“Hooggeacht Heer & Vriend! Mij rest een uurtje tijds dat ik gaarne in uw gezelschap wilde doorbrengen en dat wel om eens een praatje te houden over de belangen uwer geboortestad, in zoverre die met de katoennijverheid in verband staan. …

Een ‘wake-up call’ van de Rotterdamse koopman Hendrik Muller, 1858 Lees meer »

“(…) het werk van Chr. Alida van Heek-Blijdenstein is als een bescheiden bloem in een stille gaarde. Het is meer geweest. Behalve het fleurige frissche werk, hoofdzakelijk in portrettuur, dat zij ons schonk, heeft zij ons nagelaten een blik op …

Een portret van Jan Rolink (1798-1878), alias ‘Bliensteens Jans’ Lees meer »

“Zeker zijn jelui verbaasd geweest te hooren dat nicht Martha [Blijdenstein-van Heek] haar huis aan de stad cadeau gemaakt heeft voor leesbibliotheek. Het is een spontane daad van haar geweest waar niemand iets vanaf wist, zelfs haar broer Gijs [van …

De schenking van het Blijdensteinshuis aan de gemeente Enschede, 1921 Lees meer »

“Amice!Tot ons grootleedwezen vernamen [wij] uit de brief van Mietje [Ledeboer] dat, en hoe ongesteld uw hooggeachte Oom is. Gij kunt denken hoe wij naar berigten verlangen. Ik verzoek u dan ook dringend ons op de hoogte te houden. Ongesteldheid …

150e overlijdensjaar Hendrik Jan van Heek (1814-1872) en prof. dr. Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) Lees meer »