en dat deze bestaat uit de heren Wisselink en Smits. In de regel wordt echter door de werkende leden voor een eventuele uitvoering weinig gebruik gemaakt van bovenbedoelde commissie; want nog nooit meent de heer Wisselink een uitnodiging van de werkende leden te hebben ontvangen om de repetities te komen bijwonen. Er wordt besloten dat in het vervolg de heren Wisselink en Smits zullen worden uitgenodigd om de repetities te komen bijwonen, zodra het toneel zal zijn opgeslagen.

Een voorstel van de president tot intrekking van het besluit waarbij de contributie voor de niet-werkende leden bepaald werd op f 3,-. Ook dit punt was niet door de secretaris op het beschrijvingsbiljet gebracht waarom dan ook besloten werd het voorstel in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering in behandeling te nemen.

Een voorstel van de heer Nilant om ook damesleden in de rederijkerskamer op te nemen. Het gevoelen der vergadering was dat het niet de bedoeling der kamer was, om de dames als leden te weren. Getuige o.a. het feit dat mevrouw de weduwe Jordaan lid was der vereniging, maar dat het toch moeilijk ging de dames te dwingen zich als lid der Kamer te doen inschrijven. De heer Nilant verzocht hierop het bestuur om tegen de tijd ener uitvoering de dames uit te nodigen, om de vereniging te steunen in de uitvoering van een komediestuk. De president verklaart hierop dat het bestuur gaarne aan dat verzoek zal voldoen.

Donderdag 20 oktober 1892 in de zaal van het hotel De Moriaan

Voorlezing:

Hulst, ‘Baddoktoren’ van Justus van Maurik Jr.

Voordrachten:

R.W. Nilant, ‘Hoe klompenmakers Derk voor ‘t eerst komedie speelde’ van Maalderink.

Overigen:

Onze president, de heer Wisselink, opende de vergadering met een verslag dat ZEd. aanvankelijk voornemens geweest was voor te lezen op de feestavond, dien men van plan was te houden bij gelegenheid van de hedenking van het 25-jarig bestaan der rederijkerskamer. Door het treurig en onverwacht afsterven van onze secretaris, de heer J.G. Jordaan, verraste de heer Wisselink de aanwezige dames en heren thans met een beschrijving omtrent de wording en het voortbestaan der vereniging.

Allereerst schetste de spreker ons het ontstaan der vereniging, die 6 december 1866 onder de naam van Taal- en Letteroefenende Vereniging onder de zinspreuk Oefening en Uitspanning werd opgericht. Het doel der vereniging was door het houden van voorlezingen of voordrachten in proza of poezie de geest te versieren, het verstand te beschaven, het hart te veredelen en de gezellige en nuttige omgang onderlinge vriendschap te bevorderen. De jonge krachten der vereniging waren evenwel niet tevreden met het houden van voordrachten; zij wensten ook toneelstukjes op te voeren en uit deze omstandigheid is het te verklaren dat de naam der vereniging langzamerhand werd omgedoopt in dien van ‘Rederijkerskamer De Vijfhoek onder de zinspreuk Oefening en Uitspanning’. In een uitvoerige statistiek liet de spreker ons verder zien welke leden in de loop der 25 jaren al zo waren opgetreden, hoe dikwijls zij een spreekbeurt hadden vervuld, welke personen werden geintroduceerd enz.

Tenslotte stelde spreker zich de vraag: In hoeverre heeft de vereniging in de 25 jaren, die zij heeft bestaan aan haar doel beantwoord? Zijn oordeel hieromtrent is gunstig: want ZEd. sluit het verslag met de woorden: Waar dan de uitspanning gedurende 25 jaren genoten, gepaard ging aan het opbouwen van de mens in velerlei betekenis van het woord, daar mag onze vereniging geluk gewenst worden met haar lang bestaan en is de bij mij opkomende wens dat de vereniging door ieder lid, zowel niet-werkend als werkend lid, met alle kracht in stand gehouden en gesteund moet worden, dunkt mij niet ongepast. Een luid applaus beloonde de spreker voor zijn rede.

28 oktober 1892 (huishoudelijke vergadering) in ‘De Zwaan’

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, A. Stolle, J.A. Dievelaar, H.J. Ten Duis, J.F. Meijerink, R.W. Nilant, G.M. Kreiken, W. Prins, F.R.C. Eysink, H. Lubbers, Tecker, J.H. Wisselink en J.F. Hulst. De heer H. Jordaan verschijnt later ter vergadering, als ook de heer J.G. Smits.

Overigen:

Het voorstel van de heer R.W. Nilant om een Commissie van Rolverdeling te benoemen. Het is hem bij vele opvoeringen gebleken dat telkens moeilijkheden ontstonden tusen de leden wie deze of gene rol zou spelen. Ten einde hieraan op een afdoende wijze tegemoet te komen wenste de voorsteller een commissie in het leven te zien roepen aan wie de taak wordt opgedragen 1) geschikte stukken te kiezen en 2) de rollen te verdelen. Uit het langdurig debat dat zich ten gevolge van dit voorstel overspon, bleek dat de heer Nilant weinig voorstanders voor zijn voorstel vond, zodat de president voorstelede de zaak der rolverdeling voorlopig te laten zoals ze tot nu toe geweest is, hetgeen met algemene stemmen wordt aangenomen.

Voorstel van de heer Wisselink om het besluit in te trekken waarbij de contributie van niet-werkende leden bepaald werd op f 3,-. Uit de toelichting die de heer Wisselink bij zijn voorstel gaf, bleek dat de voorsteller meende dat een contributie van f 3,- voor enkele leden te veel was en daarom gemakkelijk oorzaak kon worden dat deze als leden der rederijkerskamer zouden bedanken. De heren F.R.C. Eysink en J.A. Dievelaar sluiten zich bij het voorstel van de heer Wisselink aan. Met algemene stemmen op een na wordt daarna het voorstel van de heer Wisselink aangenomen.

De heer Wisselink stelt daarop het volgende voor: In het vervolg zal elk persoon, die niet meespeelt en een toneeluitvoering bijwoont, een bedrag van 30 cent aan de penningmeester moeten storten. Met algemene stemmen wordt dit aangenomen.

Op voorstel van de heer F.J. Jordaan besluit de vergadering het jaarboekje van de rederijkers aan te schaffen. Onder vriendelijke dankbetuiging verneemd de Kamer dat de heer F.J. Jordaan het jaarboekje ten geschenke geeft.

Donderdag 24 november 1892 in de Moriaan

Kluchtspel in een bedrijf:

Twee oude gekken in de klem of het neefje van de heren Pompoen”

Jodocus Pompoen, koopman in ijzerwerken – W.C. Van Engelen

Christoffel Pompoen, gemeente-ambtenaar – J.T. Hulst (Van Eerde)

Bernard – H.J. Ten Duis

Willem , hoornblazer – R.W. Nilant

een kok – H. Lubbers

Blijspel in twee bedrijven:

Die was komiek of zo werd een schoonpapa gefopt”

Arnold, schilder – H.M. Kreiken

Louis van Blanck, een jong advocaat – H.J. Ten Duis

Van Penvrucht, letterkundige – J.T. Meijerink

Jan, knecht in de herberg ‘De gouden zon’ – A.W. Nilant

Van Balen, grondeigenaar – J.T. Hulst (Stolle)

Harmen, boerenknecht – W.C. Van Engelen

Kluchtspel in een bedrijf:

Een kapitale erfenis of de Corsicaanse bloedwraak”

Ursino Jacopo, herbergier – J.T. Meijerink

Jeremia Jacopo, zijn neef, een Engelsman – R.W. Nilant

Rinaldini, jonge Corsicaan, minnaar van Ursino’s dochter – H.J. Ten Duis

Leoni, idem – J.M. Kreiken

een brigadier van de gendarmes – J.T. Hulst (Stolle)

Overigen:

Voor de uitvoering een aanvang kon nemen moest de vice-president, de heer W. Prins, bij ontstentenis van de president de vergadering openen met de mededeling dat het lid J.T. Hulst door treurige familieomstandigheden onmogelijk de hem toegewezen rollen kon vervullen, terwijl de heren Van Eerde en Stolle zich bereid hadden verklaard als plaatsvervangers van het lid Hulst op te treden; de heer Van Eerde in de rol van de heer Pompoen en de heer Stolle in de rollen van Van Balen en als brigadier van de gendarmes.

De stukjes werden uitstekend gespeeld zodat ze zeer in de smaak van het publiek vielen, dat ten getale van 32 was opgekomen. Vooral het laatste stukje vind door zijn koddige en alleraardigste toneeltjes buitengewoon veel bijval. Met een woord van dank aan de spelers sloot de vice-president deze vergadering.

2 december 1892 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, H. Jordaan, H.J. Ten Duis, J.A. Dievelaar, A. Stolle, W. Prins, R.W. Nilant, G.M. Kreiken, F.R.C. Eysink, J.H. Wisselink en J.T. Hulst. De heer J.T. Meijerink verschijnt later ook ter vergadering.

Leden:

de heren Wetemans, Van Tongeren en Haan werden door de leden Hulst en Prins voorgesteld als leden. De ballotage volgt op de vergadering van 15 december.

15 december 1892 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

F.J. Jordaan, ‘Een grap van Filips den Goeden’ van David

W. Prins, ‘Een uurtje bij een fotograaf’ van W. Otto

H. Lubbers, ‘De duivel in Salamanca’ van H. Tollens

F.J. Jordaan, ‘De hemel’ van Toekamp Lammers

ide, ‘Dikke dames’

Een luid applaus beloonde de sprekers voor de genotvolle uren aan de talrijk opgekomen dames en heren verschaft.

Leden:

Alvorens de vergadering te openen deelt de president mede dat zal worden overgegaan tot de ballotage van de heren Wetemans, Haan en Van Tongeren. Met algemene stemmen worden genoemde heren als leden der Rederijkerskamer aangenomen.

23 december 1892 ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden A. Stolle, H.J. Ten Duis, R.W. Nilant, F.R.C. Eysink, J.T. Meijerink, J.A. Dievelaar, F.J. Jordaan, H.H.W. Haan, W. Prins, J.H. Wisselink, W.H. Jordaan en J.T. Hulst. Later kwam ook D. Tecker ter vergadering.

Introducees:

G.A Wisselink uit Groningen, oud-lid der Kamer

Overigen:

Een verzoek van de heer Scheij uit Borculo om bij voorkomende gelegenheden aldaar van ons toneel te mogen gebruik maken. Op dit verzoek wordt, op voorstel van de president, afwijzend beschikt.

De heer F.J. Jordaan stelt voor dat er in de decoratie van het toneel (coulissen) enige verbeteringen zullen worden aangebracht. De president verzekert de heer Jordaan dat het bestuur bij de eerstvolgende opvoering zoveel mogelijk zijn opmerkingen zal behartigen.

De heer F.J. Jordaan stelt voor de katheder een beetje in orde te laten brengen, hetgeen wordt aangenomen. De secretaris wordt gemachtigd voor rekening der kas een inktkoker aan te schaffen.

De president geeft de jonge leden der Kamer de raad om op de huishoudelijke vergaderingen stukken voor te lezen, ten einde zich zodoende te oefenen.

Donderdag 19 januari 1893 ‘s avonds half 8 in De Moriaan

Voordrachten:

Als sprekers betraden deze avond achtereenvolgens de katheder de heren J.G. Smits en B.W. Eysink, die met hun voordrachten veel bijval verwierven van de talrijk opgekomen dames en heren.

Donderdag 23 februari 1893 ‘s avonds half 8 in De Moriaan

Voordrachten:

Als sprekers voor deze avond traden achtereenvolgens op de heren Ds. Reijerkerk en de heer R.W. Nilant.

Donderdag 23 maart 1893 ‘s avonds half 8 in De Moriaan

Voordrachten:

B.W. Eysink, ‘Met lijksermoen over Steven van der Kolk’ van P.H. Van der Hout

G.H.G. Van Beest, ‘Iets over wereldsgeluk’ van Weremeus Buning

Een welverdiend applaus beloonde beide sprekers voor de genotvolle avond.

Overigen:

Op deze vergadering werd nog een voorstel behandeld van de president om tot slot van het seizoen een avond te arrangeren van ‘Elk wat wils’.

Donderdag 20 april 1893 ‘s avonds half 8 in De Moriaan

Voordrachten:

J.H. Wisselink, ‘Een levensverzekering’ van P. Bello

J.J. Puister, ‘Al te zwart’ van G. de Man

R.W. Nilant, ‘De invalide’ van Pol de Mon’

idem, ‘De verschietende starre’ van Beranger vertaald door J.J. Verwey

idem, ‘Don Juan in verdrukking’

idem, ‘Een recept om gedichten te vervaardigen’ van J.J. Verwey

vrijdag 13 oktober 1893 (huishoudelijke vergadering) in De Zwaan

Opkomst:

aanwezig waren de leden H. Jordaan, F.R.C Eysink, J.T. Meijerink, W.C. Van Engelen, A. Stolle, R.W. Nilant, W. Prins, H.W.W. Haan en J.T. Hulst.

Leden:

De heer Gooren heeft voor het lidmaatschap bedankt

Overigen:

Door afwezigheid van de heer Wisselink nam de heer Prins als vice-president het voorzitterschap waar.

Donderdag 26 oktober 1893 ‘s avonds 8 uur in hotel De Moriaan

Opkomst:

een talrijke opkomst van dames en heren

Voorlezing:

R.W. Nilant, ‘De geleerde bol’ van J.J. Verwey

Voordrachten:

Hulst, ‘Inseparables’ van Justus van Maurik Jr.

Nilant, ‘Een hedendaags genie’

Hulst, ‘Hoe Gait aan Greete kwam en hoe dat afliep’

Introducees:

A. Jordaan, uit Winnebago City, door J.H. Wisselink

G.W.J. Tangelder, onderwijzer alhier, door J.T. Meijerink

Vrijdag 3 november 1893 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

aanwezig waren de leden Eysink, Dievelaar, Meijerink, Nilant, Haan, Stolle, Prins, Tecker, Wisselink en Hulst.

Leden:

De heer G.W.J. Tangelder heeft verzocht lid te worden der vereniging. Er wordt besloten in de eerstvolgende vergadering dien heer te balloteren.

Overigen:

Ingekomen een verzoek van mej. C. Dijk uit Borculo, of zij te Haaksbergen een spreekbeurt moch vervullen. De secretaris wordt opgedragen mej. Dijk te vragen of zij genegen is tegen het midden van december te Haaksbergen op te treden.

De secretaris wordt gemachtigd de timmerman Schreibelt met de plaatsing en in orde houding van het toneel te belasten.

Donderdag 30 november 1893 in het hotel De Moriaan

Opkomst:

29 dames en heren

Toneelstuk:

De Valse munter”

met als spelers: Hulst, Stolle, Meijerink, Nilant, Tangelder, Eysink en Van Engelen

De neef uit Oost-Indie”

met als spelers: Hulst, Nilant, Meijerink, Tangelder en Lubbers.

Tegen half twaalf eindigde de uitvoering, waarna de president met een woord van dank tot de spelers de vergadering sloot.

Introducees:

de heer Nilant uit Enschede, door R.W. Nilant

de heer Hosang uit Markelo, idem

Vrijdag 8 december 1893 ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden: H. Jordaan, D. Tecker, R.W. Nilant, A. Stolle, H.W.W. Haan, W. Prins en J.T. Hulst. Voorzitter de heer W. Prins, vice-president.

Leden:

Ballotage van de heer G.W.J. Tangelder, onderwijzer alhier. Aangenomen met algemene stemmen

Vrijdag 15 december 1893 ‘s avonds half 8 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreekster voor deze avond trad op mejufvrouw C.E. Dijk, onderwijzeres te Borculo. De president heette mej. Dijk welkom en betreurde het dat spreekster wegens ‘t heersen der influenca zo weinig gehoor had.

Mej. C.E. Dijk, ‘Een wilde vogel’ van Hooyer

idem, ‘Een anti-militair’ van Beekman

idem, ‘Een verzoeking’ van Joh. v.d. Woude

idem, ‘Zondagsvrede’ van Viore della Neve

idem, ‘Avondklok van Honigh’

Een welverdiend applaus beloonde na afloop van elke voordracht de begaafde spreekster. Met een woord van dank en een ‘tot weerziens’ sloot de president de vergadering.

Vrijdag 22 december 1893 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, W. Prins, R.W. Nilant, F.J. Jordaan, A. Stolle, F.R.C. Eysink, J.A. Dievelaar, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink en J.T. Hulst.

Overigen:

Aan de orde: voorstel van de president om de heer W.F.P. Enklaar van Deventer te verzoeken midden januari 1894 alhier een spreekbeurt te vervullen. Aangenomen met algemene stemmen. Twee heren hielden zich buiten stemming.

Vrijdag 19 januari 1894 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker trad dien avond op de heer W.F.P. Enklaar van Deventer.

W.F.P. Enklaar, ‘Historische beschouwing over Maria Stuart’ naar aanleiding van Schiller’s treurspel. Maria Stuart van hem zelf.

Idem, ‘Hoe oom Pothof aan zijn bloeiende affaire kwam’ van Haverschmidt alias Piet Paaltjens

idem, ‘Voor de liefste’ van Dr. van Eeden

Een welverdiend applaus beloonde na elke voordracht de zeer begaafde spreker.

