De middeleeuwse familie Van Heeck en het plaatsje Heek

Endlich kann ich meinen Versprechen nachkommen und die Abstammung G.J. van Heek’s durch seine Mutter [Christine F. van Heek-Meier] von den Nienborger Burgmannen nachweisen. Haben sie nich mal versucht eine vollständige Ahnentafel der Van Heeks aufzustellen? Da tauchen unter anderen auch Friedrich Graf von Isenberg, der Mörder des Heiligen Engelbert, Herzoge von Luxemburg, Könige von Burgund etc. unter den Ahnen auf.”

Van Heeck

Op 6 februari 1918 deelde dr. Ludwig Edel een stamboom van Gerrit Jan van Heek Jr. tot aan het oud-adellijke geslacht Van Heeck uit Nienborg in Westfalen. Enkele jaren eerder (in 1915) had de Twentse historicus C.J. Snuif het Familieboek der Van Heeks afgerond. In dat bijzonder fraaie stamboek werd ook uitgebreid stilgestaan bij de oude ministrialen Van Heeck, al kon een rechtstreekse lijn met de Enschedese textielfamilie niet worden aangetoond. De bovenstaande vondst van dr. Edel, een afstammingsreeks via vrouwelijke lijn, was daardoor een welkome aanvulling op de familiegeschiedenis. Met name Jan Herman van Heek (1873-1957), die bijzonder geïnteresseerd was in de middeleeuwen, kon dit gegeven zeer waarderen. Ook werd rond diezelfde tijd gespeculeerd over een mogelijke verwantschap met de bekende humanist en onderwijshervormer Alexander Hegius (ca. 1440-1498) uit Deventer. Jan Herman van Heek noemde twee van zijn zonen naar de gedroomverfde voorvaderen, namelijk Goderd en Jan Herman Alexander.

Nienborg – Heek

Tussen Gronau en Ahaus ligt het plaatsje Nienborg. De middeleeuwse burcht ‘das Hohes Haus’ is beeldbepalend voor het dorp en tegenwoordig een geliefde trouwlocatie. Of het oude, hoge huis in vroege jaren ook bewoond is geweest door Van Heecks, dat is mij zo niet bekend. Mogelijk woonden zij in het naastgelegen dorpje Heek…

In Heek stond tot vijftig jaar geleden een oude waterburch geheten ‘Haus Wohnung’. De eigenaar, Freiherr Von Oer zu Egelsborg, verhuurde de oude havazate met jachtrechten tussen 1919 en 1925 aan fabrikant J.G.H. ‘Gerhard’ Jordaan (1888-1951) uit Haaksbergen. Omstreeks 1925 overwoog Gerhard Jordaan de oude burcht te kopen, maar hij zag daarvan af. De huur werd opgezegd en Gerhard Jordaan liet zijn buiten De Bleeck verbouwen tot zijn permanente woning. Om het voormalige fabrieksgebouw meer allure te geven, liet Gerhard het landhuis – evenals Haus Wohnung – voorzien van een torentje. In de jaren ’20 struinde hij in het verarmde Duitsland veel veilingen langs op zoek naar mooi antiek, want er moesten heel wat kamers worden gevuld.

Door zijn jacht in Heek leerde Gerhard Jordaan in de jaren ’20 veel Duitse edelen kennen. Onder hen bevond zich ook de oude baron Franz von Dalwigk zu Lichtenfels (1856-1938). Von Dalwigk bewoonde met zijn gezin de thans nog bestaande waterburcht Haus Horst in Heek. Niet alleen de jagers konden het goed met elkaar vinden, ook tussen de dames ontstond een warme vriendschap. Toen G.B. ‘Diens’ Jordaan-Stroink (1891-1939) sinds de jaren ’30 werd geveld door de ziekte van Parkinson, was haar vriendin Carola von Dalwigk (1898-1995) vastberaden de zorg op haar te nemen. Ook na het overlijden van Diens in 1939 bleef ‘tante Carola’ (zoals zij in familiekring werd genoemd) nog tientallen jaren de scepter zwaaien op De Bleeck en hield daar zowel de huishouding als de jongste generaties Jordaan in het gareel.

In het Archief Twentse Textielfamilies bevinden zich naast correspondentie met de familie Von Dalwigk zu Lichtenfels ook foto’s van Haus Horst en Haus Wohnung te Heek. Ook bevindt zich in het archief een foto van een oude hypotheekakte verleden voor Diderick van Heeck t.b.v. het Heiligengeest-armenhuis te Nienborg en een kopie van het testament van een zekere Gerard van Heeck uit 1474.

De afstammingsreeks (© 𝐝𝐫. 𝐋𝐮𝐝𝐰𝐢𝐠 𝐄𝐝𝐞𝐥, 1918)

I Godert van Heeck, Burgmann in Nienborg, x N. von Billerbeck

II Gord van Heeck, lebt noch 1526, x Anna Haake zu Lengerich

III Anna van Heeck 1526, x Diedrich Torck zu Vorhelm, lebt 1552

IV Rütger Torck zu Vorhelm, Asbeck, Almelo, Lengerich, Burgmann zu Nienborg 1565, 1572, 1590, x 1556 Agnes von Asbeck.

V Rütger Torck, x Alheit von Bevern, † Bentheim 1620

VI Gertrud Torck, † 1626, x 1611 Jphan Nortbeck, Lehrer in Bentheim, † 1647

VII Gerrit Nordbeck 1613-1673, x 1641 Gertraut Hochklimmer, † 1689

VIII Caspar Nordbeck 1652-1715, x 1680 Magdalena Stoltenkamp

IX Gerrit Nordbeck 1684-1758, Lehrer in Bentheim

X Wessel Nordbeck 1724-1789, Lehrer in Bentheim, x Fenka Stoltenkamp

XI Gerrit Nordbeck 1753-1818, Lehrer in Ülsen 1775-1790, in Bentheim 1790-1818

XII Wessel Dirk Nordbeck, Rentmeister in Bentheim, x Christ. Friedr. Hoogklimmer 1782-1841

XIII Gerharda Nordbeck, x Ludw. Arn. Meier, in Celle, Ober-Appelations Gerichtsrat

XIVChristine Fried. Meier, in Celle 1842, x Gerrit Jan van Heek 1837-1915

XV Gerrit Jan van Heek Jr. 1880

  • Het Archief Twentse Textielfamilies bevat meer brieven van dr. Ludwig Edel. In de jaren 1954-1956 correspondeerde hij met D. ‘Dick’ Jordaan (1913-1989) over de afstamming van zijn schoonfamilie Jannink. Ook in het archief van de Oudheidkamer Twente bevinden zich brieven van dr. Edel aan C.J. Snuif over de families Van Heeck en Holst.
  • De afstammingsreeks is ook van toepassing op de tak Abraham Hendrik Ledeboer (1877-1966); zijn moeder was immers Christine C. Ledeboer-Nordbeck (1851-1879), een kleindochter van genoemde Wessel Derk Nordbeck (1787-1867). Ook een broer van Christine, F.W. ‘Fritz’ Nordbeck (1855-1908), vestigde zich als handelsagent in Enschede.
  • Haus Wohnung, dat oorspronkelijk bewoond werd door het geslacht Von Wüllen, werd in 1973 afgebroken. In het familiearchief Jordaan bevinden zich nog unieke foto’s van de binnen- en buitenkant van het huis. De gebruikte foto is ingekleurd via myheritage.com.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*