Categorie: Family History Blogs

Twee reisjes naar het land van Kleef door Gelderland in de jaren 1720 en 1721

In het Utrechts Archief bevinden zich twee reisverslagen uit 1720 en 1721.i De auteur is onbekend, maar uit de tekst blijkt dat hij het eerste reisje ondernam met Gijsbert Voet (van Winssen 1679-1742?) en op de tweede reis bleek het

“Journaal dat gehouden hebben de heeren Nicolaas Anthony Flinck, Nicolaas Ruichaever en C. de Jonge van Ellemeet van een reisje gedaan in Nederlant A[nno] 1666”

In de zomermaanden juli en augustus 1666 maakten drie jongemannen een reis door Nederland. Het reisgezelschap bestond uit (de auteur) Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721), Nicolaas Anthony Flinck en Nicolaas Ruychaver. Zij hadden zichzelf ten doel gesteld “over al

Een reisje langs de Rijn in 1858 en het turbulente leven van Willem Stroink (1843-1893)

In navolging op mijn vorige reisverslag van het jonge echtpaar Jan Stroink en G.B. ‘Die’ Ledeboer uit 1842 door Nederland en België plaats ik hier het reisverslag van een reisje langs de Rijn in het jaar 1858. De reis werd

‘Onze reis door Holland en België’, 29 april t/m 20 mei 1842

In een klapper met geschiedkundige en genealogische aantekeningen van mijn grootvader D. Jordaan J.G.H.zn (1913-1989) vond ik een transcriptie van een reisverslag van diens overgrootvader J. ‘Jan’ Stroink (1815-1879). Het is mij helaas niet bekend waar het orgineel zich bevindt.

Pierre Stadnitski (1798-1843), ‘een portret’

Kort geleden werd ik eigenaar van het portret van de heer P. ‘Pierre’ Stadnitski (1798-1843). Hij werd in 1825 geschilderd door de Duitse kunstschilder Konrad von Lumm (1776-1843). Portretten hebben iets intrigerends; wie was die persoon en hoe valt diens

De PH-ADN / G-AEHE / PH-EHE

In een fotoalbum van mijn overgrootouders stuitte ik op bijgaand ‘familiekiekje’ uit de beginjaren ’30. Het gezin Jannink-ter Horst uit Goor vloog met KLM van het vliegveld Twente naar Amsterdam, de stad waar mijn grootmoeder Thalie Jordaan-Jannink op dat moment

“Eenvoud en Soliditeit”; ode aan de Enschedese stadsarchitect H.P. Timmer (1835-1923)

“Eenvoud en Soliditeit”; ode aan de Enschedese stadsarchitect H.P. Timmer (1835-1923) Na mijn artikeltje over de Hengelose stadsarchitect Jacobus Moll (1844-1914) en diens werken, is het de beurt aan de Enschedese stadsarchitect Hendrik Pieter Timmer (1835-1923). Hij was een tijdgenoot

“De waereldt zag hy door: en alles vol elende, Zonde, ydelheit en ramp, waar henen hy zich wende”

“De waereldt zag hy door: en alles vol elende, Zonde, ydelheit en ramp, waar henen hy zich wende” ds. Ludolphius Huisinga en andere familieleden in betrekking tot de West-Indische Compagnie Op woensdag 25 april 2018 bracht ik een bezoek aan

‘Wie was de Moll?’; ode aan architect Jacobus Moll (1844-1914)

“Wie was dé Moll?” ode aan architect Jacobus Moll (1844-1914) (Jacobus Moll, eig. mevr. J. Walgemoed-Moll) Tussen 1866 en 1889 was Jacobus Moll (1844-1914) werkzaam als architect te Hengelo (Ov.). Het was een periode waarin de fabrieksgebouwen in Twente op

De ‘vergeten’ kinderen van Beudeker

“De vergeten kinderen van Beudeker” Recentelijk werd ik door mijn oom verrast met een portrettenalbum uit 1866. Dat album werd door oud-leerlingen van het ‘Instituut te Goor’ aangeboden aan voorvader Ds. Nicolaas Jannink (1813-1902) wegens diens 25-jarige jubileum als Nederlands-Hervormd

Top