Vrijdag 26 januari 1894 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, W. Prins, H. Jordaan, H.W.W. Haan, J.A. Dievelaar, F.R.C. Eysink, W.H. Jordaan, J.H. Wisselink en J.T. Hulst.

Overigen:

verkiezing van een nieuw bestuur. Herkozen werden de heren J.H. Wisselink als president, W. Prins als vice-president en J.T. Hulst als secretaris

Er werd besloten het seizoen te sluiten met het houden van een avond ‘Elk wat wils’ en de nadere regeling van dit feest op te dragen aan de afzonderlijke commissie speciaal tot dit doel gekozen en bestaande uit de dames Mevrouw E.W. Jordaan-Dikkers en Mejuffrouw M[ina?] Jordaan en de heren J.H. Wisselink en J.T. Hulst.

Donderdag 15 februari 1894 ‘s avonds half 8 in hotel De Moriaan

Voordrachten:

G.H.G. Van Beest, met een causerie over de sociale kwestie

J.H. Wisselink, een gedicht van Laurillard

J.T. Hulst, een schets van Justus van Maurik Jr.

Overigen:

Het bestuur voor de avond, ‘Elk wat wils’, stelde vergadering in kennis, hoeveer deze met de voorbereidende werkzaamheden gevorderd was en hoe zij dacht de avond te verdelen.

Vrijdag 13 april 1894 ‘s avonds 8 uur in hotel De Moriaan

Opkomst:

een bijzonder drukke opkomst kenmerkte deze vergadering. En geen wonder; ‘t was heden de viering van de lang verwachtte avond ‘Elk wat wils’ De muziek van de heer Arand15 en een tiental zangers, daartoe uitgenodigd, luisterden het feest op.Als medewerkers voor deze genoegelijke avond noemen we hier:

mevrouw Wisselink, Mej. B. Jordaan, Mej. M. Jordaan, Mej. M. Dijk, Mej. M. Meerdink en de heren Prins, Nilant, Stolle, Wisselink en Hulst.

Het gehele feest tot in bijzonderheden na te gaan, zou ons te ver voeren. Alleen willen wij dit er van zeggen, dat de proefneming uitstekend geslaagd mag genoemd worden. Een prettig bal besloot de gezellige bijeenkomst.

Vrijdag 19 oktober 1894 ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.A. Dievelaar, A. Stolle, W. Prins, R.W. Nilant, D.B.H. Jordaan, J.H. Wisselink, H. Jordaan, F.J. Jordaan, W. Jordaan en F.T. Hulst.

Leden:

een ingekomen schrijven van de heer W. Haan, waarbij deze wegens vertrek naar elders bedankt voor zijn lidmaatschap der Kamer.

Overigen:

Op voorstel van het lid Hulst wordt besloten, dat de secretaris de heer A. de Winter zal vragen, hoeveel deze voor een lezing te Haaksbergen moet hebben.

Donderdag 25 oktober 1894 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

De vergadering werd trouw bezocht.

Voordrachten:

W. Prins, ‘Hoe ik aan een vrouw kwam’ van F. Reuter

J.T. Hulst, ‘Grog Americain’ van Justus van Maurik Jr.

idem, ‘Arme vissers’ van Victor Hugo vertaald door De Genestet

Introducees:

De heer J.E.J. Jordaan uit Den Haag, door de heer Prins

de heer Ten Cate, door P.A.J. Ten Hoopen

Vrijdag 2 november 1894 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Zwaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan, A. Stolle, F.R.C. Eysink, J.T. Meijerink, H. Jordaan, D. Tecker en J.T. Hulst.

Introducees:

de heer Broekema, door het lid Eysink

Leden:

ballotage van de heer A. ten Cate. Met algemene stemmen werd genoemde heer als lid der Kamer aangenomen.

Overigen:

Door afwezigheid van zowel de president als de vice-president opende de secretaris-penningmeester de vergadering.

Donderdag 22 november 1894 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

F.J. Jordaan, ‘Waar de bij honing uit zuigt, zingt de spin venijn’

H. Lubbers, ‘Mijn lezing te Boschwijk’ van J. van Maurik Jr.

Na afloop hiervan droeg de heer F.J. Jordaan nog een tweetal gedichten voor.

Vrijdag 22 februari 1895 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

J.H. Wisselink, ‘Een levensverzekering’ van Bello

R.W. Nilant, ‘De mens’

Leden:

Als leden werden op deze vergadering aangenomen de heren H. Verkaart, B. Gerritsen, Jos Verlaak en B. Bouwhuis.

Vrijdag 1 maart 1895 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

Tegenwoordig de heren F.J. Jordaan, J. Verlaak, B. Bouwhuis, H. Lubbers, B. Gerritsen, H. Verkaart, H. Jordaan, B.W. Nilant, A. ten Cate en Hulst.

Leden:

Ballotage van de heer D. Stegeman. Met algemene stemmen wordt genoemde heer Stegeman als lid der vereniging aangenomen.

De heer Wetemans bedankt voor het lidmaatschap der vereniging.

Overigen:

Bij ontstentenis van de president en de vice-president neemt de secretaris-penningmeester het presidium waar.

De secretaris zal de heer Stiemens uit Aalten vragen op hij op de eerstvolgende openbare vergadering zou willen optreden.

F.J. Jordaan vraagt of de nieuw benoemde leden als honoraire- of werkende leden wensen aangemerkt te worden. De waarnemende president merkt hieromtrent echter op, dat de idee werkende of honoraire leden opgehouden heeft te bestaan. Elk lid contribueert f 1,80 en draagt zoveel mogelijk naar vermogen bij om de gezelligheid op de openbare vergaderingen te bevorderen.

18 maart 1895 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten gehouden door de heer Stiemens uit Aalten:

‘Een trio achter slot’, van Joh. Gram

‘Terugkomst uit de societeit’

‘De zelfmoordenaar’ van Piet Paaltjens

‘Een lastig geval’ van Willem van Zuylen

‘De rollen verwisseld’ van Laurillard

‘Een ingebeelde kwaal’ van Stiemens

”t Geval van juffrouw Uilinga of hoe gevaarlijk het is in een diligence of op enige publieke plaats te slapen’ van Koopmans van Boekeren

‘Wat wol den Kaerel’ van Fritz Reuter in ‘t Geldersch dialect door de heer Stiemens

‘Een zorgende huisvader en zijn onschuldig dochtertje’

Een welverdiend applaus beloonde na elke voordracht de begaafde declamator. ‘t Was jammer voor de heer Stiemens dat ZEd. niet een zo talrijk gehoor had als gewoonlijk het geval is wanneer een vreemde spreker voor de Kamer optreedt. De influenca, die al zoveel zonden op haar geweten heeft, moet ook deze nog voor haar rekening nemen. Dit is echter wel zeker, dat het aanwezige gezelschap na afloop van de voordrachten welvoldaan huiswaarts keerde.

28 maart 1895 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden D. Stegeman, F.R.C. Eysink, W.H. Jordaan, J.A. Dievelaar, H. Jordaan, D. Tecker, F.J. Jordaan, A. ten Cate, W. Prins en J.T. Hulst.

Overigen:

Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de heer W. Prins het presidium waar.

Het voorstel van de heer F.J. Jordaan inhoudende: bij ontstentenis in de vergadering van de president en de vice-president zal het voorzitterschap door het oudste lid in jaren, ter vergadering aanwezig, worden waargenomen. Na enig debat wordt dit voorstel met 7 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Donderdag 25 april 1895 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Ds. Reijerkerk, ‘De zeven hoofdzonden’

idem, het gedicht ‘De oorlog’ van Jan van Beers.

D. Stegeman, een tweetal losse voordrachten.

Een welverdiend applaus beloonde na elke voordracht elk der sprekers. Met een woord van dank tot de beide heren sprekers voor deze gezellige avond en tot de aanwezige dames en heren voor de trouwe opkomst op de verschillende vergadering in dit seizoen gehouden, sloot de president de 138e openbare vergadering.

Vrijdag 18 oktober 1895 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in de Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden W. Prins, F.J. Jordaan, J.T. Meijerink, R.W. Nilant, D. Stegeman, B. Bouwhuis, B. Gerritsen, A. ten Cate, H. Verkaart en J.T. Hulst.

Overigen:

Bij ontstentenis van de president neemt de heer W. Prins het presidium waar.

Besloten wordt in de loop van het seizoen een toneelstuk op te voeren.

Donderdag 31 oktober 1895 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

J.T. Hulst, ‘Het Telegram’ van W. Otto

idem, ‘Vorstenplicht’ van Multatuli

H. Lubbers, ‘Hoe ik aan een vrouw kwam’ van Fr. Reuter

Met een woord van dank tot de beide sprekers, sloot de president de eerste openbare vergadering van dit seizoen.

Donderdag 7 november 1895 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.R.C. Eysink, P. ten Hoopen, F.J. Jordaan, B. Bouwhuis, B. Gerritsen, H. Verkaart, J.T. Hulst, D.B.H. Jordaan, H. Jordaan en D. Stegeman.

Overigen:

De heer F.J. Jordaan neemt als oudste lid in jaren, ter vergadering aanwezig, het presidium waar, wijl de president en vice-president beiden afwezig zijn. De notulen der vorige vergadering worden gelezen, waarop door de heer F.J. Jordaan de aanmerking wordt gemaakt dat de secretaris verzuimd heeft daarin te vermelden dat op de laatste vergadering de president de heer R.W. Nilant, bij zijn vertrek naar ‘s-Gravenhage, een hartelijk vaarwel toeriep en ‘t betreurde dat de Kamer in de heer Nilant zulk een werkzaam en ijverig lid verliest. Hij hoopt dat het de heer Nilant in zijn nieuwe werkkring steeds goed moge gaan.

Voor kennisgeving wordt aangenomen een brief van de heer Kinsbergen waarin deze verzoekt een voorstelling te Haaksbergen te mogen geven.

Op voorstel van de heer D. Stegeman zal de secretaris de heer A. de Winter vragen, wijl deze toch in Enschede zal optreden, of hij genegen is ook te Haaksbergen te komen.

Donderdag 28 november 1895 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

D. Stegeman, ‘Het ganzebord’ van Dr. de Boer

B. Bouwhuis, ‘De (elnis?)’ van Bilderdijk

Stegeman, [niet genoemd]

Een welverdiend applaus beloonde de beide sprekers.

Vrijdag 6 december 1895 (huishoudelijk vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.A. Dievelaar, B. Bouwhuis, F.R.C. Eysink, W. Prins en J.T. Hulst.

Overigen:

wegens het geringe aantal leden wordt besloten het te behandelen aan te houden tot de eerstvolgende huishoudelijke vergadering.

Maandag 17 februari 1896 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Blijspel in een bedrijf:

Getrouwd en niet getrouwd”

Blijspel in een bedrijf:

Honderd jaar te vroeg geboren” of “Een kwartiertje voor de echtscheiding”

Overigen:

Na afloop der voorstelling, ongeveer te elf uur, ving het bal aan dat alle aanwezigen, op enkele uitzonderingen na, nog lange tijd gezellig bijeen deed zijn. Na afloop der voorstelling bedankte de president de heer Verberne voor zijn belangeloze hulp om in het toneelstuk ‘getrouwd en niet getrouwd’ een rol op zich te nemen. De president wenste de heer Gerritsen, bij diens vertrek naar Rietmolen, alle goeds toe en hoopte dat hij nog menigkeer een feestje te Haaksbergen mocht komen bijwonen. Ook de heer Bouwhuis, bij diens vertrek naar Usselo, herdacht de president.

Vrijdag 28 februari 1896 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.A. Dievelaar, B. Bouwhuis, H. Verkaart, F.R.C. Eysink, D. Stegeman, J.T. Meijerink, A. ten Cate en J.T. Hulst.

Leden:

Door de heer Verkaart worden als leden der vereniging voorgedragen de heren Verberne, onderwijzer, en A.J. Dievelaar, beiden alhier. De ballotage zal plaatshebben op de eerstvolgende vergadering.

Overigen:

Bij ontstentenis van de president en vice-president neemt de heer J.A. Dievelaar als oudste lid in jaren ter vergadering aanwezig het presidium waar.

Donderdag 12 maart 1896 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Ds. Reijerkerk, ‘De gulzigheid’ van Laurillard

idem, ‘De Wiere’ van Hebel

Een welverdiend applaus beloonde na afloop van elke voordracht de begaafde spreker.

Leden:

Voor de vergadering werd geballoteerd over de heren Verberne en A.J. Dievelaar, welke beide heren als leden der vereniging werden aangenomen.

De heer Bouwhuis werd bij zijn vertrek naar Usselo een hartelijk ‘vaarwel’ en mede een ‘tot weerziens’ toegeroepen.

Introducees:

de heer W. Jordaan uit Gronau, door de heer J.H. Wisselink

Vrijdag 20 maart 1896 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.H. Wisselink, F.J. Jordaan, H. Verkaart, A.H. Verberne, F.R.C. Eysink, D. Stegeman en J.Th. Hulst.

Overigen:

Het voorstel van enige leden om een vreemde sprekers te verzoeken voor de leden onzer Rederijkerskamer op te treden. Besloten wordt de president te machtigen met de heer P.H. Lamberts Jr. te Amsterdam te onderhandelen of ZEd. genegen is in Haaksbergen te komen. Wijl de heer Wisselink denkt dat de heer Lamberts niet onder de f 40,- zal optreden, machtigt de vergadering ZEd. om de heer Lamberts Jr. hoogstens f 40,- te bieden.

Woensdag 15 april 1896 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan.

Voordrachten:

De heer P.H. Lamberts Jr. uit Amsterdam, de gastspreker voor deze avond, trad op met de volgende voordrachten:

‘Een carnavalsbeeld’ van Mr Lamberts Hurrelbrinck

‘De oude admiraal en zijn omgeving’ van Werumeus Buning

‘Humoristica’ (bestaande uit de nummers ‘Hypnotoseur’, ‘Hoe een droom uitkwam’, ‘De eerste locomotief’, ‘Weet je hoe ik dansen geleerd heb’, ‘Dito’ en ‘De drie vriendinnetjes’)

Was de verwachting hoog gespannen, zij werd verre overtroffen. In de beide eerste nummers van het programma trad het declamatorisch talent van de gevierde spreker scherp te voorschijn en in ‘t laatste nummer wist ZEd. het publiek niet slechts in een prettige stemming te brengen, maar zelfs bij wijlen het gehele gezelschap de leven te doen schudden van lachen. Ook in ‘De oude admiraal en zijn omgeving’ bracht de heer Lamberts alleraardigste toneeltjes ten gehore.

In zijn slotwoord was de president zeker de tolk van het gehele gezelschap, toen ZEd. de heer Lamberts bedankte voor de heerlijke avond die hij ons bezorgd had en een tot wederziens in de volgende winter toeriep. Hoogst voldaan ging daarop ‘t publiek, dat zeer talrijk was opgekomen, van deze laatste vergadering huiswaarts.

Introducees:

door het lid Wisselink werden geintroduceerd de heren H. Leppink, Israels, Kolenbrander, Bulthuis, J.H.H. Odink, H.J. Odink, A.G. Schartman, J. Bouwhuis, J. Nijhof, G. Bennink, W. Leerink en W. Bloemink. Door de heer F.R.C. Eysink de heer Wijtenhorst uit Deventer en door A. ten Cate de heer J.D. Geselschap uit Delden.

16 oktober 1896 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half 8 in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden W.H. Jordaan, H. Jordaan, D. Stegeman, A.H. Verberne, H. Verkaart, F.R.C. Eysink, A. ten Cate, W. Prins en J.Th. Hulst.

Overigen:

Bij ontstentenis van de president neemt de vice-president, de heer W. Prins, het voorzitterschap waar.

Verkiezing van een nieuw bestuur. De uitslag der verkiezing was dat op de heer J.H. Wisselink als president waren uitgebracht 8 stemmen, op de heer W. Prins als vice-president 7 stemmen en op J.Th. Hulst als secretaris-penningmeester 8 stemmen. Het oude bestuur werd dus herkozen.

Op voorstel van de heer Prins wordt besloten de huishoudelijke vergaderingen voortaan op donderdagavond te houden in plaats van op vrijdagavond.

De heer Verkaart stelt voor om in deze winter weer een vreemde spreker voor rekening der kas van de rederijkerskamer te laten komen. De vergadering keurt dit voorstel goed. De heer Stegeman zegt dat heer Hunse uit Hengelo wel genegen is naar Haaksbergen te komen. Op verzoek van de president neemt de heer Stegeman aan de heer Hunse, die hij persoonlijk kent, te vragen.

Donderdag 27 oktober 1896 ‘s avonds 7 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

Een talrijk gezelschap was op deze eerste avond van ‘t seizoen opgekomen.

Voordrachten:

Stegeman, ‘Waarheids pelgrimstocht’ vertaald uit het Noors door Honig

Prins, ‘Uit een tiendaagse veldtocht in Overijssel’ van A.A. Beekman

Stegeman, ‘Historisch’ van Justus van Maurik

Een welverdiend applaus beloonde na afloop van elke voordracht de sprekers

Introducees:

de heer Aberson, door de heer A. ten Cate

donderdag 5 november 1896 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden W.H. Jordaan, D.B.H. Jordaan, W. Prins, J.Th. Hulst, F.R.C. Eysink, F.J. Jordaan en P.A.J. Ten Hoopen. Later verschijnen ook nog de heren H. Verkaart, A.H. Verberne, H. Jordaan en D. Stegeman

donderdag 19 november 1896 ‘s avonds 7 ½ uur in De Moriaan

Voorlezingen:

A. ten Cate, met een levenschets van de grote werktuigkundige en fabrikant Alfred Krupp

J.Th. Hulst, met een tweetal schetsen in dialect door Postmeter

Een welverdiend applaus beloonde na afloop van elke lezing de sprekers.

