Welkom!

Beste bezoekers,

Van harte welkom op mijn website!

Deze website is gericht op mijn hobby genealogie. Hier plaats ik familieverhalen voor mijn directe familieleden en verre verwanten. In die verhalen richt ik mij niet enkel op de personen, maar besteed ik juist ook veel aandacht aan de omgeving en de tijdsomstandigheden waarin zij leefden. Zodoende hoop ik een kleurrijk en informatief beeld te schetsen van levens in vervlogen tijden. Ik schrijf ‘verhalenderwijs’; een wetenschappelijk artikel schrijven is niet mijn wens. Een lijstuitdraai van mijn genealogische database is dat evenmin. Mijn directe familie stel ik als uitgangspunt voor ‘de lezer’; hierdoor bevatten artikelen persoonlijke noten en haal ik in artikelen soms meerdere voorvaderen aan (zelfs wanneer zij tot een andere tak behoren). Dit laatste komt doordat ik een verhaal personen koppel aan geschiedkundige onderwerpen. Ik hoop dat u zich kunt vinden in mijn eigenzinnige schrijfstijl. Ik hecht veel waarde aan verantwoording, daardoor is ieder artikel voorzien van een waslijst aan bronnen.

Mijn artikeltjes zijn niet in steen gebeiteld. Ik houd mij van harte aanbevolen voor aanvullingen en/of correcties. Ik heb dankzij deze website reeds waardevolle aanvullingen ontvangen en dank hen daarvoor hartelijk!

Met vriendelijke groet,

Derk Jordaan