“Jan Reerink is overleden 17 januari 1891, op noodlottige wijze, onder zeer betreurenswaardige omstandigheden, voor een uitvoerige omschrijving niet wel vatbaar.” In het Archief Twentse Textielfamilies bevindt zich een document van ruim honderd jaar oud waarin de genealogie Van Heek …

Mysterie rondom het overlijden van Jan Reerink (1824-1891) Lees meer »

In familiearchieven stuit men regelmatig op de viering van verjaardagen en huwelijksjubilea. Familie en vrienden werden getrakteerd op een uitgebreid feestmaal, terwijl de jubilarissen door de gasten in het zonnetje werden gezet. Toespraken, liedjes en zelfs toneelstukken werden opgevoerd, waarbij …

De jongedames Huckriede in betrekking bij de familie Ledeboer Lees meer »

Vorige week stond de verbandstoffenweverij van Willem J.M. Baurichter (1879-1960) centraal. Een betrekkelijk klein, maar verdienstelijk textielbedrijf dat vanwege de beperkte omvang in de geschiedschrijving en het maatschappelijk geheugen is ondergesneeuwd door de grote, bekende textielnamen. Dat is in overtreffende …

De familie Baurichter in de textiel (II) Lees meer »

“In dergelijke kleine – toch geïsoleerde – gemeenschappen ontstaan er vanzelfsprekend vriendenclubs; deze Enschedese clubs, waar de overlevering van zegt, dat de moeders eigenlijk de ballotagecommissie vormden, speelden een grote rol in het leven van de leden. Ook meisjes werden …

De Boerclub – “A Young Boys’ Network” Lees meer »