Donderdag 26 november 1896 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren P.A.J. Ten Hoopen, W.H. Jordaan, D. Stegeman, H. Jordaan, A.H. Verberne, H. Verkaart, W. Prins, F.R.C. Eysink, J.Th. Hulst en A. ten Cate.

Vrijdag 11 december 1896 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

Het was een druk bezochte vergadering.

Voordrachten:

De heer Enklaar uit Deventer trad deze avond op:

Een beschouwing over het dramatische werk ‘Nathan Weise’ van Gotthold Ephraim Lessing. In zijn inleiding noemde spreker Lessing een der grootste en invloedrijkste hervormers van Duitsland op het gebied van kunsten en wetenschappen. Vooral de letterkunde heeft grote verplichtingen tegenover de geniale dichter en denker. Daarna besprak hij het ontstaan van het drama. De geest van onverdraagzaamheid, die algemeen heerste en ten laatste zijn strijd met een Berlijns predikant deed Lessing besluiten zijn Nathan te schrijven. ‘Nathan der Weise’ is een pleidooi voor het beoefenen der ware humaniteit, der zuivere moraliteit. Het ‘zijt menselijk, dat is uw eerste plicht, zijt het in alle toestanden, in alle leeftijden, in alles, wat de mens niet vreemd is’ beheerst het gehele drama. Vervolgens trad de heer Enklaar in een nadere bespreking over de inhoud, meer spciaal over de geschiedenis der Drie ringen, om tenslotte na beantwoording der vraag ‘Wat is humaniteit?’ zijn hoorders op te wekken tot het beoefenen der zuivere menselijkheid. Een luid applaus beloonde de geleerde spreker na afloop der voordracht voor zijn heerlijk betoog.

Daarna droeg de heer Enklaar nog het korte gedichtje ‘Van een koningsvrouw’ van P.A.M. Boele van Hensbroek voor, waarvoor hij eveneens met een luid applaus bedankt werd.

In zijn sluitingswoord bedankt de president allereerst de heer Enklaar voor het gehoorde en riep hem een tot weerziens toe, terwijl hij de aanwezige dames en heren een woord van dank bracht voor de trouwe opkomst. Nog lange tijd bleef men daarna gezellig bijeen.

Introducees:

de heer Thormann, stationschef alhier, door de heer J.H. Wisselink

de heer Kloosterboer, surnumerair bij de belastingen, door de heer A. ten Cate

de heer Bruins alhier, door de heer D. Stegeman

Leden:

de heer Thormann werd voorgedragen als lid der vereniging. Ballotage volgt eerstvolgende vergadering.

Donderdag 17 december 1896 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden A. ten Cate, D. Stegeman, F.R.C. Eysink, A.J. Dievelaar, J.Th. Meijerink, W. Prins, H. Jordaan, F.J. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen en J.Th. Hulst.

Leden:

Ballotage van de heer C.L.W. Tormann, stationschef alhier. Met algemene stemmen wordt genoemde heer als lid onzer vereniging aangenomen.

Donderdag 14 januari 1897 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Verberne, ‘Van twee koningskinderen’ van Mr. C. Vosmaer

Ds. Reijerkerk, ‘Een en ander over zin en zintuigen’

Verberne, het gedichtje ‘Het huwelijk’ uit De Schoolmeester (wat niet weinig de lachlust der aanwezigen opwekte)

Met een woord van dank aan de beide sprekers voor hun voordracht en aan de aanwezige dames en heren voor de trouwe opkomst, sloot de vice-president deze vergadering.

Donderdag 21 januari 1897 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, C.L.W. Thormann, W. Prins, J.H. Wisselink, F.R.C. Eysink, A. ten Cate, J.Th. Hulst, J.A. Dievelaar en D. Tecker.

Overigen:

De voorzitter zegt dat hij de heer Lamberts Jr. uit Amsterdam zal vragen of deze in de loop der maand februari genegen is in Haaksbergen op te treden. Mocht hierop een ontkennend antwoord volgen, dan stelt ZEd. voor de vergadering te houden op donderdag 18 februari a.s.

Na de heer Thormann nog met zijn benoeming als lid onzer rederijkerskamer te hebben geluk gewenst, sluit de voorzitter de vergadering.

Dinsdag 9 februari 1897 (buitengewone huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

Tegenwoordig waren de leden D.B.H. Jordaan, D. Stegeman, C.L.W. Thormann, H. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, J.H. Wisselink, F.R.C. Eysink, H. Verkaart, H. Verberne, A. ten Cate en J.Th. Hulst.

Leden:

de heer H. Leppink Ezn werd als lid voorgesteld door het lid J.H. Wisselink. Ballotage volgt in de eerstvolgende vergadering.

Overigen:

Een schrijven van de heer P.H. Lamberts Jr. uit Amsterdam, waarin deze verklaard dat hij voornemens is vrijdag 12 februari 1897 te Haaksbergen op te treden.

De heer Thormann wenst het volgende voorstel in stemming gebracht te zien: ‘Het bestuur heeft het recht tot introductie van die personen die op de vergadering verklaren lid der vereniging te willen worden.’ Uit de hierop volgende discussie bleek dat de vergadering het grotendeels met het voorstel van de heer Thormann eens was, zodat dit voorstel dan ook met algemene stemmen werd aangenomen.

Vrijdag 12 februari 1897 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

Het scheen dat de heer Lamberts uit Amsterdam, die deze avond wederom als spreker zou optreden, van verleden jaar nog een goede indruk bij de leden der rederijkerskamer had achtergelaten; want de vergadering was zeer talrijk, zowel door dames als heren, bezocht. Daarenboven waren als niet-leden aanwezig de heren H. Leppink Ezn, B.W. Steffens, Bruins en Colenbrander en Van der Haar, die gevolg hadden gegeven aan de uitnodiging tot hun vanwege het bestuur gericht.

Voordrachten:

De voorzitter heette de heer Lamberts hartelijk welkom en sprak de hoop uit, dat wij andermaal mochten genieten van het heerlijke der voordracht, waardoor de avonden van de heer Lamberts zich steeds kenmerken. Achtereenvolgens droeg de spreker voor:

‘De rollen verwisseld’

‘De eerste locomotief’

‘Weet-je’

‘Sinterklaas-surprise’

‘De bezetene’

‘Grootje aan het koninginnetje’

‘Hoe sommige juffrouwen praten’

Welverdiend was zeker het luide applaus dat telkens na elke voordracht de begaafde spreker beloonde. In zijn slotwoord bedankte de voorzitter, namens de gehele vergadering, de heer Lamberts voor de genotvolle avond en riep hem een hartelijk tot weerziens toe. Tot de aanwezige dames en heren richtte de president daarna enige woorden van dank voor de trouwe opkomst, waarna hij de vergadering sloot.

Donderdag 18 februari 1897 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.H. Wisselink, H. Jordaan, W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan P.A.J. Ten Hoopen, J.A. Dievelaar, A. Verberne, F.R.C. Eysink en J.Th. Hulst.

Leden:

Ballotage van de heren H. Leppink Ezn, C.A. Colenbrander, F.J. Bruins, B.W. Steffens en H. van der Haar. De uitslag der ballotage was dat bovengenoemde heren met algemene stemmen als lid der vereniging werden aangenomen.

Vrijdag 22 oktober 1897 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

de leden J.A. Dievelaar, D. Stegeman, H. Leppink Ezn, J.Th. Meijerink, W.B. Steffens, F.R.C. Eysink, W. Prins en J.Th. Hulst.

Overigen:

De vice-president opent de vergadering.

De heer Stegeman verzoekt op het convocatiebiljet voor de eerstvolgende algemene vergadering te zetten het voorstel: ‘Na afloop der lezing bespreking over het voorstel of er lust bestaat om in de loop van de winter een avond ‘Elk wat wils’ te organiseren.

De secretaris wordt verzocht de heer Lamberts Jr. te Amsterdam te vragen of hij genegen is midden januari of begin februari te Haaksbergen op te treden.

Donderdag 28 oktober 1897 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voorlezing:

Ds. Reijerkerk, ‘Leren en spelen’ van Jeronima de Vries (dit onderwerp is een onderdeel van een opstel van De Vries uit Eigen Haard getiteld ‘Zonnebloemen’)

Voordrachten:

D. Stegeman, het gedichtje ‘Het oudje’ van Cremer

De spreker was druk bezig ons een en ander door het oudje te doen toefluisteren, toen hij opeens eenklaps door het geroep van brand in zijn bezigheid werd onderbroken. Iedereen stoof de zaal uit. Het scheen dat het pakhuis van de heer Frankenhuis in de brand stond, maar het bleek een loos alarm te zijn geweest, want slechts enige pakkisten achter de fabriek van genoemde heer hadden vuur gevat en waren spoedig geblust.16 Bij de terugkomst van de heren waren de dames nog bijeen, maar men besloot toch maar de lezing niet te vervolgen, terwijl de heer Stegeman belooft zijn lezing op de eerstvolgende algemene vergadering te houden. Met een woord van dank aan de heer Reijerkerk sloot de voorzitter de vergadering.

Donderdag 4 november 1897 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden W.H. Jordaan, F.J. Jordaan, H. Jordaan, P.A.J. Jordaan, W. Prins, F.R.C. Eysink, A. ten Cate en J.Th. Hulst.

Overigen:

de vice-president opent de vergadering.

Donderdag 25 november 1897 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

H.G.A. Verkaart, een schetsje getiteld ‘De stichting van Claratown’

D. Stegeman, ‘De rooie’ van Werumeus Buning

Beide sprekers oogsten het welverdiend applaus der talrijk opgekomen dames en heren in.

Leden:

De heer H. Hofstee werd als nieuw lid voorgedragen.

Overigen:

Bij het begin van de vergadering maakte de vice-president bekend, dat de heer J.H. Wisselink als president der vereniging ontslag na.

Donderdag 2 december 1897 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, B.W. Steffens, J.Th. Meijerink, H. Leppink Ezn, F.J. Bruyns, F.R.C. Eysink, W. Prins, A. ten Cate en J.Th. Hulst.

Leden:

ballotage van de heer Hofstee alhier. Met algemene stemmen wordt de heer Hofstee als lid der vereniging aangenomen.

Overigen:

verkiezing van een president doordat de heer Wisselink buitentijds voor die waardigheid heeft bedankt. Met 10 van de 12 ztemmen wordt de heer Wisselink andermaal als voorzitter van De Vijfhoek herkozen. Wijl ZEd. niet ter vergadering is zal de secretaris hem schriftelijk vragen of hij de betrekking aanvaardt.

Ingekomen een schrijven van de heer Lamberts uit Amsterdam waarin medegedeeld wordt dat hij woensdag 19 januari 1898 in Haaksbergen hoopt op te treden.

Op voorstel van de heer D. Stegeman wordt een commissie van 5 leden benoemd, welke de voorlopige werkzaamheden zullen regelen, die nodig zijn voor het houden van een avond ‘Elk wat wils’.

Woensdag 19 januari 1898 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

De opkomst ter vergadering was zeer talrijk, slechts enkele leden waren verhinderd de uitvoering bij te wonen.

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer Lamberts Jr. uit Amsterdam. Achtereenvolgens droeg ZEd. voor:

‘Zuster Innocentia’ van Mr. Lambrechts Hurrelbrinck

‘Gerrit Jan Roelink bijgenaamd het Kaninenköpke’ van Maaldrink

‘De huishouding van Kia’ van Renesse

[nog een drietal losse stukjes]

Dit programma werd op de gewone verdienstelijke wijze, zoals wij dit nu sedert enige jaren van de heer Lamberts gewoon zijn, ik mag wel zeggen, afgespeeld, zodat na elk nummer een luid applaus de gevierde spreker beloonde voor zijn uitstekende voordracht.

Introducees:

de heer J. Galama uit Zutphen, door F.R.C. Eysink

de heer Van Ebbenhorst Tengbergen, door diens aanstaande schoonvader F.J. Jordaan

de heer J. Böckers, door de heer Eysink

de heer Bouma, door de heer D. Stegeman

Hendrik Dievelaar, door A.J. Dievelaar

Herman Dievelaar, idem

Overigen:

De heer Prins opent de vergadering met de mededeling dat de heer Wisselink heeft gemeend bij zijn besluit te moeten volharden om als president der Vijfhoek af te treden en dus zijn herbenoeming niet aanneemt. Spreker betreurt dit zeer en terwijl hij de heer Wisselink bedankt voor alles wat deze als president in het belang der Rederijkerskamer heeft gedaan, verzoekt hij hem in het vervolg zijn steun te willen blijven verlenen aan De Vijfhoek. Daarna krijgt de heer Lamberts het woord.

Donderdag 27 januari 1898 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Bruyns, H. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, H. Verkaart, D. Stegeman, J.H. Wisselink, A. ten Cate, W. Jordaan, W. Prins en J.Th. Hulst.

Overigen:

De verkiezing van een president. De uitslag der verkiezing was dat de heer W. Prins werd verkozen. Door deze verkiezing komt de waardigheid van vice-president vacant, waardoor een tweede stemming noodzakelijk werd. De uitslag der laatste stemming was dat de heer A. ten Cate tot vice-president werd verkozen.

Donderdag 17 februari 1898 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

A. ten Cate, ‘Zomer’ van Ida de Vries

idem, ‘Een middel tegen kiespijn’

J.Th. Hulst, ‘Teun de Jager’

idem, ‘Het genezend maal’

Leden:

Voor de vergadering maakte de voorzitter bekend dat zich als leden der vereniging lieten voordragen de heren W. Wetemans en Bouma, waarover de ballotage zal gehouden worden op donderdag 24 februari a.s.

donderdag 24 februari 1898 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden D.B.H. Jordaan, Bruyns, H. Hofstee, W. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, H. Jordaan, A. Verberne, H.G.A. Verkaart, J.H. Wisselink, F.R.C Eysink, W. Prins en J.Th. Hulst.

Leden:

De ballotage over de heren W. Wetemans en J. Bouma. De uitslag hiervan was dat beide heren als leden der vereniging werden aangenomen.

Overigen:

De secretaris werd opgedragen met de heer Hunsee uit Hengelo in onderhandeing te treden, of ZEd. op de openbare vergadering van 17 maart a.s. zou willen optreden.

14 april 1898 ‘s avonds 8 uur in hotel De Moriaan

Overigen:

Het was een avond ‘Elk wat wils’, zoals de vereniging er nog slechts een drietal kan aanwijzen. Het moet erkend worden dat deze avond als een der gezelligste in het afgelopen seizoen moest aangemerkt worden. Als men zich zo afvraagt, hoe komt het toch, dat dergelijke avonden niet meer gegeven worden, dan is het antwoord hierop niet moeilijk te geven. Het vereist namelijk heel wat werk, heel wat voorbereiding eer aan de uitvoering gedacht kan worden. Des te meer hulde komt dan ook de heren toe die het initiatief tot het houden van een avond ‘Elk wat wils’ namen, namelijk de heren Stegeman, Hofstee en Bouma. Ik geloof zeker de geest der vergadering weer te geven, wanneer ik hier de wens uitspreek dat de Rederijkerskamer zich in de loop van dit pas aangevangen seizoen voor nog zo’n avondje ten zeerste aanbevolen houdt.

De avond was vol afwisseling: zang, muziek, voordrachten en kleine toneelstukjes volgden in goede rangschikking geregeld op elkander, terwijl na afloop voor de liefhebbers gelegenheid werd gegeven het hart aan een dansje op te halen, waarvoor de muziek geleverd werd door het muziekgezelschap ‘De Eendracht’ alhier. Ik mag mijn verslag niet eindigen zonder een woord van dank en hulde te brengen aan allen, die hebben medegewerkt om de avond van 14 april 1898 zo goed te doen slagen, maar in ‘t bijzonder aan de dames. Op de avond hebben meegewerkt: mevrouw Wetemans, de jonge dames Dine Wisselink, Anna Jordaan en Christien Jordaan, juffrouw Zeebuit, juffrouw Overbeek en juffrouw Smits, benevens de heren Stegeman, Hofstee, Bouma, Dievelaar, Verberne en Hulst.

20 oktober 1898 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren F.J. Jordaan, H. Hofstee, P.A.J. Ten Hoopen, F. Bruyn, D. Stegeman, H.G.A. Verkaart, J.H. Wisselink, H. Jordaan, W. Jordaan, F.R.C. Eysink, W. Prins en J.Th. Hulst.

Leden:

Als leden der vereniging worden voorgesteld de heren Geltink, Postel en Hajenius, waarvoor op de eerstvolgende openbare vergadering zal worden gebalotteerd.

Overigen:

Ingekomen stukken: een schrijven van de heer Lamberts uit Amsterdam inhoudende het verzoek om tegen 8 of 9 november weer te mogen optreden. Op voorstel van de president wordt besloten de heer Lamberts dit jaar niet uit te nodigen, maar een andere spreker, bijv. de heer De Winter, te nemen. De secretaris wordt uitgenodigd met de heer De Winter in onderhandeing te treden, of hij genegen is in januari of februari a.s. in Haaksbergen op te treden.

