Boeken

van Derk Jordaan H.J.N.zn

2022

‘Aalders; een familiekroniek uit het kerspel Voorst’,
hardcover, groen linnen omslag met traditionele foliedruk in goud, 148 x 210 mm, 236 pagina’s

(ISBN: 978-94-93226-91-3; € 19,95, verkoop in eigen beheer via derk.jordaan@icloud.com)

Gedurende een jarenlang onderzoek in o.a. het oud-rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom zijn veel gegevens boven water gekomen die een kleurrijk beeld geven van de oudste generaties van het geslacht Aalders én hun directe leefomgeving. Met name de Tachtigjarige Oorlog speelt een grote rol in het leven van dit voorgeslacht. Vanwege het ellendige oorlogsgeweld in de omgeving van Zutphen trok het platteland leeg en bij terugkeer bleken veel misverstanden te zijn ontstaan over het eigendom van de verschillende percelen. Ook het tiendrecht werd betwist, waardoor veel getuigen moesten worden gehoord. Dit is een rijke bron gebleken. De Aaldersen worden in hun levenswandel gevolgd, tot ongeveer het jaar 1800. Daardoor staat niet alleen het plattelandsleven van Voorst en Wilp centraal, maar worden ook de verhuizingen van familieleden naar Zutphen, Amsterdam, Den Haag en Suriname onder de loep genomen. Later vestigde de familie zich verspreid over het land (waaronder ook in Rotterdam en Spankeren) en Nederlands-Indië. Een kleurrijke familiekroniek met tot de verbeelding sprekende verhalen en details.

2021

Het Geslacht Aalders‘,
hardcover, rood linnen omslag met traditionele foliedruk in zilver, 210 x 297 mm, 76 pagina’s

(uitverkocht)

Dit is het eerste stamboek van de familie Aalders met bijgewerkte genealogie tot op heden. Deze familie Aalders is afkomstig uit het kerspel Voorst en gaat ver terug in de tijd. De stamvader is een zekere Dobbe, die reeds in het jaar 1507 werd vermeld als inwoner van de buurschap Empe. In de roerige zestiende en zeventiende eeuw waren zijn nakomelingen landbouwers, herbergiers en onderschouten. In de achttiende eeuw trokken de eerste gelukzoekers naar Zutphen, Amsterdam en Suriname. In dit stamboek staat de Amsterdamse tak van ds. Willem Jan Goossen Aalders (1837-1900) centraal. Van hen zijn verschillende levensschetsen opgenomen. Vanwege privacy is dit boek alleen in familiekring uitgegeven.