De secretaris zal persoonlijk de heer Hinse uit Hengelo uitnodigen of deze op de openbare vergadering van 25 november zou willen optreden, maar mocht deze daarvoor bedanken dan zullen de heren Prins en Hulst een spreekbeurt op zich nemen..

25 november 1898 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

De eerste vergadering van dit seizoen werd zeer goed bezocht, vooral de dames waren talrijk vertegenwoordigd.

Voordrachten:

J.Th. Hulst, ‘De begrafenis’ uit de Pastorie te Mastland van Ds. Koetsveld

idem, ‘Onze Mie’ van Van Duyl

Prins, ‘Van de os op de ezel’ van Fritz Reuter

Leden:

Voor de lezingen vond de ballotage van de heren Postel, Hajenius en Geltink plaats. Zij werden allen met algemene stemmen als leden der vereniging aangenomen.

3 november 1898 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.R.C. Eysink, W.H. Jordaan, P. Postel, H. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, F.J. Jordaan, A. ten Cate en J.Th. Hulst.

Overigen:

Voorzitter is de vice-president A. ten Cate.

De heer F.J. Jordaan stelt voor de heer Jungius, predikant te Delden, te vragen om in december a.s. een spreekbeurt op zich te nemen. In dank wordt dit voorstel van de heer Jordaan aanvaard.

24 november 1898 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

H. Hofstee, ‘Het genootschap Eloquentia’ van Justus van Maurik Jr.

D. Stegeman, ‘De rijage van de Groninger kofkapitein’ van Werumeus Buning.

Een welverdiend applaus beloonde beide sprekers voor hun voordracht.

1 december 1898 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, P. Postel, D.B.H. Jordaan, F.R.C. Eysink, Hajenius, W. Prins en J.Th. Hulst.

Overigen:

Een schrijven van de heer A. de Winter waarbij deze mededeelt dat hij in februari a.s. nog een avond disponibel heeft om in Haaksbergen op te treden.

Naar aanleiding van een verzoek van de heer H. Hofstee, leider van de zangclub, om de voorlopige onkosten verorzaakt door het aankopen van zangboekjes op rekening van de Rederijkerskamer te zetten, wordt besloten aan dit verzoek te voldoen.

Door bemiddeling van de heer F.J. Jordaan zal de WelEerwaarde Heer Jungius, predikant te Delden, gratis een spreekbeurt op zich nemen, wat onder dankbetuiging wordt aangenomen. Als datum, waarop de heer Jungius zal optreden, wordt vastgesteld woensdag 14 december 1898.

14 december 1898 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordracht:

Als spreker voor deze avond trad op de WelEerwaarde Heer Jungius, predikant te Delden. De geachte spreker droeg voor een tweetal hoofdstukken uit het verhaal Adam Bede van de beroemde Engelse schrijfster George Elliot. Allen die bij de lezing tegenwoordig waren zullen ongetwijfeld lang de heer Jungius in dankbaar aandenken houden voor de wijze waarop hij zijn publiek weet te boeien en mee te doen voelen.

Hoogst voldaan keerden na afloop allen huiswaarts nadat de voorzitter de heer Jungius had dank gezegd voor zijn boeiende lezing.

Introducees:

Door de heer Wisselink werd geintroduceerd de heer Gelton, werktuigkundige uit Rotterdam

donderdag 22 december 1898 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, H. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, D. Stegeman, F. Bruyns, F.R.C. Eysink en J.Th. Hulst.

Overigen:

Bij ontstentenisvan de president en vice-president neemt de heer F.J. Jordaan, als oudste lid der vereniging ter vergadering aanwezig, het voorzitterschap waar.

Aan de orde: de vaststelling van de avond ‘Elk wat wils’. Na overleg met de heren, die met de regeling van die avond belast zijn, wordt besloten die avond te houden op vrijdag 20 januari 1899 terwijl verder besloten wordt de heer Abraham de Winter uit te nodigen tussen 14 en 21 februari daaraanvolgende op te treden.

Vrijdag 20 januari 1899 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Overigen:

Dat deze avond zo langzamerhand de naam van feestavond begint te verdienen, blijkt elk jaar meer en meer uit de steeds talrijkere opkomst van de leden. Heren, die men op de gewone, zelfs buitengewone avonden in de winter zelden ziet, ziet men steeds verschijnen nadat de convocatie de avond ‘Elk wat wils’ heeft aangekondigd. ‘Telken jare iets nieuws, dan blijft de gloed van ‘t nieuwe steeds bewaard’ schijnt de idee te wezen die bij de heren van de regeling hoofdzakelijk voorzit. Immers door de uitvoerig van een zestal zangnummers door een gemengd koor was de verwachting van het publiek zeer gespannen.

En aan die verwachting werd ten volle beantwoord; hetgeen duidelijk bleek uit het applaus dat de dames en heren dilletanten telkens ten deel viel. De leider der zangoefeningen, de heer Hofstee, daarom onze dank voor de moeite en opofferingen die hij zich in het belang der vereniging heeft getroost. Het gehele programma van de avond ‘Elk wat wils’ tot in de bijzonderheden na te gaan is natuurlijk, hoe gaarne wij het ook zouden willen, niet mogelijk. Maar toch menen wij een tweetal voordrachten afzonderlijk te moeten noemen, namelijk de voordracht door de dames Wisselink en Helderman en die door de heren Stegeman en Bruyns. Die dames en heren nog in ‘t bijzonder onze hartelijke dank. Een recht geanimeerd bal sloot na afloop van de uitvoering de avond. Het woord van dank dat de voorzitter na afloop der uitvoering tot de dames en heren uitvoerders richtte, zal ongetwijfeld bij alle aanwezigen volle instemming hebben gevonden.

Maandag 13 februari 1899 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

een talrijke opkomst, zowel van dames als heren, bewees dat men van een spreker als De Winter grote verwachtingen koesterde.

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer A. de Winter uit Breda. Ik treed in geen nadere beschouwing omtrent de vier nummers door de heer De Winter ten beste gegeven. ‘Goede wijn behoeft geen krans’ zegt een overoud spreekwoud en dit spreekwoord is ten volle van toepassing op de voordrachten van de uitstekende karakter-komiek, zowel wat inhoud als voordracht betreft. Ik weet dat ik bij elk aangename herinneringen oproep wanneer ik bloot de namen noem van de stukken die opgevoerd werden: ‘De dorpskomiek’, ‘Een slachtoffer der wetenschap’, ‘De Rammelslag’ van Multatuli met coupletten van De Winter en eindelijk het neusje van de zalm ‘Drieks de schereslieper’. Ik meen overtuigd te zijn dat de heer De Winter, wanneer hij ‘t volgende jaar weer te Haaksbergen mag optreden, een overvolle zaal zal vinden. Hij verdient zulks ten volle.

Donderdag 23 februari 1899 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, J.H. Wisselink, W. Prins, D. Stegeman, L.J.E. Hajenius, F.R.C. Eysink en J.Th. Hulst.

Donderdag 16 maart 1899 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker trad op de heer L.J.E. Hajenius met een tweetal marine-tafereeltjes van Werumeus Buning, nl.

 • ‘Stilte in doorkomende bries’, en
 • ‘Een mooie avond en een lezing aan boord’

Bij de sluiting der vergadering bedankte de president de heer Hajenius voor zijn bereidwilligheid, waarmede deze aanstonds een spreekbeurt had op zich genomen, terwijl hij zich ongetwijfeld tot tolk der gehele vergadering verklaarde, wanneer hij de wens uitsprak dat de heer Hajenius nog dikwijls als spreker in onze vereniging te zien optreden.

Donderdag 19 oktober 1899 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, D.B.H. Jordaan, H.G.A. Verkaart, H. Leppink Ezn., D. Stegeman, W. Prins, F.R.C. Eysink en J.Th. Hulst.

Leden:

Als lid wordt voorgedragen door de secretaris-penningmeester [Hulst] de heer Herman Dievelaar, waarover op de eerstvolgende vergadering ballotage zal gehouden worden.

Overigen:

Ingekomen een stuk van de heer P.H. Lamberts Jr. uit Amsterdam waarin de aandacht gevestigd werd op zijn in de loop van ’99 te houden humoristische komische voordrachten, monologen en kunstavonden met persbeoordelingen. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

De verkiezing van een nieuw bestuur wegens aftreding van het oude. De uitslag der verkiezing was dat waren uitgebracht op de heer Prins 9, op de heer Ten Cate 10 en op Hulst 9 stemmen, terwijl op de heren Stegeman en Verkaart elk een stem was uitgebracht, zodat de drie eerstgenoemde heren waren verkozen. Zij verklaarden de benoeming aan te nemen.

Donderdag 9 november 1899 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Prins, ‘Jan Holleman en zijn haat tegen de Engelsen’ van Werumeus Buning

Hulst, ‘Dirk de Snorder’ van Justus van Maurik Jr.

idem, ‘Te veel vergunning’ van Justus van Maurik Jr.

Leden:

Voor de vergadering had de ballotage plaats van de heer Herman Dievelaar, die met algemene stemmen tot lid der vereniging werd aangenomen.

Introducees:

de heer Overbosch, rijksontvanger alhier, door de heer Prins

donderdag 16 november 1899 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden L.J.E. Hajenius, H.G.A. Verkaart, D. Stegeman, F.J. Jordaan, H.Jordaan, A. ten Cate, F.R.C. Eysink, W. Prins en J.Th. Hulst.

donderdag 14 december 1899 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst

Verschillende omstandigheden maakten dat deze avond, vooral door dames, slecht bezocht was.

Voordrachten:

L.J.E. Hajenius, de novelle ‘De oude Wessels’ van Cremer (welke met grote belangstelling door de aanwezigen gevolgd werd)

D. Stegeman, ‘Een wedstrijd in het reciteren’ (welke de lachspieren niet weinig in beweging bracht)

Donderdag 18 januari 1900 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de heren D. Stegeman, F.J. Jordaan, A. ten Cate, F.R.C. Eysink, A.H. Verberne, W. Prins en J.Th. Hulst.

Overigen:

De voorzitter doet het voorstel in februari een vreemde spreker te laten komen, of wel een avond ‘Elk wat wils’ te organiseren. Voor het laatste voorstel was niemand, zodat de secretaris werd opgedragen naar een vreemde spreker te informeren, die dan op een nader te bepalen dag zou optreden. Als adressen werden opgegeven: Melker te Tiel, Carels te Deventer en Van Cleef te Apeldoorn.

Donderdag 22 februari 1900 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker trad op de heer J.P. Lamberts Jr. uit Amsterdam met een drietal stukken:

 • ‘Hulde aan Transvaal’
 • een novelle van Cremer (…)
 • ‘Een uitstapje naar Parijs’

In alle drie stukken toonde de heer Lamberts, zoals ons trouwens van ouds bekend was, een meester in de voordracht te zijn, zodat de talrijke aanwezigen hoogst voldaan huiswaarts keerden.

Donderdag 18 oktober 1900 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden L.J.E. Hajenius, D.B.H. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, D. Stegeman, H. Jordaan, F.J. Jordaan, W. Prins, J.A. Dievelaar, H.G.A. Verkaart, J.Th. Hulst, F.R.C. Eysink, W. Wetemans, A. ten Cate en J.H. Wisselink.

Leden:

ballotage van de heer Ds. C. Hille Ris Lambers. De uitslag daarvan was, dat genoemde heer met algemene stemmen als lid der vereniging werd aangenomen.

Overigen:

De voorzitter doet het voorstel om in de winter te openen met een vreemde spreker. Over ‘t algemeen kan de vergadering zich daarmede wel verenigen. De heer F.J. Jordaan is van oordeel dat de tegenwoordige vereniging niet meer aan het doel beatnwoordt dat de oprichters zich ervan hebben voorgesteld. Hij vraagt of ‘De Vijfhoek’ niet langer het beginsel huldigt of liever de kernspreuk voert, ‘Oefening en Uitspanning’. Hij mist tot zijn leedwezen deze ook op de convocatiebiljetten. De heer Jordaan is van mening, dat het tegenwoordige bestuur in strijd handelt met het reglement. De heer Hajenius zegt dat met de tijden ook de mensen veranderen en wanneer het blijkt dat het reglement niet langer gehandhaaft wordt, dan zal daarvoor wel eens redenen aan te voeren, maar dan dient het reglement noodzakelijk een wijziging te ondergaan. De heer Hajenius doet daarom het voorstel om op een nader te bepalen huishoudelijke vergadering in dit seizoen het reglement te wijzigen. Het bestuur kan zich hier heel goed mede verenigen en ook de vergadering betuigt instemming met het voorstel van de heer Hajenius.

De secretaris zal de heren Solser en Hesse uitnodigen om een nader te bepalen avond in de maand november voor de leden op te treden. De kosten hieraan verbonden zullen circa f 70,- bedragen. Deze zal men trachten te dekken door het heffen van 75 cent per persoon, terwijl het tekort door de kas der vereniging zal gedragen worden.

Vrijdag 9 november 1900 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

De vergadering was zeer druk bezocht.

Voordrachten:

De karakter-komieken Solser en Hesse uit Amsterdam zonden deze avond optreden. Het programma was rijk genoeg samengesteld, maar van de uitvoering is het beste maar niet te veel te zeggen. Dit ene is zeker: wij geloven niet dat de heren Solser en Hesse ooit weer een uitnodiging zullen ontvangen om voor de leden van de rederijkerskamer ‘De Vijfhoek’ op te treden.

Donderdag 15 november 1900 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, D. Stegeman, H.G.A. Verkaart, H. Hofstee, A. ten Cate, J.Th. Hulst, F.R.C. Eysink, F.J. Bruyns en H.M. Dievelaar.

Leden:

De heer H.G.A. Verkaart stelt als leden voor de heren A.J. Schilderman en J. Luif, terwijl de heer A. ten Cate als lid voorstelt de heer A.F.P.M. Clavareau. Wordt besloten op de eerstvolgende vergadering over genoemde heren te balloteren.

Overige:

ingekomen een schrijven, door tussenkomst van de heer J.H. Wisselink, van mevrouw Chr. Egener geb. van Eyken, waarin zij verzocht voor het houden van een voordracht in aanmerking te komen. Door de secretaris wordt verzocht aan mevrouw Egener te vragen welke voorwaarden zij stelt aan een optreden voor de leden onzer kamer.

Donderdag 6 december 1900 ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, L.J.E. Hajenius, H. Leppink, J.A. Dievelaar, H.G.A. Verkaart, W. Prins en J.Th. Hulst

Leden:

ballotage over de heren A.J. Schilderman, J. Luif en A.F.P.M. Clavereau. De uitslag der ballotage was dat genoemde heren met algemene stemmen der vereniging werden aangenomen.

Overigen:

De heer H.G.A. Verkaart doet het voorstel om een commissie te benoemen tot het ontwerpen van een concept-reglement. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De heer L.J.E. Hajenius geeft in overweging zodra het nieuwe reglement zal zijn vastgesteld, dit te laten drukken en aan elk lid een exemplaar ter hand te stellen. In de commissie van ontwerp te benoemen de heren A. ten Cate, H.G.A. Verkaart en J.Th. Hulst hetgeen met algemene stemmen wordt aangenomen. De heer F.J. Jordaan stelt nog voor bij de nieuwe reglements-wijziging de contributie te brengen op f 2,50. De heer Verkaart geeft in overweging geen buitenleden tegen verminderde contributie te erkennen.

Donderdag 13 december 1900 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

A. ten Cate, ‘De hoogmoed’ uit de Zeven Hoofdzonden van Laurillard

H.G.A. Verkaart, ‘De jubilaris’ van Van Duyl

idem, ‘De kindermeid’ van Van Duyl

Dinsdag 29 januari 1901 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

‘Het was de avond ‘Elk wat wils’.

Opkomst:

‘t Was te betreuren dat de opkomst der leden niet zo talrijk was als wij op dergelijke avonden in de laatste jaren gewoon waren. Dit moest aan verschillende omstandigheden worden toegeschreven. Maar al blijft het spreekwoord ook altijd waar: hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Moet hier toch worden geconstateerd dat de avond Elk wat wils van 1901 weer uitstekend geslaagd is.

Uitvoering:

Aan de uitvoering namen deel: de dames: mevrouw Clavareau, mej. A. Jordaan, mej. C. Jordaan, mej. D. Wisselink, mej. M. Eysink en mej. Van Rijsbergen en de heren H. Hofstee, D. Stegeman, F. Bruyns, H. Lubbers en J.Th. Hulst

Overigen:

Het gehele programma tot in bijzonderheden te vermelden is ondoenlijk. Van een tweetal nummers hieruit moet echter afzonderlijk melding worden gemaakt, namelijk van het toneelstukje ‘Het geheim van het kasteel’ dat uitsluitend gespeeld werd door de dames Clavareau, Jordaan, Wisselink en Van Rijsbergen en van de voordracht ‘Naar de vredesconferentie’ voorgedragen door de heer D. Stegeman. Het woord van hulde en lof van de voorzitter aan het einde der uitvoering gebracht aan allen, die tot het welslagen van de ze gezellige avond hadden medegewerkt, was zeker niet misplaatst en het luide applaus van de vergadering bewees dat zij van harte instemde met de woorden van de heer Prins. Een afzonderlijk woord van dank bracht de voorzitter nog aan de heer Hofstee, nu deze op het punt stond Haaksbergen te verlaten, voor al hetgeen hij aan de rederijkerskamer gedaan had. Van harte hoopte de voorzitter dat het de heer Hofstee en zijn nieuwe werkkring te Amsterdam steeds wel mocht gaan. Luid betuigde de vergadering ook hierede haar instemming. Een recht geanimeerd bal besloot de avond ‘Elk wat wils’ waarvoor de heer Arand17 uit Hengelo de muziek leverde.

Donderdag 7 februari 1901 ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden A. ten Cate, Dr. C. Hille Ris Lambers, J. Luif, A.J. Schilderman, F.J. Jordaan, H. Jordaan, W. Wetemans, H.G.A. Verkaart en J.Th. Hulst.

Overigen:

De commissie van ontwerp, bestaande uit de heren A. ten Cate, H.G.A. Verkaart en J.Th. Hulst, brengt het concept reglement ter tafel.

Alvorens de voorzitter de algemene bereaadslagingen opent, wil hij met een enkel woord het heuglijke feit in herinnering brengen dat het juist vandaag de trouwdag is van Hare Majesteit, onze eerbiedigde Koningin. Spreker hoopt dat dit huwelijk voor Nederland en het Nederlandse volk een bron van rijke zegen moge zijn.

Hierna leest de secretaris het concept-reglement voor. Dit geeft tot geen algemene beschouwingen aanleiding.

Het concept reglement komt nu artikels-gewijze in behandeling en wordt tenslotte na enige wijzigingen in zijn geheel met algemene stemmen aangenomen. De inhoud luidt als volgt:

‘Reglement van de vereniging ‘De Vijfhoek’ te Haaksbergen, opgericht 6 december 1866:

Art. 1

De vereniging stelt zich ten doel door het houden van lezingen, het opvoeren van toneelstukken enz. aan de leden gedurende de winter enige gezellige en leerzame avonden te bezorgen.

Art. 2

Het dienstjaar der vereniging loopt van september tot ultimo augustus daaraanvolgende.

Art. 3

De vereniging bestaat uit leden en buiten-leden. Als de laatsten worden beschouwd die leden welke buiten wijk A wonen.

Art. 4

De jaarlijkse contributie, die bij vooruitbetaling moet worden voldaan, bedraagt voor gewone leden twee gulden en vijftig cent en voor buiten-leden een gulden en vijftig cent. Bij tussentijds vertrek wordt geen restitutie van contributie verleend. Wenst iemand als lid te bedanken, dan dient hij daarvan voor het begin van ‘t nieuwe dienstjaar schriftelijk aan een der bestuursleden kenis te geven.

Art. 5

Elk lid heeft het recht om personen boven de achttien jaren als lid voor te stellen

Art. 6

De voorsteller moet de naam en de woonplaats van de voor te stellene aan een der bestuursleden opgeven. De president zal deze voorstelling in de eerstvolgende vergadering moeten doen en in de daarop volgende huishoudelijke vergadering tot de ballotage doen overgaan, bij welke ballotage twee derden der uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden vereist worden om als lid te worden aangenomen.

Art. 7

Een gebalotteerde zal niet dan na verloop van een jaar andermaal als lid mogen worden voorgesteld.

Art. 8

Wordt op een vergadering een voorstel gedaan dat niet op ‘t convocatiebiljet was vermeld, dan wordt dit voorstel niet in behandeling genomen tenzij twee derde van de ten vergadering aanwezige leden het urgent verklaren.

Art. 9

Het bestuur der vereniging, dat zal bestaan uit drie leden (een president, een vice-president en secretaris-penningmeester), wordt door de leden gekozen. Het bestuur regelt de functies onderling. Telkens in de eerste vergadering van het dienstjaar treedt een der bestuursleden af volgens een te voren opgemaakt rooster. Treedt een der bestuursleden tussentijds af, dan neemt zijn opvolger zijn plaats in op het rooster der aftreding.

Art. 10

De stemmingen over personen geschieden schriftelijk, die over zaken mondeling.

Art. 11

De president leidt de vergaderingen, brengt de voorstellen in stemming en neemt de stemmen op, zo nodig met behulp van een der aanwezige leden door hem aangegeven.

Art. 12

De secretaris-penningmeester zal in de vergadering aantekening houden van de aanwezige leden. Hij houdt de notulen bij, welke in de volgende huishoudelijke vergadering voorgelegd worden en na goedgekeurd te zijn door zijn handtekening en die van de president moeten zijn bekrachtigd. Hij draagt zorg voor de invordering der contributien, de betaling der rekeningen en hetgeen verder tot zijn functien behoort. Hij doet in de eerste vergadering van elk dienstjaar rekening en verantwoording over het afgelopene en dient in diezelfde vergadering een begroting in voor het ingetreden dienstjaar.

Art. 13

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen in alle gevallen waarin zulks niet anders is bepaald.

Art. 14

De vergaderingen worden onderscheiden in huishoudelijke en algemene vergaderingen. In elk der maanden september, oktober, november, december, januari en februari zal een huishoudelijke vergadering gehouden worden. In die vergaderingen zal o.a. worden bepaald of, en zo ja wanneer, in de daaropvolgende maand een algemene vergadering zal plaats hebben. Plaats en tijd der vergaderingen worden door het bestuur vastgesteld.

Art. 15

Het bestuur zorgt dat, zo de kas der vereniging zulks toelaat, minstens eenmaal per jaar voor de leden een spreker van elders optreedt en verder dat bij genoegzame medewerking der leden in elk seizoen een avond ‘Elk wat wils’ zal gehouden worden. Voor het organiseren van deze avond wordt in de eerste huishoudelijke vergadering een commissie gekozen.

Art. 16

Elk lid heeft het recht op de algemene vergadering een of meer dames te introduceren. Heren, die in de termen vallen om lid te kunnen worden, mogen niet meer dan eenmaal geintroduceerd worden.

Art. 17

Veranderingen in dit reglement zullen niet mogen worden aangebracht, dan nadat twee derden der in een vergadering uitgenbrachte stemming zich daarvoor hebben verklaard, terwijl de vereniging niet kan worden ontbonden, dan wanneer negen tienden der uitgebrachte stemmen zich daarmede verenigen.

Overgangsbepaling:

Dit reglement treedt in werking 1 september 1901

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 februari 1901.

donderdag 21 februari 1901 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voorlezing:

Dr. Hille Ris Lambers, een voordracht over ‘Tolstoi’

donderdag 14 maart 1901 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Dr. C. Hille Ris Lambers, A. ten Cate, J. Luif, H.G.A. Verkaart, W. Prins en J.Th. Hulst.

donderdag 28 maart 1901

De vergadering vastgesteld op donderdag 28 maart 1901 of vrijdag daaraanvolgende is door familieomstandigheden niet doorgegaan.

donderdag 19 september 1901 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Bruyns, Lubbers, F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan, H. Jordaan, W. Wetemans, A.J. Schilderman, J. Luif, H.G.A. Verkaart, D. Stegeman, A. ten Cate, W. Prins en J.Th. Hulst

Leden:

Als nieuwe leden worden aan de vergadering voorgedragen de heren Miedema, Van Gelder, G.J. Leppink Ezn en G.H. Nijhoff waarover de ballotage zal plaatshebben op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering.

Overigen:

Verkiezing van een nieuw bestuur. De uitslag van de stemming was dat er 13 stemmen waren uigebracht, waarvan de heren Prins en Hulst elk 11 stemmen op zich verenigden, terwijl de heer Ten Cate 10 stemmen verwierf, zodat de heren Prins, Ten Cate en Hulst met grote meerderheid zijn herkozen. Genoemde heren verklaarden allen zich aan de keuze te onderwerpen.

Benoeming van een commissie tot organisatie van de avond ‘Elk wat wils’ in dit seizoen. Uitgebracht waren 13 stemmen. Hiervan verenigden op zich de heren Stegeman en Clavareau elk 11 stemmen en de heren Bruyns en Hulst elk 10 stemmen, zodat met grote meerderheid zijn gekozen de heren Stegeman, Clavareau, Bruyns en Hulst.

Donderdag 24 oktober 1901 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

D. Stegeman, ‘een novelle van Postmeter van Postel

J.Th. Hulst, ‘Gijs de Jolleman’ van Justus van Maurik

idem, ‘Het diner van Manus’ van Justus van Maurik

Op het einde van de avond bedankte de vice-president de sprekers voor de gezellige avond, terwijl hij aan de talrijk opgekomen dames en heren mede dank bracht voor de belangstelling.

Donderdag 31 oktober 1901 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.A. Dievelaar, A. ten Cate, H.G.A. Verkaart, F.R.C. Eysink, W. Prins en J.Th. Hulst.

Leden:

ballotage over de heren Y. Miedema, Van Gelder, G.J. Leppink Ezn en G.H. Nijhoff. De uitslag der ballotage was dat genoemde heren met algemene stemmen als leden der vereniging werden aangenomen.

Overigen:

De commissie van voorbereiding der avond ‘Elk wat wils’ stelt voor de avond te houden op vrijdag 29 november 1901 hetgeen met algemene stemmen wordt aangenomen.

Vrijdag 29 november 1901 ‘s avonds 8 uur in hotel De Moriaan

Het was de avond ‘Elk wat wils’

De commissie van uitvoering had voor een flink programma zorg gedragen en de dames en heren dilletanten zorgden wezenlijk voor een flinke uitvoering. Er moet gezegd worden: alles liep flink van stapel. De zaal was vol wat we helaas van de gewone vergaderingen niet kunnen getuigen. We mogen hieruit dan ook gerust het besluit trekken, dat de avonden ‘Elk wat wils’ zeer in de smaak van de leden vallen. De gewone voordrachten en komediestukjes werden afgewisseld door muziek van de kapel Arand uit Hengelo, terwijl een danspartijtje, dat echter slechts zeer matig bezocht bleef, de avond sloot.

Donderdag 12 december 1901 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Dr. C. Hille Ris Lambers, D.B.H. Jordaan, A. ten Cate, Y. Miedema, H.G.A. Verkaart, J. Luif, H. Jordaan en J.Th. Hulst.

Leden:

door een van de leden werd voorgedragen de heer Aalberts, stationschef alhier. Ballotage volgt de eerstvolgende huishoudelijke vergadering.

Overigen:

Op verzoek van de voorzitter zal de heer Hille Ris Lambers de heer Ds. Van Doorn uit Hoorn uitnodigen om op een nader te bepalen datum voor de leden op te treden.

Mededeling wordt gedaan dat het plan bestaat het seizoen te besluiten met een avond ‘Elk wat wils’.

Maandag 13 januari 1902 ‘s avonds 8 uur in het hotel De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker op deze avond trad op de WelEerwaarde Heer Ds. Van Doorn uit Hoorn met een tweetal stukken:

 • een beschouwing van Shakespeare’s ‘Othello’
 • Annie’s missie

In beide stukken toonde de heer Van Doorn zich een uitstekend meester in de voordracht, zodat de talrijk opgekomen leden met hun dames zich ten zeerste voldaan huiswaarts begaven.

Introducees:

de heer Maseland, fabrikant te Haaksbergen, door de heer F.R.C. Eysink

een handelsreiziger uit Deventer, idem

Donderdag 30 januari 1902 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, A. ten Cate, W. Prins, H.G.A. Verkaart, J. Luif en J.Th. Hulst.

Leden:

Ballotage over de heer Aalbers, stationschef alhier. Genoemde heer wordt met algemene stemmen als lid der vereniging aangenomen.

Donderdag 20 februari 1902 (deze vergadering ging niet door wegens ongesteldheid van een van de sprekers)

donderdag 6 maart 1902 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, D.B.H. Jordaan, J. Luif, H.G.A. Verkaart, W. Prins en J.Th. Hulst. Later verscheen ook de heer A. ten Cate ter vergadering.

Leden:

door het lid Ten Cate wordt voorgedragen de heer K. Maseland. De ballotage zal de eerstvolgende vergadering plaatsvinden.

Overigen:

Voorstel van de beide rederijkerskamers uit Haaksbergen aan onze vereniging om gemeenschappelijk een Transvaal-avond te geven. Na enige bespreking wordt besloten aan de heer J. Wunderink, president van een der betrokken rederijkerskamers, kennis te geven, dat ‘De Vijfhoek’ veel sympathie gevoelt voor het plan, maar dat geen der leden zich wil verplichten om deel te nemen aan de Transvaalavond.

Daarnaast zal het bestuur pogingen aanwenden om het seizoen te laten eindigen met een avond ‘Elk wat wils’

donderdag 25 september 1902 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, J. Luif, F.R.C. Eysink, W. Prins, J.Th. Hulst, A. ten Cate, D. Stegeman, H. Lubbers, F. Bruyns en Y. Miedema.

Leden:

ingekomen een schrijven van de heer L.J.E. Hajenius waarbij ZEd. wegens vertrek naar elders bedankt als lid der vereniging. Door het lid Hulst wordt voorgedragen de heer W. Wisselink, waarover op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering zal worden geballoteerd. Over de heer K. Maseland wordt geballoteerd en hij wordt met algemene stemmen aangenomen als lid der vereniging.

Overigen:

De heer W. Prins wordt herbenoemd als bestuurslid.

Er wordt besloten in de maand oktober de heer A. de Winter uit Breda te laten overkomen.

De commissie tot organisatie van een avond ‘Elk wat wils’ wordt gevormd en bestaat uit de heren Clavareau, D. Stegeman, F. Bruyns en J.Th. Hulst

donderdag 30 oktober 1902 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

De opkomst van de leden was zeer groot.

Voordrachten:

De heer De Winter was deze avond de spreker en verrastte het gezelschap met een vijftal losse voordrachten van hemzelf:

 • ‘Een avond vol kunstgenot’
 • ‘Een lid van de witte societeit’
 • ‘Ondank is ‘s werelds loon’
 • ‘Meerenberg en Medenblik’
 • ‘De bibliothecaris’

Introducees:

de heer W.A.L. Van Os, door het lid Hulst

de heer A. Klaassen, idem

de heer L. van Scherpenzeel, idem

Jan Greve, door diens vader Greve

Hendrik Greve, idem

donderdag 6 november 1902 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de dames mevrouw Clavareau, mej. C. Jordaan, mej. D. Wisselink en de heren F.J. Jordaan, P.A.J. Ten Hoopen, A.F.P.M. Clavareau, H.G.A. Verkaart, A. ten Cate, W. Prins, J.Th. Hulst, H. Jordaan, F. Bruyns, D. Stegeman en Y. Miedema.

Leden:

ballotage over de heren G.W. Wisselink, B. Ottink, H. van Tongeren, M. van Tongeren, H.J. Meijerink, L. van Scherpenzeel, W.A.L. Van Os, A. Klaassen en J.R. Ottink. De uitslag van de ballotage was dat al de heren als lid der vereniging werden aangenomen.

Overigen:

Op voorstel van de heer Clavareau wordt aan de commissie belast met de organisatie van de avond ‘Elk wat wils’ toegevoegd mej. D. Wisselink die deze benoeming verklaart aan te nemen.

Er wordt vastgesteld dat de ‘Elk wat wils’-avond zal plaats hebben in de laatste week van november. Als medespelers hadden zich opgegeven de dames: mevr. Clavareau, mej. D. Wisselink, mej. C. Jordaan, mej. Van Rijsbergen en mej. D. Jordaan en de heren: D. Stegeman, J.Th. Hulst, F. Bruyns en Y. Miedema.

Bij de rondvraag vraagt mej. C. Jordaan of er ook iets gevonden kan worden dat de heren gedurende de uitvoering in de zaal niet roken. De secretaris zegt dat hij bij het opmaken van het programma er aan zal denken.

Vrijdag 28 november 1902 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Het was de avond ‘Elk wat wils’

Dat deze avonden nog steeds in de smaak vallen van de leden en hun dames bleek alweer uit de meer dan drukke opkomst der leden.

Opgevoerd werden achtereenvolgens:

door mej. M. Eysink een tweetal zangstukken

door mej. D. Wisselink en de heer G.W. Wisselink een komisch duet

door mevr. Clavareau, mej. D. Wisselink, mej. Van Rijsbergen, mej. C. Jordaan en mej. D. Jordaan een toneelstukje getiteld ‘Piet’

door mevr. Clavareau, mej. Van Rijsbergen, mej. C. Jordaan en de heer Van Scherpenzeel een toneelstukje getiteld ‘Een nazomer’

door de heren Stegeman en Hulst een voordracht

door de heer H.J. Meijerink een voordracht, en

door de heer Miedema een voordracht.

Aan ‘t begin van de avond werden we verrast op een piano-muziekstuk door mej. D. Wisselink, terwijl voor de begeleiding der verschillende stukken gezongen werd door mej. Van Dam uit Enschede en de heer J. R. Ottink.

Aan het slot van de avond constateerde de voorzitter dat de avond ‘Elk wat wils’ weer uitstekend geslaagd mocht worden genoemd, zodat hij dan ook een woord van dank en hulde moest brengen aan al degenen die hadden medegewerkt aan de tot standkoming van deze avond.

Introducees:

de heer J. Greve, door diens vader Greve

de heer H. Nijland, door F.J. Bruyns

11 december 1902 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.H. Wisselink, F.R.C. Eysink, J.Th. Meijerink, L. van Scherpenzeel, B.W. Steffens, H.G.A. Verkaart, J. Luif, A. ten Cate en J.Th. Hulst

Leden:

Door de heer L. van Scherpenzeel wordt de heer H. Nijland voorgedragen als lid, waarover in de eerstvolgende vergadering zal worden gestemd.

15 januari 1903 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Opkomst:

de vergadering was zeer goed bezocht en de stukjes vielen algemeen wel in de smaak.

Voordrachten:

J.Th. Hulst, ‘Grog Americain’

W. Prins, ‘Als mijnheer zal wisselen’

Hulst, ‘Een heel lieve verassing’

29 januari 1903 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden L. van Scherpenzeel, J. Luif, H. Jordaan, F. Bruyns, H.G.A. Verkaart, Y. Miedema, D. Stegeman, W. Prins en J.Th. Hulst.

Leden:

ballotage van de heer H. Nijland. Met algemene stemmen wordt genoemde heer als lid der vereniging aangenomen.

Overigen:

de secretaris krijgt de opdracht de heer C.P.F. Bigot uit Amsterdam te vragen om op de openbare vergadering van 19 februari a.s. als spreker op te treden.

Woensdag 18 februari 1903 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Deze avond trad op de heer C.P.F. Bigot, oud-toneelspeler uit Amsterdam, met het volgende programma:

 • ‘Een probaat middel’
 • ‘Antichambre van Z.E.’
 • ‘Een jurylid’
 • ‘Piet Verweert’ (matroos)
 • ‘Een feestredenaar’
 • ‘Waarom ik zo gauw getrouwd ben’
 • ‘Een bankroetje aan mijn nachtrust’
 • ‘Goede nacht’

De stukken werden flink en vlot afgespeeld en vielen algemeen zeer in de smaak van het talrijk opgekomen publiek.

Introducees:

een drietal handelsreizigers, door F.R.C. Eysink

de heer Baake, onderwijzer te Haaksbergen, door J. Luif

Donderdag 12 maart 1903 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Nijland, L. van Scherpenzeel, G.W. Wisselink, H. Meijerink, B. Ottink, J. Ottink, J.Th. Hulst en A.F.P.M. Clavareau, benevens mejufvrouw D. Wisselink.

Overigen:

wijl de voorzitter en de tweede voorzitter beiden afwezig zijn, fungeert als president mede de secretaris-penningmeester J.Th. Hulst

Als datum voor de avond ‘Elk wat wils’ wordt voorlopig vastgesteld 22 of 23 april, terwijl behalve de dames ook de heren Wisselink, Van Scherpenzeel, Hulst, Nijland, Clavareau, Meijerink, B. Ottink en J. Ottink hun medewerking beloven.

27 maart 1903 (de vergadering kon niet doorgaan wijl de heer J. Luif geen spreekbeurt op zich wenste te nemen. De heer Miedema had zich wel bereid verklaard)

23 april 1903 ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

De leden met hun dames waren trouw opgekomen. ‘t Gold namelijk de sluiting van het seizoen met een avond ‘Elk wat wils’. Wat echter van de vorige avonden ‘Elk wat wils’ steeds kon gezegd worden, dat iedereen zich namelijk beijverde om deze avonden zoveel mogelijk te doen slagen, kon van deze niet gezegd worden. Alleen de dames en heren Wisselink, Van Scherpenzeel en Clavareau hebben ieder voor zich beijverd om de leden met hun dames enige genoegelijke ogenblikken te verschaffen.

15 oktober 1903 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H.G.A. Verkaart, L. van Scherpenzeel, P.A.J. Ten Hoopen, A. ten Cate, W. Prins, J.Th. Hulst, J.R. Ottink en F.R.C. Eysink.

Overigen:

Ingekomen de mededeling dat de heren W. Prins en J.Th. Hulst als bestuursleden bedanken. Daarnaast is het volgens rooster tijd voor de heer Ten Cate om af te treden. Een geheel nieuw bestuur moet daardoor worden gekozen. Gekozen werden de heren Ten Cate, Van Scherpenzeel en Clavareau, waarvan de beide eerstgenoemde heren verklaarden de benoeming aan te nemen, terwijl de heel Clavareau van zijn benoeming schriftelijk wordt medegedeeld.

23 oktober 1903 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds half negen in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Hille Ris Lambers, Verkaart, Bruyns, Luif, Nijland, Huls, Clavareau, Prins, F.J. Jordaan, Miedema, G.W. Wisselink, Ten Cate, Eysink, J.A. Dievelaar en Van Scherpenzeel.

Leden:

Als nieuwe leden worden voorgesteld de heren H.M.J. De Chalmot en F.R.M.Th. Gouverne, waarover in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering ballotage zal plaatsvinden.

Overigen:

Er blijkt onenigheid te zijn door de nieuw benoemde bestuursleden over de rolverdeling. Daardoor menen de heren Ten Cate, Van Scherpenzeel en Clavareau alsnog van de benoeming af te zien. Om een herhaling van deze moeilijkheid te voorkomen stelden zij voor art. 9 van het reglement te veranderen in dien zin, dat door de vergadering zelf de bestuursfuncties zullen worden verdeeld. Na enige discussie wordt met algemene stemmen besloten dat uit art. 9 zal worden geschrapt de zin ‘het bestuur regelt de functies onderling’.

Een voorstel om het penningmeesterschap te scheiden van het secretariaat kon geen voldoende steun vinden.

Bij de hierop volgende bestuursverkiezingen werden na een tweetal stemmingen benoemd tot president de heer J.Th. Hulst, tot vice-president de heer Ten Cate en tot secretaris-penningmeester de ondergetekende [Van Scherpenzeel], die allen verklaarden de benoeming te aanvaarden.

In principe werd aangenomen, als de kas dit toeliet, tweemaal een vreemde spreker te laten komen, waarvan een die een meer ernstig onderwerp zou behandelen, de andere een humoristische , en bovendien nog een avond ‘Elk wat wils’ te organiseren. Ter voorbereiding hiervan werd een commissie benoemd bestaande uit mej. C. Jordaan en de heren G.W. Wisselink, J.Th. Hulst, Clavareau en Van Scherpenzeel.

19 november 1903 ‘s avonds half negen

Voordrachten:

Miedema, de novelle getiteld ‘Aannemen, een portie ijs’

idem, het gedicht ‘De man, die niet fluiten kan’

Luif, met een mededeling uit het leven der ‘Hannekemaaiers’

Overigen:

De avond werd geopend door de voorzitter, de heer Hulst, met een woord van dank en waardering aan de afgetreden president, de heer W. Prins

vrijdag 4 december 1903 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, G.W. Wisselink, Luif, Maseland, Clavareau, Ten Cate, Verkaart, Hulst en Van Scherpenzeel.

Leden:

Ballotage over de heren F.R.M.Th. Gouverne en H.M.J. De Chalmot. Zij werden beiden met algemene stemmen als lid aangenomen.

Overigen:

Ingekomen was een schrijven van de heer J.C. Van den Berg uit Heerenveen, waarin deze meldde dat woensdag 9 december de enige avond in die maand was, welke hij beschikbaar had om in Haaksbergen te komen lezen. Het bestuur had met het oog op de korte tijd genoemde heer reeds kennis gegeven dat hij die avond verwacht kon worden.

Verder nog een circulaire van de heer G. Eshuis te Dalfsen waarin deze zich aanbeval voor het houden van een komische voordrachtenavond. Besloten werd eens naar deze persoon te informeren, wat de heer Wisselink welwillend op zich nam.

Sprekende over de avond ‘Elk wat wils’ werd besloten deze te houden in de maand januari. Enige der aanwezige heren zegden reeds hun medewerking toe.

Tenslotte bracht het bestuur de mogelijkheid ter sprake om voor rekening der vereniging nieuwe coulissen en achterdoek aan te schaffen. Na enige discussie aan het bestuur opgedragen eens naar de prijs te informeren en dan in de volgende huishoudelijke vergadering daaromtrent een voorstel te doen.

9 december 1903 ‘s avonds half negen op de gewone plaats

Voordrachten:

Een vrij talrijk gezelschap was opgekomen om te luisteren naar de lezing van de heer J.C. v.d. Berg uit Heerenveen over ‘Napoleon I’. De aanwezigen zullen zich wel hun komst stellig niet beklaagd maar met genoegen gehoord hebben naar de onderhoudende woorden van de spreker, die ons een interessant beeld gaf van Napoleon’s karakter, de wijze waarop zich dit door de omstandigheden vervormde en de invloed die deze verandering op de loop der gebeurtenissen had.

De vice-president, de heer Ten Cate, sloot de vergadering met een woord van dank aan de spreker voor het genotene.

Woensdag 23 december 1903 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren, behalve het bestuur, de leden F.J. Jordaan, Gouverne, G.W. Wisselink, Verkaart en Maseland.

Overigen:

De voorzitter verwelkomde met een enkel woord de heer Gouverne, die voor ‘t eerst als lid aanwezig was.

Ingekomen een verzoek van de heer Lamberts Jr. om een lezing te mogen houden voor de vereniging, doch er werd besloten niet op dit verzoek in te gaan.

Besloten werd verder door het lid H.J. Meijerink nieuwe coulissen en achterdoek te laten schilderen waarvoor ca. f 30,- beschikbaar werd gesteld. Zo nodig kon een deel der onkosten op het volgende boekjaar worden gebracht. Aan het bestuur werd overgelaten dit alles in orde te brengen.

De tijd voor een avond ‘Elk wat wils’ werd bepaald op eind januari.

(…) februari 1904 ‘s avonds 8 uur in De Moriaan

Voordrachten:

Ofschoon op de dag der vergadering zelf het alle schijn had dat deze bijeenkomst niet zou beantwoorden aan de naam ‘Elk wat wils’ doordat slechts de opvering van 1 komediestuk bij het bestuur bekend was, bleken toch ook nog enkele andere leden het hunne voor deze avond te willen bijdragen.

Voor het niet buitengewoon talrijk opgekomen publiek werd voor de pauze opgevoerd:

het blijspel “Jonge harten” van Emants:

door de dames Clavareau, Van Rijsbergen en C. Jordaan met de heren Clavareau, Gouverne en Van Scherpenzeel.

Daarna kregen we een tweetal zangnummers te horen van mej. Eysink, twee voordrachten van de heer H.J. Meijerink (het eerste door hem alleen en het tweede met samenwerking van de heren Bruyns, H.M. Dievelaar en Nijland)

Overigen:

Door de toevallige afwezigheid van zowel de president als de vice-president had de heer Prins de welwillendheid aan het slot der vergadering een woord van dank uit te spreken aan de speelsters en spelers van deze avond. Hij wijdde verder enige woorden aan de nieuwe coulissen en de schermen, deze avond voor het eerst in gebruik, die de vervaardiger, het lid H.J. Meijerink, alle eer aandoen en zeker een goede aanwinst voor de vereniging zijn. Uit een woord van dank aan de schilder en ook mevr. Clavareau, die enige tekeningen als wandversieringen had vervaardigd, sloot spreker deze deze goedgeslaagde avond.

Woensdag 23 maart 1904 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig was behalve het bestuur slechts het lid Stegeman.

Leden:

Ingekomen een schrijven van de heer Gouverne waarin hij wegens vertrek als lid bedankt.

Wegens de geringe belangstelling wordt besloten dit seizoen geen vergadering meer te houden.

Woensdag 9 december 1904 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren, behalve het bestuur, de leden F.J. Jordaan, D.B.H. Jordaan, H. Jordaan, W. Prins, D. Stegeman, Clavareau, F.J. Bruyns, H. van Tongeren, F.R.C. Eysink en Y. Miedema.

Leden:

Ingekomen een schrijven van de secretaris-penningmeester Dr. van Scherpenzeel, die wegens vertrek zijn lidmaatschap opzegt. De heer voorzitter spreekt zijn leedwezen uit over het vertrek van Dr. van Scherpenzeel daar deze steeds met de meeste nauwgezetheid en veel ijver zijn functie heeft waargenomen en met zijn heengaan de vereniging een verdienstelijk lid verliest.

Overgegaan wordt op het benoemen van een nieuwe secretaris-penningmeester. De heer Y. Miedema wordt met 8 stemmen gekozen en verklaarde de benoeming aan te willen nemen.

Besproken wordt het uitnodigen van een gastspreker. Besloten wordt de heer Gos Eshuis uit Dalfsen te vragen om in januari 1905 voor de vereniging een lezing te houden.

10 januari 1905 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker trad op voor deze avond de heer Gos Eshuis uit Dalfsen met het navolgende programma:

 • ‘Kermisreiziger’, van Willem van Zuylen
 • ‘Ten Oorlog’, van mevr. E. Hijmans-Hertzveld
 • ‘De speelpop’ van J.A. Holtrop
 • ‘Van ‘t merelnestje’ van Jan van Beers
 • ‘Verbeeld-je’
 • ‘Mijn kind’ van Jan de Reimer
 • ‘Brug omhoog’ van Dr. S. de Jonge
 • ‘Een rijtoertje’ van W.J. Van Zeggelen
 • ‘Marktventer’

Deze stukken werden vlot en op een aangename wijze overgedragen. Een talrijk publiek was opgekomen en ging in een genoegelijke stemming huiswaarts.

Introducees:

de heer Rozema, door de heer F.J. Bruyns

13 januari 1905 (huishoudelijke vergadering) in hotel De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden F.J. Jordaan, W. Prins, P.A. Ten Hoopen, Dr. Hille Ris Lambers, D. Stegeman, M. van Tongeren, H. van Tongeren, H.M. Dievelaar en het bestuur.

Leden:

Ballotage van de heer P.E.M. Schröder (die werd voorgesteld door de heer F.J. Jordaan). Hij werd met algemene stemmen aangenomen als lid.

Overigen:

Besloten wordt te vragen of de heer Ds. Van Doorn uit Hoorn zou willen optreden in Haaksbergen.

De secretaris-penningmeester [Miedema] zal moeite doen om een avond ‘Elk wat wils’ te organiseren.

Donderdag 23 februari 1905 in De Moriaan

Opkomst:

Een vrij talrijk publiek was opgekomen en volgde met belangstelling het onderwerp.

Voorlezing:

Dr. Hille Ris Lambers, over de Zwijndrechtse Nieuwlichers (Zowel de goede als de kwade zijde van deze godsdienstige sekte die in ons land voorkwam in het einde der 18e en begin der 19e eeuw, werden op een onderhoudende wijze geschetst. Daar hun ideeen echter niet door te voeren waren in het gewone maatschappelijke leven, zo hebben zij opgehouden te bestaan).

Overigen:

De president sprak een woord van dank en waardering tot de geachte spreker en sloot daarna de vergadering.

Vrijdag 10 maart 1905 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

Aanwezig waren de leden F.J. Jordaan, H. van Tongeren, D. Stegeman, F.R.C. Eysink, J. Ottink, A. ten Cate en Y. Miedema.

Overigen:

aan de orde werd gesteld het bespreken van de avond ‘Elk wat wils’. Na langdurige discussie komt men tot de slotsom dit seizoen geen dergelijke avond te organiseren om reden daarvoor weinig animo bestaat onder de leden en dit jaar niet valt te rekenen op medewerking van verschillende dames.

Dinsdag 21 maart 1905 in hotel De Moriaan

Opkomst:

Een vrij talrijk publiek was opgekomen en ging zeer voldaan huiswaarts.

Voordrachten:

Als spreker trad op de heer P.W. Van Doorn uit Hoorn met het onderwerp ‘Nathan de Wijze’ van Lessing.

Allereerst wordt ons geschetst Lessing als persoon, begaafd met een geniale geest, edel hart en een eenvoud in het maatschappelijk leven, welke bewondering wekt. Zijn filantropie was buitengewoon groot, zelfs dikwijls in geldelijke moeilijkheden gaf hij toch nog aan de noodlijdende mensen welke hij op zijn levenspad ontmoette. Daarna werd zijn wereldberoemd werk ‘Nathan de Wijze’ op zeer leerzame wijze behandeld. Hierin werd vooral in het licht gesteld zijn edel streven om de mens als mens te waarderen, onverschillig tot wat voor natie, geloof of stand hij behoort. Met veel belangstelling werd de geachte spreker gevolgd. Een luid applaus gaf uiting der aanwezigen van het vele leerrijke in deze voordracht.

Als toestukje werd voorgedragen ‘De hoogmoed’ hetwelk zeer op de lachspieren werkte. Ook hiermede had de spreker veel succes.

Introducees:

de heer en mevrouw H. Smits uit Almelo, door D.B.H. Jordaan

de heer Dennesse, landmeter uit Almelo, door de heer A. ten Cate

12 september 1905 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden D.B.H. Jordaan, Hulst, Ten Cate, Bruyns, Stegeman, W. Prins, Y. Miedema en Schilderman.

Leden:

De secretaris doet mededeling dat voor het lidmaatschap der vereniging bedankt hebben de heren J.G. Smits, H. Nijland, B. Ottink, H. van Tongeren en A. Klaassen, de heer Clavareau wegens vertrek en dat de heer J.A. Dievelaar is overleden.

Voorstel van twee nieuwe leden: de heren H. Frankenhuis en K. Frankenhuis, door de heer A. ten Cate

Overigen:

Volgens rooster moet de vice-president, de heer A. ten Cate, aftreden, doch is weder herkiesbaar. Hierover heeft een stemming plaats waarvan de uitslag is dat op de heer Ten Cate 7 stemmen en op de heer F.J. Bruyns 1 stem worden uitgebracht. De heer Ten Cate neemt zijn benoeming aan na een hartelijke toespraak van de voorzitter.

Hierna wordt besloten om de heer P.H. Lamberts uit Amsterdam te verzoeken om half oktober of begin november een lezing te houden.

Nog werd voorgesteld door de secretaris om een wedstrijd uit te schrijven onder de leden, om door het doel der vereniging ‘Oefening en Uitspanning’ meer te bereiken. Na langdurige discussie wordt dit voorstel als kennisgeving aangenomen om op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering breedvoerig te bespreken.

Donderdag 19 oktober 1905 in De Moriaan

Opkomst:

De leden waren talrijk opgekomen met hun dames en ieder ging zeer voldaan huiswaarts.

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer P.H. Lamberts uit Amsterdam met het navolgende programma:

 • ‘Aan de Koningin’
 • ‘Een wilde vogel’ door Hoyer
 • ‘Iets over de vrouwen’ van Justus van Maurik Jr.
 • ‘Een ongelukkig mens’ van voornoemde Van Maurik
 • ‘Humoristica’

De heer Lamberts was voor de meeste leden zoals de voorzitter opmerkte in zijn openingsrede geen onbekende en sprak daarbij de wens uit de geachte spreker de aanwezigen in dezelfde mate mocht boeien met zijn voordrachten als dit vroeger het geval was geweest. Dit heeft zich deze avond ook weder in alle opzichten bewaarheid.

De voordrachten worden op de meest aangename wijze ten gehore gebracht.

24 oktober 1905 (huishoudelijke vergadering) ‘s avonds 8 ½ uur in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, F.J. Jordaan, W. Prins, A. ten Cate, J.Th. Hulst, H. Leppink, Verkaart, H.M.J. De Chalmot, G.H. Nijhof, Schilderman, P. Schröder, Y. Miedema en D. Stegeman

Leden:

Ballotage over de heren H. Frankenhuis en K. Frankenhuis. Voor deze heren heeft voor elk een stemming plaats en worden beiden als lid der vereniging aangenomen, waarvan de secretaris hun mededeling zal doen.

Overigen:

Aan de orde wordt gesteld het laten komen van een vreemde spreker en deze op te laten treden indien zulks mogelijk is in de maand december. Besloten wordt om tot dat doel te geraken in correspondentie te treden met de heren J.C. v.d. Berg uit Heerenveen, Cornelis van der Velde te Rotterdam en Albert Vogel te Delft.

Het 40-jarig jubileum bestaan der vereniging, hetwelk plaats zal hebben 6 december 1906, wordt door de president ter sprake gebracht en besloten wordt dit feestelijke te vieren. Over de wijze hoe dit feest zal gehouden worden kan direct nog geen besluit genomen worden en wordt tot later order uitgesteld.

Nog wordt ter tafel gebracht het voorstel van de secretaris, in een voorgaande vergadering ter sprake gebracht, een wedstrijd te organiseren onder de leden en wordt besloten indien zulks mogelijk blijkt deze te kunnen houden. Deze zal plaatsvinden aan het einde van het seizoen. Op deze vergadering verklaren de heren F.J. Jordaan, J.Th. Hulst, D. Stegeman en Y. Miedema zich bereid daaraan te willen deelnemen. De secretaris zal informeren of er nog leden zijn welke nu niet aanwezig zijn, ook genegen zijn om aan genoemde wedstrijd te willen deelnemen.

24 november 1905 in De Moriaan

Opkomst:

Een niet overtalrijk publiek was opgekomen, doch de aanwezigen gingen allen zeer voldaan huiswaarts.

Voordrachten:

J.Th. Hulst, ‘Massagekuur’

idem, ‘Dirk de Snorder’ van Justus van Maurik

D. Stegeman, ‘Mensen’ van J. van Rennes

Beiden heren kweten zich zeer verdienstelijk van hun taak en bezorgden daardoor de aanwezigen een genoegelijke avond.

10 december 1905 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Door de geringe opkomst der leden werd deze vergadering uitgesteld tot nader order.

3 januari 1906 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer J.C. v.d. Berg te Heerenveen. Het onderwerp dat besproken werd was een levensbeschrijving van De Mirabeau, Frans staatsman aan het einde van de 18e eeuw. De voordracht werd door een talrijk publiek met aandacht gevolgd.

23 januari 1906 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden J.Th. Hulst, Dr. Hille Ris Lambers, Schröder, H. Frankenhuis, H. Jordaan, F.J. Jordaan, D. Stegeman en Y. Miedema

Leden:

Ballotage over de heer Van Manen, welke met algemene stemmen als lid der vereniging werd aangenomen.

Overigen:

Bespreking om een avond ‘Elk wat wils’ te organiseren en indien zulks mogelijk is die avond te houden in de week van 12 februari a.s. Toezegging om daaraan mede te werken wordt gedaan door de heren Hille Ris Lambers voor een kleine lezing als inleiding, terwijl de heren P. Schröder, J.Th. Hulst en D. Stegeman tevens hun steun zullen verlenen. De secretaris neemt op zich om de leden der Gemengde Zangvereniging Concordia te verzoeken of deze ook aan de te houden avond mede willen werken, door het zingen van enige liederen.

Voorstel van de heer F.J. Jordaan om de bestaande boeken enz. in te laten binden. Besloten wordt dat de secretaris in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering de leden inzage zal laten doen dier beoken, opdat de leden kunnen beoordelen welke boeken daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Zondag 28 oktober 1906 (huishoudelijke vergadering) 12 uur ‘s middags in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Hulst, Prins, De Chalmot, Ottink, Stegeman, Schröder, Ten Hoopen, Bruyns, Miedema en D.B.H. Jordaan

Overigen:

Mededeling van de president, de heer J.Th. Hulst, dat hij volgens rooster moet aftreden en door drukke werkzaamheden niet voor deze functie in aanmerking wenst te komen. De uitslag van de stemming was de heer Schilderman 6 stemmen, de heer Stegeman 2 en de heer Bruyns 2 stemmen. De heer Schilderman verklaart op de vraag van de president of hij de functie wenst aan te nemen, dat het hem tot zijn leedwezen niet mogelijk is, daar hij voor andere verenigingen verschillende functies heeft waar te nemen. De tweede stemming bracht het volgende resultaat: de heer W. Prins 5 stemmen, de heer D. Stegeman 4, P. Schröder 1. De herstemming die hierna volgde bezorgde de heer Stegeman 7, W. Prins 1, De Chalmot 1 en F.J. Bruyns 1 stem. Op de vraag van de president of de heer Stegeman de functie wenst op zich te nemen, verklaart deze dat hij wel in het bestuur wenst zitting te nemen, doch niet de functie van president. Daarna volgt een langdurige discussie die tot resultaat heeft, dat de drie bestuursleden onder elkander de functies zullen verdelen en wordt aldus besloten.

Als nu volgt de bespreking tot het vieren van een feest van het 40-jarig bestaan der vereniging. Indien mogelijk dit te houden in het begin van december,. Besloten wordt hiervoor een bedrag uit te trekken van ca. f 80,-.

Om het welslagen van het feest te verzekeren verklaren de volgende leden zich bereid om iets ter opluistering ten beste te geven en wel de heren D.B.H. Jordaan, W. Prins, D. Stegeman, J. Ottink, P. Schröder, F.J. Bruyns, J.Th. Hulst en Y. Miedema.

Donderdag 27 december 1906

1866 Herdenking 40-jarig bestaan 1906

Programma van het 40-jarig bestaan:

 • ‘De courantenlezers’, duet, de heren F.J. Bruyns en Y. Miedema
 • ‘Lisa en Hans’, duet, mej. D. Jordaan en de heer D. Jordaan F.J.zn
 • ‘De erftante’, voordracht, door de heer Dik Jordaan
 • ‘Het largo’, voor piano: de heer Gerh. Jordaan, voor viool: de heer P. Schröder
 • ‘Aufforderung zum Tanz’, idem
 • ‘Onze hedendaagse dienstboden’ voordracht, door mej. Betsy Jordaan en mej. Jo Jordaan
 • ‘Het kamerlid Van Bommelhuizen’, voordracht, door de heer D. Jordaan F.J.zn
 • ‘Anti parler’, voordracht, door Y. Miedema
 • pianomuziek

In het hotel De Moriaan verenigden op bovengenoemde datum de leden met hun dames om het bestaan der vereniging feestelijk te herdenken. Hiervoor was aangericht een koud soupe waaraan 47 personen deelnamen.

Door verschillende leden werd het woord gevoerd en het lief en leed der vereniging herdacht. Er heerste een aangename toon en gezellige geest welke verhoogd werd door verschillende aardige voordrachten, welke ten beste werden gegeven. Het soupe, dat om half negen een aanvang nam, eindigde ongeveer half twaalf waarna gelegenheid werd gegeven tot dansen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt.

Een woord van lof mag hier niet onthouden worden aan allen die hebben medegewerkt tot het welslagen van dit feest. Het bal duurde tot ongeveer half drie, waarna alle aanwezigen zeer voldaan huiswaarts keerden.

Introducees:

Als invite’s verschenen op dit feest de heer en mevrouw Van Gelder uit Nijmegen, mejuffvrouw A. ten Zeldam en B. Jordaan uit Deventer. Nog zij hier vermeld, dat ter opluistering en voor het balmuziek was geengageerd de heer Engerink, pianist te Enschede, welke zich zeer verdienstelijk van zijn plicht heeft gekweten. Zeker tot leedwezen van velen kon het lid de heer F.J. Jordaan door ongesteldheid niet aan dit feest deelnemen, te meer viel dit te betreuren daar hij sedert de oprichting der vereniging lid is geweest en hij het initiatief gaf tot het feestelijk herdenken.

15 januari 1907 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden D.B.H. Jordaan, W. Prins, P. Schröder, Dr. Hille Ris Lambers, G.W. Wisselink, D. Stegeman, A. ten Cate, H. Leppink en Y. Miedema.

Leden:

ballotage voor mevrouw de weduwe J.H. Wisselink, voorgesteld door de heer A. ten Cate, welke met algemene stemmen wordt aangenomen als lid onze vereniging en waar de secretaris genoemde dame van zal verwittigen.

Overigen:

Bespreking van het laten komen van een vreemde spreker om een Nutsavond te houden. Het resultaat van de gehouden discussie is, dat de secretaris in correspondentie zal treden met mevrouw Seijler-Dijk te Utrecht. Besloten wordt de lezing te houden, indien mogelijk, op 23 of 25 januari.

23 januari 1907 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreekster trad voor onze vereniging op mevrouw C.E. Seijler-Dijk18 uit Utrecht met het navolgende programma:

 • ‘Drie dromen in de woestijn’ van Olive Schreiner
 • ‘Een eigen beschouwing’ van C.E. Seijler-Dijk
 • ‘Kinder twaalf uurtje’ van S. Falklane
 • ‘Enige gedichten’ van Guido Gezelle
 • ‘Schets uit het Oldenburgse volksleven, de dorpspredikant’ van de heer en mevrouw Seijler-Dijk

De wijze van voordracht van deze dame viel te roemen. Jammer was het dat het onderwerp der Vrouwenbeweging teveel op de voorgrond werd geplaatst, waardoor vele leden met het gesprokene zich niet konden verenigen. Een talrijk publiek was opgekomen.

5 april 1907 in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden D.B.H. Jordaan, G.W. Wisselink, P. Schröder, H. Jordaan, D. Stegeman, Van Manen, F. Bruyns en Y. Miedema.

Overigen:

Aan de orde wordt gesteld het laten komen van een vreemde spreker. Hierover ontstaat een levendige discussie daar enkele leden vermen het nog niet te ver in de tijd is om nog een Nutsavond voor de leden te houden, terwijl andere leden liever zouden zien genoemde avond werd uitgesteld tot volgend seizoen.

Bij rondvraag van de president bleek dat de meerderheid voor uitstellen was tot het begin van het nieuwe dienstjaar 1907/1908 waarna aldus besloten wordt.

Vrijdagavond 4 oktober 1907 in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden Schilderman, Leppink, De Chalmot, Stegeman, Van Manen, H.M. Dievelaar, W. Prins, A. ten Cate, D.B.H. Jordaan, H. Jordaan en Y. Miedema

Overigen:

Besloten wordt de heer P.H. Lamberts te Amsterdam uit te nodigen om te spreken in Haaksbergen, terwijl verschillende sprekers worden genoemd om daarmede in correspondentie te treden.

Daarna doet de voorzitter mededeling dat de secretaris-penningmeester volgens rooster moet aftreden. De stemming die hierna plaats heeft bezorgd de aftredende 9 stemmen en 1 stem op de heer Van Manen. De heer Miedema aanvaart de functie.

Dinsdag 12 november 1907 in De Moriaan

Opkomst:

Een zeer talrijke opkomst van leden met hun dames.

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer P.H. Lambers Jr. uit Amsterdam met het navolgende programma:

 • ‘Een Kerstavond’ van Hamburger
 • ‘Stuurman Roelof’ van W. Buning
 • ‘Floris de Vijfde’ van J. Kuiper

Overigen:

Reden van de grote opkomst is zeker deze, dat de heer P.H. Lamberts voor de meeste leden geen onbekende was en zich nu ook weder een genotvolle avond voorstelden te zullen bijwonen. Dit is dan ook in alle opzichten bewaarheid geworden. Het eerste stuk waarin 5 personen optraden werd meesterlijk weergegeven en kwam het tragische der verhandeling goed tot zijn recht. In de beide andere stukken kwam de humor meer op de voorgrond en wist de heer Lamberts geducht op de lachspieren te werken. Ook het nastukje ‘Een Vriendendienst’ viel zeer in de smaak.

Dinsdag 21 januari 1908 in De Moriaan

Voordrachten:

Voor deze avond was uitgenodigd de heer Henri Dekking uit Rotterdam. Genoemde heer had het volgende programma gekozen:

 • ‘Cyrano de Bergerac’ van Edm. Roslans
 • ‘In ‘t cachot’ van E. Eckstein
 • ‘Het knappe kind’ van Henri Dekking

Het talent waarover de heer Dekking beschikt is zeker bewonderingswaardig te noemen, want alle stukken werden uit het hoofd voorgedragen op het toneel wat hiervoor extra was opgesteld.

De spreker wist dan ook op een aangename wijze zowel door stembuiging als zeggingskracht zijn auditorium te boeien. Een luid applaus na elke voordracht mag hier zeer zeker worden aangenomen, als een bewijs hoe zeer de aanwezigen genoten. Daar het de eerste keer was, dat de heer Dekking voor onze kamer optrad en bij het sluiten van deze vergadering door de voorzitter een woord van lof werd toegesproken en een hartelijk tot weerziens werd toegewenst, vermenen wij wel dat dit gevoel was van alle aanwezigen.

23 februari 1908

Voordrachten:

Als spreker trad op de heer G. Velderman te Laag-Keppel. Voorgedragen werden, beter is hier gezegd gelezen, gedeelten uit de werken van Fritz Reuter, en wel:

 • ‘Onkel Brasig’
 • ‘De gestolen bok’

De wijze van voorlezen, uitspraak en acclamatie konden de aanwezigen helaas niet bevredigen. Een niet overtalrijk publiek was voor deze Nutsavond opgekomen en ging men niet zo voldaan naar huis als dit gewoonlijk het geval is.

31 oktober 1908 (huishoudelijke vergadering)

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden H. Jordaan, Schilderman, A. ten Cate, D. Stegeman, W. Prins, D.B.H. Jordaan, Ten Hoopen en Y. Miedema.

Leden:

De secretaris maakt onderwijl melding dat de leden M. van Tongeren, F.J. Bruyns, H.M. Dievelaar en P. Kuiper voor het lidmaatschap bedanken, terwijl de heer P. Schröder wegens vertrek bedankt heeft.

Door de president wordt nu aan de orde gesteld de ballotage van de heren Ds. J.A. Van Krieken en Gerhard Jordaan. Beide kandidaten worden met algemene stemmen aangenomen, waarvan de secretaris kennis zal geven aan genoemde heren.

Het laten komen van een vreemde spreker, wat nu aan de orde is, veroorzaakt een langdurige discussie, waarvan het resultaat is, het voorstel te volgen van het lid Schilderman, om de secretaris op te dragen dat hij het adres zal vragen van een declamator welke in Hengelo (Ov.) moet wonen, aan de heer Bruyns hiermede in correspondentie te treden en te bewerkstellen dat er een openbare vergadering kan gehouden worden na 15 november a.s.

24 november 1908 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker trad op de heer Kühn uit Amsterdam met het navolgende programma:

 • ‘Een St. Nicolaasavond’ van Justus van Maurik Jr.
 • ‘Examenjool’ uit het Duits
 • ‘De rollen verwisseld’ van Dr. E. Laurillard
 • ‘Een ferm opknappertje’, monoloog door …
 • ‘De broek’ van Fritz Reuter
 • ‘In het Rijksmuseum’ van Justus van Maurik
 • voorstelling van enige typen in hun respectievelijke beschouwingen over het beroemde schilderij ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt.

Met zeer veel genoegen zullen de leden aan deze avond terugdenken, daar het programma veel afwisseling gaf. Zowel in het dramatische als humoristische wist de heer Kühn zijn auditorium op de meest aangename wijze te boeien. Een welverdiend applaus viel de geachte spreker dan ook na elke voordracht ten deel.

Zaterdag 12 maart 1909 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden A. ten Cate, W. Prins, D.B.H. Jordaan, De Chalmot, H. Leppink Ezn, J.G.H. Jordaan en Miedema.

Overigen:

De voorzitter opent de vergadering en vraagt naar de gevoelens van de leden om voor het sluiten van dit seizoen nog een vreemde spreker te laten komen. Na enige discussie wordt besloten hier niet toe over te gaan, te meer daar de kas niet al te rooskleurig er bij staat en men liever wil, dat het saldo wat er nu nog is te bewaren voor later.

Zaterdag 17 september 1909 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst:

tegenwoordig waren de leden D.B.H. Jordaan, P. ten Hoopen, W. Prins, A. ten Cate, G.W. Wisselink, Stegeman en Miedema.

Leden:

Ballotage van de heer D. Jordaan F.J.zn, welke met algemene stemmen wordt aangenomen.

Overigen:

De secretaris brengt ter kennis van de leden, dat het toneel in het afgelopen jaar door goedkeuring van het bestuur uitgeleend is geworden. De voorzitter richt nu de vraag aan de leden, indien weder een dergelijk verzoek tot het bestuur komt, of hiervoor ook huur moet gegeven worden. Na enige discussie wordt besloten hiervoor bij aanzoek f 5,- huur te vragen met dienverstande, dat bij beschadiging ook deze kosten voor de vereniging zijn, welke op deze voorwaarden het toneel in huur neemt.

Hierna wordt overgegaan tot de bespreking om een spreker of spreekster voor de leden te laten optreden. Door de secretaris wordt aan de leden medegedeeld, dat de afdeling van het N.O.G. Alhier het voorstel wordt gedaan om mevrouw Flothuis van Dommelen uit Rotterdam op te laten treden, en als dan elk de helft van het verlangde honorarium te betalen. De te houden lezing zal dan vermoedeijk in de tweede helft van oktober plaatsvinden, aldus wordt besloten om hierop in te gaan.

Nog wordt besloten, na enige bespreking, dat in het vervolg tot openbare vergaderingen de leden toegang hebben met een dame. Voor meerdere huisgenoten of loge’s zal het bedrag van 75 cent per persoon in rekening gebracht worden tot stijving der kasgelden. Goedgekeurd.

Woensdag 20 april 1910 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker trad op de heer B. Immink uit Arnhem. Onderwerp: een causerie over een reis per West-Indische Mail naar Suriname, Curacao, Venezuela met lichtbeelden. Allereerst werd bezocht de stad Paramaribo, waarvan verschillende goed geslaagde projecties op het doek werden gebracht, en mededeling werd gedaan over de verschillende bevolkingen, hun aard, levenswijze, godsdienst, enz.

Vervolgens werd in beeld voorgesteld een zeereis langs de kust en werden de plaatsen Laguyra, Georgetown, Caracas bezocht om de reis te Willemstad te eindigen, waarbij de geachte spreker allerlei toelichtingen op een aangename wijze verschafte. Een talrijk publiek was opgekomen en de aanwezigen zullen zeker de aangename herinneringen behouden aan deze nuttige en leerrijke avond. De president sloot deze vergadering met een woord van dank en waardering aan de heer Immink te brengen, waarna genoemde heer met een dankbaar applaus door de aanwezigen werd beloond, het welk uiting gaf hoe zeer ieder van zijn voordracht had genoten.

9 november 1910 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer P.H. Lamberts Jr. uit Amsterdam. Genoemde heer was reeds verschillende keren voor onze kamer opgetreden en deed zich deze avond terecht gevoelen men niet dezelfde persoon te vaak voor een Nutsavond moet laten komen, daar men dan in het algemeen bemerkt, de belangstelling minder wordt bij de aanwezigen. Hetgeen werd voorgedragen door de heer Lamberts, zowel dramatisch als humoristisch, getuigde van zijn onverzwakt talent, doch wist over het algemeen de toehoorders niet zo te boeien als dit vroeger het geval is geweest. Een niet overtalrijk publiek was opgekomen.

16 januari 1911 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer D.K.W. Bouwmeester uit Doetinchem. Deze spreker gaf een uiteenzetting van de Opera Lohengrin, het ontstaan der tekst, en werden de zangeressen als zangers welke in deze opera de hoofdrollen vervullen (in Bayreuth) vertolkt, door opnamen per gramaphone.

De heer Bouwmeester verwierf met deze voordracht veel bijval. Een dankbaar applaus der aanwezigen viel hem na geeindigd te hebben ten deel.

Een talrijk publiek was voor deze avond opgekomen en ging een ieder in aangename stemming huiswaarts.

Zaterdag 2 december 1911 (huishoudelijke vergadering) in De Moriaan

Opkomst

tegenwoordig waren de leden A. ten Cate, D.B.H. Jordaan, P. ten Hoopen, D. Stegeman, Gerh. Jordaan en Y. Miedema.

Leden:

ballotage over de heren Peltzer en Simonsz, welke met algemene stemmen worden aangenomen.

Overigen:

De secretaris leest de ingekomen correspondentie voor welke is gevoerd met de heer W.H. Kirberger te Apeldoorn. Genoemde heer zal een Nutslezing houden voor de leden en wordt daarvoor als datum bepaald 8 januari.

10 januari 1912 in De Moriaan

Voordrachten:

Als spreker voor deze avond trad op de heer Kirberger Fabius uit Apeldoorn. Genoemde heer gaf een afwisselend programma, zowel proza als poezie en het meest geslaagde stuk moet hier vermeld worden: ‘De Julianade, Landspel in verzen’. Dit werk werd door de geachte spreker gedicht ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana. Het stuk te Hofwijck, het buitenverblijf van Constantijn Huygens, in de nabijheid van Den Haag. Voordracht als zeggingskracht vielen te loven.

Een niet talrijk publiek was voor deze avond opgekomen, wat te betreuren was want de thuisblijvers hebben veel gemist. Een dankbaar applaus viel de geachte spreker ten deel nadat hij geeindigd had.

Laatste notulen:

nadat door de heer A. ten Cate, de laatste president van deze vereniging in 1913, vergadering was belegd waarop niemand tegenwoordig was van de leden, is deze vereniging slapende gebleven en is onze geachte president in november 1914 overleden.

De boeken zijn later door het lid P. ten Hoopen in bewaring genomen en is dit lid in september 1915 overleden.

De secretaris Miedema was in 1912 naar Enschede vertrokken en dus opgehouden lid der vereniging te zijn.

Naar aanleiding van een aanvraag van de heer F. Eysink om het toneel over te nemen ten behoeve der zangvereniging heeft het lid D.B.H. Jordaan op 15 februari 1916 een vergadering belegd waarvoor de nog bestaande leden W.P.C. Greve, W. Prins, H. Lubbers, B.W. Steffens, Ds. Van Krieken, J.G.H. Jordaan, D. Jordaan F.J.zn, mevr. Wisselink-Companjen en mevr. Jordaan-Dikkers werden opgeroepen. Van deze leden waren op die vergadering tegenwoordig de heren Ds. Van Krieken, W. Prins, B.W. Steffens, H. Lubbers, J.G.H. Jordaan en D.B.H. Jordaan.

Met algemene stemmen werd aangenomen de rederijkerskamer te ontbinden, het toneel aan de heer F. Eysink voor de som van f 10,- over te doen en de katheder bij mevrouw Jordaan-Dikkers in bewaring te geven en kan deze hier in Haaksbergen voor een spreker ten algemene nutte gebruikt worden. Voor de som die nog op het spaarbankboekje staat f … + f 10,- voor het toneel, wordt besloten een spreker te laten komen en wordt Mr Kamp te ‘s-Gravenhage daarvoor genoemd en wil Ds. Van Krieken vragen of genoemde heer binnenkort een lezing hier wil geven en zullen dan alle oud-leden worden uitgenodigd de lezing bij te wonen.

Mocht van het aanwezige, nog beschikbare bedrag overblijven, dan zal het overige voor de watersnood worden afgedragen.

1Een Doctor van den Burg vertrok in 1864 naar Kaap de Goede Hoop. Mogelijk kwam hij pas in mei 1869 terug in Nederland.

2Op 9 april 1871 overleed te Veendam zijn schoonzuster Paulina Petronella Hendrina Helderman-ten Zeldam.

3Het verzoekschrift werd ondertekend door de leden J.H. Wisselink, H. Brunnekreeft, J.F. Gakink, H. Smits, G.A. Wisselink, J.G. Jordaan, Lokker, W.H. Jordaan, J.W. Smits, H. Jordaan, H. Morssinkhof, H.A. Baarslag

4Het Zilveren Kroningsfeest van Koning Willem III

5Dit zal zijn de winkelier en koopman Salomon Polak (Deventer 1843 – Den Haag 1913)

6Petrus Hendrikus Josephus van Wanroij, geboren Oploo (N.Br.) 12 september 1843, zoon van Mathijs van Wanroij en Angeniske Wouterina Hendrika Croes. Hij was hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Almelo (1875-1880). Hij huwde Nijmegen 2 mei 1877 met Everdina Rosina Wilhelmina Berendsen.
Hij In 1870 deed P.H.J. Van Wanroij mee aan de rederijkers-wedstrijd. Hij trad toen op namens de rederijkskamer te Enter. Het echtpaar Van Wanroij-Berendsen lijkt na 1880 van de aardbodem te zijn verdwenen.

7Waarschijnlijk Benjamin ter Braake, vader van het latere lid Evert ter Braake

8Moet de auteur niet P.C.J. Meijs zijn geweest?

9Deze Jan Schaafsma, onderwijzer van beroep, is afkomstig uit Harlingen, maar niet verwant aan mijn overgrootmoeder C.H.H. Aalders-Schaafsma uit Harlingen. Twee geheel verschillende families.

10Willem Frederik Paulus Enklaar (1848-1916), letterkundige en philoloog, collecteur der Staatsloterij

11Hendrik Johannes Bolderdijk, geboren Amersfoort 2 april 1857, spoorwegbeamte, o.a. stationschef te Haaksbergen 1884, overleden Arnhem 21 juli 1920, zoon van kleermaker Hendrik Bolderdijk en Dora Wilhelmina Meijnen. Hij huwde Zutphen 20 augustus 1886 met Aaltjen Bettinck. In 1884 werd Haaksbergen eindelijk aan het spoornet verbonden, aan de lijn Winterswijk-Hengelo/Enschede om preciezer te zijn.

12W. Otto, auteur van o.a. Het Telegram en Een uurtje bij de fotograaf

13Wilhelmina van der Vliet werd in oktober 1887 door F.J. Jordaan aangesteld als privaatonderwijzeres voor zijn kinderen. Miss van der Vliet werd door de Haaksbergse jeugd nageroepen als ‘Mies, Mies’!

14Alias Kruys ?

15Vermoedelijk de muzikant Arand te Hengelo

16Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 30 oktober 1897: “Haaksbergen, 29 Okt. Gisteravond elf uur zag men hier in de richting van het station andermaal brand. Men hoorde roepen: ‘Brand in de pakhuizen van Salomon’ (van de heeren S. Frankenhuis & Zoon), maar gelukkig bleek het een partij lege kisten te zijn die brandde. De brandweer was vlug bij de hand en bedwong spoedig het vuur, zodat men na circa 15 minuten kon zeggen, dat het gevaar voor pakhuizen en fabriek was geweken.”

17In Hengelo woonden de muzikanten Joseph Arand (geb. ca. 1851) en diens zoon Ernst Lourenz Arand (geb.Schachtebich 10 augustus 1876)

18Catharina Eleonora Seijler-Dijk (ca. 1859-1940), echtgenote van de boekhandelaar Julius Wilhelm August Seijler (ca. 1857-1922)

1Dit is een overgrootvader van Grada Johanna Frederiks (1902-1981), echtgenote van Julius van Heek (1896-1970)

2Zo was hij in de zomer van 1851 ook werkzaam als timmerman te Zutphen

3Haar moeder Wilhelmina Fredrika Oosterholt-Dikkers was inwonende dienstbode bij het lid F.J. Jordaan

4Van der Goot was de opvolger van Van Raders

5Vermoedelijk identiek aan de te volgen “bejaard Heer”: Opregte Haarlemsche Courant 16 maart 1850: “Lees hier! Een bejaard Heer vraagt op een Dorp in Gelderland, liefst op een buitentje of optrek, in een fatsoenlijk protestantsch huisgezin: eene vrije bovenkamer met alcove, genot van kost, bewasschen en huisselijk verkeer, zonder verzorging van vuur en licht, tegen f 250 in het jaar. Men gelieve zich te adresseren bij den heer H.J. Franssen, Commissionair te Haaksbergen. Brieven franco.”

6Niet kerkelijk (1880), doch van huis uit Nederlands-Hervormd

7In notulen abusievelijk J.W. Kölling genoemd. Bij zijn huwelijk traden als getuigen op de vier Concordia-leden J.W. Smits, H. Wessels, A.E.D Inckel en W.P.C. Greve

8De familie Kölling was goed bevriend met de familie Martens uit Eibergen. Hun zoon Wilhelm Kölling (1869-1935) werd een succesvol rijwielfabrikant. (familiearchief Jordaan, AJ4-04-155)

9Na zijn vertrek zocht men in Haaksbergen ‘ten spoedigste’ een nieuwe gemeente genees-, heel- en verloskundige. De gemeente bood een jaarwedde van f 600,- en een ‘goed woonhuis met tuin en stalling is te huur’ (Het nieuws van den dag, 9 juni 1886)

10Eva van Manen-Jannink (1885-1962) was een volle nicht van mijn overgrootvader Hens Jannink (1881-1959)

11De firma K. Maseland & Co was eind 1901 eigenaar geworden van de geliquideerde cooperatieve weverij De Eendracht te Haaksbergen.

12Handtekening uit 1849 vergeleken met handtekening huwelijk zoon Jan in 1844

13Als huwelijksgetuigen traden op Concordia-leden Hendrik Wessels en B.J. Morssinkhof

14Of toch diens zoon Hermannus Schartman, geboren Haaksbergen 14 januari 1830.

15Hermannus Verbeek (1809-1872) was een oomzegger van de bekende Enschedese schoolmeester en voorzanger Hermanus Verbeek (1751-1828) en zodoende een volle neef van voormoeder Fenna Arnolda Ledeboer-Verbeek.

16H. Verbeek was een volle neef van voormoeder F.A. Ledeboer-Verbeek (1784-1863)

17Alias Wyvekate / Wyvecate

18Dit is de enige persoon die qua naam in de buurt komt van Engelbertus Wivecate. Hij deed waarschijnlijk ervaring op als winkelknecht in Haaksbergen (mogelijk in de winkel van Jordaan).

19Blijkens het bevolkingsregister van Haaksbergen werd P. Zijlstra ingeschreven op 11 december 1886 en 20 augustus 1888; toevallig twee data rond de periode dat de bouw van de twee villa’s zullen zijn aangevangen.

20Gerrit Jan Wilbrink was gehuwd met Marianne Gerharda Henriette van den Ham, een dochter van de voormalige Haaksbergse predikant ds. Wouterus van den Ham (periode 1836-1855) en nichtje van het echtpaar Jordaan-van den Ham te Haaksbergen. Wilbrink volgde in 1884 haar oom Johannes Harmannus Theodorus van den Ham (1822-1912) op als notaris te Lunteren. J.H.T. van den Ham kocht grote landerijen rondom de Galgenberg aldaar en stichtte daar tussen 1889 en 1892 het Lunters Buurtbos. Hij bouwde daar een stenen paviljoen en later een stenen paviljoen met kantelen (als uitkijktoren). In de zestiger jaren van de twintigste eeuw werd op de uitkijktoren een extra verdieping gebouwd. Tegenwoordig is het in gebruik als museum. Mogelijk werd Wilbrink ‘ridder’ genoemd vanwege het door hem in gebruik zijnde (of gebouwde?) toren met kantelen…

iProvinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1 mei 1926

iiTwentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant, 9 december 1935

iiiHuwelijksbijlagen Enschede 1861, akte 2

ivBevolkingsregister Zutphen 1842-1861, archiefnummer 308, inv. nr. 1, blad 126

vHuwelijksbijlagen Van Eijken-Stachelhausen, Amsterdam 1857, reg. 7 / fol. 26V, (zoekakten.nl, 2017)

viwww.wiewaswie.nl, 2017

viiwww.wiewaswie.nl, 2017

viiiwww.wiewaswie.nl, 2017

ixHistorische Kring Haaksbergen, Bevolkingsregister Haaksbergen 1850-1859

xProvinciale Drentsche en Asser Courant, 29 juli 1885

xiSurinaamsche Almanak voor het jaar 1830 (http://www.dbnl.org/tekst/_sur001183001_01/_sur001183001_01_0005.php, 2018)

xiiNederlandsche Staatscourant 9 mei 1846

xiiiBevolkingsregister Eibergen

xivBevolkingsregister Tuil

xvBevolkingsregister Enschede (stadsarchief.enschede.nl, 2017)

xviProvinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 4 september 1868

xviiNieuwe Apeldoornsche Courant, 8 mei 1946

xviiiTwentsch Dagblad Tubantia, 3 juli 1917

xixTwentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant, 1 mei 1923

xxBevolkingsregister Groenlo

xxiTubantia, 2 april 1904

xxiiHet nieuws van den dag, 11 juni 1907

xxiiiJava-bode, 28 augustus 1894

xxivHet nieuws van den dag 30 januari 1890

xxvDe Tijd, 9 april 1951

xxviAlgemeen Handelsblad 3 december 1886

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*